Menu

Strach jako brána do neznáma

Mary skrze Pamelu Kribbe
Červen 2010

Přepis byl upraven pro účely čtivosti.

Drazí přátelé,

Já jsem Mary, matka Jeshuy. Jsem zde, abych vás oslovila a přinesla k vám ženský aspekt Kristovské energie. Právě nyní je pro většinu z vás skutečně potřebný. Procházíte skrze hluboký proces transformace.

Na Zemi nyní existuje široká skupina Pracovníků Světla, kteří se částečně probudili a částečně si vzpomněli na to, kým jsou. Vlastně můžeme rozlišit tři skupiny Pracovníků Světla anebo tři stádia, ve kterých se mohou v tomto transformačním procesu nacházet.

První skupina Pracovníků Světla se ještě neprobudila. Ještě stále si neuvědomují, kým jsou a cítí se díky tomu velmi osamělí a ztracení. Cítí se odlišní, ano, cítí, že nezapadají do lidské společnosti. Cítí se osaměle a odcizeni od hlavního proudu společnosti. Tito lidé trpí. Myslí si, že selhávají. Často jsou vysoce citliví. Jsou to snílci jako všichni z vás: sní o jiném světě, dokonce si na něj z hloubi své duše vzpomínají, ale nejsou schopni spojit sen s každodenní realitou. A tak se stahují a žijí ve svém vnitřním světě. Protože jejich světlo nevyzařuje navenek, cítí se nešťastní a dokonce zadušení.

Potom existuje další skupina Pracovníků Světla, která si začíná vzpomínat na to, kým je. Pomalu si vzpomínají na svoji skutečnou sílu, na fakt, že jsou skuteční andělé, kteří se inkarnovali do lidského těla, aby na Zemi přinesli světlo. Toto světlo je právě nyní tolik potřeba. Jakmile si uvědomíte, že jste věčnou duší nevázanou na materiální říši, získáte sílu. Můžete se stále cítit jiní, jako outsider, ale nyní cítíte spojení s jiným světem, světem krásy a harmonie. To je váš domov, svět, z kterého skutečně pocházíte. Když tohle víte, nemusíte se již cítit osamělí. Dnes bychom vám rádi připomněli energii domova.

Ti, o kterých mluvím v tomto poselství, lidé, kteří uslyší toto poselství, jsou součástí skupiny Pracovníků Světla, kteří se probudili, kteří se již spojili se svým skutečným já – se svou duší. Ví, že jsou zde z nějakého důvodu, vědí, že jsou zde, aby na Zemi učinili změnu. Žehnáme vám k tomuto úmyslu, k této touze přinést světlo na Zemi a víme, jak je těžké být pravdiví sami k sobě uprostřed reality, která se zdá být nepřátelská k druhu energie, kterou přinášíte.

Je tu ještě jedna skupina Pracovníků světla, třetí skupina. Můžeme je nazývat ?starší Pracovníci Světla?. Jsou to ti, kdo jsou v procesu probuzení dlouhou dobu. Pracovali sami na sobě roky, někteří dokonce desetiletí a prošli mnoha různými stádii vnitřní transformace. Vědí, jaké to je, změnit se na vnitřní úrovni, uvědomit si hluboce zakořeněná emocionální břemena a negativní domněnky. Zakusili, jaké to je propustit starou identitu a otevřít se nové, bližší své skutečné povaze. Mnozí z vás, kteří čtete, nebo slyšíte toto poselství, jste součástí této třetí skupiny Pracovníků Světla. Vnitřně se cítíte velmi staří. Prošli jste mnohým, jak v tomto životě, tak v životech předchozích. V našich očích jste ctěni za vaši odvahu a hloubku moudrosti. Jste poklady Země, i když se cítíte staří a unavení. Jste to zejména vy, ke kterým hovoříme.

Ve vašem životě jste na emocionální úrovni zpracovali mnohé. Dovolili jste strachu a jiným těžkým emocím, aby vzešly na povrch vašeho vědomí, abyste se jim podívali do očí, a tak mohly být propuštěny. Na své cestě jste měli spirituální prožitky, pocity blaženosti, ve kterých jste splynuli s jednotou se Vším-Co-Jest. Mnoho z vás již začalo pracovat jako učitel či léčitel pro druhé na jejich spirituální cestě. Ve svém každodenním životě praktikujete světelnou práci, kterou máte jako duše určenou.

Oslovuji vás, kdo jste dnes v této třetí skupině Pracovníků Světla a také vy, kdo jste ve skupině druhé. Neexistuje žádná pevná hranice mezi těmito dvěma skupinami; od jedné k druhé je postupný vývoj. Nemá smysl uvažovat příliš dlouho, které skupiny jste součástí; neaplikujeme zde žádný stupeň. Nejdůležitější je, uznat se jako někdo, kdo je oddaný srdcem a duší tomuto procesu vnitřního růstu. Chci vám všem vysvětlit, proč se tento proces probouzení může zdát občas tak těžký.

Víte, spirituální růst či vývoj nepostupuje lineární cestou. Není jako schodiště, na kterém krok za krokem stoupáte vzhůru. Růst a vývoj se udává v cyklech. Vezměte si například cyklus dne a noci. Během noci se noříte do svého podvědomí. Relativní temnota podvědomí se představuje jako sny, které vás vyvádějí z běžného, z toho, co je vám známé. Proto vám umožňuje jít hlouběji dovnitř a objevit pocity a emoce uvnitř, které se tak snadno během bdělých hodin neobjevují. Jak se během dne účastníte pozemské reality, sbíráte zkušenosti. Noc vás táhne dovnitř a pomáhá vám čelit emocionálním energiím, kterých jste si během dne nebyli vědomi.

Cyklus dne a noci vám umožňuje sjednotit prožitky na hlubší úrovni než je mysl. Díky tomuto střídání dochází k růstu dokonce, i když si na své sny nevzpomínáte. Tento růst se vyskytuje ve stále se opakujících cyklech a tak je to i se spirituálním růstem. Vy, ke kterým nyní promlouvám, znáte, jaké to je jít dovnitř, oslovit starou emocionální bolest a strach a propustit je. Víte, jaké to je být ponořený ve staré bolesti a cítit radost, když ji propustíte, když se poté cítíte svobodnější a silnější. Vy, ke kterým hovořím, jste pokročilí; postoupili jste daleko, ale přece však i pak po dni přichází noc. Nové vrstvy ne-vědomí chtějí být viděny, osloveny a propuštěny. V této době je mnoho z vás uprostřed ?temné noci?, která přivolává na povrch velmi hluboké vrstvy strachu, které chtějí být spatřeny ve dne. Tento strach chce být propuštěn, abyste mohli zářit své světlo do světa ještě jasněji a mírumilovněji.

Ve vašem životě jste ovlivněni svými vlastními osobními cykly vývoje, které závisí na vašem věku, pohlaví a dohodách s duší. Nicméně jste rovněž ovlivněni širšími energetickými proudy, které se týkají procesů, ve kterých je Země a lidstvo jako celek zapojené. Existují energetické proudy, které jsou právě nyní v chodu, které pohání na povrch staré a tmavé energie takovou rychlostí, která se může zdát neúprosná, pakliže tomuto procesu nevěříte. Lidstvo jako celek není připraveno propustit starou energii, která nyní vyplouvá na povrch. Většina lidí neví, jak zvládnout hlubokou emocionální bolest a destruktivní energii, která toho může být výsledkem. Vy jste v tomto znalci. Stále vás však mohou přemoci taktéž. Můžete se cítit ponořeni do vrstev sebe sama, které se vám zdají být naprosto neovladatelné a cizí. Může se vám zdát, že se zblázníte. Možná jste si mysleli, že jste se již vyrovnali s většinou problémů, které jste měli v tomto životě na talíři a nyní další vrstva strachu a temnoty bouchá na vaše dveře, taková, kterou jste nečekali. Může vás to pobuřovat, můžete mít pocit, že už jste zpracovali dost a že jste připraveni přesunout se k snadnějšímu životu. Tato nová past temnoty se vám může zdát příliš těžká na to, abyste se s ní vypořádali.

Jsem tu, abych vám řekla, abyste neztráceli srdce a udržovali víru ve svoji cestu. Nyní vstupujete do fáze svého vývoje, ve kterém již nemůžete více kontrolovat svůj růst. Oblast rozpínání vědomí, do které vstupujete, je o vzdávání se a propouštění. Není o tom, dělat určitá cvičení či vizualizace, následovat nějaké diety či sledovat nějakou disciplínu, skrze kterou hledáte kontrolu nad životem. Není možné řídit obrovskou vlnu energie, která chce nyní proudit skrze vaši bytost.

Vaše duše vás chce pozdvihnout k tomuto proudu energie, neboť si je vědomá, že je to dobrý proud. Přesto vaše lidská osobnost není schopna vidět, kam směřuje. Lidská mysl nemůže pochopit, kam proud duše směřuje, a proto se můžete cítit zoufalí a rozladění se svojí intuicí, svoji vášní a s hlavním smyslem pro směr. Když se takto cítíte, vězte prosím, že neděláte nic špatně. Tento pocit dezorientace a chaosu je přítomen vždy, když začínáte něco nového. Novým začátkům skutečně vždy předchází fáze chaosu a krize. Nové nemůže vstoupit předtím, než staré odpadne. Mysleli jste, že jste již propustili tolik a nyní musíte propustit ještě víc. Prosím, uvědomte si, že je to smysluplný proces, i když se tak nejeví. Pokuste se zůstat v prostoru víry a odevzdání, neboť tímto způsobem se vyrovnáte s proudem vaší duše a učiníte tak svoji jízdu trošku jednodušší.

Vy jste učitelé. Právě nyní přinášíte na zemi novou energii dokonce, i když cítíte, že jste v temnotě, dokonce i když se cítíte na dně, deprimovaní a nemáte ponětí o tom, kam směřujete. Konáte světelnou práci, pro kterou jste sem přišli. Světelná práce často znamená, že cestujete do noci, do temných zákoutí své duše nevědíc, co se stane. Cestujete temnotou bez návodů či map, podle kterých byste se mohli řídit. Jste hozeni do temnoty a vše, co můžete skutečně učinit je oddat se zkušenosti a věřit, že se skrze ni dostanete a že to bude mít smysl.

Jakmile vyjdete z temnoty a vrátíte se znovu na denní světlo, budete chápat smysl své cesty, nikoli svojí myslí, ale svým srdcem. Temnota pro vás vždy ukrývá poklad. Temné emoce jsou vašimi skrytými částmi, které se s vámi chtějí opět sjednotit. Negativita, se kterou se uvnitř sebe setkáváte, je součástí vaší energie, která uvízla, která se po dlouhý čas nemohla pohybovat. Prosím, pochopte, že jako duše jste prošli mnoha, mnoha životy na Zemi stejně jako na jiných místech vesmíru. Nyní, když se cyklus vašich životů na Zemi blíží k dokončení, nejúzkostlivější části vaší duše, které uvízly ve velmi odlišných životech, k vám v současné době přichází, aby byly uvolněny a osvobozeny. Často nechápete, odkud všechno to trauma pramení. Nakonec je to však vždy o tom stejném. Je to o tom, že strach chce, abyste ho oslovili. Strach chce, abyste se mu podívali do očí a přivítali ho. Je to součást vás samých a vskutku právoplatná část. Strach je součástí hry duality, kterou v tomto koutě vesmíru hrajete.

Kdybyste ho mohli nechat zkrátka být, kdybyste se nebáli vlastního strachu, uviděli byste, že je neškodný. Může se vám to zdát jako zvláštní věc, protože strach vás může hluboce vykořenit. Strach je však neškodný. Je nevinný jako dítě. Strach je jednoduše odpovědí na neznámo. Když dítě čelí něčemu, co doposud nepoznalo, často reaguje se strachem; musí si na nové zvyknout. Na strachu není nic špatného. Avšak když ho soudíte, když se s ním cítíte nepříjemně a odmítáte ho, stane se pak tou velkou temnou věcí, démonem, který vás terorizuje a paralyzuje proti vaší vůli. Nečiňte ze strachu nepřítele, protože pak se přetvoří na temnou a nepřátelskou sílu. Strach sám o sobě není temný; je jen emocionální odpovědí neusazených pocitů z něčeho jiného a nového.

Drazí přátelé, jste moudří. Z nejhlubšího jádra, kde jste Duchem, kde jste zářícím světlem, věčným a milujícím oslovte strach, který je uvnitř vás. Jste mnohem větší a silnější než je váš strach. Můžete ho oslovit jako by byl dítě a řekněte mu, že je s vámi v bezpečí, že se ho nebojíte, že se nebojíte svého vlastního strachu. Nesnažte se ho zbavit, neboť záměr eliminovat strach nad ním drží rozsudek. Vaše bázlivá část se bude bát ještě víc, když s ní bojujete, protože pak dostane zprávu, že není dobrá a že je bezcenná.

Prosím pochopte, že strach je nezbytným prvkem ve vesmíru. Jinak by nebylo možné zkoumat a prožívat něco nového. Strach značí hranice mezi tím, kde se cítíme v bezpečí a co je nám známé a tím, co není. Za touto hranicí je něco nové, co ještě nechápete, nebo co jste ještě nezakusili. Když se dokážete podívat na strach tímto způsobem, propustíte jeho hodnocení a on by mohl obsahovat dokonce potencionální radosti, neboť strach vám slibuje novou zemi k objevení, nové místo, kde může vaše světlo zářit. A proto důvěřujte strachu, dovolte mu být vašim světlem! Pokud je ve vašem životě situace, která dává vzniknout strachu, jen si jí všimněte. Zařte světlo svého vědomí na váš strach. Strach nezmizí okamžitě, ale když na něj nebudete pohlížet jako na děsivou energii, budete více uvolnění a tudíž otevření možnosti, že se uvnitř strachu skrývá poklad.

Víte, strach zde bude vždycky, je to součást tvoření. I když jste vysoce vyspělí, vždy existuje prvek neznámého, který chce být prozkoumán. Kdyby to tak nebylo, vesmír by stagnoval a ztratil svoji vitalitu a živost. Bylo by to jako žít v krásné, půvabné zemi, kterou si opravdu užíváte a souzníte s ní, nicméně není možné dostat se z ní ven, jít za její hranice. Nikdy byste nemohli prozkoumat novou zemi. Poskytlo by vám to dlouhodobé naplnění? Nyní vím, že sami sebe znáte natolik, abyste si uvědomili, že milujete prozkoumávat nové. Jste dobrodružné povahy, všichni z vás. Proto prosím neodsuzujte svůj strach, neboť je koneckonců součástí této dobrodružné, zkoumající části vás samých. Strach vám ukazuje, kde je nová země k objevení. Jakmile cestujete touto novou zemí, držíc strach za ruku, prožijete krásu a radost, které převyšují současné chápání. Tajemstvím je: nikdy nemůžete dopředu vědět, co objevíte; jinak by to pro vás nebylo nové.

A tak úchvatná zkušenost z pouštění se do nového, prožívání nových a ještě hlubších prožitků lásky, krásy a radosti, může objevit pouze tehdy, když přijmete realitu strachu, která není ničím jiným, než realitou neznámého, která leží za horizontem vašich současných znalostí a zkušeností. Přivítejte strach uvnitř, i když se vám zdá nesmyslný a vy neznáte jeho příčinu. Mnoho strachu uvnitř vás pochází z velmi dávných částí vás samých, z životů, které jsou v čase velmi daleko. Přesto obsahují příslib nového pochopení, něčeho, co jste doposud neobjevili. Možná je tam zkušenost z toho, kdy jste byli násilně odmítáni, které se obáváte a nechcete ji vnímat. Kdybyste se však nebáli této zkušenosti, kdybyste si dovolili pocítit, jaké to je být násilně odmítnutí a nechali emoce vyjít na povrch, pocítili byste k sobě soucit a pochopili, proč je pro vás těžké některé věci rozeznat. Odpustili byste sami sobě a už se tak krutě nesoudili. Prožitek sebe-odpuštění je tím osvíceným. A tak, když si umožníte přijmout zkušenost, která se zdá být hrozná zvenčí, když jí projdete s vírou a bez jejího hodnocení, pak se tato zkušenost může stát poučnou, ba dokonce radostnou. Mohla by vám umožnit okusit svobodu a uvolnění, které přichází spolu se sebe-přijetím. Takto je vesmír pružný, takto pružná je zkušenost.

Když ve svém životě prožíváte strach, vězte, že přímo na jeho druhé straně je tolik potenciálu pro prožívání lásky, krásy a radosti. Není to daleko. Jak jsem zmínila, spirituální růst není lineárním procesem, ve kterém propouštíte s každým krokem trochu víc strachu. Strach spíše buduje a buduje a poté dosáhne vrcholu, který pravděpodobně přemění váš život v krizi, a vy se nejste se svým každodenním životem schopni vyrovnat. V tomto bodě jste přímo konfrontováni se svým strachem; nemůžete ho již více potlačovat či obcházet. Proudí skrze vás a vy ztrácíte kontrolu. Zdá se, že v tomto bodě jste poraženi. Hráz je prolomena a vy nemůžete udržet vodu venku. Může se to zdát katastrofální, ale není!

Strach chce otevřít brány, které byly zavřeny, které vás uvěznily. Strach chce proudit skrze vás, a když s ním budete proudit, přivede vás k jiné realitě, která je svobodnější než ta, ve které nyní žijete. Proto když cítíte, že je váš strach nekontrolovatelný, že nemůže mít žádný smysl, gratuluji! Tady chcete být. Nacházíte se právě na prahu nového a jste velmi blízko průlomu.

Nechejte to být, nechejte strach být, nebojujte. Nepřemýšlejte: ?co jsem udělal/a špatně? Bylo vše, co jsem udělal/a na své spirituální cestě marné? Proč se cítím zcela ztracený/á, chyboval/a jsem?? Tohle je štěbetání mysli. Takhle se mysl pokouší dát smysl něčemu, co nemůže být myslí uchopeno. Vaše duše ví, co dělá. Chce abyste propustili bolest na hluboké úrovni a stane se tak tehdy, když jí důvěřujete a nesnažíte se ji kontrolovat. Čím více se ztotožníte se svojí duší, tím menší kontrolu máte nad svým životem a víte co? Je to tak osvobozující! Propuštění představuje nové, krásné a čisté energie nepotlačeného Já. Strach je branou k vyšší verzi vás samých, která se chce inkarnovat na současnou Zemi.

Žádám vás, abyste měli ke svým vlastním vnitřním procesům úctu, i když se zdá, že vás vedou do temnoty, i když vše logické jakoby zmizelo. Vždy zůstávejte otevřeni možnosti, že to nejste schopni ze současného stavu mysli pochopit, že to nemusíte chápat a že smysl toho všeho se odhalí později. Otevřete se širší realitě své duše, buďte objevitelem vědomí, kterým doopravdy jste a kterým chcete být!

Žehnáme vám za přijetí dobrodružství bytí na Zemi v tomto čase změn a pozdvihnutí. Jste odvážní; milujte život, i když se cítíte deprimovaní a osamělí. Kdybyste nechovali tuto lásku k životu, nebyli byste právě teď tady.

Jsme vám blízko. Já představuji mateřskou energii Kristovského vědomí. Pociťte, jak vás zahaluje. Možná ji vnímáte jako jemně zářící růžovou, radostnou a přesto velmi něžnou energii, mírnou a laskavou. Dovolte ji, aby vešla do vašeho energetického prostoru a mohla vám přinést léčení. A léčením nemyslím ?odstranění strachu?, myslím tím jeho přijetí, jeho přijetí jako brány do jiné reality, více milující a světlejší reality.

Buďte sami sebou, jednoduše buďte sami sebou. Nepokoušejte se změnit. Vy už jste perfektní. Jste krásní. My vás vidíme a poznáme váš boj. Máme k vám velký respekt a úctu. Dovolte prosím, aby vás má energie utěšila. Nechci uvnitř vás cokoli měnit. Chci jen, abyste se na sebe podívali jinak. I když jste uprostřed boje, jste andělem. Jste překrásní.

Pamatujte: po každé noci přijde den. Slunce bude znovu zářit. To je neodvratné. Takto život obnovuje svůj přirozený chod. Tak jako vy nedokážete předejít tomu, aby nastala noc, nedokážete předjít tomu, aby nadešel den. Proto si dovolte projít tímto pohybem a ocitnete se v nádherném novém svítání.

Tím, že podnikáte tuto cestu uvnitř, pomáháte na Zemi mnoha lidem, kteří se pokouší nalézt svoji vnitřní cestu ke svobodě. Dláždíte cestu pro ostatní pracovníky světla, kteří jsou v počátečních stupních svého probouzení a oni na oplátku pomohou lidem, kteří se stávají citlivější a chtějí se otevřít realitě své duše.

Děkujeme vám za vaši práci, za vaši světelnou práci, kterou na Zemi nyní konáte. Nikdy nejste sami. Spojujeme se s vámi z druhé strany, přijměte prosím naši lásku. Je naší největší radostí, připomenout vám, kým jste.

? Pamela Kribbe 2010
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství