Menu

Krok zpět

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní lidé,

Já jsem Marie, jež na Zemi byla matkou Jeshuy. Všechny vás z lásky a vřelosti domova zdravím. Dovolte, aby vás energie Domova objala a přivítala. Dovolte jí proudit celým tělem. Vnímejte jemnou, vřelou energii Domova. Úplně se uvolněte, nemusíte tu nic dělat, nic provádět, jen být a přijímat.

Předtím, než jste započali tuto specifickou cestu do země Portugalska, vnímali jste: „Ano, chci to udělat.“ Možná nevíte přesně, proč nebo co vás přitáhlo, vnímali jste zkrátka chvíli radosti a odevzdání, chvíli, kdy jste se rozhodli ponořit se. Nyní jste zde a snažíte se v tomto místě spojit s Matkou Zemí. Přišli jste sem, abyste ze sebe něco dali, abyste sdíleli část své energie a přijali něco nazpět, i přesto, že nevíte, co přesně to je. Často nedokážete uchopit myslí význam či závěr něčeho, co činíte z inspirace, z pocitu radosti.

Dovolte nyní, aby se energie formovala v tom, co chce vaše duše během tohoto výletu přijmout. Dovolte jí vynořit se ze Země. Nechť se vás dotkne srdce Země, nakrmí vás a dá vám to, co potřebujete. Jste v Zemi zakořenění a kamkoli na této planetě jdete nebo kdekoli stojíte, máte s ní spojení.

Různá místa na této planetě mají rozličnou energii. Proč tu nyní jste, kde jsme? Dovolte Zemi, aby Vám to pověděla. Vnímejte její jemnou vyživující energii matky, která beze slova ví, co je třeba. Vnímejte, že jste podporováni její energií, a propusťte přemíru přemýšlení o tom, co musíte udělat nebo co si myslíte, že potřebujete. Důvěřujte jí a uvolněte všechen vzdor. Představte si, že se všechny buňky vašeho těla plně otevírají, aby přijaly to, co je pro ně dobré, co je vyživuje a obnovuje.

Přišli jste sem v předvečer nového roku. Propusťte energie roku předešlého, smyjte je ze sebe. Bylo to dobré takové, jaké to bylo. Prošli jste mnohým a prožili mnohé. Pozorovali jste v sobě bolest, v mnohých z vás se vynořily staré vrstvy a zviditelnily se. Někdy jste je cítili surově jako ránu, která ještě není zahojena. Představte si nyní, že tyto rány tišíte něžnou láskou. Dovolte energii Země a Nového Roku, která přichází, něžně zakrýt tato zranění a uzdravit je.

Žijete v čase změny, která je pochopitelně součástí života – všech životů. V kolektivním vědomí všech lidí na Zemi se však něco odehrává. Vědomí, skrze které tolik lidí touží po stejné věci, a tak vyvstává vlna. Je tu nyní mnoho lidí, kteří se probouzejí, kteří hluboce cítí volání svých duší. Někteří neví, proč to tak cítí, nedokáží to dát do slov, zatímco jiní o tom mají znalosti vědomější. Společně to vytváří spojování, sloučenou vlnu energie, která vás pozvedá a chce vás vzít k novému času a nové Zemi.

Toto spojování energií sílí tak, jak přinášíte své energie víc dohromady. Každý jednotlivec je pro Zemi kanálem pro tuto novou energii, nové vědomí, které se chce na Zemi zakořenit. Představte si, že jste na ohromné vlně jiskřivé vody, osvětlené slunečním světlem. Voda se třpytí zlatými a pastelovými barvami. V této vlně je ohromná síla a vaše jediná jistota je jít s touto vlnou změny. Nikoli proti této síle plavat, ale důvěřovat a jít s ní.

Představte si na chvíli, že jste uvolnění a naprosto odevzdaní, voda této vlny proniká do všech vašich buněk bez toho, aniž byste věděli, kam vás bere. Čím více této změně důvěřujete a odevzdáváte se jí, tím jednodušeji a lehčeji to vnímáte. Jak to uděláte? Jak se naučíte důvěřovat a odevzdat? Toť otázka mnohých z vás, neboť právě v tomto čase je mnoho lidí zkoušeno, protože odpadává mnoho jistot, zvláště když se hroutí materiální struktury: práce, domovy, vše, co se týká peněz. V oblasti vztahů taktéž odpadává mnoho vnějších jistot. Může to způsobovat mnoho zmatení – jako by mizela pevná půda pod vašimi chodidly. Mnoho lidí má pocit, že se v této vlně změny potápí a ztrácí širší perspektivu, kam je to vede.

V tomto přechodném procesu, ve kterém na Zemi jste, existuje spodní proud velké úzkosti, paniky, nejistoty, pochybností, osamělosti a smutku a vy ho někdy vnímáte. Když jste mezi lidmi, může vás tato energie přepadnout a přemoci. V tomto čase jste obyvateli dvou světů. Vy, co vědomě kráčíte směrem k novému světu, nové vědomí neseno srdcem, jste těmi, ke kterým hovořím. Chcete s touto silou jiskřivé, zlaté energie jít a přesto cítíte, že se potápíte do bahna starých chaotických energií.

Jak se udržet v tomto pohybujícím se poli energií zpříma? Klíčem je učinit jeden krok zpět a teprve pak dva dopředu. Když cítíte, že se potápíte do starých energií strachu, pochyb, nedůvěry, sebekritiky, učiňte krok zpět. Uvědomte si, že se potápíte a že to nejste vy. Vstupte zpět do svého zlatého středu, do energie Domova a vzpomeňte si, kdo jste. Už nemusíte jít jen, abyste byli zhltnuti starou energií, jste připraveni na novou dobu.

Hovořím s vámi tímto způsobem, neboť jste připraveni být obyvatelem nové Země. Zvláště v oblasti vztahů může být například pokušením zůstávat jednou nohou ve starém světě, neboť se s jistými lidmi cítíte velmi propojení a chcete je vzít na své cestě s sebou. To se nemůže stát, neboť každý si vytváří a vybírá svou vlastní cestu. Je to něco, co nedokážete vzít za druhého člověka, nemůžete ho nutit ke změně. Je to jistě známka lásky, když pustíte a stojíte v této nové Zemi na svých vlastních nohách.

Nezrazujete je, jste stále přítomní, ale jste součástí jiné reality. Jakmile dospějí a budou připraveni přijmout tuto realitu, vytvoří se pro ně nové spojení. Nemůžete již setrvávat ve vztazích, kterým dominuje závislost, strach nebo boj. To se vztahuje na všechny oblasti: partnerské vztahy, přátelství i vztahy pracovní.

Můžete být součástí dvou světu jen tak dlouho, dokud se v jistém bodě neosvobodíte. V tom se odvážíte říct sbohem lidem nebo situacím, které vás táhnou zpět do starého. Hluboko uvnitř si uvědomujete, že tím sobě i druhým činíte laskavost, neboť se chystáte žít silněji z nového a stáváte se pro ně příkladem. Žádám vás, abyste vzpomenuli na někoho, kdo je teď ve vašem životě, někoho, s kým máte vztah, ve kterém vnímáte, že se odehrává stará energie. Hrají tu roli prvky moci, závislosti, boje nebo úzkosti. Odvažte se být tu upřímní a autentičtí.

Představte si, že tato osoba stojí před vámi a zjistěte, zda je mezi vámi jedno nebo více energetických pout. Vnímejte, zda je nějaké pouto, které není jasné barvy nebo ho nevnímáte svobodně a proudící. Zeptejte se sami sebe: „Proč lpím na tomto poutu, proč se cítím zavázaný/á, nebo toužím toto pouto držet? Pohlédněte na to upřímně a otevřeně bez posuzovaní a rozvažte a odpojte toto pouto. Uvědomte si, že lámání je aktem lásky, neboť všechen život má zářit ze svého vlastního středu, nezávisle a svobodně – to je láska. Jen pokud jste nezávislí a svobodní, můžete se spojit s druhou osobou a cítit se ve vztahu šťastní a překvapení. Pokud potřebujete druhého, aby zaplnil prázdnotu, abyste se cítili úplní, je zde očekávání. Nejste svobodní a nedovolíte ani druhé osobě, aby byla svobodná.

V nové době žijete ve svobodě. Jste celiství uvnitř sebe, vnímejte to na moment. Jaké to je, když je aura kolem vás naplněna vaší vlastní energií, když se můžete uvolnit a být uvnitř sebe v míru? Když dokážete vnímat tento mír, jste spojeni se svým nejhlubším božským Já, se svou duší.

Představte si, že je na tomto místě přítomna vaše duše jako zářivé slunce, sféra světla, která je právě nad vaší hlavou. Vnímejte, jak kolem vás vyzařuje světlo vaší duše, láskyplně vás objímá a proniká do všech buněk vašeho těla. Vnímejte, jak šťastná vaše duše je, když vás může ohřát. Jak krásnými vás vaše duše vnímá, právě takoví, jací jste – dokonalí. Je na vás hrdá. Všechny si Vás ctí stejně.

Dovolte světlu své duše, vašemu božskému jádru, proudit do srdce a dolů až do břicha. Vnímejte, jaký nevyčerpatelný zdroj energie to je. Když vstupujete do světa z tohoto spojení, setkáváte se s jinými lidmi s úžasem, zájmem a radostí. Nemáte potřebu, aby vás druhý naplnil. Představte si, že tak činíme tady a teď. Ze spojení se svým božským jádrem, se svou duší, tu v tomto kruhu lidí stojíme a vyzařujeme světlo. Neočekávejte nic, nechtějte nic. Jen jednoduše „buďte tím, kým jste“ a nic nezadržujte. Umožňujete své esenci, aby plně zářila.

Vnímejte, co se děje ve uprostřed tohoto kruhu – vynořuje se světlo, kolektivní tvoření. Každý je svobodný a přesto vyvstává něco, co je mnohem větší a rozsáhlejší. Žádám vás, abyste vnímali, co z tohoto společného tvoření, z tohoto sdílení energií vyvstává, co k vám chce přijít. Podívejte se na to v plné svobodě, buďte jeden k druhému otevření. Za každou lidskou bytostí se skrývá nekonečný zdroj světla a lásky a to je radost vztahů. Je to příslib společného dobrodružství, nikdy jste nedokončili hledání či prožívání. Každá lidská bytost je sama zázrakem. Umožněte nám to oslavovat.

Všechny vás zdravím z Domova a chci vám připomenout vaši krásu a hodnotu.

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství