Menu

Láska Země

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, jsem hlasem Země, vítám vás.

Nesu vás a v lásce a odevzdání vámi proudím. Žiji uvnitř buněk vašeho těla. Vyjadřujete se skrze mě a také já nacházím vyjádření skrze vás. Těší mě být s vámi a prožívat prostřednictvím lidského vědomí život na Zemi. Ráda bych, abyste se odvážili odevzdat se mi, abyste se odvážili odevzdat se svému tělu, svým pocitům a proudu života, který je uvnitř vás. To je mé přání.

Vnímejte sílu mé lásky k vám. Jste mé děti, protože vás nosím jako matka. Přála bych si, abyste mě ve svém životě prožívali a přijali jako podporující energii, nikoli však hlavou a přemýšlením, kterému jste byli naučeni. Moje energie ve své podstatě nefunguje určujícím a direktivním způsobem, ale proudí s rytmem, který je přirozený a spontánní. Kdykoli se se mnou vaše duše spojuje odevzdáním se životu, tančíme spolu a prožíváme život společně. Spojujete tak svou energii duše, své kosmické srdce s mou pozemskou energií spojením, které proudí seshora dolů v plném odevzdání ohromným silám života – kosmickým i pozemským – bez zásahů hlavy do jejich mentálních procesů.

Je to nový člověk, který se na Zemi objeví, lidská bytost, která si uvědomuje a prožívá své pozemské i kosmické kořeny a cítí se s touto zkušeností za jedno. To, co se má nyní na světě odehrát, je, aby se lidé spojili se svým kosmickým a pozemským životem prostřednictvím těl, která je nesou.

Dopřejte si chvíli, abyste pohlédli na lidské tělo jako na bránu pro kosmickou energii proudící na Zem. Tento týden jste všichni byli v různých jeskyních (v jižní Francii). Jsou to fyzické brány pro vstup kosmické energie na Zem stejně tak jako je bránou vaše tělo. Vaše tělo je složeno z mocných a základních energií prvků Země, jejichž podstatou je: pevnost, stabilita a mír. Vaše tělo však zároveň obsahuje energetickou bránu, otvor pro inspirativní paprsky světla proudící z Kosmického Slunce na Zemi.

Vaše tělo potřebuje být na Zemi a v ní ukotveno, být tu zcela zakořeněno. Vaše tělo taktéž potřebuje výživu, nejen fyzické jídlo: chléb a vodu, potřebuje také éterické jídlo: pocit, že jste zajedno s přírodou tak, že se spojujete se stromy, rostlinami a zvířaty, že vnímáte slunce na své kůži, plavbu na osvěžující vodě, dýcháte čerstvý vzduch a vnímáte teplo ohně. Všechny tyto elementy – mé elementy vody, ohně, vzduchu a země – jsou stejně tak spirituálními energiemi jako jsou energie učitelů, mistrů a andělů, kterých si vážíte. Mé spirituální energie jsou tu mezi vámi a prostřednictvím pozemských prvků, které poskytuji, se s nimi můžete spojit.

Tyto pozemsko-spirituální energie jsou kdekoli na Zemi. Podívejte se kolem na květiny, které rostou na poli, a na rostliny a byliny, které vám poskytují to, co jako lidské bytosti potřebujete. Přijměte tyto energie Země a pociťte moji sílu – to je váš Domov! Kdykoli se dokážete cítit pozemsky a zakořenění a odvážíte sami sebe vyživit vším, co potřebujete, fyzicky a energeticky, pak se otevírá brána pro světlo vaší duše. Tato brána vytváří spojení s pozemským světem a umožňuje tomuto světu vzkvétat tím, že jej naplňuje kosmickým světlem.

Vnímejte na chvíli, co ve svém životě potřebujete, abyste této souhry dosáhli tím nejlepším možným způsobem. Začněte tím, že ve svém těle ucítíte pozemský základ. Vnímejte, jak je ve mě vaše tělo ukotveno. Zde v tomto prostředí (jižní Francie), kde je příroda divoká a svobodná a byla co nejméně kultivovaná a modifikovaná, můžete snadněji zažít čistý proud energie Země. Vaše těla rozpoznávají tuto energii a reagují na ni. Nemusíte dělat nic mentálního, aby se tak událo. Jednoduše si lehněte na trávu a obdivujte přírodu a tato energie k vám přijde spontánně.

Vnímejte energii Země, jak proudí do vašich chodidel a jak vaše tělo znovu získává plnější a pevnější pocit. Vnímejte mír a pokoj skal pod vámi s jejich prastarou půdní pokrývkou. Tato pozemská energie je tu a nese vás, neboť vy jste součástí přírody stejně jako zvířata, rostliny, kameny, voda a vzduch. Stejně jako oni i vy jste důležitou součástí a prvkem přírody. Přijměte a obejměte realitu a krásu tohoto faktu.

Tento fakt znamená také to, že když se z této návštěvy vracíte do svého domova a jste zpět ve svém každodenním životě, vzpomenete si, jaké to je být spojeni se Zemí a s tichem, který potřebujete. Berte rytmus, který přichází z vašeho těla vážně a nenechejte se odchýlit mnoha požadavky, které k vám přichází z lidské společnosti. Nepřinesou vás tam, kde máte být. Vedou vás pryč od své podstaty. Odpočiňte si a uvolněte se tím, že cítíte elementy Země. Opatrujte tyto pozemské elementy a vyživujte jimi sebe. Jedině pak se může tato brána pro duši vašeho světla otevřít a skutečně manifestovat ve vašem každodenním životě.

Učiňte nyní spojení se světlem své duše. Cítili jste, jaké to je být ve mě zakořeněni a spojeni se mnou, se Zemí, a také jste cítili, jaké to je přijímat ve svém vlastním těle spirituální síly pozemských elementů. Nyní si představte, jaká kosmická síla, jaké světlo duše, do vás chce vstoupit. Vnímejte své vlastní sluneční světlo, sílu své duše a přijměte ji do svého srdce. Vnímejte, jak ve vašem srdci září! A vnímejte, jak energie Země přijímá a odpovídá na toto světlo uvnitř vás. Jak jedinečné je tuto záři prožívat!

Pozemské a kosmické energie jsou energiemi, které na sebe navzájem reagují a potřebují se – nejsou to protikladné energie. Zemská energie se ve vašem těle oživuje, naplňuje radostí a je inspirována kosmickým světlem, kterým jste. Toto spojení energií prochází skrze vás pozemskou formou. Kosmické světlo nechce nic jiného, než být tu a proudit buňkami vašich těl, aby pomohlo Zemi být plodná a rodit nové.

Jste vítaní – potřebuji vaše světlo! Jako Země nedokážu fyzicky žít bez Slunce a energeticky potřebuji také vaše kosmické světlo, které do mě může proudit jedině tehdy, když si dovolíte být mnou přijati, když mi důvěřujete a cítíte se tu doma. Vnímejte, jak jsou nyní obě energie ve vás spojené: vaše kosmické hvězdné světlo spojující se s vašim tělem, pozemskou kotvou. Dovolte jim, aby se navzájem přijaly, a dovolte jim prostřednictvím vašich těl proudit.

Zde je sdružování a sjednocování mužských i ženských energií, energií dávání i přijímání, Slunce a Země. Nechejte tyto spjaté a sjednocené energie vámi protékat a přetékat v neustále se rozšiřujících kruzích – nejen svým tělem, ale i celým svým energetickým polem, aurou. Dovolte těmto energiím, aby vás obnovily a připomněly vám, kým skutečně jste: hravou bytostí světla, přítomnou živoucí bytostí, která radostně spolupracuje s mojí energií Země. Znovu zažijte intimní spojení energie Země a kosmického světla, kterým jste. Přivítejte a začleňte tento pocit intimity a vezměte si ho sebou, až se budete vracet do svých domovů.

Nyní se na chvíli podívejte na svůj každodenní život z perspektivy tohoto pocitu intimního spojení energií. Jen intuitivně vnímejte bez jakéhokoli přemýšlení, že jste tu doma. Vnímejte, zda dokážete najít nějakou část svého života, kterou byste mohli změnit, abyste byli více v harmonii se svou skutečnou přirozeností. Co můžete pro sebe fyzicky či emocionálně udělat, prostřednictvím čeho byste se cítili více opečovávaní a prožívali více pokoje, uvolnění a inspirace? Pak slibte sami sobě, že si to poskytnete. Vytvořte ve svém životě větší prostor, abyste sami sebe vyživili jak pozemskými, tak nebeskými způsoby.

Nakonec bych vás chtěla požádat, abyste vnímali ohromné síly, které vás v tomto životě vítají. Zpod vašich chodidel přijměte vyživující síly Matky, Země a seshora milující náruč Otce, který vás ochraňuje a s láskou opatruje. Vnímejte úplnost sil nad i pod vámi a dovolte, aby se sjednotily. Jen pusťte přehnané přemýšlení a dělaní. Vězte, že jste neseni ohromnými silami, které vás milují a chtějí pro vás to nejlepší. Vzdejte se kontroly a dovolte si být smeteni ohromnou energetickou vlnou.

Nový svět na vás čeká, a protože se tomuto energetickému proudu odevzdáváte, stáváte se jedním z těch, kteří se připravují a formují nový svět. Děje se to. Na Zemi se toho nyní tolik vyvíjí. Největším krokem je pro vás odvážit se odevzdat silám Země i Nebes. Miluji Vás. Pociťte moji ruku ve své – nikdy nejste sami.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství