Menu

Cykly vašich ročních období

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Jsem hlas Země, který k vám hovoří ze země pod vašimi chodidly. Hovořím k vám ze srdce zimy, což je období v roce, které vám přináší mnoho, aniž tomu vždy věříte. V zimě dochází k ústupu životní síly do jádra. Období zimy se točí kolem tohoto jádra: kolem jádra světla uvnitř vás, ohně, který plápolá hluboko uvnitř, síly ducha ve vás. V zimě vnější opadává, větve jsou holé. Život ustupuje do kmene a kořenů a v přírodě je ticho a klid. Toto ticho, tato prázdnota a neplodnost není bez života a bez duše ? vnímejte to. Když procházíte lesem nebo poli, je tam život ? neviditelný, ale patrný. Život se stahuje do jádra, kde hromadí sílu k dalšímu pučení na jaře.

Toto shromažďování sil, aby se znovu připravily, se odehrává v cyklu, který se znovu a znovu opakuje. Zima, jaro, léto, podzim a znovu zima. Takový cyklus se také objevuje ve vašich životech. Jsou časy, kdy se energie vaší duše na Zemi manifestuje plně, časy, kdy se světlo vašeho srdce spojuje s touto realitou a vy zcela vyjadřujete to, kým jste. Vnímejte takový moment z minulosti. Zeptejte se sami sebe: ?Jaký moment v mé minulosti pro mě znamenal naprosté naplnění toho, kým jsem byl/byla? S čím, kde a s kým jsem si dovolil/a být zcela vnímán/a? Kde má energie proudila dobře a úplně?? Vnímejte to na chvíli v sobě. Uvnitř celého cyklu, je to čas natahování, vyzařování, léta. Další fází cyklu je pak stažení energie, aby se přeskupila a přemítala o sobě. Pak se cyklus znovu otáčí k následující úrovni a natahuje se ještě dál tak, aby se na Zemi duše vyjádřila ještě plněji. Tak se nacházíte v nepřetržitém rytmu a dosahujete ven i dovnitř, navracíte se do jádra, abyste se zase natáhli a byli radostní a sdíleli sebe sama se světem.

Nyní v sobě vnímejte toto jádro, do kterého jste se stáhli. Ve vašem břiše je místo, přímo pod vašim pupíkem, kde můžete cítit lidskost, tady a teď, hluboko uvnitř jádra své inkarnované bytosti. Žádám vás, abyste klesli do tohoto místa a odtud vnímali primární sílu, která žije uvnitř vás. Vaše srdce náleží vašemu Andělskému bytí, vašemu vyššímu já, zatímco vaše břicho je místem ?tlukotu srdce? vaší lidskosti. Vaším cílem v tomto životě je spojit se s tímto místem ve svém břiše. Jen tam se inkarnujete na Zemi a stáváte se plně člověkem, neboť jedině odsud vaše Světlo činí opravdové hluboké spojení se zemskou realitou. Učiňte kontakt s tímto proudem energie ve svém břiše tím, že umožníte svému dechu klesnout do břicha a vnímat život uvnitř. Vnímejte, jak je tento energetický proud propojen s vaší kreativní silou, s vitalitou těla a také s vaší sexualitou. Ponořte se hlouběji do středu svého břicha a propusťte na chvíli vnější svět. Vnímejte, jak se tam shromažďují síly, které vám umožňují začít novou kapitolu v životě na Zemi a které vám dávají přesně ty síly a talenty, které potřebujete, abyste se na Zemi projevovali plněji. Promlouvejte s touto silou. Dovolte si být přijati touto nesmírnou silou ve svém břiše a vaší lidskostí. Vnímejte, jak jste se mnou v tomto místě hluboce spojeni s mým jádrem: se středem Země. Vnímejte, jak propojení jsme.

Teď vezměte strach z vašeho každodenního života, se kterým se často setkáváte. Kde a čeho se bojíte? Pojmenujte si to: je to strach z odmítnutí, odsouzení nebo samoty? Vnímejte, jak se k vám tento strach přitahuje, zvláště v oblasti ramen a hlavy, jelikož strach se silně připojuje k myšlení. Strachy jsou krmeny a rostou prostřednictvím myšlení. Vaše myšlenky jsou často panické a postrádají důvěru. Vnímejte na chvíli, jak strach ve skutečnosti není spojen s ničím ve vnějším světě, ale pramení zevnitř vaší vlastní mysli a vychází z vaší vlastní bytosti. Představte si nyní, že se s tímto strachem spojujete jako s oblakem temné energie a vašima rukama vedete tento energetický oblak do onoho tichého, klidného místa ve svém břiše. Do proudu síly, která uvnitř vás tiše a důvěřivě proudí. Vnímejte, jak vaše břicho přijímá a vítá váš strach velmi neutrálním způsobem.

Vnímejte ve svém břiše elementární síly přírody. Jste větší, než tento strach ? utište ho. Nechť strach vidí, jak silní ve skutečnosti jste a jak jste součástí Věčného Života. Nyní jste vtěleni zde na Zemi a jste z masa a krve. Vaše tělo je posvátný domov, který oživuje vaše vlastní Světlo, a vaše esence je věčná bez ohledu na to, jakou formu nabírá. Vnímejte vyrovnanost vaší jedinečné síly a pak pozorujte a vězte, že strach zůstává na okraji, nikoli v jádru. Nechť strach krouží kolem vás, zatímco se stahujete do svého jádra, do nejhlubšího vnitřního vědění, které vám náleží: ?Jsem dobrý/á, Jsem tu přijatý/á, Jsem krásná/ý taková/ý, jaká/ý jsem.?

Jsem Země a uznávám vás a vítám vás jako anděla, kterým jste. Důvěřujte mým silám a důvěřujte instinktům svého těla. Nyní je zimní období, dopřejte si čas stáhnout se a vytvořit tolik prázdnoty uvnitř, kolik jen dokážete. Zůstaňte v tomto tichém místě a vnímejte, co ze svého jádra chcete, co se chce na Zemi projevit a vnímejte sílu, která vystupuje nad vaše strachy. Když si své strachy uvědomujete, je to znamení, že jste připraveni je přesáhnout. Když se vaše strachy stanou zřetelné, vědomí je připraveno je přijmout se soucitem ? čas uzrál.

Nemějte ze svých ?strachů? strach a když dorazí, přivolejte svou nejhlubší sílu, vaše jádro. Strach vám umožňuje cítit vaše jádro, tak k němu mějte soucit. Žijete ve světě duality ? blízko nejtemnější části je vždy přítomné nejjasnější světlo. Vzájemně se přivolávají a společně vytváří tanec. Ve vašem pozemském životě je vždy cyklus jdoucí nejprve dovnitř a pak natahující se ven. Noříte se ještě trošku hlouběji do temnoty, aby mohlo ještě více Světla proudit ven. Hluboko uvnitř tma a světlo tančí. Mějte k tomuto tanci úctu, neboť takto životní energie na Zemi funguje. Je to střídání mezi cestou dovnitř a natahováním se ven, mezi světlem a stínem, tak tedy mějte úctu ke stínu jako k součásti svého života. Tak jako strom ztrácí své okázalé listí, aby se navrátilo zcela dovnitř, děláte i vy něco podobného v obdobích svého života. Tím, že se obrátíte dovnitř, spojujete se na určitou dobu se svou bolestí, ztrátou a smutkem. Je to však taktéž krásný posun v tom, že vám toto spojení pomáhá přijít blíž k sobě sama, vstoupit hlouběji do jádra toho, kým jste.

Přijměte tento proces, neboť temnota je jen způsob, kterým cestujete ke Světlu. Jsou to dva elementy, které spolu tančí. Neodmítejte své temné části, neboť vás postrkují kupředu. Způsobují to, aby se Světlo inkarnovalo ještě hlouběji. Přivítejte tyto části, které nesou temnotu uvnitř sebe a přinášejte je do svého vědomí. Když s nimi soucítíte a spojíte se s nimi jako se součástí své cesty, stanou se nejlepšími přáteli skrze hlubokou důvěru a spojení. Dovolte si být lidmi. Jste inkarnovaní Andělé, kteří zažívají extrémy světla a temnoty, aby vytvářeli ?zlato? tím, že přijímají obé. Tím, že přeměňujete svůj vlastní stín, vytváříte ?zlato? pochopení a soucitu a ?zlato? jednoty vědomí. To je důvod, proč jste na Zemi, a proto vás tak vroucně miluji a vítám z celého svého srdce. Kdykoli a kdekoli je to možné, podpořím vás svou silou. Vnímejte tuto sílu přítomnou pod vašimi chodidly, ve vzduchu kolem a ve svém těle. Jsem tu pro vás, a tak důvěřujte v naši sounáležitost a vězte, že vás miluji.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství