Menu

Zakázaná ženská energie

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Marie Magdaléna, vaše sestra, vaše rovnocenná a spřízněná duše.

Jsem tu s radostí i smutkem. Miluji vás jako své sestry. Vidím váš boj a vidím také plamen ve vašich srdcích: plamen lásky, vášně a hlubokého spojení se životem na Zemi a s vašimi lidskými přáteli. Toto hluboké nadšení a soucit ve vašich srdcích znám zevnitř. Jste citlivé ženy, které mají zároveň mnoho síly: vnitřní sílu, kterou jste během staletí, během mnoha životů sbíraly a budovaly.

V tomto životě došlo ke zrychlenému dozrávání a integraci, a proto sklízíte užitek z mnoha životů. Kousky vaší duše se s vámi chtějí spojit a odhalit své dary a talenty. V historii vaší duše je to chvíle sklizně. Tato sklizeň má však někdy jiný charakter, než  jaký vnímáte ze své lidské mysli. To, co sklízíte z životů, které jste na Zemi vedli – bolest, radost, vrcholy i pády – je především vnitřní sklizní, vnitřním uskutečněním, které je výsledkem vaší prožité moudrosti znějící prostřednictvím vás jako pozemského člověka – ženy či muže.

Přišli jste si pro tuto živoucí lidskou moudrost z masa a kostí. V tomto životě jste tuto moudrost, která je završením cyklu životů, přišli prožít. Na základě svého společensky určeného pohledu však máte tendenci přeceňovat vnější výsledky. Často se díváte na to, co jste pro svět vykonali, a na to, jaký to mělo vliv na ostatní. To vás pak vede k posuzování toho, jak úspěšní či efektivní jste, včetně poslání vaší duše. I v duchovním světě máte velkou tendenci dívat se na vnější výsledky, protože vás to učili. Je to důsledek příliš vnějšího a v podstatě materialistického pohledu na svět.

Váš zásadní přínos a skutek v tomto životě je ze všechno nejvíc vnitřní, je to plán vaší duše. Dokončujete něco, na čem jste během mnoha životů na Zemi pracovali, něco, co děláte v lidském těle s plným vědomím duše. Proto vaše osobnost nemá být překonána vyšším vědomím, které budete rozvíjet. Vaše osobnost je spíše vzácným nástrojem, který postupně nasáknul poznáním vaší duše, jež se vyvinulo během mnoha životů a nyní se chce v tomto životě jemným způsobem projevit a být poznáno.

To samozřejmě ovlivní vše, co děláte. Dotýká se lidí kolem vás, ať už v osobních vztazích nebo ve vaší práci. Když vědomí vaší duše sestoupí tak hluboko, dotýká se Země a vašeho každodenního života a pak šíříte vzácné světlo. Není to však světlo: „Já to vím lépe a tak vám povím, co se tu děje.“ Nikoli, je to světlo lásky, sdílené lidskosti a pochopení druhého beze slov.

Tato energie, kterou sebou nesete, má ohromnou neverbální složku. Můžete si ji představit jako auru staré duše, bohatě prožité, moudré duše, která chápe umění předávat energii jednoduchou cestou. Čím více ztělesňujete vědění své duše, tím víc se také odpoutáváte od dosavadních způsobů myšlení a jednání, od mnoha navyklých myšlenek a starostí, kterým jste byli naučeni. Dostáváte se více, jak se tomu říká, „do proudu“. Tento proud bytí je ve skutečnosti velmi pozemským proudem. Souvisí s hlubokým ponořením se do svého břicha a spojení se se svým tělem, a to nikoli s pouhou hmotnou schránkou, ale s posvátným nástrojem, jehož živá, proudící energie zachovává spojení se Zemí.

Chtěla bych vás požádat, abyste se nejprve spojili se svým tělem a přistupovali k němu jako k živé řece: jako k proudícímu, dynamickému poli plnému barev, pohybů, energií a vnímali ho v tuto chvíli jako takové. Představte si své tělo jako řeku a vnímejte její proud od hlavy k patě a nazpět. Vnímejte, zda je v tomto proudě nějaké místo, kde se voda pohybuje divoce a je rozbouřená. Místo ve vašem energetickém poli, kde se voda – vaše energie – pohybuje nepravidelně či neklidně. Pak pošlete do tohoto místa světlo: světlo zářivé vize a jasného poznání.

Zeptejte se sami sebe: „Co potřebuje toto místo uvést energeticky do rovnováhy, aby bylo klidné?“ Můžete to spatřit ve formě barvy, pocitu nebo symbolu, který můžete tomuto místu dát. Zeptejte se sami sebe: „Je něco, co mohu udělat, abych tam vnesl/a klid – ticho a vyrovnanost?“ Dovolte odpovědi přijít ve formě intuitivního vědění – nemusí to být slovy. Spojte se s tímto vnitřním věděním, které je vám tak blízké, neboť to ve skutečnosti víte.

Vnímáte vědomí svého těla? Dostanete tak odpovědi rychleji než prostřednictvím myšlení. Čím více jste v tomto proudu, tím více zkrátka víte. Je to velmi dobrý pocit, protože pak mizí hluk mnoha myšlenek a také neklidných emocí. Vnímejte tedy v sobě tento bod, kde prostě víte – kde se spojuje ticho a poznání. Ve vašem tělesném poli je tiché, vnitřní vědění, které je spojené se Zemí, a proto je velmi dobře uzemněné, není vratké nebo impulzivní – má pod nohama pevný základ.

Je velmi důležité, aby moudrost či poznání byly ukotveny. V mnoha spirituálních kruzích či teoriích moudrost může být. To, co je však skutečně zapotřebí, jsou lidé, kteří vyzařují ztělesněnou moudrost, aby ji mohli předávat. Mohou být schopni diskutovat o duchovních teoriích či vědomostech z hlavy, takové vědomosti však nemají zamýšlený účinek nebo nemají vůbec žádný a mohou tak vyvolat zmatek. Vždy jde o kvalitu spodního proudu, toku, který lze nalézt v hloubce pod  tím mentálním.

Nejprve jste se vydali na místo v proudící vodě svého energetického pole, kde byla voda neklidná a rozbouřená a přinesli jste tam mír. Nyní vás žádám, abyste šli ve svém energetickém poli na místo, kde je energie mrtvá, přehrazená, kde voda stagnuje a je tam tak třeba více pohybu. Vnímejte, zda někde ve svém energetickém poli cítíte poněkud mrtvé místo, kde je příliš málo pohybu. Dopřejte si čas. Ponořte se do svého břicha zhluboka se nadechněte. Vnímejte, zda vás toto místo nevolá: místo ve stínu, které spadá poněkud mimo vaše každodenní zorné pole. Možná tam je i smutek, protože se jedná o zanedbané místo, část vás, která se nemohla plně projevit, část, která byla skrytá či zakázaná – zakázaná žena uvnitř vás. Kdo je? Můžete ji vidět? Její oči, tělo, postavu?

Všichni žijete pod tlakem zákazu původní, autentické ženské energie. Je to energie prohloubení, spojení, intuice a je spojena s třetím okem, schopností vidět skrz věci. Energie třetího oka patří k zakázané ženě. Je to energie pronikavé moudrosti, která věci odhaluje. Je to také energie hlubokého spojení, citů jednoho člověka pro druhého. Je to energie vedení prostřednictvím spojení. Tato energie souvisí s vlastnostmi vizionářství, se spojením prostřednictvím intuice s budoucností a s možnými skutečnostmi, které chtějí na Zemi přijít, nikoli prostřednictvím myšlenek, ale vnitřní představivostí. To vše jsou ženské kvality, které ustoupily do pozadí.

Všichni toužíte po vlastní hloubce. Muži i ženy touží po větší vnitřní hloubce, která se zakázanou ženskou energií souvisí. Tuto hloubku hledáte ve své práci i ve svých vztazích. Hledáte ji nejen v intimitě, v sexuálním setkání, ale také v práci, ve své tvořivosti. Nejsou od sebe odděleny. To, co v podstatě hledáte, jste vy sami, abyste toto „já“ mohli prožívat a na Zemi projevovat ve všech aspektech svého života.

Existuje tu také hluboké zranění, protože tato energie a schopnost prožívat a projevovat se je na Zemi zakázaná. Místo toho, abyste o tom přemýšleli, vás však žádám, abyste s touto zakázanou ženou uvnitř sebe učinili energetické spojení, vnímali ji na určitých místech svého těla, rozpoznali ji a přivítali ji. Pamatujte totiž: je vašim vnitřním posláním, přijmout ji ve svém životě, smířit se s ní, přivést ji k životu ve svém životě. Nemusíte měnit svět, jde o vás. Jde o vaše poslání, které spočívá ve vykoupení sebe sama a v tom, abyste se stali celistvými.

Co od vás potřebuje? Jak k ní může život, voda proudit? Vnímejte, jakou barvu, energii, pocit či kvalitu toto místo potřebuje. Často to souvisí se smělostí, s odvahou integrovat a plně prožívat tuto část sebe sama, vystupovat v životě z této kvality. Je to čas změny, v tomto smyslu máte tedy v tomto životě „vítr v zádech“. Vnímejte sílu Matky Země. Její síla je nakonec mnohem větší a odolnější, než síla lidstva jako celku. Vězte, že příroda je na vaší straně – ciťte se na Zemi v bezpečí.

Všechny vás zdravím, jsem s vámi spojena – nikdy nejste sami. Jste spojeni se spřízněnými dušemi a jste velmi milovaní. Děkuji mnohokrát.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství