Menu

Spojující element

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, váš přítel. Všechny vás ze srdce zdravím. S každým jedním z vás se spojuji, vnímejte mezi námi toto spojení. Ačkoli každý kráčí po individuální cestě, existuje mezi námi rezonance, spojená touha a pátrání, sdílená lidskost. Vnímejte živoucí srdce, které bije v každém jednom z vás a má s druhými soucit. Jste tu shromážděni ve skupině, respektujte tedy druhé osoby, i když je ještě dobře neznáte.

Za tváří každého je příběh, hloubka, historie, která vysvětluje, proč někdo je takový/á, jaký/á je. Naslouchejte tedy příběhům druhých. Čím déle nasloucháte příběhu druhé osoby, tím hlouběji nakonec pochopíte a rozeznáte společné jádro: stejné kořeny, které v druhé osobě jsou tak jako ve vás. Pak vyvstává pocit jednoty, rozdíly mizí a vy k druhému natahujete ruku. Když mnoho lidí natáhne ruku k druhému, na Zemi se vytváří úrodná půda a proudí láska. To se nyní odehrává a vy všichni se tohoto proudu chcete účastnit, a proto vás hluboce ctím. My všichni jsme na této cestě společně.

K růstu k Jednotě, k sjednocenému chápání, ke vzájemnému soucitu, hraje ohromnou roli ženská energie. Je jako spojující element mezi lidmi, srdce, které chápe, srdce, které tvoří mosty. Dovolte laskavosti této spojující energie, aby vámi a skrze nás všechny proudila. Vnímejte její jemnost a zároveň její nezničitelnou sílu. Srdce, které chápe a odpouští, které natahuje k druhým ruku – je to ta nejsilnější energie, která ve vesmíru existuje, vytváří nové a uzdravuje staré rány. Nyní je čas na uzdravení, protože lidem a životu na Zemi byly způsobené hluboké rány.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se zemí pod vašimi chodidly, tady a teď, kde sedíte. Dovolte svému vědomí, aby vnitřně sestoupilo vašima nohama a chodidly, jako by měly kořeny, které vedou do Země. Vnímejte Zemi a přírodu kolem sebe, vítr, který vane, jeho sílu a zvuk. Jste součástí této reality a Země vás vnímá a prožívá vás. Když se na Zemi naladíte, vytváří to spojení a vy vnímáte a prožíváte, jak by Země ráda vstoupila s vámi do vztahu. Dovolte Zemi, aby k vám nyní promlouvala a nemusí to být slovy. Jednoduše prožívejte vlnu energie, která k vám chce nyní přijít z přírody, z přirozeného prostředí. To, co vám chce Země povědět, může být pro každého jiné. Dovolte, aby proudila zdola nahoru – uvolněte se. Vše, co cítíte, je správné; jen dýchejte do svého břicha.

Jste tu pro nějaký důvod. Vybrali jste si toto místo na Zemi, částečně vědomě a částečně nevědomě z intuitivních vrstev uvnitř sebe. Přijměte nyní tyto intuitivní vrstvy tím, že do nich sestoupíte, sestoupíte do svého pocitu, své propojující části. Co od Země potřebujete? Země vám touží něco dát, a tak ji dovolte, aby k vám přišla. Vnímejte, jak jste přírodou, Zemí podporováni.

Jedním ze způsobů, jak se spojit s ženskou energií, je „ztratit“ svou mysl odevzdáním se proudu života, který nemůže být uchopen myslí. To děláte tak, že jste vědomě ve svém těle a nejen ve své hlavě, jste ve svých rukách, nohách, ve svém trupu, pánvi a vnímáte, co tam chce proudit.

Na začátku jsem řekl, že vás ženská energie vede k tomu, co vás spojuje s druhými lidmi, k jednotě. Nemůžete však s druhými učinit skutečné spojení bez toho, aniž byste nejdříve byli spojeni sami se sebou a byli v sobě doma. Když dokážete sestoupit do svého těla, svých emocí a být tím, kým skutečně jste, bez hodnocení a pokusů potlačit svou mysl.
Prvním krokem k jednotě a spojení, k otevřenému srdci je odvážit si sestoupit velmi hluboko do sebe. Spojení se Zemí vám tu může velmi posloužit, vnímejte tedy její přítomnost. Země je skrz na skrz přirozená, a tak nemá žádný problém s rytmy, výkyvy nálad a emocemi, které jako lidská bytost máte: je to bytí přírody. Vše je pro ni přijatelné – světlé i temné – vnímejte tedy přirozenost její přítomnosti.

Ptám se vás znovu: co vám Země na tomto místě dává? Pokud shledáváte, že je těžké objevit, co to je, pak se spojte s vnitřním dítětem ve svém břiše. Je to vaše součást, která je nejosvobozenější od vaší hlavy, od hodnocení, od regulující mysli. Žije, pohybuje se, je spontánní. Chce s vámi neustále hovořit a zůstat ve spojení, někdy ji však udržujete daleko ze strachu z toho, co vám chce říci – dovolte ji hovořit nyní.

Co zde vaše vnitřní dítě zažívá? Spojte se s ním, položte kolem něj paži a znovu se na něj podívejte. Vnímejte všechno vzrušení dítěte, jeho vášeň, záři v jeho očích. Natáhněte se k němu a vezměte své vnitřní dítě za ruku. Stůjte oběma chodidly na Zemi, spojte se s přírodou kolem sebe a v sobě, spojte se s živým a hravým dítětem přírody, protože jím jste – přišli jste si sem hrát. Na rozdíl od všeho, co vám bylo říkáno ohledně způsobu práce, školy, společnosti, je to právě hravé dítě uvnitř vás, které je nejpřirozenější a tedy nejspirituálnější částí vás samých. Důvěřujete mu a propusťte svou mysl.

Nyní děláme krok dovnitř, abyste se spojili se svým vnitřním dítětem a se zemí, s přirozeností uvnitř sebe. Když jste v tomto způsobu bytí doma, spojeni sami se sebou, pak se stává spojení s druhými něčím výjimečným, něčím uvolněnějším a hravějším, objevující a svobodným. Dělat to je ohromně prosvětlující, odlehčuje to břemena. Na jedné straně totiž hluboce hledáte spojení s druhými a na straně druhé vás mnoho věcí drží zpět od vstupu do skutečného otevření a nepotlačovaného spojení s druhými a sebou.

Jste plni soudů, napomínání, zákazů, tabu, všichni zapletení v kulturní tradici, ve které má mentální energie, mužská energie navrch. Nyní je čas tuto energii – tento zvyk – pustit a to i tehdy, když má stále na vaše životy vliv. Byli jste ošáleni věřit tomu, že abyste byli dobrým člověkem, měli byste být seriózní, ovladatelní a zodpovědní, cesta ke spojení, k harmonickému světu, se však může odehrát jedině prostřednictvím hravého, vnitřního dítěte. Stará mužská energie musí dát cestu dítěti uvnitř vás. To však může vést k vnitřnímu boji uvnitř vás, neboť zčásti jste stále připoutaní ke starým, nutkavým předsudkům.

Jak se vypořádat s touto přeměnou ze starého k novému? Můžete proti starému bojovat nebo můžete jít s novým a vy víte, že boj vede vždy k energetické ztrátě a vyčerpání. Nemůžete přesvědčit to staré o dobrotivosti a důležitosti nového, proto vás žádám, abyste vyhledali sami sebe. Není lepší cestovat cestou světla a radosti a důvěřovat poselství, které dostáváte, když jste hluboce spojeni se Zemí a svým vnitřním dítětem?

Vaše ženská energie vám v tom může pomoci. Pokaždé, když jdete dovnitř, umožňujete věcem, aby byly takové, jaké přirozeně jsou z otevřeného srdce, které chápe a odpouští – ze všeho nejdřív pochopte a odpusťte sami sobě. Pak je vytvořen platforma, základna, vnitřní síla, ze které se spojení se světem a druhými stává zcela jiným – bohatším a hlubším. Nejdříve z otevřeného srdce přijměte sami sebe a pak se stane přirozeným přijímat z otevřeného srdce i druhé. Dovolte energii otevřeného srdce, aby nás všechny obklopila. Nemusíte dělat nic, už tu je. Představte si, že ji můžete plně obsáhnout, abyste ji přijali, a jejím přijetím ji dáváte i druhým.

Všem vám děkuji za vaši přítomnost.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství