Denisa VaňkováSrdečně Vás vítám na stránkách věnovaných poselstvím od Jeshuy. Původní anglické stránky www.jeshua.net mě hluboce zasáhly a proto jsem se rozhodla vložit energii do jejich překladu a zprostředkovat je českým čtenářům.

K těmto poselstvím jsem přišla zcela tradiční cestou, kdy mi můj blízký kamarád poslal přeložené jedno poselství a na základě toho jsem se jala hledat “zdroj”. Všemu předcházelo shlédnutí filmu od Mela Gibsona Umučení Ježíše Krista – nešlo o snímek samotný, ale o to, co ve mě vyvolal. Hluboko mnou otřásl a já se začala více zajímat o Ježíše a jeho život. Někde v hloubi duše jsem cítila, že podání naší společností, církvemi a všemožnými institucemi jsou lživé. Představovala jsem si Ježíše jako “normálního” člověka, jakým jsme my sami. Začala jsem s ním v duchu mluvit a s troufalou důvěrností ho nazývala Ješu. Tak jsem to zkrátka cítila a cítím. Představovala jsem si, jak to muselo být pro něj těžké, když byl tady na Zemi a byla mu vděčná za vše, co vykonal a stále vykonává. Jsem mu vděčná za tato jeho poselství a pomoc… Číst dále

Nečekejte ode mě zážitky typu zjevení Ješu a našich rozhovorů. Bohužel jsem zatím téhle zkušenosti ušetřena a optimisticky říkám záměrně zatím. :-) Napojení na něj i tak cítím a věřím, že přijde pravý čas, který mi něco podobného nabídne. Pro mě má velkou cenu už to, že věci, které jsem ve spojistosti s ním cítila, potvrdil v těchto poselstvích.

Vím, jak je těžké mluvit o tom, co ve Vás je, jaké to je, cítit se jako “mimozemšťan” a cizinec ve vlastní zemi. Věřte ale, že když najdete odvahu a otevřete se tomu, co ve Vás skutečně dřímá, Váš život dosáhne nečekaných rozměrů.

Doporučuji číst, jak to sami budete cítit. Sama jsem se k začátku čtení vracela několikrát, než jsem ho byla schopna uchopit. Přišel správný čas a začala jsem tato poselství překládat. Je těžké popsat, jak moc mne zasáhly. K mému údivu jsem se začala ztotožňovat s naprostou většinou věcí, které zde byly popsané a nechtěla si připustit, že by řeč mohla být třeba i o mě samotné. Přišlo mi, že nejsem hodna takové myšlenky a tak jsem začala překládat tato poselství jako prostředník, který je může zprostředkovat těm “vyvoleným”.

Na nějakou dobu jsem od těchto poselství ustoupila a žila si “svůj” život. Pochopitelně to bylo tak, že jsem je stále cítila někde v sobě a vyvolávaly ve mě spoustu otázek a stejně tak se mi v životě objevovaly ihned odpovědi.

Čtěte tedy tato poselství tak, jak Vám velí srdce a snažte se je pouze vnímat. Není to o dokonalém porozumění, ale o pochopení a procítění těchto poselství srdcem.

Věřím, že se tato poselství dostanou “svojí cestou” k těm, kteří jsou na ně připraveni, i když to sami nemusí vůbec tušit, a tudíž je nějaká “propagace” zbytečná. Mělo by to celé být o přirozenosti a správném načasování, které ucítíte ve Vašem srdci.

A nezapomeňte: Stačí pouze to, kým jste! V momentě, kdy budete sami sebou, celý svět bude moci být tím, čím ještě nikdy nebyl.

Rozhodla jsem se touto cestou pomáhat v tom rozsahu, kterého jsem v tuto chvíli schopna a věřím, že mohu alespoň touto částí přispět těm, kteří jsou na své cestě.

V menu najdete i mé články, které píši ve chvílích, kdy jsem k nim vedena. Věřím, že i ty Vám budou inspirací.

Děkuji především Pavlovi, který mě na této cestě podpořil a díky kterému bylo možné vytvořit tyto stránky a věnovat veškerý čas a energii jejich tvorbě. Stejně tak z celého srdce děkuji všem, díky kterým vznikly další úžasné věci jako je e-kniha a audio poselství. Děkuji Marcelce, Jirkovi, Vláďovi a Peťce za jejich energii a čas věnovaný Jeshuovým poselstvím.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala z celého srdce všem, co se rozhodli stránky jakkoli finančně podpořit a díky čemuž můžeme mít nyní stránky nové, přehlednější a krásnější. Velmi si toho vážím.

Všem přeji klidnou mysl, plesající srdce a mír v duši.

S láskou,
Denisa
denisa@jeshua.cz, září 2010

PS: Děkuji Pamele a Gerritovi za jejich úžasnou práci a za to, že mám jejich podporu při zprostředkování poselství i českým Pracovníkům Světla.

Vítejte!

Na těchto stránkách poskytujeme duchovní zprávy o vnitřním růstu, kristovské energii, pracovnících světla, nové Zemi a o přechodu z vědomí založeném na egu k vědomí založeném na srdci. Tyto zprávy byly přijaty z vnitřního spojení s Jeshou (Ježíšem). „Jeshua ben Joseph“ je původní aramejské jméno pro Ježíše, zosobnění kristovské energie na Zemi. V těchto poselstvích se Ježíš představuje jako Jeshua, spíše jako náš bratr a přítel než jako určitá autorita, kterou z něj udělalo naše podání. Jeho energie je nám stále přístupná, ne jako pevná sada myšlenek a pravidel, ale jako směrník, který nám ukazuje cestu ke Kristu uvnitř nás.

Kdo jsme?

Jsme manželé s vlastní duchovní praxí v Nizozemí. Pracujeme s energií Jeshuy od roku 2002. Pamela zprostředkovává poselství Jeshuy a Gerrit je regresní terapeut a vždy doprovází Pamelu při zprostředkování poselství (channelingu).

Pamela:

„Pro mě jméno Jeshua nesouvisí tolik s historickou osobou Ježíše, ale spíše s univerzální Kristovskou energií, které jsme my všichni součástí. Když zprostředkovávám poselství od Jeshuy, cítím se hluboce vtažena do tohoto pole lásky a soucitu a v tomto stavu vědomí přijímám zprávy od Jeshuy.“

Jak číst tento materiál

Poselství jsou uvedeny v pořadí, v jakém jsme je obdrželi. Série Pracovníků světla je základní ve smyslu, že vysvětluje některé ústřední pojmy a pozdější poselství se na ně odvolávají. Ostatní poselství byla přijata naživo v přítomnosti obecenstva a zabývala se rozličnými tématy jako jsou vztahy, práce, sebeléčení a dalšími.

Abyste se dozvěděli více o Jeshuovi, podívejte se na Kdo je Jeshua?.

Abyste se dozvěděli více o tom, co znamená „zprostředkování poselství (channeling)“ a jak Pamela začala zprostředkovávat poselství od Jeshuy, podívejte se na Životopis a poznámky o channelingu.

Kniha

Neradi čtete materiály z obrazovky? Jeshuova poselství jsou nyní vydány knižně! Pro více informací či objednání online klikněte zde. (budete přesměrováni na původní anglické stránky.)

Newsletter

Tato stránka je často aktualizována novým materiálem. Pokud chcete být obeznámeni s novými poselstvími, pošlete nám email s „newsletter please“ v záhlaví. Bezplatně obdržíte náš newsletter. (Tento text se týká původních stránek www.jeshua.net. Newsletter, který Pamela s Gerritem zasílají, je v anglickém jazyce. Všechna nová poselství, která se na původních stránkách objeví, překládám do češtiny a budu je publikovat zde. Denisa)

Kontaktní infromace

K zastižení jsme na aurelia@jeshua.net.

Uvítáme vaši zpětnou vazbu, ale vzhledem k množství korespondence, kterou přijímáme, nemůžeme odpovídat na všechny vaše emaily. Stejně tak nenabízíme duchovní či terapeutické rady skrze email. Vězte však, že nás těší číst vaše reakce!

E-kniha Audio poselství