Menu

Důvěřujte si

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Marie Magdaléna. Jsem vaše sestra, spřízněná duše, která vás obklopuje láskou a přátelstvím.

Na své pozemské cestě, se někdy cítíte vskutku osaměle a osamocenost se zdá tak skutečná, že se již necítíte spojeni s celkem: se světlem uvnitř sebe, s tím, co přesahuje všechno pozemské a dává všemu život, se stvořitelem, s tvořivým zdrojem uvnitř sebe, se světlem své duše, která je vaší nejhlubší esencí duše.

Vnímat toto světlo stále více a více ve svém pozemském životě je vaší misí: to, co máte činit. To světlo, které je ve vás, není jen něco abstraktního nebo obecného, je jedinečné, je to vaše světlo. Jste individuální bytostí se svými vlastními barvami, svou vlastní mozaikou úžasných tónů, které jsou vytvořené mnoha úžasnými zkušenostmi na Zemi a jinde.

Nyní si představte, že jste touto mozaikou, že vnímáte sami sebe jako třídimenzionální pole každé barvy emocionálního obsahu a moudrosti. Toto světlo je ve vás, to vše obsahuje a vaše pozemské tělo je jen jedním vyjádřením tohoto pole vibrujícího světla. Jste mnohem víc než vaše přítomné tělo. Jste velmi staří, byli jste na Zemi mnohokrát a nesli jste mnoho různých těl.

Dopřejte si chvilku, abyste toto světlo uvnitř svého srdce cítili a nechali ho sestoupit svou páteří až dolů do kořenové čakry. Představte si, že uvnitř tohoto pole světla nevidíte fyzickýma očima, ale svým vnitřním zrakem. Otevíráte svůj vnitřní zrak, díváte se na sebe, na pole energie kolem sebe a zaměřujete se na ty nejzářivější a nejkrásnější barvy. Vnímejte tuto energii, sílu a moudrost tohoto pole ve vás, dovolte jí zakořenit se na Zemi prostřednictvím vašich nohou a chodidel.

Je vašim smyslem zprostředkovávat své vnitřní světlo na Zemi a nechat ho vyzařovat ven. Spojit se se svým jedinečným vnitřním světlem a nechat ho proudit ven skrze sebe do světa je jeden a tentýž pohyb, jeden jediný pohyb. V tuto chvíli se cítíte vyzýváni, abyste otevřeli svůj kanál a následovali svou intuici, naslouchali svému vnitřnímu hlasu. Jste vyzýváni, abyste přinesli změnu do světa, do prostředí, do každodenního života, neboť je to nejhlubší touha vaší duše, vyjádřit sebe samu ve hmotě. A právě v tento čas se chce vaše duše spojit s pozemskou realitou a vplout do ní.

Existuje mnoho lidí, kteří se spojují se svým světlem. Skutečně mají záblesky inspirace – pocity, jemný šepot – který je pošťuchuje vpřed. Když však přichází na učinění volby sdílet ho s ostatními, zůstávají stát na okraji. Tento práh se může stát překážkou vzdoru založeného na strachu, neboť jste se naučili zadržovat věci uvnitř nebo si dokonce říkat, abyste byli zticha.

Když ve skutečnosti činíte životní rozhodnutí, spoléháte se na tento vnitřní hlas, na svoji intuici, svůj kanál, bývá to tehdy, když pronikáte starým vzorcem úzkosti a strachu, který je starší než tento samotný život a nachází se uvnitř dlouhé historie. Jako duše jste v dlouhodobém rozvoji a pracujete víc a víc, abyste se stali sami sebou v podmínkách, které nemusí nutně povzbuzovat nebo podporovat to, co ve vás je. Vyžadujte to velkou odvahu být sami sebou v prostředí, které vás skutečně nepodporuje a nechápe.

Naslouchání své vlastní intuici, své duši, je tak aktem statečnosti, odvahy. Práh nebo vzdor, který uvnitř sebe zažíváte, je něco, co se nasbíralo za mnoho životů. Nyní je však čas, kdy je přítomna šance a příležitost postupně tyto nánosy propustit, abyste mohli být svobodní ve vyjádření toho, kdo jste. Jakmile tak nečiníte, jakmile se držíte zpět – v zásadě to potlačujete – cítíte se na jisté úrovni lapeni a nešťastní. Cítíte se jako pták, který nemůže létat, nebo jako housenka, která se nemůže vylíhnout ze svého kokonu v motýla.

Mezitím jste skrze mnoho životů nasbírali největší bohatství ve svém srdci. Toto bohatství nespočívá jen ve vědění, ale taktéž v soucitu, emocionální hloubce, pochopení a učení schopností, které nyní chtějí nabrat formu. Důvěřujte si. Věřte tomu, že jsou nyní přítomné správné podmínky proto, abyste mohli rozkvést. Představte si, že vnitřní světlo, o kterém nyní hovořím, se pohybuje vašima rukama a špičkami prstů, vašima nohama a chodidly. Dovolte mu proudit ven.

Je tu bezpečí a věci jsou nyní dostatečně bezpečné, abyste tak mohli učinit. Pokud stále bojujete se strachy, jsou to především strachy z minulosti. Pro začátek je nezbytné učinit malý krok vpřed a víc a víc se vzdálit stínům minulosti, neboť jedině to vás přesvědčí o bezpečí a možnosti nechat své světlo nyní zářit. Nechť se toto světlo zkoncentruje ve vašem krku. Vnímejte světlo proudící vašim krkem, centrem komunikace, takto vytváří spojení mezi srdcem a hrdlem.

Nyní bych ráda řekla něco o channelování obecně. V tomto čase je záměrem, že akt channelingu vytváří nebo vyjadřuje vědomí založené na srdci. Není to jasnovidectví, není to cesta předvídání nebo poskytování vizí ohledně budoucnosti. Je to o vyjadřování vědomí srdce a dávání hlasu lásce skrze vás jako kanálu. Krk je uprostřed mezi korunní čakrou a srdeční čakrou. Když channelujete, přijímáte lásku z vyšší dimenze a tato láska a informace, které proudí skrze vaši korunu jsou pak neseny dolů skrze otevřené srdce. Jedině otevřené srdce může komunikovat vyšší vibraci lásky. Koruna a srdce společně proudí do vašeho krku, aby byly vyjádřeny, a to znamená, že se potřebujete obeznámit s důležitostí a vzácností sebe jako kanálu.

Když vytváříte kanál, není to o přijímání pompézních obrazů nebo faktů, že jste „jasnozřiví“ ve starém smyslu slova. Je to o pomoci položit nové vědomí na Zemi. Víte, že jako kanál jste esenciální částí procesu a nejen neutrální trubicí. Vaše vyvinuté srdce – vyvinuté skrze mnoho životů bolestí a radostí – je poslem. Jste si rovni s učitelem nebo s tím, kdo vám dává poselství. Uvědomte si svou vlastní hodnotu a vnímejte channeling jako proces spolupráce.

Vědomí, které přichází z vyšší dimenze, vám pomáhá vidět věci v širší perspektivě, což je někdy těžké učinit z vašeho pozemského vědomí, a to je to, čím učitel nebo průvodce přispívá, když channelujete. Pokud jste však vy přítomni ze svého srdce, obdržíte tuto energii a informaci skrze své vyvinuté pozemské vědomí, které je stejně tak důležité jako jeho prokázané kosmické vědomí. Je to právě v jednotě obojího, že poskytujete cenné informace druhým.

Nezpochybňujte se tedy. Nedávejte učitele nebo průvodce, kterého channelujete nad sebe, ale vnímejte ho jako svého rovnocenného partnera. Je důležité to, jak vyjadřujete poselství, které přijímáte skrze své srdce. Vy jako pozemský příjemce a průvodce a jako nebeský posel máte každý jedinečný pohled na život, oba mají rovnocennou hodnotu. Právě mísením obou se můžete dotknout srdcí lidí a taktéž můžete nalézt odvahu, radost a inspiraci sílící uvnitř vás.

Důvěřujte svému rozvinutému srdci, své vlastní moudrosti a prožívejte radost z toho, že jste spojeni. Zcela si to zasloužíte. Je to váš přirozený stav a tak se mu otevřete.

Mnohokrát vám děkuji za vaši přítomnost zde.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství