Menu

Země srdce

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

(přeloženo z audiochannelingu)

Drazí přátelé,

já jsem Marie Magdaléna. Jsem vaše přítelkyně a sestra, jsem s vámi spojena lidským i božským způsobem. Byla jsem člověkem tak jako jste vy a vím, jaké to je být chycena v hlubokých zdarech i nezdarech lidského života a v lidských emocích. A ačkoli se to zdá ve chvílích, kdy se to děje, velmi těžké, přináší to duši ohromnou hojnost poznání a zkušeností. I když můžete pozemský život z času na čas zatracovat, což vím, že děláte, uvědomte si prosím, že vaše duše chová v lásce každý okamžik vašeho pozemského života, protože procházet touto zkušeností, vám dává ohromnou hloubku, pronikavou moudrost a spojení se životem, a když pak z života odcházíte a jdete za tento čas, prostor, schránku, kterou obýváte, hluboce ho oceňujete.

Důvodem proč tu jste, je, že jste na cestě. Vaše duše je na cestě a byla na Zemi mnohokrát. Hovořím k vám jako k bližním pracovníkům světla, jako k duším pracovníků světla. Co to znamená? Znamená to, že ve svém vývoji jako duše, jdete za úroveň strachu, za vědomí založeném na egu do vědomí srdce. Ve svém stádiu evoluce jako duše, překračujete osobní úroveň, úroveň svého samostatného příběhu, dramatu, historie, karmy, síť energií, v kterých jste se ocitali, a překračujete tuto úroveň k úrovni svobody, kterou můžete také nazvat úrovní srdce. Na této úrovni svobody jste schopni zprostředkovávat tomuto místu zvané Země, kolektivnímu vědomí lidstva, svou božskou energii duše.

Ve chvíli, kdy otevřete své vědomí a jdete za strach, za osobní drama, za osobní příběh, stáváte se pracovníkem světla. Stáváte se kanálem pro energii, která překračuje osobní úroveň a která vás znovu sjednocuje s celým lidstvem a s vaší esencí, s tím, kým skutečně jste. Tohle je pro duši osvobozující chvíle. Taková, po které jste všichni toužili.

Většina z vás je uprostřed tohoto procesu, uvnitř sebe jste jednou nohou stále v realitě založené na strachu, na egu a druhou nohou jste již v nové krajině, na nové Zemi, v kraji svobody, v krajině vědomí a moudrosti, a tak jaksi zápasíte s tím, abyste si zachovali rovnováhu.

V takových krizích jako je tato, jako je tato korona krize, se děje to, že vás nutí k tomu, abyste si vybrali. Když se toho v životě tolik odehrává, když je šedivý, můžete sice zůstávat jednou nohou uvnitř sebe v zemi strachu a druhou nohu mít v říši vědomí srdce, ale nyní si musíte vybrat, zda se necháte zcela pohltit strachem, instinkty přežití, ale také strachem a bolestí druhých lidí, který vás může přemoci, nebo si vyberete uzemnit se a soustředit se ve svém vědomí srdce, které se ve vás již probudilo.

Ve skutečnosti jste se vy jako duše pracovníka světla již otevřeli vědomí srdce před mnoha životy a již je vám známá láska, moudrost a propojenost, která je hluboko uvnitř vás. Již se stala součástí vaší zkušenosti. Jde jen o to, abyste se pustili, protože jste také pohlceni svými vlastními strachy nebo strachy a smutkem druhých či kolektivním vědomím jako celku, které vás může srážet do negativity.

To, co jsem vám dnes přišla říci je, že to, co se nyní odehrává, může určitým způsobem urychlit váš vývoj, vaši transformaci k vědomí založenému na srdci.

Žádám vás, abyste se nyní zhluboka nadechli a představili si, že když vydechujete, propouštíte všechny na strachu založené energie a informace, které nyní zahalují vaše vnímání a vaše energetické pole. Nadechujte ze Zdroje lásky, který je uvnitř vás čistotu svého srdce, které se již probudilo, nadechněte se z něj a osprchujte se tímto čistým, božským, milujícím proudem života. Nechejte ho projít vašim energetickým polem a jemně vytlačit jiné energie ven, energie, které jsou založené na strachu, boji a na pocitu nedostatku.

Pamatujte, že jste božskou bytostí, skutečně jste za časem a prostorem. Když hovořím o vašem srdci, nehovořím o vašem fyzickém orgánu, mluvím o vaší esenci, o vaší skutečné moudrosti, o andělovi uvnitř vás. Je tam, právě tady a teď, spojte se tedy s tímto andělem, vnímejte jeho světlo. Je tak jemný, vřelý, laskavý a nebojí se. Tento anděl uvnitř vás má křídla a dovolte mu, aby je kolem vás rozprostřel. Vnímejte andělova křídla kolem svého těla a pociťte, jak vás ochraňují a udržují vaše vnitřní světlo dostatečné a živoucí.

V této chvíli čelí lidstvo globální krizi, která se týká nemoci a v neposlední řadě hrozby ekonomické bídy, a já si nyní přeji, abyste se nyní zaměřili na sebe. Můžete mít strachy, které souvisí s vámi samostatně, ale já přesto vidím, že mnoho z vás se obává o druhé, o své blízké. Tohle však pro vás může být past.

Je důležité, abyste si vzpomněli na to, že každý jeden z vás má hlubokou integritu se svou vlastní duší, což znamená, že nakonec se oni rozhodují ohledně toho, co se jim stane. V životě každého jednotlivce existuje dynamika, která v jeho životě vytváří události. Neexistují náhody.

Když se tedy dějí lidem, které milujete, špatné věci, ovládněte svoji touhu skočit a zachránit je. Ustupte trošičku. Velmi se soustřeďte, nepodléhejte strachům, které máte ohledně toho, co se jim děje, a namísto toho běžte do lásky, kterou pro ně chováte. Je to druh hluboké a moudré lásky, která náleží tomu, kým jako pracovník světla jste. Není to ten druh lásky, který vysvobozuje druhé bytosti bez uvážení, kde se skutečně nachází a jaký může být smysl výzev, kterým čelí.

Buďte si tedy vědomi, že kolem sebe vytváříte jasnost, a spojte se s dušemi druhých, těch, o které máte starosti. Spojte se s jejich dušemi a zeptejte se jich: „Jaký je smysl mé přítomnosti ve vašich životech? Jaký je můj skutečný přínos pro vás?“ Vnímejte to ze svého srdce a odpověď bude možná jiná, než čekáte. Můžete druhým nabídnout doprovod, ale tento doprovod nezasahuje do způsobu, jakým utvářejí své životy. Toto vedení má vždy hlubší povahu, je o podpoře na úrovni duše, není o řešení jejich osobních problémů. Buďte si toho tedy vědomi.

Když se setkáváte s druhými a jste svědkem jejich problémů a utrpení, poznejte, jaká je vaše role. Vaše role je, abyste jim pomohli si uvědomit přítomnost jejich duše, povahu jejich duše. Vaše role je otevřít most či kanál mezi jejich osobností a duší, mezi jejich částí založenou na egu a částí založenou na srdci.

Mnoho lidí je uprostřed, přecházejí z vědomí ega k vědomí srdce. Vy jste jako duše pracovníků světla průkopníci, jste napřed před hromadným vědomím. Otevíráte nové říše, nové cesty vnímání, myšlení, bytí. V tom můžete být pro druhé příkladem. Neznamená to, že vyřešíte jejich problémy, jste však schopni na ně vrhnout jiné světlo. Jako průvodce a učitel jste mnohem silnější, když jste pevně ukotveni ve svém vlastním světle.  

Nepomáháte tím, že s druhými trpíte, ale naopak tím, když zůstáváte pevně uvnitř svých vlastních hranic, kdy nepovažujete druhé za oběti, ale za tvořitele svých vlastních životů. Takto jste pro druhé tím nejsilnějším příkladem.

V této době je vaší rolí držet se uvnitř sebe nejhlubšího vědomí lásky, jednoty, světla, věřit v tvořivou sílu každé jednotlivé lidské bytosti a dobře se o sebe starat.

Nepohlížejte na to, jako na něco, co děláte na úkor druhých. Je zásadní, abyste o sebe pečovali a postarali se o své vlastní potřeby. Není potřeba, abyste brali druhé pod svá andělská křídla, vezměte sebe a velebte se s láskou a vlídností. Pečujte o sebe, a tak se stanete pro druhé zářícím světlem.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství