Menu

Propuštění boje z vašeho života

Jeshua skrze Pamelu Kribbe
22. listopadu 2007, Tilburg

Drazí přátelé,

Shromáždili jsme se dnes zde, abychom vám předali poselství lásky a naděje, neboť vidíme, kolik potíží v tomto čase zakoušíte. Já, jenž hovoří, jsem Jeshua, ale dnes silně představuji ženský aspekt kristovské energie.

V tomto čase, počínající asi před čtyřmi měsíci, nastává v pozemské říši obrovský příliv ženské energie. Tato vlna energie pomáhá dosáhnout nového zrození, znovuzrození vás stejně jako znovuzrození Země. Rádi bychom vám řekli něco více o současných vývojích, které často uvnitř vás vytváří odpor, disharmonii a nejistotu.

Vy všichni jste zahaleni v hluboké vnitřní transformaci. Byla to vaše vědomá volba. Ještě předtím než jste se narodili, existovala ve vašem srdci touha vyčistit minulost a uvolnit cestu pro zrození nové energetické reality na Zemi. Předem jste věděli, že tento život vám nabídne významné příležitosti pro růst a léčení. Předtím, než jste započali tento život, cítili jste, že Země spěje ke konci dlouhého cyklu zneužívání moci a destrukce.

V mnoha minulých životech na Zemi jste byli součástí tohoto cyklu a nyní jste stejně jako Země dosáhli bodu odchodu – příležitosti uzavřít cyklus a postoupit dál. To je důvod, proč jste se chtěli narodit v tomto věku a čase, protože tato příležitost může být využita pouze, když žijete na Zemi. Tento cyklus mohl být uzavřen tím, že jste se ještě jednou inkarnovali a začlenili energie celého cyklu do tohoto života. Divíte se, proč je to někdy tak těžké!

Dřív než se můžete k tomuto poslání dostat minimálně vědomou cestou, musíte se nejdříve narodit do lidského těla, do osobnosti, která je částečně zformována vnějšími vlivy, jako jsou rodiče, vaše komunita a vaše společnost. Během vašeho dětství obyčejně zapomínáte na to, kým jste, neboť jste ovlivněni a prakticky zhypnotizováni přesvědčeními a úzkostmi těch, kdo vás vychovávají. Všeobecně jste obklopeni energiemi, které jsou staré a dusivé a pramení z tradice strachu a nevědomí. Vaše původní energie duše se zúží a často se na nějaký čas schovává.

A tak pro tento život bylo vašim záměrem povznést se nad tyto omezení a osvobodit od nich nejen sebe, ale být taktéž živoucím mostem k nové úrovni vědomí na Zemi. Jste zde kvůli sobě, ale jak rostete a vyvíjíte se, pomáháte pozvednout vědomí lidstva. Podporujete pohyb Země jako spirituální bytosti a podílíte se na vývoji, který ovlivňuje celou vaši sluneční soustavu a víc.

K tomu, abyste však byli součástí této transformace a přispěli k ní, musíte se nejdříve inkarnovat do pozemské osobnosti se všemi břemeny tradic, která vám byla vhozena do klína a vypořádat se s nimi. Jste vskutku stateční bojovníci. Milujeme Vás. Nyní jste dosáhli bodu, ve kterém si opravdově a hluboce přejete propustit staré. Nemůžete již více vystát energii minulosti. Jste uprostřed porodní bolesti. Znovu se rodíte právě v tomto těle, ve kterém po desetiletí žijete, ale tentokrát jako nové Já. Ve skutečnosti jste znovu v procesu reinkarnace v tomto těle, ale nyní jako vyšší Já, rozšířené Já, které tu chtělo vědomě být, aby uchopilo příležitost k dokončení tohoto cyklu.

Nyní je vaší touhou nechat své nejhlubší vnitřní vědění, své skutečné Já, aby se narodilo na Zemi a s radostí a tvořivostí se projevilo. Tato zásadní a přesto „předurčená“ touha vás dovedla až k místu, kde jste nyní, a my víme, že je to obtížné. Obracíte se naruby, nenecháte kámen na kameni a druhým se může zdát, že kráčíte v jiném rytmu.

Uvnitř vás probíhá obrovská bitva mezi starým a novým. Přivádíte staré k jeho pohřbení, ale předtím než tak učiníte, musíte se tomu podívat do očí a s tímto starým se smířit. Jinak nebude odpočívat v pokoji. Předtím než se nad tím povznesete a osvobodíte se, musíte čelit temnotě a přijmout ji v sobě i ve světě. Ve skutečnosti neexistuje nic jako temnota, ale jakmile se cítíte svazováni těžkými emocemi žalu, strachu a hněvu, zdá se, že se potýkáte s démony temnoty. Vy se však většinou potýkáte se svým odporem podívat se těmto démonům do očí, čelit jim a přijmout je jako životaschopné existence. Jsou součástí vás samých, částí, jenž je ublížená, frustrovaná a svedená. Volají na vás, abyste je uznali a pochopili! Vy jste jejich průvodci, ne nepřátelé! Když jim vzdorujete, zaklepají na vaše dveře ještě silněji. Jen když je obklopíte svým milujícím soucitem, mohou najít klid a oddat se odpočinku.

Jak procházíte tímto nesmírně očistným procesem, kdy čelíte svým vnitřním démonům a vytváříte místo pro nové, vaše tělo je ovlivněno pohyby vašeho vědomí. Může reagovat podivnými způsoby, poskytovat vám nepohodlí a bolest, všechno však postupně přejde. Je to součástí očistného procesu. Emocionálně procházíte výškami a hlubinami a čelíte jim s hlubokým strachem a pochybnostmi, neboť se zdá, že vše, co je vám důvěrně známé, proklouzává mezi vašimi prsty. Musíte to vše nechat odejít. Neexistuje žádná rovnováha mezi starým a novým. Je to ryze nový začátek. Jediný kompas, kterým se můžete řídit, je vaše vlastní duše. Zvláště Pracovníci Světla, kteří jsou průkopníky, neleznou pouze malou či žádnou podporu a uznání ze svého okolí. Musíte se spolehnout sami na sebe. Hluboko uvnitř víte, kam směřujete. Naplánovali jste to ještě před svým narozením. Vaše vrozené znalosti a instinkty v této oblasti vás přivedou zpět domů.

Jako člověk na Zemi jste byli hypnotizováni kolektivním systémem víry a traumatizovanou energií, která obklopuje Zemi. Kolektivní lidské pojetí života podporuje myšlenku, že život je o boji a utrpení. „Musíte bojovat, abyste přežili, nemůžete věřit bližním, musíte být stále ostražití.“ Všechny tyto domněnky a emocionální konstrukce vystupují na povrch, zvláště teď, když je chcete propustit. Když chcete důvěřovat a odevzdat se, vaše návyky nedůvěry a kontroly zvedají hlavu a protestují. Když se chcete otevřít a vyjádřit svou nejniternější inspiraci, zdá se, že vás blokuje strach z odmítnutí a vy oněmíte. Odehrává se spousta vnitřního konfliktu, který způsobuje nepokoj ve vašich myslích a srdcích. Staré myšlenkové vzorce neumírají tak snadno, neboť jsou začleněny ve vašem způsobu bytí. Jedná se o postupný proces a vy se posouváte kupředu. Klíč k rozpomenutí je v tom, že nepřekonáte staré tím, že s ním budete bojovat či zápasit.

Propuštění boje

Prošli jste na Zemi mnoha životy, ve kterých byl boj vaší druhou přirozeností. Mnohokrát jste se snažili zapálit světlo vědomí na Zemi a mnoho z vás bylo inspirováno kristovskou energií v jakékoli formě. Byli jste hluboce pohnuti její základní vizí lepšího světa, který je založený na rovnosti, míru a harmonii. Zároveň jste byli hluboce zapojeni do boje: často jste cítili, že jste jiní a museli jste najít vlastní způsob života. Museli jste bojovat, abyste pochopili sami sebe a posléze se vyjádřili ve světě, který se zdál, že opět kráčí v jiném rytmu. Byli jste tak říkajíc „mimozemšťané“, v těch časech v předstihu. V mnoha životech jste byli pronásledováni a násilně odmítáni za svůj odlišný způsob pohlížení na věci. Proto se vám zdálo, že spiritualita jde ruku v ruce s bojem.

To, o co vás nyní žádám, je propustit tento boj. Tohle je jiná doba. Je to vaše doba. Nejste tu nyní kvůli boji, obhajobě či kvůli přesvědčování kohokoli jiného. Jste tu proto, abyste propustili sami sebe a odevzdali se Svému zrození, svému většímu Já, které čeká, až se tak stane.

Mnozí z vás nyní cítí ve svém životě mnoho boje a vzdoru, věci neplynou tak snadno. To, co musíte udělat je jít ještě hlouběji do sebe a uvolnit se v této bezmezné Vnitřní Bytosti, která není z tohoto světa. Energie vaší duše je vám dostupná a může vám pomoci vzpomenout si na to, proč tu nyní jste. Vzpomenout si na to, jak jasně jste věděli, předtím než jste skočili do tohoto života, že to bude hluboký a smysluplný život včetně frustrací a těžkostí. Vzpomeňte si na to, že jste sem nepřišli bojovat, ale uvolnit všechen boj a dostat se Domů. Domov je tady a teď, kde přebývá vaše vědomí. Ať jste kdekoli, leží tam možnost uvolnit a propustit boj. Můžete přijmout to, kde se právě teď nacházíte a propustit očekávání. Tímto nyní jste. Stůjte za sebou samými a utěšte se vědomím, že jste velice blízko tomu, co jste sem přišli učinit.

Abyste se tam dostali, potřebujete jen vzdát svůj vzdor a myšlenku, že se někam dostanete tím, že budete bojovat. Jste tak svázáni představou růstu skrze bolest, že si skutečně myslíte, že děláte dobře, když bojujete a snažíte se těžce pracovat na svém spirituálním růstu. Když však čelíte těžkým a dusivým energiím z minulosti, řešením je najít místo klidu uvnitř sebe. Není to o tom „cokoli dělat“, ale ustoupit do neutrálního místa, neutrálního vědomí – „jen být“. Budete se na sebe dívat z tohoto místa a nebudete se snažit změnit. Necháte se prostě být.

Jedna z věcí, která se vás z posledního cyklu pozemských životů stále drží, je silná, mužsky orientovaná energie „činnostiů. Často jste byli „válečníky světla“, kteří chtěli s obrovským nadšením a vášní změnit věci k lepšímu. Byli jste však také poněkud panovační. Nyní se od této mužské energie orientované na činy žádá, aby se ztišila a vstoupila do nové rovnováhy s ženskou stránkou. Ženský aspekt je v tomto kontextu nositelem lehkosti, klidu a radosti. Říká vám, abyste šli s proudem svých pocitů a nezaměřovali se tolik na výsledky, ale spíše na to, co cítíte právě nyní.

Vpouštění ženské energie vyvolává otázku, jak se ve vašem životě doplňuje proud dávání a přijímání. Dokážete dělat to, co cítíte jako správné, aniž byste se starali o očekávání druhých či o požadavky ohledně sebe sama? Dokážete o sebe skutečně pečovat a dopřát si vše, po čem opravdu v životě toužíte? Tohle není typická otázka pro Pracovníka Světla. Byli jste enormně zaměřeni na vnější svět, chtěli jste ho změnit, zdokonalit, atd. „Jaké je mé poslání na Zemi?“ a „Jak mohu přispět k lepšímu světu?“ – tohle jsou vaše nejoblíbenější otázky. A často k těmto záležitostem přistupujete z pozice válečníka, jenž se vám stal druhou přirozeností. Pro většinu z vás je velmi těžké spolknout myšlenku, že jste zde také proto, abyste pečovali o sebe, užívali si a šli s proudem života! Jestliže se v tom shledáváte, ve skutečnosti to znamená, že mezi dáváním a přijímáním je ve vašem životě nerovnováha. Dáváte příliš.

Když dáváte příliš, pracujete pro dobro druhých a cítíte se být velmi zodpovědní za jejich potřeby, často bojujete a „děláte“ příliš. Máte potíže s přijímáním a ztrácíte pohled svého vlastního lidství. Pravděpodobně skončíte frustrovaní a prázdní. Abyste vyvážili mužskou a ženskou energii, musíte se dostat do proudu žití, ve kterém se budete cítit inspirováni a budete plní radosti, že konáte, aniž byste cítili tlak. Tlak značí, že nejste svobodní a že dáte na výsledky.

Kdykoli je zde tlak, ustupte a vsupte do klidu.

Zvláště v těchto měsících, vlastně během celé druhé poloviny roku 2007, se pro Pracovníky Světla odehrává mnohé na vnitřní úrovni a může být těžké nalézt v současnosti správný způsob sebevyjádření či projevení se. Místo toho, abyste se pokoušeli bojovat a tlačit, je mnohem snazší, lehčí a moudřejší zůstat klidným a nedělat vůbec nic. Pociťte jen to, co se odehrává uvnitř vás. Toto nové zrození, kterým procházíte, od vás žádá mnohé na všech úrovních – emocionální, mentální a fyzické, proto to není čas pro přílišné vyjadřování se ve vnějším světě. Klíčem je odevzdání, a o tom všem je ženská energie.

Jste na dobré cestě a my vás můžeme ujistit, že změny, kterými procházíte, se mohou stěží odehrávat rychleji, než jak je tomu nyní. Zvláště, když cítíte, že jste uvízli a zdá se, jakoby nic nešlo hladce, odehrávají se obrovské změny na vnitřní úrovni. Pro jednou tomu věřte a přestaňte se stále analyzovat! Běžte s proudem a důvěřujte.

Přemýšlejte o fyzickém procesu zrození dítěte. Tento proces řídí primární síly přírody. Nemůžete tyto síly řídit, nemůžete rozhodnout, kdy nastanou kontrakce, ale to, co můžete dělat je buď vzdorovat anebo jít s nimi. Jít s nimi znamená, že dovolíte, aby bolesti z kontrakcí vámi prošly, a důvěřujete, že za chvíli ustoupí a vy budete moci znovu popadnout dech. To, co můžete udělat, je, připojit se k vnitřnímu proudu svých pocitů a tak učinit celý proces mnohem snazší a jemnější. A tak namísto toho, abyste hodnotili sami sebe z vnějšího pohledu, porovnávali se se všemi druhy očekávání a požadavků, pociťte, co se uvnitř vás skutečně odehrává. Pociťte pravdivost a sledujte, jak ji vnější realita adekvátně odráží.

Nyní bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste se mnou na chvíli cestovali. Rád bych vás vzal do budoucí reality, která vám pomůže cítit se uvolněnější a důvěryhodnější v Přítomnosti. Cestujte se mnou ve své představivosti. Chystáme se navštívit Novou Zemi.

Návštěva Nové Země

Nová Země je energetickou realitou, která postupně získává díky vaší vnitřní práci pevné místo. Nechejte nás nyní vstoupit do tohoto světa a zlákat vás jeho energií. Jen si představte, jak procházíte přes líbezný les s krásnými starými stromy a pociťujete jemný vánek na své tváři. Cítíte, jak břemena minulosti, břemena vaší současnosti odpadly z vašich ramen. Jste jiné Já. Již jste se narodili do Nové Éry. Cítíte lehkost s jasným vnitřním věděním a uvědomujete si, že to mělo vše význam. Poučili jste se ze všeho, čím jste si prošli a vaše duše se díky tomu stala hlubokou a moudrou. Cítíte světlo a pohodlí a vaše srdce je otevřené v radostném očekávání. Užíváte si přírodu, a jak cítíte zem pod svými chodidly, pociťujete mír a klid. Něco se na planetě změnilo. Lidé se naučili žít v harmonii s přírodou.

Nyní se blížíte k osadě, malé komunitě v otevřené oblasti, která přirozeně ladí s lesem. Tady žijete. Cítíte, jak se vám otevírá srdce, když si uvědomíte, kdo s vámi žije. Jsou to vaši přátelé a spřízněné duše. Vaše spřízněnost je stará, setkali jste se v mnoha životech a jsou jako vaši bratři a sestry. Je pro vás vždy požehnáním být s nimi. Nemusíte v jejich přítomnosti nic předstírat či skrývat, můžete být zkrátka tím, kým jste. Vzájemně se chápete a mluvíte spolu téměř telepaticky, používáte jen pár slov.

Máte zde také svůj dům. Podívejte se na něj. Někde v tom prostoru je místo přesně pro vás, nyní tam běžte a vnímejte některé detaily svého domu. Je velký nebo malý, z jakých materiálů je vyhotoven a zvláště – jak tento dům cítíte? Země vám nabídla materiály k postavení domu. Pociťte, jak vás barvy, materiály a pohled vyživuje. Tento dům je energetickým rozšířením vás samých. Umožňuje vám vstoupit do hlubšího spojení se svým vlastním Bytím, zatímco jste v bezpečném držení Země.

Nyní se podíváme blíže na skupinu lidí, se kterými jste ve styku. Uprostřed této osady je náměstí, kde se lidé setkávají a spojují se ke společným aktivitám. Toto místo obsahuje „společnou energii“ a něco se tu právě teď odehrává. Pojďme se podívat, co to je. Přibližujete se se zvědavostí k náměstí a lidé vás vítají s otevřeným a milujícím úsměvem. Je zde obrovský kruh lidí, kteří se drží za ruce a dva lidé vám okamžitě vytvoří místo, abyste se mohli také účastnit. Cítíte hlubokou vibrující energii, která protéká touto skupinou, kterou jste součástí. Cítíte jednotu, přátelství a radost, kterou jste společně vytvořili. Nyní jste obyvateli Nové Země a mnohé zde máte vykonat.

Jste angažovaní v mnoha aktivitách v oblasti bydlení, pěstování jídla, komunikace, léčení, jakékoli jiné oblasti v oboru. Ale všechny aktivity jsou sledovány na pozadí vše-prostupující harmonie. Žádný boj, ale mír. Necháváte se vést svojí intuicí, přítomným okamžikem. Je zde taktéž spousta místa pro hru a odpočinek.

Tady jste a společně můžete cítit, jak každý z vás prošel procesem zrození, který jsme dnes popsali. Stará identita učinila cestu pro novou přítomnost. Narodili jste se do světla Nové Země.

Nyní slyšíte, jak k vám přichází volání. Jak zde stojíte, spojeni se svými bratry a sestrami, slyšíte volání ze staré Země. Je to vaše volání z přítomnosti. Jak jste se tu shromáždili a cítíte někdy únavu a zmoženost intenzitou procesu zrození, můžete nyní požádat své budoucí Já a svoji duchovní rodinu „tam“ o lásku a podporu. Vy v budoucnosti můžete cítit toto volání a jste schopni poslat lásku a moudrost svému starému Já. Zavřete oči a učiňte tak na chvíli. Buďte tímto budoucím Já a pošlete lásku svému přítomnému Já. Můžete cítit, že skupinová energie v budoucí realitě ví přesně, co všechno právě teď potřebujete, neboť byla vámi a prošla skrze temnou noc duše.

Nyní změňte pohled a vraťte se zpět do přítomnosti. Buďte na přijímací straně. Přijměte lásku a sjednocení, které přichází z vaší duchovní rodiny, a radujte se z faktu, že jste to skutečně „dokázali“. Pociťte úctu, kterou vám vzdávají, neboť vy jste ti, kdo v sobě chrání a udržují víru při zrodu Nové Země. Zeptejte se svého budoucího Já, zda má on či ona pro vás nějakou zprávu. Je něco důležitého, co byste měli právě nyní vědět? Dovolte, aby k vám odpověď přišla snadno a lehce. Není potřeba žádných slov či obrazů, pociťte jen tuto energii. Představte si, jak vaše budoucí Já bere vaše ruce a dívá se vám hluboko do očí, přenáší naději a důvěřuje vám. Pociťte, jak se můžete pustit, jít s proudem kontrakcí a dopřát si čas ke spojení a uzemnění nových energií.

Věříme ve vás! Přijměte to a den za dnem si dovolujete být k sobě skutečně jemní a něžní. Jakmile na sebe budete tvrdí, netrpěliví a kritičtí, vracíte se zpět do starých energií boje. Můžete je nyní propustit, uzrál čas pro jemnost a laskavost k sobě sama. Buďte k sobě soucitní a vaše záře požehná stejně tak druhým. Buďte andělem, kterým jste, a vše ostatní zapadne na ta správná místa.

©  Pamela Kribbe 2007
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství