Menu

Současná krize

Drazí přátelé, drazí bratři a sestry, já jsem Jeshua, váš přítel, váš bratr.

Vidím nejistotu a strach, který v této krizi prožíváte a který ovlivňuje celý svět. Vy všichni jste v tom spolu. Způsob, kterým vás korona virus ovlivňuje ve vašem každodenním životě, je hluboký a individuální. Naráží na vás svým vlastním způsobem, ve vašich vlastních individuálních podmínkách, přesto jste v tom všichni spojeni. To je to, co tuto krizi právě nyní charakterizuje, to, že spojuje lidstvo, ačkoli může potenciálně lidstvo také rozdělovat.

Tak jako v každé krizi jste vybízeni či vyzýváni, abyste si vybrali. Abyste si vybrali mezi strachem a bojem nebo si zvolíte lásku, cestu srdce. Co znamená zvolit si cestu srdce? Není to jednoduché, když čelíte hluboké nejistotě: strach z nemoci, strach z ekonomické nejistoty, nedostatku peněz. Zvolit si lásku, zvolit si cestu srdce znamená všechno tohle přijmout, obejmout to, co se nyní děje a důvěřovat, že tu existuje hlubší proud, hlubší inteligence, která nemůže být uchopena lidskou myslí. Lidská mysl reaguje na energii, kterou do ní vložíte, a pakliže je tato energie založena na strachu, mysl vytvoří mnoho paniky, mnoho mentálního hluku, který činí to, že spojit se srdcem, s duší je pak ještě těžší.

Prosím, zvolte si tichou cestu, cesta srdce, láska zde znamená, že se velmi ztišíte, přijmete nevědomost, že „nevíte“, co se stane, že „nevíte“, co dělat. Na chvíli se tomu odevzdejte a vnímejte, že na vaše životní otázky existují hlubší odpovědi a že tyto odpovědi obdržíte – nikoli však z mysli.

Tohle je čas výzvy. Předtím, než se tato výzva odehrála, svět už v chaosu a silné nerovnováze byl. Lidstvo je na jakémsi bodu zlomu. Je tu ryzí potřeba po vědomí založeném na srdci, aby lidstvo přežilo.

Lidstvo žije na planetě Zemi. Země je živá bytost s duší. Země má svůj vlastní rytmus. Potřebuje jistou rovnováhu a mír, který umožňuje všem živým formám, aby na ni mohly přebývat – být na ní. Jak víte, přirozená rovnováha Země byla významně narušena. Tento korona virus, který ovlivňuje lidstvo, má hodně co do činění se způsobem, jakým lidstvo zachází se Zemí – s tím, jak se lidstvo chová k přírodě. Země není nic mimo vás, není to jen materiální realita, ve které žijete. Země a příroda jsou i uvnitř vás, uvnitř vás jako lidské bytosti. Způsob, jakým lidé jednají, způsobem, jakým jsou, je často v rozporu s jejich vlastní povahou – s jejich vlastním, pozemským, přirozeným bytím.

Lidé často nejsou sami sebou, ve svém životě jsou v neustálém konfliktu se svými vlastními pocity a emocemi. Necítí se sami se sebou pohodlně – na rozdíl od přírodních bytostí tohoto světa. Druh sebehodnocení a sebe-zášti, který je přítomný ve většině lidech, je velmi nepřirozený. Je to důsledek dlouhé historie, do které nyní nechci zabíhat. Chci jen poukázat na to, abyste si uvědomili, že to, co se nyní odehrává, je odpovědí a na hlubokou nerovnováhu uvnitř lidského ducha a cesta ven je láska.

Nemůžete tuto krizi kontrolovat. Ovšem, že je nezbytné a praktické učinit nějaká opatření a bojovat s virusem jako to dělají vaše vlády. Přesto byste se na hlubší úrovni tomu měli odevzdat, odevzdat „vědění“, „upadnout do hloubky“ a začít tiše naslouchat poselstvím své duše. Zeptejte se sami sebe: ve svém životě, ve svém individuálním životě, nasloucháte své vlastní přirozenosti? Všímáte si volání své duše? Co je to, po čem vaše duše skutečně touží? Jak moc jste lapeni v každodenním boji o přežití, po úspěchu, po penězích? Běžte nyní hluboko dovnitř a vyslyšte svoji duši, která je hluboce spojena s vaší pozemskou lidskou povahou, se samotnou Zemí.

Jak se vše kolem vás zpomaluje a zastavuje se mnoho lidských činností, propojte se s duchem Země. Pakliže můžete stále jít ven, najděte si místo v přírodě, kde vnímáte Matku Zemi. Pokud musíte zůstat doma, představte si, že vaše vědomí klesá do vašich chodidel, do Země pod vámi a spojte se s jejím srdcem – s živoucím srdcem Země. Vnímejte, že v samotné Zemi existuje moudrost a inteligence, která vás může nyní podpořit. Můžete od ní obdržet inspiraci. Tato inspirace je na hlubší úrovni, nikoli „mimo vás“ – je „uvnitř vás“ – vy jste dětmi Země – přirozená stvoření. Otevřete se její moudrosti, dovolte jí proudit do vašeho těla. Namísto přemýšlení hlavou, dovolte inteligenci Země, aby vstoupila do vašich chodidel, nohou a břicha.

Nejste v tom všem sami. Jsme s vámi. Tato krize otevírá pro lidstvo nové cesty. Nyní jste vyzýváni, abyste učinili změnu, otevřeli se cestě srdce. Uvnitř vás jsou odpovědi, důvěřujte jim. Vnímejte jednotu se všemi dalšími lidmi, vnímejte vaše propojení.

Je to láska, která zachrání lidstvo.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství