Menu

Jak poznáte energii své duše?

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Vnímejte mou energii a přítomnost, zatímco vás všechny objímám. Mé srdce naplňuje radostí, že s vámi mohu sdílet tento den. Jste jako mí přátelé, neboť jsme na stejné cestě. Jsem zde, abych vám připomněl vaši skutečnou podstatu a smysl.

Vnímejte vůči sobě něhu a laskavost. Všichni ve svém životě potřebujete mateřskou náruč. Právě nyní, když jste procházeli meditací a spojovali se sami se sebou jako s novorozeným dítětem, jste si mohli všimnout, že tohle dítě, dítě, kterým jste byli, potřebovalo útěchu a podporu.

Kdykoli se na Zemi narodí dítě a kdykoli zemře starý člověk, je to posvátný okamžik – zrození a smrt jsou posvátné momenty. V těchto chvílích mohou ti, co jsou přítomni, vnímat duši člověka, který se rodí nebo umírá. Mohou vycítit velikost a zázrak, takže cítí úctu a respekt.

Znovu vás žádám, abyste se spojili s tím, kým jste byli, když jste jako dítě vstupovali na tento svět. Nemusíte se dívat na svůj obraz nebo fotku, stačí, když budete mít záměr spojit se s tím, kým jste jako nově narozené dítě byli. Buďte nyní tím, kdo toto dítě vítá na svět. Otevřete mu své srdce a náruč, chovejte ho v náručí a řekněte mu, jak je vítané a jak krásné je. Zpívejte mu píseň a řekněte, že tu jste, abyste se o něj starali, že jste jeho strážným andělem. Vy, ke kterým nyní hovořím, vy, kteří toto dítě objímáte, jste svou duší. 

Dítě uvnitř vás bylo zmatené, když vstupovalo na tento svět se všemi jeho novými energiemi kolem. Dítě bylo naučené potlačovat svou vlastní energii, skrývat své jedinečné kvality, a když se to dělo, vaše duše byla v pozadí. Vaše duše se soucitem a trpělivostí čekala na příležitosti, abyste si vzpomněli, kdo skutečně jste. Vidíte tedy, že vaše dítě muselo hodně trpět, když vyrůstalo, protože mu chyběla náruč Domova, jeho skutečné matky: duše. Vaše duše však na začátku tohoto života věděla, že zde budou výzvy, stejně jako příležitosti, abyste svou duši probudili, a tak se k vám nyní obrací, aby vám dala vědět, že tu je. Vnímejte její energii právě tady, právě teď.

Jak energii své duše poznáte? Poznáte ji pocitem radosti, laskavosti a jemnosti, které vyzařuje. Duše vás chce ujistit, že jste dobří, čistí a krásní. Dovolte si tuto léčivou energii přijmout. Řekněte: „Ano, Jsem čistá/ý, Jsem krásná/ý.“ Vzpomeňte si na čistotu a nevinnost dítěte, kterým jste byli, a oceňte ho za jeho odvahu. Tím, že vstoupilo do tohoto světa a vstřebalo všechny energie z vnějšího světa, na sebe vzalo pořádnou zátěž.

Představte si dítě uvnitř sebe o něco starší, abyste s ním mohli hovořit. Jste jeho strážný anděl a říkáte mu, jak odvážné a mocné je. Zeptejte se ho: „Je tu něco, co pro tebe mohu udělat?“ „Je zde něco, co ode mě potřebuješ?“ Musíte pochopit, že tohle dítě, o kterém hovořím, je vaše lidské „já“. Vaše duše vám chce na lidské úrovni pomáhat, ale vy jako lidská bytost jste těmi, kdo to skutečně dělají. Jste kanálem pro energii své duše, ctěte se tak, velmi dobře se o sebe starejte, pečujte o sebe s laskavostí a respektem.

Teď si představte, že do vás skrze vrcholek vaší hlavy proudí energie vaší duše. Velmi jemně a měkce proudí vaší hlavou do ramen a vašeho srdce. Čím laskavěji se k sobě chováte a chápete se, tím otevřenější jste ke své energii duše. Je v pořádku, pokud v sobě cítíte nějaké temné části, smutek, vztek nebo bolest. Vaše duše má s vámi hluboký soucit a nechce nic víc než dotknout se těchto vašich zraněných částí. Dovolte tomuto procesu být a umožněte své duši sestoupit ještě níž do vašeho břicha. Energie dále proudí vašimi boky do nohou, chodidel, která se dotýkají podlahy a Matky Země. Jen v energii své duše dýchejte, nadechujte ji do svého břicha.

Až budete cítit vibraci své duše, vzpomeňte si, odkud jste přišli. Všichni jste přišli z nebeské říše, tak krásní a čistí, bez starostí a obav. Jste jako krásný pták či motýl, který dočasně přichází na Zemi, aby sdílel svou krásu. Vnímejte svou vlastní krásu a velikost a nestyďte se za to, nebuďte skromní! Svět právě tuto vibraci potřebuje. Bylo vám řečeno, že být stydlivý a skromný je dobře, a v jistém způsobu je to tak, není však dobré, abyste byli stydliví a skromní ohledně své skutečné podstaty a krásy.

Vaše jedinečné světlo je jako překrásná květina, a když takovou květinu vidíte, chcete ji vyživovat a poskytnout ji správnou půdu, světlo a vodu, kterou potřebuje. Představte si tedy nyní, že jste touto květinou. Co vidíte? Tato květina nemusí být jako žádná jiná květina na Zemi, může být jedinečná. Prostě se řiďte jakýmkoli obrazem, který vám vyvstane a možná k ní i přičichnete, obdivujte ji.

Nyní si představte, že ji držíte v rukou a na chvíli vnímejte energii uvnitř této květiny. Jaký je to pocit? Je to pocit radosti nebo hojnosti či soucitu? Jaká je primární vlastnost této květiny, co chce světu vyjádřit? Tohle vám říká něco o poslání vaší duše, vaší nejhlubší inspiraci. Představte si nyní, že symbolicky natahujete ruku s touto květinou světu a tímto gestem sdílíte svou jedinečnou vibraci s celým světem. Všimněte si, jestli je uvnitř vás strach, když tak činíte. Pokud ho cítíte, nic se neděje, vzpomeňte si na soucit své duše. Vaše duše chápe, proč je tento strach přítomen. Nebojujte s ním. Jemně se povzbuďte, abyste učinili další krok a natáhli ruku o kousek dál.

Postavit se za sebe a vyzařovat své skutečné talenty, své skutečné dary světu, vyžaduje odvahu, proto je v pořádku, jít krok po kroku. Zeptejte se sami sebe: „Jaký krok mohu ve svém každodenním životě učinit, abych ukázala své světlo světu o něco víc?“ Představte si, jak sedíte za stolem v kanceláři nebo ve svém obýváku s rodinou, držíte tuto květinu a ukazujete ji. Jen si všimněte, zda je tato květina vítaná, zda přijímá dostatek výživy, dostatek světla. Touto jednoduchou představou, touto vizualizací, můžete zjistit, kde se cítíte být skutečně Doma a kde ne.

Pamatujte na to, abyste se na této cestě k sobě chovali laskavě. Pokud zjistíte, že se nacházíte v prostředí, které vás nevyživuje, ať už je to vaše práce nebo vztah, buďte k sobě upřímní. Uvědomte si tento fakt jasně a zároveň se obejměte, protože se nyní budete cítit na chvíli osaměle. Necítíte se Doma tam, kde jste, ale přesto se bojíte z této situace odejít. Kdykoli si uvědomíte, že se skutečně necítíte na nějakém místě nebo vztahu Doma, dojde ke změně. Vaše duše vám jemně poklepává na rameno a říká, že je čas na změnu, čas jít. Přesto je tu ustrašené dítě uvnitř vás, které nemusí cítit, že je tato změna bezpečná.

Jako váš vlastní anděl strážný musíte naslouchat poselstvím své duše a zároveň mít se sebou velký soucit. Nasloucháte volání své duše a pak berete své vnitřní dítě za ruku a říkáte mu: „Udělej nyní jeden krok. Jsem s tebou, má láska tě vždy doprovází.“ A tak se na Zemi vaše duše kousek po kousku zrodí.

Chci, abyste věděli, že kromě energie své duše, jste stále obklopeni průvodci, kteří vás bezmezně milují. Stále jste obklopeni láskou. Vnímejte mou energii, energii svých průvodců, své duše, která vás chce v tomto okamžiku pohladit.

Děkuji, že jste tu byli.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství