Menu

Dávání ze své podstaty

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Jsem tu jako spřízněný přítel, kamarád. Natahuji k vám ruku jako sobě rovným. Nejsem vysoko nad vámi, jsem váš přítel. Poklekám před vámi, neboť jste na Zemi průkopníky. Vytváříte místo pro nové vědomí, které sestupuje na Zemi, a tak udělejte místo i sami pro sebe. Nebojte se toho, kdo jste. Uznejte svou vlastní velkolepost – nesete uvnitř sebe bohaté zdroje ze vzdálené minulosti.

Nejste na Zemi poprvé. Byli jste tu už mockrát a taktéž jste cestovali na jiná místa ve vesmíru, kde jste získali zkušenosti. Spojte se s moudrostí, kterou jste nahromadili ze všech svých prožitků ve svém srdci. Srdce je místem, kde všechny proudy proudí společně jako jeden a spojují se do světla, které je jemné i jasné. Spojte se se svým srdcem nyní – sestupte svým vědomím do oblasti své hrudi a vnímejte světlo, které tu je. Je staré, je vyzrálé, avšak stále silnější a živější. Vnímejte sílu svého světla skrze strachy a bolest, která tam jsou, které tam také mohou existovat.

Jste v tomto životě na Zemi proto, abyste se uzdravili – abyste se osvobodili. To je nejhlubší smysl vašeho života zde: podniknout cestu strachem a překročit ho. Ochutnat svobodu toho, kým doopravdy jste, nespoutaní časem a prostorem, tímto tělem. Tuto svobodu můžete skutečně nabýt jen tehdy, když čelíte strachu, když se odvážíte stát uprostřed tohoto strachu a tam necháte projevit svou lásku. Tohle je taktéž váš úkol v tomto světě, který neznamená, že od svého strachu utečete, že uprchnete ze světa nebo před sebou samými, ale že zůstanete uprostřed strachu vzpřímení a přítomní ze svého srdce.

Strach je kořenem veškeré negativity, kterou v tomto světě vidíte. Strach vede v lidech k napětí a k pocitu hrozby, před kterou se sami musí bránit. Takto se lidé uzavírají před druhými. Strach vede také k nedostatku sebevědomí, pakliže je tedy uvnitř váš neustálý pocit nejistoty, nemůžete naplnit svůj potenciál. Stavíte ploty, stěny, které zajistí pocit bezpečí, toto bezpečí je však iluzí. Pak se stáváte na těchto zdech a plotech závislými, ale dříve či později se v životě prolomí.

Skutečné bezpečí přichází z bytí, které je spojené s vašim nejhlubším centrem, s vašim vlastním božstvím. To je místo, kde víte, kde cítíte, že jste svobodní. Nemusíte se už něčím stávat, neboť již jste. Máte svobodu cestovat z života do života. Nejste vázáni na formu, osobnost, na určitou masku nebo obranný mechanismus.

Vnímejte tuto svobodu v hloubkách své bytosti. To je to, po čem toužíte, co je pro vás dobré a přirozené. Jste tu, abyste tuto svobodu pro sebe nabyli. Každý, kdo tak činí, kdo cestuje prostřednictvím svých lidských strachů a zůstává věrný lásce, šíří v tomto světě světlo, které se dotýká srdcí druhých. Proto vám říkáme pracovníci světla: ti, kteří šíří nové vědomí, kteří přináší světlo do světa strachu se všemi excesy, které s tímto strachem souvisejí.

Být pracovníkem světla však znamená, že tato základní práce leží na vás. Když je ve vašem srdci světlo, když planete soucitem, když dokážete pohlédnout na svůj vlastní strach, svou vlastní temnotu, pak z vašich očí a skrze slova, kterými hovoříte, proudí do světa světlo. Tím, jak mluvíte a jak jednáte, se stáváte živoucím světlem. To je také to, co znamená být skutečným kanálem. Je to o předávání své podstaty, která je nezávislá na formě, času a prostoru a osvobozená od strachu a nedůvěry.

Cílem veškerého channelingu je osvobodit tuto esenci v sobě. Všichni průvodci, kteří jsou s vámi, chtějí tomuto účelu sloužit, vnímejte přítomnost těchto průvodců. Vnímejte anděly či nápomocné energie, které tu jsou pro vás, neboť je to partnerství mezi rovnocennými. Tyto energie světla jsou v tomto prostoru kolem vás shromážděné. Vnímejte, jak si plně zasloužíte jejich energii a moudrost, protože jste překladatelem, stavitelem mostů. Vytváříte spojení mezi jejich vibrací a vibrací Země a můžete tak činit proto, že jste moudří. Chápete podstatu jejich poselství i přesto, že jste zároveň spojeni s tím, jak lidský svět funguje. Víte, jak lidé myslí a jak se cítí, kde leží jejich pochybnosti a strach, a díky tomu, jste překladateli, stavitelé mostů. Dokážete pochopit prožitky druhé osoby, neboť znáte lidský strach, temnotu a pochybnosti v sobě.

Moudrost, moudré zprávy ožívají, skutečně se zakořeňují v srdcích lidí, pakliže se cítí pochopeni a jsou povzneseni v proudu lásky a soucitu. Moudrost, která se skládá jen ze slov nebo zásad se dostatečně neuchytí. Proto je vaše práce posvátná, nesestává jen ze slov. Není to jen znalost, kterou poskytujete, dotýkáte se druhých v jejich srdcích. Chcete, aby si vzpomněli na svou vlastní božskost, na svoji posvátnost. Pak, když sami sebe milujete s lidskostí a vřelostí, vytváříte v sobě posvátný prostor – poklekáte sami před sebou. Nesnažíte se změnit nebo se přetvořit do ideálu či vyššího principu. Ne, jste sami sebou zevnitř ticha, které není prázdným tichem, avšak tichem plným pochopení.

Když vám někdo skutečně naslouchá, můžete cítit, že všechna slova, která říkáte, jsou skutečně pochopena. V prostoru, který je vám oběma společný, který je důvěrný, se cítíte být skutečně spatřeni, a tak si vážíte víc sami sebe. Je to jako když na vás druhá osoba září světlo, a tak může být vše takové, jaké je: to vše je běžné a přirozené. Toto světlo uvolňuje vaši mysl a vytváří naději a optimismus ve vašem srdci. Váš život má znovu smysl, kanál je otevřen, a tak může vaše duše skrze něj proudit. Tohle se odehrává v posvátném setkávání mezi lidmi, když jste oba otevřeně poznali svou nejhlubší bolest, nejtěžší emoce, své vnitřní pochyby a oba jim skutečně nasloucháte. Ne tak, že si přejete, aby tyto emoce ihned odešly, ne tak, že je chcete ignorovat nebo je překonat, ale tak, že jim chcete věnovat skutečnou pozornost jako rovnocennému partnerovi v dialogu.

Jste tu v tomto životě na Zemi, abyste s těmito temnými částmi uvnitř sebe pracovali a společně cestovali do světla. Právě na této cestě do světla se tyto temné části mění: strach, vztek a vzdor se transformují do nejkrásnějších drahokamů, do vyzrálé moudrosti, do radosti, humoru a skutečného poznání. Respektujte tyto temné části uvnitř sebe. Když se s nimi spřátelíte, vaše srdce se stává otevřeným místem i pro druhé. Už tolik nesoudíte to, co dělají nebo nedělají. Díváte se na druhé a někdy se usmíváte, neboť je vám to tak blízké. A tato blízkost vytváří schopnost naslouchat a být tu pro druhé jako most.

To je také vztah, který máte s průvodcem, učitelem, andělem z druhé strany. Chtějí být takovými přáteli, kteří vám naslouchají, nikoli pasivně, ale aktivně vás vnímají tak, jak jste, a září na vás světlo. To je to, co vám průvodci mohou poskytnout: chtějí, abyste si byli vědomi toho, kdo skutečně jste, a mohli tu tak být právě tak, jak se svými jedinečnými talenty jste. Průvodci vás činí většími, nikoli menšími. Jsou tu k vašim službám a chtějí vám pomáhat, abyste dosáhli svého božského jádra. A zatímco tak činíte, vaše světlo se bude na Zemi šířit a to je samozřejmé.

Nakonec vás žádám, abyste byli nyní otevření a spojili se s průvodcem nebo učitelem, který je s vámi energeticky přítomný, udržujte to však lehké a jednoduché. Nesnažte se příliš silně, abyste toto spojení ucítili, jen pohlédněte na to, co tam je. Buďte klidní. Jste v pořádku tak, jak jste, nemusíte nic hrát, abyste získali souhlas. Představte si, že vám chce váš průvodce říct, jak krásní jste, jak čisté jsou vaše záměry. Vnímejte energie přijetí a klidu. Pokud vám chce váš průvodce něco dát, pak je to právě tohle: klid. Nemuset neustále soudit a mít milion pochybností, ale vědět, že jste dobří takoví, jací jste – a tak se uvolněte.

Přijměte energii svého průvodce. Můžete vnímat jméno nebo vidět obraz či barvu. Zůstaňte tomu otevření. Neodmítejte to, co jednoduše vnímáte jako představivost. Odvažte se důvěřovat své intuici a tomu, co se ihned samo objeví bez jakéhokoli přemýšlení. Vaše intuice hovoří jazykem vaší duše. Znovu dejte důvěru tomu, co cítíte.

Všechny vás s úctou a láskou v srdci zdravím.

Jeshua

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství