Menu

Vytvořte místo pro anděly

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní muži a ženy, já jsem Marie. Nejsem tu sama, vedle mě jsou andělé. Jsou to vaši andělé, světelné bytosti, které jsou s každým z vás spojené. Vnímejte jejich laskavost, jsou tu pro vás. Každý z vás má kolem sebe anděla světla, který vás chce na vaší cestě na Zemi podporovat. Udělejte pro tyto anděle místo! Dovolte jim, aby vás obklopili jemnou, světelnou vibrací. Vnímejte, jak je energie v tomto prostoru jejich přítomností prosvětlena. Tolik vám chtějí dát, umožnit vám sdílet ve světle Domova, sféry, kam patříte, sdílet atmosféru světla, z které jste přišli. Dovolte těmto andělům, aby vám poskytli léčení.

Jsme kolem vás ve velkém kruhu a rádi bychom odnesli pryč vaši bolest a tíhu, kterou často ve svém každodenním životě zažíváte. Život by měl být jednodušší, radostnější a laskavější a to začíná láskou k sobě. Prvním krokem je dovolit si, aby vám bylo pomoženo tím, že přijmete energii světla, jemnosti a léčení, která je vám teď nabízena. Představte si, jak otevíráte všechny buňky svého těla a ony mohou nadechovat lásku a léčení. Dělejte tak velmi vědomě a řekněte sami sobě: „Mohu tuto energii přijmout a nechat jí kolem sebe proudit z koruny hlavy jako vřelou sprchu.“

Tato energie má nejvyšší vibrace, nepokouší se vás jakkoli nutit. Chce vám pouze dát lehkost, radost a potěšení. Nechejte tuto energii proudit tichým místem ve středu vaší hlavy, vaše vnitřní „oko“ se tak uklidňuje a projasňuje. Pusťte přemíru myšlenek. Vnímejte tento nekonečný proud myšlenek ve své hlavě jako něco, od čeho se můžete odpojit, jako něco, co není nutně vaše. Můžete v tomto klidném místě uprostřed své hlavy být tak, že jím necháte proudit andělskou energii, aby se ujala místa, které bylo předtím obsazené zbytečnými myšlenkami. Děláte tak pro sebe něco velmi důležitého, když jste jednoduše přítomni uvnitř svého těla svým vědomím: obracíte se k sobě, pouštíte a uvolňujete.

Dovolte andělské energii, aby sestoupila krkem do srdce a naplnila váš krk, ramena a hruď. Nechejte, ať se to děje samo, a ačkoli zpočátku nemusíte nic cítit, pokuste se vnímat radost andělů. Vzpomeňte si na svobodu, lásku k životu, život ducha nebeských sfér a naplňte tím své srdce. Propusťte všechny své starosti a buďte zcela v přítomném okamžiku. Dovolte energii proudit ještě hlouběji tím, že otevřete oblast svého břicha a vězte, že jakýkoli prostor této energii otevřete, okamžitě vás naplní jemnou vibrací lásky.

Můžete slyšet anděly, jak vám zpívají. Znají vás a milují vás bezpodmínečně. Není to neosobní láska, vědí, kdo jste, jsou to vaši andělé. Vidí, když jste unavení, zranění nebo když se cítíte obtěžkáni… to všechno vědí. Odvažte si svěřit se této lásce a nechejte ji, aby vás sprchovala a proudila ještě níž do vaší kořenové čakry, vašich boků, stehen a dolů do země pod vašimi chodidly. Vnímejte, jak andělé jemně podepírají vaše kolena a přináší energii dolů do Země. Nalaďte se na jejich velké vědomí. Nevnímají z hlediska toho, co je správné a špatné, nehodnotí, co ve svém každodenním životě děláte nebo neděláte, chtějí vás jen milovat a připomenout vám, kým doopravdy jste, lásku, kterou si zasloužíte.

Žádám vás, abyste nyní šli ještě hlouběji dovnitř, do svého srdce a zakusili tam, že jste anděl, že jste jeden z nich. Znáte energii lásky zevnitř, neboť jste ji poznali a žili ji. Byli jste v jiných říších, než je Země, kde jste energii lásky zcela poznali a byli jste ji živeni a cítili touhu sdílet tuto lásku se všemi živoucími bytostmi.

Stejně jako vám tito andělé nyní dávají své bezpodmínečné světlo, i vy jste takovým andělem. Pokuste se tento fakt přijmout a říci mu „ano“. Pak pociťte hluboko ve svém srdci semínko, zárodek andělského světla, kterým jste. Vašemu lidskému vědomí se to může zdát jako něco velmi jemného, jako velmi křehké semínko. Andělská energie je však v podstatě nezničitelná, nemůže být zničena jakoukoli silou. Je to „krev“ samotného vesmíru, ze které je stvořeno vše.

Energie andělů a lásky poskytuje svobodu ne sílu, a tak se někdy může zdát, jako by byla zničena nebo dokonce zahnána. Ve skutečnosti to však není tento případ, neboť andělská energie je vždy přítomná a připravena pomoci, když poprosíte. Vnímejte, jak v hloubkách svého bytí víte, že jste nezničitelní a nezranitelní a to proto, že jste láskou, nic se vám nemůže stát.

Vnímejte sílu lásky. Láska prochází obranami strachu a vzdoru, neboť láska vždy uznává rovnocennost protikladů. Láska nevytváří hodnocení, oddělenost a dualitu, vždy spojuje a sjednocuje. Láska se může zdát křehká, avšak opak je pravdou, neboť to, co se od lásky odděluje, je ve skutečnosti velmi křehké. Stojí v osamělosti a žije ve strachu, a tak se musí neustále bránit.

Bojíte se lásky, bojíte se ukázat svou nejhlubší krásu světu, a tak se skrýváte a bráníte se za zdmi, které jste si vystavili. To je však to, co vás činí zranitelnými, neboť se musíte neustále bránit a chránit. Když se odvážíte stát ve velikosti své vlastní lásky, jste nezranitelní. Pohybujete se s vesmírem namísto toho, že jdete proti němu. Všechny božské zákony, které se týkají vesmíru jsou ve shodě se zákonem lásky, jímž je zákon nejvyšší. Pakliže se pohybujete s tímto zákonem, nic se vám nemůže stát.

Zvykli jste si žít za obrannými zdmi založenými na oddělenosti tolik, že k tomu, abyste fungovali, tuto oddělenost téměř potřebujete. Nedokážete toto sjednocující vědomí lásky zcela připustit – a to je v pořádku. Žádám vás , abyste nyní ty části zdi, které jsou rozbité a jsou zralé pro primární sílu lásky, pustili, aby si mohla láska svobodněji najít svoji cestu ve vašem životě. Jediná věc, o kterou vás láska žádá, je propuštění, puštění toho, co je staré, a dovolení starému odejít s vděčností za to, jak vám v minulosti sloužilo.

Vnímejte léčivou energii andělů, která je vám zde nabízena a proudí znovu kolem vás, a vnímejte, zda máte pocit, či vhled nebo cítíte, co byste mohli ve svém životě pustit, co by bylo osvobozující uvolnit. Možná chcete pustit myšlenku, která se stále vrací a obtěžuje vás nebo po vás něco vyžaduje. Možná to může být vztah, přátelství nebo pracovní prostředí, které je načase opustit a hledat něco nového. Jemně umožněte, aby se toto nové odhalilo.

Nakonec vnímejte, jak energie lásky naplňuje vaši auru, energetické pole kolem vás, a učiňte ho tak velké, jak cítíte, že je pro vás dobré. Možná ve své auře vidíte jasné a transparentní barvy nebo jen vnímáte jemnost a lehkost. Stačí, když připustíte, co starého má být z vaší aury uvolněno, a nemusíte přesně vědět, co to je.

Chci vás požádat, abyste brali vážně to, co k vám chce jako dar přijít – láska – láska, kterou můžete dát sami sobě, která otevírá brány k ještě větší lásce „odtamtud“: pomoc průvodců a andělů. Ve své ruce držíte klíč, a tak opravdu vnímejte jeho význam. S ním se můžete postavit do světla, kde můžete odpouštět, utěšit a povzbudit sami sebe, kde dokážete být trpěliví a plně chápat své slzy. Tak vás chtějí andělé podporovat a tak se můžete cítit dobře s tím, kdo jste, ať stojíte kdekoli a ať děláte cokoli. To je jejich poselství pro vás.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství