Menu

Být Sám

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua.

Byl jsem na Zemi nositelem Kristovské energie. Přišel jsem, abych na Zemi přinesl touhu po rozšířeném vědomí, a vy jste byli mezi těmi, kteří tento impuls přijali, abyste ho mohli šířit dál. Patříte ke skupině duší, které byly v mnoha životech průkopníky, předchůdci vědomí srdce. Ve své duši jste uchovávali světlo, které se chtělo vyjádřit a ztělesnit v těle a krvi a projevit se v hmotné realitě. Pociťte na chvíli, jak hluboce jste vnitřně spojeni se mnou a s tím, co jsem přišel na Zemi uskutečnit.

Toto vědomí, o kterém jsem chtěl podat důkaz, je mnohem větší než já a větší než lidská bytost, kterou jsem byl. Bylo a je to obrovské pole energie. Ať už jste žili v mé době, Ježíšově, nebo jste žili ve staletích kolem mého narození, na Zemi byl vdechnut nový impuls a vy jste byli tohoto dění součástí. Tak či onak jste v lidském těle zakusili sílu a radost, kterou v sobě Kristovská energie nese. 

Pamatujete si tuto energii? Je to energie naděje, a když cítíte tuto energii proudit svým srdcem, vyvolává ve vás určité nadšení. Je to naděje na jinou, lepší realitu, která je více sladěná s lidskou přirozeností a s přirozeností všech věcí. Je to realita, ve které je život pro všechny harmoničtější a radostnější. V níž si každý může přijít na své a kde vše může být více tím, čím přirozeně je: přirozeným, harmonickým způsobem bytí, který nevyžaduje mnoho úsilí.

Je to energie, kterou jste přišli přinést ,a v mnoha životech jste tak učinili. Jak jsem již řekl, často jste byli průkopníky, porušovali jste stávající normy, hodnoty a ideály, protože jste chtěli ukázat cestu k jiné možnosti. 

Jak se vás tento příslib nové Země dotýká? Někde na cestě vesmírem jste jako duše došli do bodu, ve kterém jste objevili mnohé o životě, o sobě, o elementech světla a temnoty: moci, závislosti, manipulaci a klamu. Poznali jste tyto prvky zevnitř a ve vaší evoluci duše nastala čas, kdy jste chtěli tuto negativní energii propustit. Uvnitř vás byla touha po jemnější, láskyplnější realitě, a to jak uvnitř, tak vně. 

Byli jste připraveni přijmout impuls Kristovské energie, protože esence Kristovské energie spočívá v tom, že člověk rozpoznává v druhém Jednotu, vzájemnou rovnost, a ví, že to, s čím se spojuje v druhém, je Bůh sám, jiskra světla, energie, která hoří ve všech živých bytostech. Díky Kristovské energii si uvědomujete, že tohle je pravda, která je středem veškerého života. Víte, že prostřednictvím propojení s druhým na úrovni jednoty, je skutečně možné žít z radosti a tvořivosti.

Jakmile jsou mezi vámi a druhými konflikty, hierarchie autority a mocenské struktury, tato jednota není uznána a pak dochází k nerovnosti. Kristovská energie byla proto útokem na stávající instituce moci a autority. Dokážete si představit, jak tato vlna energie podkopávala kořeny dlouholetých struktur, ideálů, norem a hodnot založených na strachu a touze po moci. Síla Kristovské energie byla přímou hrozbou těm, kteří se pevně drželi moci, manipulace a podvodu, a to ne často z vlastní vůle, ale z pocitu bezmoci, protože bez takové struktury moci založené na egu, by nebyli ničím či nikým.

V minulých životech jste byli inspirováni Kristovskou energií stejně tak, jak je tomu v současném životě a museli jste se vypořádat s odporem, se kterým jste se setkávali. Možná jako dítě jste již cítili jiskru inspirace uvnitř sebe. Dotkla se vás energie inspirujícího vědomí a změny a mohli jste cítit, jak se střetává se světem kolem vás, s těmi, jejichž energie byla stále zaseknutá ve starých mocenských strukturách strachu. To může být pro citlivé a zranitelné dítě těžká rána. Když není vaše energie, vaše vědomí, přijato okolním světem, když není pochopeno a uznáno, pak se ve vašem bytí objevuje bolest a vy tuto bolest cítíte a žijete s ní.

Stále však existuje nesmazatelná touha přispět na Zemi ke zrodu nového vědomí a ta vás inspiruje. Je touhou vaší duše být zde právě teď a pomoci dát tomuto vědomí formu. Ctěte a važte si této touhy uvnitř sebe! Udržujete tuto inspiraci při životě navzdory nesouhlasu a bez ohledu na odpor, který jste zakusili. Uvnitř vaší duše je láska a vášeň, která chce být vyslyšena, a vy tomuto proudu nedokážete odporovat, protože kdybyste tak učinili, zcela byste se zadusili.

Tato inspirativní část ve vás stále žije. Je tu však i druhá část, která se cítí nesmírně zranitelná, což způsobuje, že se za tu část, která se cítí jiná a touží po něčem novém, která je ochotná prolomit stávající normy a ideály, dokonce stydíte. A protože je tato nejistá část stále přítomna, zažíváte nyní na Zemi velkou zdrženlivost při skutečném vyjadřování sebe sama svým srdcem a duší. Například jako duchovní terapeut, umělec nebo cokoli, co děláte, abyste na Zemi vyjádřili svou duši. Tato zdrženlivost je ve vás všech. Je tu strach: „Mohu být skutečně sám/sama sebou a nechat se vidět?“

Na okamžik pociťte Kristovský impuls ve své duši, ve svém vlastním životě. Odvažte se s ním zcela ztotožnit. Nesnažte se odpovídat skromností tak, že se budete dělat menšími: „Nevím, jestli to dokážu.“ Dovolte Kristovské síle přijít, neboť se vás hluboce dotýká, jinak byste tu nebyli.

Vnímejte, co je v jádru této síly. Je to mocná energie, která skutečně ovlivňuje stávající struktury a může být konfrontační a uvádět věci ve zmatek. Vnímejte v ní však také sílu lásky. V této energii nikdy nebyl destruktivní záměr. Je to proud jasnosti, pravdy, touhy poznávat a jít do podstaty vztahů mezi lidmi a mezi vámi a světem. Chcete této energii pravdy sloužit, chcete s ní plynout, protože vás činí šťastné.

Vnímejte, co je v jádru této energie. Žádám, abyste tak činili, protože pokud chcete být a žít z této energie, může se stát, že bude třeba porušit obvyklý způsob, jakým se věci dělají, a že někdy budete čelit svému okolí, a tato možnost ve vás vyvolává obavy. V minulosti jste se naučili umenšovat se a někdy si myslet: „Neměl/a bych vyčnívat. Neměl/a bych se příliš vyčleňovat. Neměl/a bych mít příliš velký vliv.“ Může se zdát, že se jedná o projev ega, když se snažíte vyzdvihnout to, co je ve vás velké.

Otevřít se Kristovské energii však není aktem ega, i když to může znamenat, že porušíte mnoho věcí, když se vědomě vydáte po své vlastní cestě. V mnoha ohledech budete také sami. Vězte však, že činit tak, je pro vás správnou cestou. A to mě přivádí k dalšímu bodu, na který vás chci upozornit, že tato osamělost je vaší součástí. Je zrozena z faktu, že přinášíte tomuto světu něco nového, neboť jste průkopníky a jste jiní. Přijměte tuto osamělost, která je vaší součástí.

Někdy se bojíte tuto osamělost prožít. Cítíte odstup mezi tím, jak myslíte, cítíte a vnímáte, a tím, jak reagují lidé kolem vás: lidé v pracovním prostředí, ve vaší rodině či v situaci, v které se nacházíte. Tento pocit odlišnosti vytváří potřebu vrátit se k sobě, být o samotě, uzavřít se do sebe, vyvolává však také osamělost a strach z toho, že jste odděleni a vyčleněni.

Víte, že jste často nerozhodní a váhaví ve svých pokusech spojit se se světem kolem, se světem, ve kterém zakoušíte, jak jiní jste, kde cítíte odmítnutí své jedinečné energie a kde se necítíte doma. Máte pak potíže přijmout svou jedinečnost a nejste schopni smířit se se samotu, která je součástí přijetí toho, kým jste. Je to však něco, co se od vás žádá, pakliže tu chcete vyjádřit inspiraci své duše. Znamená to učinit krok zpět od okolní sociální reality, která je často utvářena starými přesvědčeními, která vám již neslouží.

Dejte této osamělosti naprostou pozornost, protože ji ve skutečnosti zažíváte už velmi dlouho. Někdy byla tak tísnivá, že vás naplnila zoufalstvím, protože jste ve svém okolí neměli žádné spřízněné duše a výsledný pocit této osamělosti jste pak těžko nesli. Podívejte se na to, jestli ve vás ještě zůstávají pozůstatky této bolestné osamělosti, kterou jste zažívali v nynějším životě i těch předchozích.

Můžete dát formu postavě, která tento pocit odmítnutí a nepochopení reprezentuje. Vytvořte obraz této své části, která se cítí být odmítnutá a osamělá. Může nabýt formu muže, ženy nebo dítěte. Pohleďte na tuto osobu, na tuto svoji část z perspektivy vašeho pocitového centra. Uvědomte si, jak se tato osoba, nesoucí toto staré břemeno, cítí. Víte, že když zažíváte odmítnutí a nepochopení společnosti, jak tato reakce vždycky ovlivní vaši emocionalitu a lidskost. I když na úrovni duše může existovat vnitřní vědění, které přijímá tuto odlišnost a to, že Zemi přinášíte něco nového, a intelektuálně vám může být naprosto jasné, proč jste tak nepochopeni, přesto je uvnitř vás bolest, možná dokonce zoufalství. Právě s touto částí je třeba se spojit.

Možná uvnitř vás žije velmi smutná nebo depresivní část, která se už se Zemí spojit nechce. Zažila tolik odmítnutí a zavržení, že chce z tohoto světa utéct. Tato část se tu nemusí cítit doma a touží po jiném světě daleko od Země. Po světě plném harmonie, světla a lásky, ve kterém jednotu cítíte přirozeně a kde neexistuje potřeba boje jako zde na Zemi.

Nyní si představte, že znáte toto místo, kde chce tato část utéct, místo v nebi, kde je vše lehké a bezstarostné. Představte si, že se nyní na tomto místě nacházíte a přijměte onu bojem unavenou postavu, která byla osamělá a nepochopená – vezměte tuto osobu do svého objetí. Vnímejte bolest toho, co se stalo: smutek, pocit zablokování, touhy odejít, sklíčenost a dojem, že bylo vše zbytečné.

Můžete tuto tíhu nechat za sebou, protože vy jí nejste. Jste těmi, kdo mohou toto těžké břímě uzdravit, těmi, kteří mohou tuto bolest přijmout do sebe. Jste součástí Nebe na Zemi a přinášíte toto vědomí jednoty v sobě. Zeptejte se této bolavé postavy ve vás, co potřebuje, aby se tu znovu cítila Doma, aby znovu byla šťastná a cítila, že je tu vítaná, a to i se vší tou bolestí, jež je výsledkem všeho, čím jste si prošli.

Pokud se tato vaše bolavá část s vámi sjednotí, je jí dovoleno být tak, jak je, a přijmete ji do náruče svého milujícího vědomí, tíha se pomalu začne vytrácet a vy začnete cítit, jak silní opravdujste. Pak můžete přijmout a ocenit svou odlišnost, samotu a osamělost nikoli jako něco špatného, ale jako něco, co je velmi cenné. Můžete se spojit s kosmickým zdrojem inspirace, který vás na této hmotné úrovni vyživuje a inspiruje právě proto, že jste nohama v obou světech. Právě z tohoto vnitřního Zdroje na Zem přichází něco nového.

Na chvíli si představte, že jste uzdravenou a celistvou osobou s jednou nohou v této pozemské realitě a druhou v realitě mimo ni. Z této pozice se můžete spojit ze své korunní čakry se Zdrojem světla a inspirace, který poznáváte jako energii Domova, který vás skutečně vyživuje.

Vězte, že potřebujete určitou osamělost – svůj individuální způsob putování po své vlastní cestě, abyste tuto inspiraci rozpoznali a nechali se jí vyživit. Jen učiňte krok zpět ze světa, abyste vnímali, kým jste, a cítili, jak přirozené to je. Uvidíte, že udělat tento krok zpět, krok dovnitř, nemusí být problém, protože můžete zůstat spojeni zároveň i s tímto světem. Vždy od tohoto světa udržujte určitý odstup, přesto tu však také může být radost z vyjádření toho, kým skutečně jste.

Do této pozice se můžete navracet zas a znovu, neboť stále stojíte jaksi na pokraji pozemské reality, na hranici dvou světů. Krok směrem ven se střídá s krokem dovnitř a tím, že tak činíte, se stáváte bohatší lidskou bytostí. Tímto způsobem přinášíte z vnitřního světa to nové.

Poznáte, že část vás, která se často cítila osamělá, opuštěná nebo jiná, může být zdrojem inspirace, pakliže skutečně pochopíte, co se uvnitř vás děje. Pochopíte, že nemůžete být jen z tohoto světa a že máte být potřebu být jiní, protože jiní jste. A tak si užívejte samoty a važte si jí.

Neznamená to, že musíte opustit pozemskou realitu – je to právě naopak. Je to proces hlubšího sestupu do všeho, čím jste, nejen jako pozemská osoba, ale také jako duše, kosmické bytí, které je velmi staré a moudré a bylo tu zde mnohokrát. Abyste se cítili inspirováni a vzpomněli jste si na to, kdo jste, je třeba tuto vnitřní dimenzi vnímat.

Odvažte si vstoupit do této samoty, do této osamělosti, neboť v ní leží ohromná síla. Tím, že budete více spojeni s tímto místem, dokážete v tomto lidském světě působit mocněji a lehčeji. Pokud se pak setkáte s odporem nebo se jen ucítíte nepříjemně kvůli reakcí lidí kolem vás a budete mít pocit, že to, co říkáte nebo vyzařujete, je konfrontační, můžete to nechat být – nebude vás to ovlivňovat. Jen zůstaňte ve své vlastní energii.

Někdy je nezbytné se fyzicky stáhnout, zatímco jindy, když jste obklopeni lidmi,  to nejde, avšakstále jde o vás a o uvědomění si a přijetí toho, kým jste. Pak můžete přicházet a odcházet z tohoto světa, aniž byste se v něm utápěli nebo byli ovlivněni energiemi odmítnutí, odcizení nebo nepřátelství – můžete je nechat být. Víte totiž, že vás tento svět nemusí ovlivňovat, protože vnímáte nadpozemský Zdroj inspirace, který je hluboce zakořeněn ve vaší duši. Tím se pak stáváte nezávislí na reakcích druhých. To je cesta, po které jdete. 

Přijměte vlastní sílu. Důvěřujte jí a buďte průkopníkem, kterým jste.

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství