Menu

Propusťte čas

Drazí přátelé,

já jsem Marie. Jsem tu, abych přinesla energii radosti a lehkosti, která patří k vaší podstatě. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem. Váš mozek se ještě tolik nerozvinul, a tak pro vás bylo přirozenější být ve středu svých pocitů a plynout s nimi. Vaše energie nebyla tolik soustředěná v hlavě, byla více ve vašem těle a údech. Dítě se doslova potřebuje pohybovat a hrát si, protože má ve svém těle velmi mnoho energie. 

Jak k vám hovořím, dovolte své pozornosti a energii, aby sestoupila do vašeho srdce, rukou a nohou a spojila se se Zemí. Vnímejte, jak vás chtějí energie přírody podpořit, protože vy jste její součástí. Prostřednictvím svého těla jste součástí živočišné a rostlinné říše. Připomeňte si moudrost svého těla, která je jednoduchá a jasná.

Přímo uprostřed vašeho těla se nachází zdroj života – životní energie. Spojte se s ní právě teď. Dovolte svému dechu, aby se jí při každém nádechu jednoduše dotkl. Jako dítě jste byli s tímto zdrojem přirozeně v kontaktu. 

Je to vaše bytostné poslání, váš duchovní plán, znovu se spojit s dětskou částí vás. Život na Zemi má být radostný a já bych k vám nyní ráda promluvila o tom, jak je možné nést těžká břemena azároveň mít ve svém životě lehkost a radost. 

Prvním klíčem je propustit čas. Často na sebe tlačíte, protože máte pocit, že musíte v určitém časovém horizontu dosáhnout nějakých duchovních nebo jiných cílů. Jedná se však o velmi lidskou myšlenku, a jakmile se skutečně přibližujete ke své duši, čas se stává méně důležitým, má tendenci se vytrácet. Vzpomeňte si, že když jste se jako děti bavili nebo si hráli, byli jste v tom ponořeni, ve vašem vědomí neexistoval čas. Když tedy žijete tímto způsobem, když žijete okamžikem, jdete mnohem více s přirozeným tokem života. 

V životě nastávají chvíle, kdy musíte čelit hlubokým vnitřním emocím jako je strach nebo hněv, odpor či smutek. Pokud byste jednoduše zůstali s emocí přítomni, aniž byste o ní příliš přemýšleli, všimnete si, že má svůj začátek a konec a že po hlubokém setkání s těmito starými vrstvami bolesti nastane čas lehkosti a touhy žít život hravě.

Odvažte se být znovu dítětem a pociťte to právě teď. Co ve svém životě potřebuji, abych velmi jednoduchým způsobem cítil/a více radosti? A nebojte se dát si ji, trochu se rozmazlovat. Vaše vnitřní dítě vás často chce vzít za ruku a vést vás do teď, do přítomnosti. Příliš často se necháváte unést myšlenkami na minulost nebo problémy, které musíte vyřešit, ale život je tady a teď.

Jako duše se blížíte ke konci cyklu svých životů. A jak jsme se již zmínili, je to čas přechodu adokončení – rodíte nové já. Je pravdou, že zranění a traumata z minulých životů se k vám potřebují vrátit, abyste je mohli vyléčit a osvobodit, ale tím, že se obrátíte k novému já, které se rodí, můžete dosáhnout také radosti a lehkosti budoucnosti. A právě k tomu bych vás ráda vyzvala.

Představte si, že se na této planetě manifestuje Nová Země jasněji. Bude tu vládnout otevřenost od srdce k srdci, bude jednodušší důvěřovat druhým lidem a otevřeně jim projevovat důvěru a lásku. Mezi lidmi bude více radosti a spolupráce. Stále budou existovat energie, které je třeba vyřešit urovnat a sladit, ale tíha a bolest z minulosti se promění v moudrost a soucit. Vnímejte energii této budoucnosti právě teď, vnímejte, jak vás tato budoucnost zve blíž, vnímejte energii živoucí Země pod svými chodidly, vnímejte její radost a vášeň pro budoucnost.

Představte si sami sebe, jak stojíte na Nové Zemi. Vaše srdce je otevřené a vaše chodidla pevně stojí na zemi. Nyní následujte svůj první impuls – co byste na tomto místě rádi dělali? Je to nějaký druh práce či umění, které vás přitahuje? Pracujete rádi s dětmi, druhými lidmi nebo raději děláte něco sami? Vše je možné.

Především však pociťujte lásku Země, která vás vítá. Vnímá vás jako učitele a léčitele, kterým jste, a zároveň chce pečovat o vaši dětskou část, která je hravá a radostná.

Děkuji vám, že jste tu dnes byli, a vždy pamatujte, že radost nebeských sfér je vám na blízku.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství