Menu

Vnitřní změna je klíčem

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, drazí návštěvníci, já jsem Jeshua, váš bratr a spřízněný duch.

Na Zemi jsem byl lidskou bytostí – nezapomínejte na to. Byl jsem mezi lidmi lidskou bytostí, která přinesla něco nového, jiskru vědomí, která se dotkla lidských srdcí. Ve své lidskosti jsem se často trápil a byl naplněn zoufalstvím, neboť jsem se cítil, jako bych přinášel vodu na poušť, na poušť, kterou jsem trpěl taktéž. Energeticky tu existovalo kolektivní vědomí, které bylo zahaleno či zavřeno strachem a myšlenkami moci. V dobách, kdy jsem žil, vládla silná hierarchie. Tato hierarchie udržovala vše a všechny – bohaté a chudé, mocné a bezmocné, muže a ženy – oddělené a na svém místě. Výsledkem toho bylo, že energie duše, která je svobodná a tvořivá, měla potíže s plynutím. Přišel jsem, abych přinesl nové, často jsem se však cítil uvězněn v realitě času.

Pravím vám to, jelikož si procházíte něčím podobným. Ve vašich srdcích se probouzí vědomí, ve kterém je něco nového. Cítíte volání svého srdce a zároveň cítíte, že se nemůžete přizpůsobit a zapadnout do existujícího tradičního vědomí, to pak vytváří uvnitř vás nesoulad. Opravdu chcete následovat volání svého srdce žitím s vášní a inspirací a dávat novému tvar, přesto cítíte odpor, vzdor a setrvačnost existujících mocenských struktur. Tyto struktury jsou založené na strachu a chtějí se držet minulosti – jsou strnulé, chtějí si udržet kontrolu a odolávat svobodnému plynutí duše.

Jste ve stejném dilematu, v jakém jsem byl i já. Vaše cesta není od té mé tolik rozdílná. Proto vás oslovuji jako bratry nebo spřízněné duše, abyste mohli vidět a chápat, kdo jste. Jste poslové. Přesto jste zároveň lidskou bytostí, která chce prožívat lidským způsobem spojení s druhými. Otázkou tedy je: Jak se snažíte přinášet nové a být vůdcem nového věku, a přesto se stavět za sebe a dostatečně se chránit v realitě, která vám na úrovni duše nevyhovuje?

Mnoho pracovníků světla zažívá tentýž problém. Jsou to citlivé, vysoce složité osoby, které zažívají ve společnosti kolem sebe odpor a dotýká se jich bolest, utrpení druhých a také bolest přírody z násilí páchané na Zemi. Lidstvo čelí globální krizi v přírodě, stejně jako v lidských katastrofách a utrpení, a tak je stále více předzvěstí k potřebě zásadní změny. Vy již toto volání uvnitř sebe cítíte: nutkání otevřít se jinému vědomí. Když však toto volání prožíváte, volání vědomí zrozeného v srdci, začínáte si také uvědomovat, že jste outsidery, vyděděnci. Díváte se na realitu a vidíte a cítíte, že do ní nezapadáte.

Žádám vás, abyste si nejdříve uvědomili, že izolace a osamělost, kterou zažíváte, má silné spojení s tím, kdo jste a k tomu, co ze své duše přinášíte. Vnímejte proto svou velikost – ciťte světlo své duše. Často se cítíte opuštění či popření, a že se nemůžete v tomto světě účastnit, vězte však, že to není kvůli tomu, že jste selhali nebo se zřekli. Distancujete se právě proto, že nedokážete žít způsobem, který jste ze svého vyvinutého srdce a citlivosti již přijali.

Vaše reakce je výsledkem všech obrazů úspěchu ve vašem světě, věcí, kterých byste měli dosáhnout. Tyto obrazy pronikly do vašeho vědomí a dávají vám pocit, že jste outsidery, že selháváte, když těchto falešných obrazů úspěchu nedosahujete, a výsledkem je, že vás znejisťují. Proto je velmi důležité, abyste skrze tyto obrazy viděli, abyste skutečně chápali, jaká je v tomto dni a věku vaše role: že jste předchůdcem nového. To je první krok: pochopit, kdo jste, pochopit, proč pro sebe potřebujete prostor, proč jste jiní a jak často nedokážete být sami sebou v existujících způsobech myšlení a konání. Je důležité to nejen chápat hlavou, ale taktéž cítit ve svém srdci a vzpomenout si na své volání.

Nyní běžte svou pozorností ke svému srdci. Přivítejte se v něm. Vnímejte, že jste průkopníky. Pociťte, že si pamatujete něco významného, že uvnitř sebe máte hloubku a moudrost, které mají pro tento svět velký význam, i přesto, že tento svět to ještě neuznává a nepřipouští. Stále víc a víc věcí se i přesto začíná měnit, zvláště kvůli současné krizi na Zemi. Do starého vědomí jsou vyráženy díry. Stále častěji pronikají ven obrazy tradičního vedení, zvláště obrazy dogmatického, rigidního, mužského vůdcovství. Právě tato forma vůdcovství je nyní ve světě velmi přítomná v mnoha sektorech světa. Tato forma vůdcovství podkopává svou vlastní sílu, neboť stále více lidí vidí, jak moc a kontrola fungují ve všech oblastech života. Struktury starého jsou stále více odhalovány.

V tomto procesu hrajete roli ztělesněním vědomí, které se vychyluje z existujících struktur. Stále však máte stará znázornění toho, jak nejlépe jako pracovník světla věci měnit, a často reagujete přechodem do akčního režimu. Věci kolem vás se však mění hlavně díky kvalitě vašeho vědomí a to má ohromný vliv. Zásobeni obrazy společnosti jste stále zaměřeni na hmotné výsledky: „Co bych měl/a dělat? Jakou práci? Jaká je moje role?“ Důraz na „dělání“ vás často vyvádí z rovnováhy a činí vás netrpělivými, neboť ve vnějším světě vidíte jen pár hmatatelných výsledků.

Skutečná změna vědomí se však odehrává vnitřně a teprve až pak má časem vnější důsledky a to platí i ve vašem každodenním životě jako jednotlivce. Když se podíváte zpět na svůj život, můžete cítit hluboké emocionální transformace, které přinesou ovoce až později. Často se to stává později, než si myslíte nebo očekáváte, protože hluboké transformační procesy se odehrávají na hluboké úrovni. Není to jako tlačítko v hlavě, které je zapnuté nebo vypnuté. Není to ani tak mentální proces jako emoční. Každý z vás má emocionální zvyky a vzorce, které vyžadují velkou sílu, tichou sebereflexi a cítění, aby se prolomily. Tohle platí nejen individuálně, ale i celosvětově.

Vaše největší síla leží ve vnitřní práci, kterou vy všichni konáte, tato práce má vnější důsledky. Nelpěte příliš na tom, co vidíte, když se podíváte na stav světa kolem sebe, protože klíčem je vnitřní změna. Zvláště v tomto životě, který v tomto dni a věku vedete, je velmi důležité zaměřit se na vnitřní já, protože tam se odehrávají zázraky. Čelit sami sobě s láskou a otevřenou myslí bez sebeposuzování a prolamovat znázornění a obrazy společnosti, kterými jste byli podmíněni. Tam leží vaše největší mise a to vyzařujete k druhým, aniž byste to věděli.

Zaměřte se chvíli na hodnocení, které uvnitř sebe máte ke svému životu nebo k tomu být sami sebou. Zaměřte se na něco, čemu se ve vašem životě příliš nedaří a zda si myslíte, že je to vaše chyba nebo chyba druhých. V úsudku je vždy jistá jasnost. Odsouzení nese agresi, která může být taktéž směřována k sobě. Vnímejte, zda v sobě dokážete vidět, jak to děláte. Vnímejte, jak vás tato energie hodnocení blokuje. Hodnocení zavírá dveře, což je opakem otevřenosti a plynutí se svou duší.

Zeptejte se svého těla, „Kde sám/sama sebe blokuji posuzováním?“ Najděte, která část těla na toto hodnocení reaguje a je s ním spojena. Možná existuje část, která je stáhnutá nebo sevřená, neboť sami sebe zavíráte před životem ze zklamání či deziluze. Znovu otevřete dveře! Vnímejte tuto svou sevřenou část a představte si, jak k ní proudí voda, druh energetické vody, jež je jemná, hřejivá a přívětivá. Vnímejte, jak vás chce tato voda převézt do nového života, nového vědomí. Vnímejte, že můžete posuzování propustit.

Dopřejte si prostor. Buďte otevřeni novému, jež nemůžete uchopit svou přemýšlející myslí. Buďte si vědomí, že jste v přeměně svého vědomí a že skutečná transformace vás vždy bere za hranice známého. To znamená, že vy přesně nevíte, co se bude dít. Nesnažte se dívat, pochopit či předvídat ze starého a známého, buďte jen otevřeni novému – novému vědomí. To je ta nejdůležitější věc. Zbytek, vnější události, budou samy následovat.

Velice vám děkuji za vaši pozornost. Nikdy nejste sami. Jste spojeni s polem spřízněných duchů, stejně smýšlejících duší. Vždy jste drženi.

Moc vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství