Menu

Inspirace životem

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem hlasem Země. Všechny vás z hloubky svého srdce, ze středu této planety, zdravím. Vy všichni jste mi tak drazí, tak opečovávaní. Jste na Zemi vítaní. Natáhněte ke mě ruku, jsem váš partner. Společně vstupujeme do tance života.

Vaše světlo nabralo formu těla, které se zrodilo ze mě a bylo mnou vytvořené. Jsem pozemskými elementy, které vám pomáhají tuto formu nabrat a které vás vyživují. Já sama jsem živoucím vědomím. Nejsem mrtvá, na každém vašem kroku, můžete pod svými chodidly cítit proud mé životní síly. Vnímejte mou pevnost, nevyčerpatelnou energii a dovolte ji, aby o vás pečovala. Dovolte mému světlu, čisté pozemské energii proudit nahoru vašima nohama. Má síla je jak fyzická, tak éterická. Když mi dovolíte, abych do vás proudila, bude posílené nejen vaše tělo, ale i vaše mysl.

Krmím vás inspirací, kterou vidíte všude v přírodě, inspirací samotného života, který roste, vzkvétá a jde svou cestou bez sebezpochybňování. Slyšeli jste někdy o květině, která by měla pochybnosti o svém osudu otevřít se a ukázat svou oslňující nádheru světu? Pochybuje snad tato květina, zda se může krmit z půdy Země či pít déšť a pohlcovat sluneční svit? Slyšeli jste někdy o květině, která by pochybovala, zda to vše může přijímat?

Tato květina přijímá víc než jen hmotnou výživu. Přijímá také spirituální inspiraci od malých éterických stvoření kolem: elfů, nymf, víl, které ji sytí, podporují a velebí. Jaká radost, jaká inspirace je v přírodě! Kdybyste viděli mýma očima, viděli byste na každé cestě v lesích tolik života a inspirace, že byste jen zůstali s údivem stát a propustili své zoufalství.

Na Zemi je tolik lásky, vitality a tvořivosti. Spojte se s tímto životem, s přírodou a vnímejte její přítomnost ve svém těle. I vy jste květinou Země, která může být vyživována vším, co potřebuje. Vnímejte své kořeny, jak směřují hluboko do půdy. Vnímejte sílu ve svých nohách a to, jak vás tato síla spojuje se Zemí. Dovolte si zapustit své kořeny tak, jak to dělá strom – představte si, že vy jste stromem. Zralým, vysokým stromem s korunou, která vyčnívá vysoko do nebe a zachytává vše, co tu je – vítr, déšť, sluneční svit – ,a vše, co k němu přijde, přijímá v tichém souhlasu a odevzdání. Roční období přicházejí a odcházejí a strom ve své podstatě žije vším, co se stane jeho součástí – v každém okamžiku. Nic víc a nic míň.

Sestupte dále do kmene a dolů do kořenů stromu. Běžte svým vědomím do půdy a vnímejte, jak kořeny ve skutečnosti zrcadlí celý soubor větví, vy však zůstaňte v půdě. V půdě cítíte aktivní život a vlhkost. Vnímejte stabilitu a sílu kořenů a povolte napětí ve svém těle. Uvnitř vás existuje kořenový systém, který vás podporuje. Vaše tělo vás má v tomto životě nést, a tak mu důvěřujte, že to dokáže. Vnímejte přirozený rytmus přírody, který jako strom zažíváte, a vnímejte nyní ten stejný rytmus uvnitř vašeho vlastního těla – odevzdejte se mu. Představte si, že vše, co nyní potřebujete, je ve vašem životě přítomné. Potřebujete jen otevřít oči a naslouchat signálům, které k vám přicházejí.

Pojďme se nyní podívat na to, co se ve vás a v dalších lidech, kteří jsou velmi citliví, odehrává. Když jste ohromeni vjemy zvenčí, které nedokážete strávit, zažíváte břemeno své citlivosti. Proč tomu tak je? Protože v tu chvíli na sebe nabíráte příliš toho, co vám nepatří. Nemáte dobré spojení se svou základnou: svým kmenem, kořeny. Dalo by se říci, že máte v horní části stromu příliš mnoho větví a to způsobuje, že se věci uvnitř vás příliš pohybují a houpají. Tyto větve můžete přirovnat k vyšším čakrám ve svém těle: energie vašeho srdce, krku, třetího oka ve vaší hlavě a korunní čakry.

V této době se hodně mluví o transformaci Země i celé sluneční soustavy, ve které pobýváte. Zvyšuje se světlo a vědomí a je to jako vlna, která vás pohltí. Věděli jste to ještě dříve, než jste přišli v tomto životě na Zemi, rozhodli jste se toho být součástí. Opravdu jste na tuto událost čekali velmi dlouhou dobu. Jako duše jste staří, na Zemi, na jiných planetách a dimenzích jste žili mnoho životů. V současné době v této sluneční soustavě dochází k posunu vědomí a já, Země, se této změny účastním.

Co tedy tato změna znamená? Znamená, že všechny žijící bytosti na Zemi jsou zasaženy impulsem, výzvou k probuzení, k rozvzpomenutí, kým jsou. Tento impuls jste cítili ještě předtím, než jste se narodili. Věděli jste, že to má být příležitost hluboce se na Zemi inkarnovat a přinést jasnost a harmonii starým břemenům, které jste si přenesli z jiných životů – nepřišli jste sem jako čistý papír. Když jste se narodili, břemena přišly s vámi a je v nich bolest: pocity odmítnutí či nepochopení. Tato bolest pramení z prožitků, které jste na Zemi dříve získali. Bolest má mnoho vrstev a každá čakra byla ve svém energetickém systému touto starou bolestí zasažena, což bylo spuštěno v tomto životě ve vašem mládí.

Chci, abyste nyní šli tam, kde je tato bolest nejvíce uložena, do spodních třech čaker: do břicha a kořenových čaker. Z vašich vyšších čaker se můžete snadněji spojit se svým nejvnitřnějším bytím – světlem vaší duše – protože právě v této době se můžete tohoto světla snadněji dotknout a probudit ho. A to je i to, co jste ve svém životě chtěli: měli jste touhu po probuzení, touhu přispět ke změně na Zemi. To, co si však občas neuvědomujete je, že je třeba uzdravit bolest, která je umístěná zejména ve spodních čakrách, léčit ji se vší pozorností a především trpělivostí. Jen zaměřte svou pozornost na tuto část těla: svůj žaludek a břicho, pánev a kostrč a vnímejte ji jako celek. Dovolte, ať váš dech sestoupí do této části vašeho těla, kde se nachází Domov, do kterého máte dojít.

Chci vám pomoc prožít pocit jistoty, který postrádáte, něco, co vám nebylo k dispozici velmi dlouho. Uvnitř vás je strach jako výsledek neschopnosti být sami sebou nebo být jiným/jinou. Použijte svoji citlivost a zaměřte se na tento strach, buďte jen s ním. Zeptejte se sami sebe, co tu chcete přijmout: mír, uklidnění, pocit jistoty, pocit sounáležitosti, důvěru, kterou můžete rozvinout jako květinu? Chcete být schopni spolehnout se na přírodní síly Země stejně jako na ty Vesmírné, aby vám pomohly a podpořily vás být sami sebou?

Chci, abyste si uvědomili změnu, která leží před vámi, že jste její součástí a můžete se jí odevzdat. Mnoho věcí pro vás bude připraveno, když se znovu odvážíte odevzdat se hluboké důvěře ve mě, v Zemi a v mé tvořivé síly. Odevzdejte se tomu, důvěřujte mi a důvěřujte světlu, které aktuálně proudí Vesmírem. Je na čase postavit se a ukázat svou nejhlubší inspiraci světu. Svět vás potřebuje, není to naopak. Nepotřebujete svět k tomu, abyste byli tím, kým jste. Jste autentičtí a milující jen tak, jak jste. Vložte své kořeny hluboko do Země a odvažte se o sebe postarat. Milujte se na místech, kde máte úzkost, strach nebo nejistotu. Podívejte se hlouběji na svou bolest a obklopte ji svou léčivou energií. Spolehněte se na přírodu, že vám pomůže, protože i spojením se mnou můžete zažívat mou léčivou energii.

Nakonec bych vás ráda upozornila na to, že kolem vás existuje také pomoc z duchovního světa, z Nebe i Země. Jste zvyklí vzhlížet k nanebevzatým mistrům a andělům, vězte však, že i na Zemi jsou přítomni průvodci. Tito éteričtí elfové, nymfy a víly jsou tu také pro vás. Vnímejte, zda je dokážete kolem sebe vnímat, protože tu jsou. Jsou to nebeští a pozemští průvodci a všichni tančí kolem vás. Chtějí s vámi sdílet své vědění radosti a lehkosti a toho, co se může dít, když důvěřujete životu.

Vy, lidské bytosti jste zvyklí snažit se ovládat a plánovat ze své hlavy a vůle. Myslíte si, že musíte věci „uchopit“, aby se „nerozpadly“, nic však nemůže být od pravdy dále. Když se spojíte se svými nejhlubšími pocity a srdcem, spojíte se s pomocí kolem, život je pak velmi jasný a jednoduchý a vy si uvědomujete, o čem to celé je: že jste zde, abyste kvetli, prospívali a zářili, dělali to, co pro sebe cítíte jako hluboce správné. Jste tu, abyste o sebe pečovali a stali se zářivým světlem, oslňující květinou, která podněcuje druhé svou čistou krásou a radostí.

Dávání a přijímání jsou jedním, když se odvážíte přijímat, důvěřovat a šířit světlo, které vám náleží: světlo, které chce nyní na Zemi proudit. Důvěřujte a vnímejte pomoc kolem. Můžete cítit energii elfů ve svých nohách, ale neočekávejte od nich uvážlivé rady. Jsou rozpustilí a šťastní a nechápou, proč máte všichni tak náročný čas. Když vám chtějí něco říct, jejich rada je jednoduchá a přímá. Dejte jim svou lásku a ocenění – úsměv stačí. Znovu touží být spojeni s lidstvem. Chtějí komunikovat s těmi z vás, kteří mají touhu komunikovat nimi.

Všechny vás zdravím. Děkuji, že jste přišli.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství