Menu

Porozumění jazyku těla

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu a hluboce vás všechny miluji.

Vnímejte mou lásku – je to naprosté přijímání toho, kým jste. Nemusíte přede mnou cokoli skrývat. Jste zraněnými anděly a já jsem dnes zde, abych se dotkl každého z vás, neboť toto je čas léčení. Věci se nakonec začínají měnit, ale pro změnu věcí na hluboké vnitřní úrovni se musíte ponořit do temnoty. Musíte oslovit hluboká zranění, která vám byla způsobena a pojďme to udělat nyní.

Představte si, že držíte pochodeň světla. Dokážete ji držet? Dokážete přijmout, že jste nositeli světla? Jedna z největších tragédií, kterou vidím, že se odehrává ve vašich životech, je ta, že si své vlastní světlo neuvědomujete. Díváte se mimo sebe, vzhlížíte k autoritám, k lidem, kteří vědí – hledáte vedení mimo sebe. Já tu však nejsem, abych vám nabídl tento druh vedení, jsem tu, abych vás vedl zevnitř. Musíte se znovu seznámit se svým vlastním světlem.

Tolik jste si zvykli na to činit se malými a nevýznamnými, že vás nyní žádám, abyste znovu drželi tuto pochodeň světla ve své představě a vnímali kvality tohoto světla. Vnímejte, jak má na vás toto světlo léčivý vliv. Ze všeho léčení, které můžete přijmout, je tohle ten nejmocnější léčebný nástroj – znovu se spojit se svým vlastním vnitřním světlem.

Tragédie na Zemi, historie násilí a válek, které tato planeta zná, jsou všechny kvůli faktu, že se lidé odpojili od svého vlastního světla, od svého vlastního pocitu pro správné a špatné, od své vlastní intuice. Stali jste se kořistí strachu, stále hledající mimo sebe jistotu a to musí nyní skončit. Když nový věk vstoupí na tuto planetu, musí to být prostřednictvím lidí, kteří dokáží přijmout své vlastní světlo a žít s ním.

Jak tedy pouštíte strach, hlasy falešné autority, které k vám přichází zvenčí? Když se ujímáte tohoto procesu osvobozování, jdete proti těmto energiím dlouhé historie a jste tak průkopníci a revolucionáři. Když jsem byl na Zemi, zasadil jsem semínka pro tuto revoluci a vy jste nositeli těchto semínek, která mají v tomto čase přijít k životu.

Sprchujte se světlem z vaší pochodně. Představte si, že tohle světlo vstupuje do celého vašeho těla. Toto světla pochází od vaší duše a bude vám připomínat, že nejste jen bytost z masa a kostí, ale že sestupujete na Zemi z jiné říše. Nyní vnímejte tuto říši, neboť je Vaším Domovem, přijímejte tuto energii Domova. Vnímejte energie vašich průvodců a andělů blízko vás, neboť jsou vskutku jen na dech od vás. Chtějí vás pozvednout z tíhy, hustoty Země a ze všeho nejvíc vás chtějí pozvednout z pasti strachu.

Představte si, že se tento pokoj naplňuje našim společným světlem. A vnímejte, jak Země ráda toto světlo přijímá, neboť toto světlo – vaše světlo – je na Zemi potřeba. Abyste však byli pracovníkem světla, kterým jste, musíte nejdříve oslovit svá vnitřní zranění a dovolit vašemu tělu hovořit. Tělo samotné přestože nese jak mužskou tak ženskou energii, má všezahrnující energii příbuznou duši, což je energie ženská. Tělo je vnímavé – přijímá energie jak od vaší duše, tak od vaší osobnosti a zrcadlí vám zpět kvality vaší duše i jakákoli zkreslení, která se mohou objevit jako výsledek vaší osobnosti.

Stejně jako Země je ženskou energií v porovnání s mužskou energií Slunce, tělo drží více ženské energie ve vztahu k energii vaší duše, která je více mužským principem. Obě energie jsou stejně cenné a tělo touží po pozornosti duše, která je jeho skutečným průvodcem a inspiruje ho.

Ve společnosti jste zvyklí přiblížit se tělu a léčit ho svou myslí. Jste také zvyklí přiblížit se nemocem svou myslí za pomoci medicíny a tímto způsobem se tělo opomíjí. Abyste obnovili přirozený vztah mezi duší a tělem, musíte nejdříve přijmout své tělo nezávisle na tom, jak vypadá nebo jaké neduhy může mít.

Vnímejte jak světlo vaší duše přijímá vaše tělo plně. Vaše duše touží spojit se s vašim tělem a světlo vaší duše touží vstoupit do všech buněk vašeho těla. Právě v této směsi duše a těla se stáváte inspirovanou lidskou bytostí – stáváte se lidským andělem.

Vaše tělo je skutečným božským instrumentem. Vnímejte náležitý respekt ke svému tělu a když spojíte duši se svým tělem tímto způsobem, vyvstanou další možnosti uzdravení. Je pravdou, že máte vyživovat tělo na fyzické úrovni, a může být moudré přijmout léčbu od konvenční medicíny, abyste léčili tělo, existuje však hlubší úroveň, na které lze problém nebo bolest oslovit.

Prvním krokem je přijmout tělo jako vyjádření své duše. Pak musíte být sami sobě otevřeni a čekat na zprávu, kterou se vám vaše tělo snaží zprostředkovat. Protože jste si však příliš zvykli na přemýšlení, rádi byste slyšeli odpověď na příčinu problému, která k vám přijde verbálně prostřednictvím vaší mysli, avšak proces objevování, o čem nemoc doopravdy je, je mnohem hlubší a jemnější než jen tohle.

Musíte zacházet s nemocí jako s přítelem, s přítelem, se kterým se pomalu poznáváte a který vám postupně řekne, jak se cítí a jaké je jeho poselství. Vstupovat na cestu nemoci je vždy jako vstupovat na neznámé území. Něco nového chce vstoupit do vašeho vědomí a je to často hlubší úroveň sebelásky. Prostřednictvím bolesti a utrpení nakonec uvnitř vás tato úroveň sebelásky roste a vyžaduje od vás vysoký stupeň odevzdání, aby bylo možné přijmout poselství nebo odpověď dané nemoci.

A tak nesení pochodně vašeho světla znamená dvě věci: zaprvé, že si uvědomíte svou velikost, božskost, a tak pochopíte, že vy sami jste svým vlastním mistrem nezávislým na jakékoli vnější autoritě. A druhou věcí je to, že víte, jak pokleknout a být pokorní před věcmi, které se ve vašem životě odehrály, a že pustíte představu, že znáte všechny odpovědi svou myslí nebo že dokonce tyto odpovědi svou myslí hledáte.

V tomto sebe-uzdravujícím procesu a poznávání sebe sama musíte přijmout, že je něco mnohem rozlehlejšího než jste vy, a tato rozlehlost, která se vám chce odhalit, je ve skutečnosti duch. A tak vás žádám, abyste vlastnili své světlo a zároveň byli otevření této ohromné energii, která vás chce vést. Tato větší síla není autoritou, je plná radosti a lehkosti. Duch chce být s vámi, chce proudit skrze vás, zatímco jste člověkem na Zemi.

Děkuji vám všem za to, že tu dnes jste. Jsem s vámi všemi hluboce propojený. Děkuji vám.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství