Menu

Zavazadla

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Vnímejte mezi vámi mou energii. Jsem váš přítel a bratr, ne někdo povýšený nad vámi. Jsem váš společník, spoluhráč ve hře, kterou na Zemi hrajete – hry světla a temnoty. Je to hra, která je vám známá svými vrcholy i údolími, svými největšími radostmi, spojením a jednotou a také svými nejhlubšími strachy, zoufalstvím a prázdnotou.

Všechny vás zřím a vím, že jste prožili extrémy lidských poměrů. Vnímejte to na chvíli uvnitř sebe a nepřikládejte žádný úsudek tomu, zda je něco světlé či temné. Jedno není lepší než druhé, obojí je součástí pozemského života.

Oba extrémy vnitřně znáte. Pociťte, jak bohatí jste, jak daleko vaše vědomí došlo. Jste starými dušemi, které viděly a prožily mnohé. Vezměte moudrost, bohatství a zkušenosti, které máte a pozorujte je. Vnímejte, jak se ztišujete a zklidňujete, když pohlédnete na celý rozsah této zkušenosti.

Všimněte si také to, že jste ze své cesty na Zemi přinesli mnohem víc. Byli a jste zatíženi „zavazadly“ z minulosti, nyní je však čas tato břemena pustit. Jedině tehdy, když jste od minulosti osvobozeni, osvobozeni od starého, můžete překročit práh do nové doby.

Důkladně se na tato zavazadla podívejte. Představte si, že jsou vaše záda naložena výbavou: tašky, balíčky, všechny druhy věcí. Sundáváte tato zavazadla a umístíte je v kruhu kolem sebe, a když tak činíte, uctěte každou jednu věc. Nic nevyhazujte. Tohle byly velmi bohaté zkušenosti, které jsou cenné a mnoho vám předaly.

Vezměte každý kus tohoto zavazadla a zacházejte s ním s hlubokým respektem, když ho vystavujte v kruhu kolem sebe. Pokračujte ve vykládání všech kusů do té doby, dokud neucítíte pocit svobody a nezatíženosti. Stále však zůstávejte k těmto zavazadlům pozorní a vděční za všechny zkušenosti, které vás přivedly tam, kde nyní jste. Když jste dokončili vybalování, posaďte se do středu kruhu a těmto energiím z minulosti poděkujte.

Pohlédněte na vrcholné okamžiky. Byli jste na Zemi již dřív a ve všech svých životech existovaly intenzivní chvíle osvícení, pravdy a jasnosti. Vyvolejte tyto okamžiky, kdy jste věděli, kým jste, tyto okamžiky, kdy jste se intenzivně cítili spojeni s druhou osobou, ty okamžiky, kdy jste cítili, jak vaše energie duše proudí Zemí a dotýká se jí. Takové okamžiky se staly. Spojte se s touto energií a požádejte ji, aby přišla k vám. Poznejte svou velikost a moudrost. Poznejte své vnitřní vědění, neboť jste staří a moudří.

Nyní pohlédněte na další kusy zavazadla, na ty, které vnímáte mnohem tíž – emoce smutku, zoufalství, opuštění – a pozvěte je, aby přišly blíž. Nesly tuto energii pro vás. Lidské emoce k životu zde na Zemi patří. Strach, zoufalství, pochyby nejsou něčím zlým, jsou zde jako součást pozemské zkušenosti. Právě v jejich kontrastu s dobrým a světelným, vás tyto temnější energie učí něco o lidských podmínkách, hloubce a šíři toho, co vás činí člověkem. Tato stará břemena – a vaše prožívání skrze ně – jsou přesně tím, co z vás dělá hluboce lidského, soucitného učitele a příklad pro druhé. Nejsou to věci, které je třeba zahodit.

Když plně uznáte tyto těžké kusy za své, když je plně přijmete a uvědomíte si jejich hodnotu, stáváte se moudrým učitelem, příkladem pro druhé. Někým, kdo může zevnitř svědčit z lásky, která nesoudí, z lásky, která zahrnuje vše, z lásky, která poznává Jednotu v druhém, i přestože ten druhý uvízl v destruktivním chování. V tom spočívá klíč k přechodu do nového času: přijmout své světlo a moudrost stejně jako svůj strach, malost a pochyby. Uznáním a přijetím toho všeho v sobě, přijímáte své úplné lidství. To je práh, na kterém nyní stojíte, práh na cestě do Nové Země.

Tento proces si také můžete představit jiným způsobem. Všichni tady máte přirozené chápání spirituality, žití ze srdce. Z vyšších čaker ve svém energetickém poli: srdcem, krkem, třetím okem, korunou, tolik chápete. Vždy jste chápali, co se na nové Zemi děje prostřednictvím žití ze srdce a duše. Jelikož jste však na Zemi vedli životy, kde tato energie nebyla ctěna, v dobách, kdy jste se necítili vítáni a doma, utrpěli jste bolest ve spodních třech čakrách: ve vašem solar plexu v blízkosti žaludku, ve vaší pupeční čakře, zranitelného centra vašich emocí, a ve vaší kořenové čakře, vaší kostrči, ve vašem spojení se Zemí. Zatímco v mnohých z vás jsou vyšší čakry rozvíjeny a otevírány novému, ve spodních třech čakrách žije bolest: staré vzpomínky, které způsobují strach a dokonce i neochotu na Zemi znovu žít.

Dokážete vnímat, jak jsou ve vašem energetickém poli rozdílnosti? Jsou chvíle, kdy je tu touha a stesk po jiném světě, ta, která připomíná Domov s jeho vibrací lehkosti a harmonie, klidu a jednoduchosti. Ano, žije uvnitř vás a je to také často to, co vás udržuje na Zemi ve skutečném pohybu vpřed – vzpomínka na Zemi a touha po ní. Jindy však zapomenete nebo se této časti svého energetického pole vyhýbáte: trýzněné části, části, která žije ve spodních čakrách, traumatizované části vašeho bytí. Zde žijí intenzivní strachy z plného oddání se životu, ze skutečného žití ze srdce a ukázání to druhým lidem. Tyto strach na vás doráží a nutí vás váhat, právě když jste na prahu nové doby.

Tím, že jste tu, všichni činíte spojení s novou Zemí, která se nyní skrze vás probouzí. Přesto je ve vás stará bolest, jež se zdá, že vás drží zpět a odtahuje vás, bolest, se kterou nevíte, co dělat. A já bych rád řekl: do nové Země nemůžete vstoupit jen z horních čtyř čaker – není to možné. Jen, když dokážete být zcela a plně člověkem, budete schopni tento práh překročit. To znamená, že se v sobě obracíte k bolesti, která vás drží, a s láskou a jemností přijímáte to, co vzdoruje.

Energie ve vašich vyšších čakrách je někdy příliš bujná, chce příliš a příliš brzy. Někdy v sobě jdete příliš vpřed za realitu, neboť ve svém srdci jste všichni tolik spojeni s vizí nové Země. Uvnitř vás však stále žije dítě, které bylo trýzněno, když se setkalo s nepochopením, odmítnutím, s bolestí a utrpením.

Rád bych vám pověděl: berte toto dítě vážně. Není to koule či řetěz kolem vašich nohou, který vás drží zpět, je součástí vaší cesty. Jen tím, že se naučíte před toto dítě pokleknout, podíváte se mu přímo tváří v tvář a skutečně vyslechnete jeho příběh, abyste ho mohli pochopit a přijmout ho se všemi jeho emocemi, stáváte se pak obyvatelem nové Země.

Právě když skrze vaše spodní čakry jemně vyzařuje světlo, stáváte se lidskou bytostí nové Země. Energie soucitu a pochopení, této zakořeněné spirituality pak přenášíte na ostatní, jejichž vývoj se odehrává tak jako ten váš. Je to krok, který činíme společně, který se rodí skrze vzájemné uznání, uznání lidství v každé lidské bytosti: touhy, vnitřní vědění, moudrost v druhých a také trýzněné dítě, zoufalé, nahněvané, smutné, vzdorující dítě. Dokážete také k tomuto dítěti, k této energii natáhnout ruku? To je ta otázka.

Když tak nečiníte, vytváříte uvnitř sebe konflikt, který vás může vyčerpat. Vyšší část vašeho energetického pole se chce pohnout, je netrpělivá a nedokáže čekat. Spodní část odolává a vzdoruje, jelikož nevěří, nedůvěřuje. Když se vyšší část odkloní od spodní části, spodní část se cítí ještě více opuštěná a pozadu a bude pak odolávat ještě víc.

Tohle může zajít tak daleko, že to způsobí neduhy ve vašem těle, které ve skutečnosti představují zablokovanou energii. Tyto neduhy jsou další způsob, jak vás vaše vnitřní dítě, utrápené dítě, žádá: „Zastavte to, co děláte, poklekněte přede mnou a naslouchejte mému příběhu. Nejsem ještě připraveno překročit tento práh, ale pokud jsi tu pro mě, když mi pomůžeš, pokud máš se mnou trpělivost, možná to dokážeme společně.“ Tohle je v tomto čase vaše duchovní výzva.

Znám tu vyšší část vás, jak ji nyní nazývám. Tato energie, umístěná ve vyšších čakrách, chce vybudovat novou Zemi, chce změnit vnější svět a učinit rozdíl. Já vám však pravím: nemůžete překročit práh jako poloviční lidská bytost. Někdy to vyžaduje odvahu obrátit se k bolesti a temnotě dovnitř a přímo jí čelit. Nyní vás vyzývám, abyste tak učinili společně se svým vnitřním dítětem.

Představte si, že jste stále obklopeni svými zavazadly z minulosti. Nyní dovolte těm nejtemnějším a nejtěžším částem, aby předstoupily. Kdykoli se cítíte nejsklíčenější, dovolte, aby se před vámi zjevila postava dítěte. Klidně si udělejte čas, abyste dokázali vidět emoce na tváři dítěte. Vnímejte ho před sebou a pozorujte ho velmi objektivně a jemně. Zeptejte se, jestli k vám chce přijít, řekněte mu: „Rád/a bych tě poznal.“ Povzbuďte ho tím, že natáhnete svoji ruku. Toto dítě bylo dlouhý čas osamělé, a tak se možná nebude schopné ihned odevzdat. Udržujte s ním oční kontakt a řekněte mu, že patří k vám, že ho nikdy neopustíte a že s ním chcete jít společně. Vnímejte, zda chce přijít blíž nebo zda můžete uchopit jeho ruku a požádejte ho, aby řeklo, co v této chvíli potřebuje nejvíc: „Jak ti mohu pomoci? Co ti pomůže uvolnit se a přinést více lehkosti a zábavy?“ Ptejte se, tím, že se budete jednoduše ptát, otevíráte energii tohoto dítěte.

Nyní si představte, že toto dítě ve vás může žít, že mu dáváte prostor. Podívejte se, kam chce ve vašem těle přirozeně jít, kam může vnořit svou energii a vytvářet s vámi pozitivní spojení v pomoci a přátelství. Toto dítě pro vás nese břemena minulosti, ty chvíle, kdy jste se cítili smutní, zoufalí, utrápení. Obsahuje však víc, než jen tuto energii. Vytváří také spojení s vašim pozemským tělem, vašim fyzičnem, vaší životní silou a vitalitou.

Představte si, že toto se toto dítě zotavuje, uvolňuje, cítí radost a zažívá vaši ochranu. Vnímejte, co to dělá s vašim tělem a vaší energií. Toto dítě vám pomůže uzemnit se, tak abyste mohli skutečně stát ve své vlastní pozemské lidskosti, plně and totálně. To je klíč k nové Zemi: stát se uvnitř celistvými. Vnímejte jeho hodnotu a zakoušejte světlé i temné stránky, vznešené pocity i temné a bolestivé emoce. Obojí vám má co dát a nakonec vás činí celistvými a kompletními – pakliže je přijmete.

Nyní se podívejme na nový svět, na tuto novou Zemi. S dítětem uvnitř, které jste integrovali do svého bytí, činíte krok přes práh. Pozorujte, co tu vidíte. Jak tato nová Země vypadá a jaké pocity přichází? Co vidíte jako první a jak na to reagujete? Nechejte léčivou energii nové Země, aby na vás působila, a vnímejte její pozvání. Jste tu vítaní a více než vítaní. Zatímco jste tu, podívejte se kolem sebe a možná uvidíte výhledy do přírody, klid a jednoduchost. Cítíte, že vás to přitahuje, něco vás v tomto novém světě pozývá. Pohlédněte, zda se tam objeví místo, ke kterému jste přitahováni. Nechejte toto místo bez námahy a přirozeně uvnitř sebe vystoupit: možná je to místo v přírodě nebo místo s jinými lidmi, zvířaty či jisté obydlí. Ať je to cokoli, prožívejte to. Tento obraz vám má říct něco o vaší budoucnosti.

Vnímejte, co vám chce nová Země povědět. Kdo jste na nové Zemi a jak sami sebe prožíváte? Co tam děláte? Vnímejte, zda je to něco, co rádi přirozeně děláte, co si opravdu užíváte. To, co tam přirozeně děláte, již existuje uvnitř vás, neboť vám to patří. Může to být něco, co děláte sami, nebo to může být něco, co děláte s druhými lidmi, je to však něco osvobozené od úzkosti a dělá vám to radost. Stejně tak to také těší a inspiruje druhé. Často je to spojeno s faktem, že prožíváte vlastní tok energie a radujete se z toho.

Nyní představu o budoucnosti nové Země propustíme, abychom se vrátili zpět do přítomnosti a vnímali vaši vlastní sílu. Dokážete uzdravit minulost. Je to tak stejně jednoduché jako natáhnout ruku malému dítěti – takové to je. Žádné vysoce míněné ideály či plány to nezmění. Vyžaduje to jen jednoduché gesto pokleknutí před malým, zraněným dítětem. Žádám vás, abyste to všichni udělali pro sebe a pro svět, protože uzdravené vnitřní dítě je také klíčem ke změnám na globální úrovni. Právě důsledkem hlubokých vnitřních zápasů, které lidi uvnitř sebe mají, jejich odpor k vlastní temnotě, způsobuje mnoho konfliktů vyvstávajících mezi lidskými bytostmi, rasami a lidmi. Tento odpor nachází svou cestu na kolektivní úrovni.

Změna však nastává, lidé slyší volání nové Země. Země k vám volá, chce vám pomoct a podpořit vás v tomto procesu přijímání svého lidství. Když tento proces započnete, všimnete si, že jste podporováni Matkou Zemí, která vám poskytuje radost ze života a sílu. Uvnitř samotné Země probíhá pohyb, chce se změnit a přitahovat novou energetickou realitu. Staré struktury založené na boji a strachu se budou rozpadat. Nová Země již nemůže tyto struktury tolerovat, nemohou přežít. Jste v první linii a na prahu nového, i když kolem sebe vidíte chaos a vřavu. Udržujte se uvnitř na této vnitřní cestě velmi klidní. To činí rozdíl. To otevírá cestu k novému, k uzdravené Zemi.

Mnohokrát vám děkuji za vaši přítomnost. Jsem s vámi všemi hluboce spojen.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství