Menu

Ciťte se neseni dechem života

Matka Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Matka Marie a přináším vám laskavou energii. Potřebujete ji, neboť jste byli životem na Zemi zraněni. Tyto rány mohou být někdy tak hluboké, že se tu ztrácíte a přemýšlíte, zda dokážete tomuto životu čelit. Říkáte si, jestli ho dokážete unést a jaký to má smysl.

Ze všeho nejdřív vás chci přesvědčit o tom, jak úžasní, odvážní a nádherní jste. Přála bych si, abyste se viděli mýma očima. Vidím ve vás srdce odvahy a odhodlání. Navzdory vší bolesti, kterou jste si prošli, existuje uvnitř vás plamen, vnitřní touha tomuto životu čelit.

Jste jako pták, krásný nebeský pták, který byl uvězněn ve vězení, které je temné, zatuchlé a plesnivé. Přesto jste do tohoto vězení přišli něco udělat. Přišli jste si vyzvednout dítě, které je schované v jednom z jeho rohů. Toto dítě bylo zhypnotizováno strachem, omezenými představami druhých lidí a společností kolem. Toto vězení není skutečné, pro dítě však ano: zdi jsou velmi silné a místnost velmi temná. Přišli jste toto dítě vykoupit. Z tohoto vězení existuje cesta ven, nejdříve však musíte toto dítě najít.

Představte si, že jste v této temné místnosti ve formě ptáka nebo anděla. Vaše tělo, vaše esence vyzařuje světlo. V tomto zatuchlém a plesnivém místě vyzařujete jemné, namodralé světlo. Dítě toto světlo spatří a cítí, že něco vyvstává v jeho srdci, neboť ve vás poznává energii Domova, důvěry a světla.

Nyní tomuto dítěti řekněte: „Vyjdi! Pojď ke mě, jsem tvá matka.“ Vnímejte tuto mateřskou energii uvnitř sebe, teplo ve svém srdci, soucit, který máte k tomu, co je zranitelné, k tomu, co je ve vás i v druhých zdeformované a zlomené. Vnímejte jemnost ve svém srdci. Vy všichni nesete tuto mateřskou energii v sobě.

Když jsem byla matkou Jeshuy, byla jsem představitelkou této mateřské energie v životě na Zemi. Je to však univerzální energie, energie, která dává život, která ochraňuje, ale taktéž dává svobodu. Tato energie k vám přichází a je mým nejhlubším přáním, abyste ji rozpoznali ve svém vlastním srdci, protože tuto energii tolik potřebujete ke svému uzdravení.

Dovolte dítěti, aby k vám přišlo, a pozdravte ho svýma očima a rukama. Možná se dítě cítí opomíjené, je vystrašené nebo nepřátelské, smutné nebo zranitelné. Pohlédněte na něj, vezměte ho do náruče a utěšte ho. Nesnažte se cokoli změnit, jen ho zahalte jemností, kterou potřebuje.

Když toto dítě přijmete zcela takové, jaké je, jste s ním jedno, poznáváte ho jako samých sebe. Vnitřní dítě není oddělenou věcí, oddělenou bytostí – je to aspekt vás samých, vašeho pozemského já. Jelikož jste však jako lidská bytost náchylní k potlačování či popírání svých emocí, část vás se lapila, protože nedokáže projevit svou spontaneitu. Může vám tedy pomoci vizualizovat si vnitřní dítě a tímto způsobem se s ním setkat. Pamatujte však, že jste s tímto dítětem jedno – je to spontánní život uvnitř vás. Jeho emoce, jeho vášně jsou součástí samotného života.

Nyní vnímejte životní energii tohoto dítěte, nevinnost a původní radost. Každé dítě má radost a vůli žít, prozkoumávat a prožívat život. Dovolte této původní životní energii dítěte vstoupit zpět do vašeho těla a energetického pole. Nikoli bolesti a břemenům z minulosti, avšak původní vibraci a inspiraci tohoto dítěte. Uvědomte si, že je toto dítě nezničitelné.

Prošli jste mnoha životy s mnoha traumaty a bolestí. Dítě uvnitř vás chce přesto stále žít. Potřebuje však vaši péči. Musíte ho proto zahalit svou láskou a odletět s ním ven z temného vězení. Najděte jen způsob, jak to udělat. Možná zdi samy odpadnou nebo se dokořán otevře okno, vy však cestu ven najdete.

Roztáhněte pak svá křídla, nechejte se vznášet ve vzduchu a ciťte se svobodní. Ciťte se ochraňováni mocnými křídly tohoto ptáka nebo anděla. Vězte, že jste ve svém životě opravdu neseni – nemusíte jím jít sami. Když nasloucháte svému srdci, existují kolem vás síly, které vám chtějí pomoci – zas a znovu.

Je zapotřebí, abyste si dovolili dělat chyby, protože činit chyby je velmi lidské. Jste tu, abyste se učili – nebo raději hráli si a zkoušeli věci –, a můžete klopýtnout a upadnout, když tak činíte. Dovolte si tuto svobodu, tak jako když se dítě učí chodit nebo jezdit na kole. Můžete upadnout a odřít si kolena, nebuďte však na sebe příliš tvrdí ohledně „chyb“, které učiníte. Vylezte znovu nahoru a vnímejte podporu, kterou dostáváte od vesmíru. Ciťte se neseni dechem života.

Mnohokrát vám děkuji za vaši pozornost. Vnímejte energii lásky, která se kolem vás shromažďuje.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková,www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství