Menu

Obyvatel dvou světů: poslání pracovníka světla

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás hluboce miluji. Vážím si toho, kdo jste, vašich světlých i temných stran.

Vyzývám vás, Vás, kteří jste nositeli dnešního nového vědomí. V mém životě, jsem nesl pochodeň světla a chtěl jsem se o ní dělit s lidstvem. Byl jsem velmi lidskou bytostí tak jako vy. Tak jako vy jsem se hněval a cítil zoufalství, byly však také chvíle hlubokého spojení s mou duší. Na vnitřní úrovni jsem rostl tak jako vy. Je důležité, abyste mě přestali vnímat jako dokonalou bytost, mistra, který je nad vámi. Jsem váš bratr, váš přítel, a nejsem tu proto, abych vás soudil nebo vám kázal. Chci s vámi sdílet své pocity přátelství a tak prosím, vnímejte můj obdiv k vám.

Rád bych vás všechny pozdravil a řekl „ahoj“ jednotlivě. Prosím, vnímejte mou přítomnost ve svém srdci. Jste připraveni na změnu, jste připraveni uznat, kým skutečně jste. Jste nekonečnou bytostí, která cestovala vesmírem mnoho, mnoho životů. Zvykli jste si však snižovat se a měřit se podle standardů společnosti. Přemýšlíte o sobě jako o ženě nebo muži, bohatém nebo chudém, zdravém nebo nemocném a definujete se těmito podmínkami. Vy jste však mnohem víc než to.

Jste tolik svobodní a největší tragédií pro člověka v dnešní společnosti je, že svůj pocit svobody ztrácí. Věky byla Země zahalena v atmosféře strachu a lidé se odpojili od své původní síly a kreativity. Když se cítíte odděleni od své vlastní podstaty, začnete se chovat „přijatelným“ způsobem a tak se dostáváte z rovnováhy.

Když jste odděleni od své duše, v podstatě se cítíte nepřetržitě ztraceni a vyvstává prázdnota, díra ve vašem srdci, kterou se pak začnete snažit zaplnit věcmi zvnějšku. Chcete zaplnit díru vlastněním či mocí nebo se ztrácíte ve vizích dokonalého romantického vztahu a pak se můžete stát závislí na jistém druhu věcí nebo chování. Základním problémem však je, že se cítíte odpojeni od vlastní podstaty, od vlastní esence, od vaší duše.

Pracovník světla je osoba, která už nechce žít odděleně od své duše. Cítí druh touhy, druh stesku po domově ve svém srdci a jak dozrává, začíná si uvědomovat, že nic zvnějšku nemůže zaplnit tuto díru. Proto se pracovníci světla začínají velmi zajímat o spiritualitu. Začínají být hledači na spirituální cestě. Začínají své hledání, protože se uvnitř cítí zranění. Jejich zranění však není jen jejich. Zranění z oddělení je sdíleno celým lidstvem, i když velká část lidstva stále hledá řešení mimo sebe.

Duše pracovníků světla jsou si vědomi, že odpověď leží uvnitř, a díky tomuto vědomí je jim určeno být učiteli a léčiteli. Mnoho pracovníků světla však bojuje s velmi nízkým sebevědomím. Když vyrůstají jako děti, přijímají mnoho soudů od své rodiny a společnosti. Možná, že cítí, že nemohou být ctižádostiví tak, jak to chtějí jejich rodiče. Jsou často příliš citliví a potřebují se stáhnout a prožívat čas v tichosti, aby zůstali ve svém středu. Často jsou to idealisté a mnoho z nich má umělecké nadání.

Je to součást poslání duše pracovníka světla, aby vnesl nový druh vědomí na Zemi. Abyste toho však byli schopni, potřebujete si pevně věřit. Musíte důvěřovat hlasu své vlastní intuice a svých pocitů, nikoli egoisticky zaměřenou cestou jako je: „Jsem mnohem dál než ostatní“, avšak cestou srdce: tím, že se oceňujete a vážíte si sebe sama, protože tak k vám může srdce promlouvat. Pro mnoho pracovníků světla je pastí, že se ztrácí v pocitech méněcennosti a odmítají své skutečné potřeby a touhy. Potřebujete silnou osobnost, abyste byli schopni odpojit se od ideálů společnosti a být sami sebou.

To je to, co bych dnes rád zdůraznil: důležitost být silným a sebevědomým, což je poselství od mužské části uvnitř vás. Když jsem žil na Zemi před více než dvěma tisíci lety, musel jsem se často separovat, abych si připomněl kým jsem. Existovalo kolem mě spoustu matoucích energií, zvláště od očekávání lidí, kteří byli blízko mě. Musel jsem se chránit, abych zůstal spojený se svým vyšším já. Často jsem chodíval sám do pouště, abych se cítil skutečně blízko Bohu, Duchu a udržel si sebejistotu.

To stejné platí pro vás. Jste obyvateli dvou světů: jednou nohou jste v dnešní lidské společnosti a druhou jste v dimenzi vaší duše, v říši, z které pocházíte. Potřebujete pevně držet vaše chodidlo v této dimenzi, jinak zabřednete a budete ustrašeni tlakem společnosti. Potřebujete, aby vaše mužská energie řekla rozhodné „ne“ požadavkům a očekávání, které necítíte, že jsou pro vás to pravé. Tak musíte být v jistém smyslu bojovníkem. Ne však bojovníkem, který bojuje a zápasí s druhými. Být bojovníkem znamená být vůči sobě pravdivý, často se odpojit od světa, který je kolem, a naslouchat tomu, co vy sami cítíte, co vy vnímáte, důvěřovat svému vnitřnímu vedení.

Žádám vás, abyste se mnou cestovali ve své představě do pouště a šli tam v noci. Ochladilo se a vy nad sebou vidíte nebe plné zářících hvězd. Představte si, že jste tam se mnou, a vnímejte mystérium ohromného prostoru nad vámi – vnímejte mystérium života. Najděte si místo k sezení, uvolněte se a běžte do sebe. Poušť je jako vnější brána k vašemu vlastnímu vnitřnímu chrámu, do kterého nyní vstupujete. Uvnitř tohoto chrámu se cítíte spojeni s plností Země, se všemi hvězdami na Nebesích.

Jste tak ohromná a nádherná bytost a říkáte si: „Přijímám svou velikost. Jsem jiný/á. Jsem tu, abych přinášel/a nové vědomí.“ Vzpomeňte si na to, odkud pocházíte. Z místa tiché moudrosti, ze které jste byli voláni, abyste přišli v tomto čase na Zemi. Jste tu, abyste uzdravili svá vnitřní zranění, a taktéž proto, abyste poskytli příklad druhým lidem. Žádám vás, abyste se brali vážně.

Když jste uvnitř svého vnitřního chrámu, je tu průvodce, který vám chce nabídnout nějakou pomoc nebo radu. Pamatujte, že vaši průvodci jsou vaši přátelé – skutečně. Jste velice spřízněné duše, protože jsou však na druhé straně, vidí věci mnohem jasněji než vy svýma lidskýma očima. Když dovolíte vašim průvodcům, aby přišli blíž, uznáte je jako své přátele a ucítíte srdečné přátelství. Nyní požádejte své průvodce o to, co byste nyní měli vědět. Když se ve vašem životě kvůli něčemu cítíte nahněvaní nebo smutní, můžete jim to říct. Vnímejte, že z této strany, z této dimenze, existuje spousta pomoci a vedení.

Jste tolik oceňováni za to, co děláte, a vaši průvodci jsou zde jen, aby vám připomněli věci, které již dávno víte. Předtím než jste sestoupili na Zemi a inkarnovali se do tohoto těla, jste byli velmi vědomou bytostí, proto pociťte spojení se svými průvodci, neboť oni reprezentují dimenzi vaší duše.

Nyní si představte, že opouštíte tento chrám a přinášíte si jeho energii s sebou dolů na Zemi. Jak zde sedíte na této židli, v této místnosti, umožněte této energii vašeho vyššího já, vaší duše, aby byla plně přítomna uvnitř vašeho těla a buďte si vědomi, že vás svět potřebuje. Svět potřebuje právě energii vaší duše.

Rád bych vám poděkoval za vaši odvahu a vytrvalost. Hluboce si vás vážím a i když se cítíte zmateni nebo cítíte bolest, stále vidím vaše světlo zářit. Jsem tu, abych vám připomněl toto světlo a přesvědčil vás o mé důvěře k vám.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství