Menu

Souhra Duše a Země

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha.

Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chráněni a v bezpečí, je, že nejste dobře ukotveni ve svém těle. Často tu existuje základní napětí, které vás táhne nahoru a způsobuje, že zaměřujete svoje vědomí do hlavy – děláte to tak často! Jste pak přemoženi myšlenkami o druhých lidech, o tom, co ještě musíte udělat, o tom, co se pokazilo – všemi myšlenkami, které způsobují napětí a nepohodlí a dokonce ani nutně neodpovídají skutečnosti.

Odpočiňte si nyní od své zaneprázdněné hlavy. Vaše tělo vám s tím může pomoci. Přeje si, abyste se uvolnili a odpočinuli si. Nechejte toto napětí odejít a vaše myšlenky postupně zpomalit. Vnímejte své kořeny hluboko v Zemi. Vaše tělo této Zemi patří – je to její rozšíření, její vyjádření. Buňky ve vašem těle vědí, jak usilovat o rovnováhu prostřednictvím uzdravujícího procesu. Zeptejte se svého těla na tyto otázky: „Co potřebuješ, aby ses mohlo uvolnit? Co mi pomůže dostat se z hlavy? Co mi pomůže přijmout přirozený stav mého těla a jít s ním?“ Tělo samo o sobě nese mnoho moudrosti a je bez ega. Chce s vámi spolupracovat a sloužit vám a je přirozeně zaměřené na harmonii.

Když pohlédnete na to, jaké emoce rozrušují tělo nejvíc, uvidíte, že tou hlavní je strach. Strach ovládá vaši energii a způsobuje, že ztrácíte své ukotvení, které pro změnu způsobuje to, že nedostatečně nasloucháte přirozenému proudu svého srdce, svého těla a duše. Když jste přemoženi strachem, uzavřete smlouvu se svým egem a stáhnete své světlo z těla. Toto světlo již nemůže vaším tělem přirozeně proudit a zářit ven. Důsledkem takového kontraktu se posléze unavíte a vyčerpáte a nepečujete o své tělo optimalní způsobem.

Druhou energii, která znepokojuje tělo, nazývám nutkavost ke kontrole: chtít věci kontrolovat, dělat je správně, mít je podle vaší vůle. Když trváte na přílišné kontrole, na násilném nasměrování, a snažíte se být zodpovědní za okolnosti, příliš mnoho na život tlačíte. Chcete, aby vám šli na ruku, a to vás vysává a vyčerpává. Přivádí vás to do zmatku, neboť se snažíte kontrolovat život ze své hlavy, a to často troskotá, protože existují mnohem větší síly, které je třeba vzít do úvahy.

Ráda bych vám něco pověděla o souhře mezi duší a Zemí, ať už nabere tato souhra duše a těla jakoukoli formu. Vaše duše je starší než tento jeden život. Vaše duše navštívila Zemi mnohokrát a pokaždé se snaží vytvořit kanál, vybudovat cestu k Zemi, aby byla prostřednictvím těla spatřena a manifestovala se v této realitě. Tělo chce odhodlaně spolupracovat. Chce přijímat vaši duši a nechat světlo vaší duše zářit, neboť je jeho přirozeností, aby se na tomto procesu podílelo. Chce do sebe přijímat světlo vaší duše, protože díky tomu je sama Země opečovávána a živena. Miluji přijímat vaše světlo!

Mohli byste tedy říci, že existuje jakýsi vertikální proud z Nebe do Země. Duše sestupuje a tělo prostoupí světlo duše – je jím vyživováno a inspirováno. Tělo přijímá duši a světlo prochází tělem do Země. Z tohoto hlediska se není čeho obávat, vše je v pořádku tak, jak má být. Proč pak všechna ta úzkost, napětí a nutkavá kontrola? Tyto utkvělé, reaktivní energie mají svůj původ v lidské společnosti. Přichází z myšlenkových forem, které tu převládají: ideály, standardy, soudy, zejména ty z minulosti.

Tudíž spolu s vertikálním proudem z Nebe do Země, kde vaše duše a tělo stojí ve vzájemném pozitivním vztahu, je činný také jistý druh opačné síly. To se odehrává více na horizontální rovině a vytváří překážku. Tyto horizontální proudy jsou protichůdnými silami společnosti, která je založená na strachu a hodnocení a na představě, že život na Zemi spočívá výhradně v přežití, v boji a soutěžní s bližními.

Vnímejte na chvíli tuto energii ve svém vlastním těle. Nejdříve pohlédněte na pozitivní proud seshora dolů. Na to, jak chce vaše duše sestoupit a Země chce přijímat vaše světlo prostřednictvím vašeho těla. Takto by to mělo být. Vnímejte, zda dokážete tento proud od hlavy k patě cítit plynulou cestou. Nyní vnímejte vlivy, které přichází ze společnosti. Tato naléhání jsou smísená se strachem, bojem, soutěžením, potřebou být lepší než druhý, muset tvrdě pracovat, s povinnostmi a závazky. Vnímejte, co s vámi tento proud dělá.

Často můžete vnímat na čistě fyzické úrovni, kde vás tyto omezující negativní energie ovlivňují. Mohou být ve vašem žaludku a břiše, ve vaší hrudi a v horních zádech, ve vašem krku. To, na čem záleží, je, abyste na své cestě životem vnímali stále silnější spojení, které proudí vertikálně, spojení mezi Nebem a Zemí, mezi duší a tělem. Je důležité, že důvěřujete tomuto proudu, abyste se cítili velmi silní a schopni čelit protichůdným silám strachu a nedůvěře na Zemi, které ve finále na vás nemají takový vliv.

Když začnete pociťovat své vertikální spojení – tento vertikální kanál – silněji, začnete utvářet svoji vlastní protisílu proti těmto starým energiím a světlo pak může skrze vás proudit do světa. Pak pomáháte na Zemi vytvářet kolektivní energii a přesměrováváte ji tím, že ji činíte světelnější a zářivější, a tak je snazší, aby druzí důvěřovali svému proudu mezi duší a tělem, svému spojení mezi vyšším a nižším.

Když se žití z duše stane volbou, jak žít svůj život, neznamená to jen to, že se vyrovnáváte se svým vnitřním světlem, proudem zeshora dolů, znamená to také, že se oddělujete od starých energií, které ve společnosti stále fungují. Je to jako byste učinili dvojitý pohyb. Loučíte se se starým světem a spojením se svou duší činíte krok do nového světa, který má vzejít, postupně se na Zemi rozvíjí a stává se realitou.

V tomto smyslu, jste vědomými průkopníky, pracovníky světla, kteří otevírají nové možnosti jednoduše tím, že cestují po své vlastní cestě. Pro mnoho z vás je to tak, že stojíte našpici obráceni směrem k nové cestě. I přesto se však můžete ve vašem životě cítit ovlivňváni protichůdnými silami, které jste absorbovali ze společnosti: souzení, omezení, negativní myšlenky, které vás drží zpátky a udeřují na vaši odvahu víru. Mějte se sebou slitování a soucit, když se tak děje. Uvnitř vás je živé dítě, které je na jednu stranu plné inspirace a je schopné dosáhnout vysoko do nebe se svými sny a vizemi, avšak na druhou stranu je křehké a citlivé na lásku a uznání od druhých. Toto dítě vás potřebuje s vaší silou, silným vědomím, které ho ochrání, když je třeba.

Představte si, že nyní vnímáte toto dítě v oblasti svého břicha a srdce: uprostřed vašeho trupu, v centru vašeho těla. Vnímejte moudrost tohoto dítěte a taktéž bezstarostnost a jeho originalitu. Toto dítě ve své originalitě se neznepokojuje tím, co si společnost myslí, že by mělo nebo nemělo dělat – je zkrátka takové, jaké je. Vnímejte na chvíli toto zářivé světlo, tak pozemské a zároveň tak nebeské. Toto živoucí dítě ve vás je krásným spojením nebeských a pozemských energií. Zároveň je dítětem, které se musí učit nalézt svou cestu v pozemské realitě a na to potřebuje vás.

Když je dítě přemoženo strachy: pocitem, že je méněcenné, že není schopné postavit se strachům, negativitě nebo posuzování z vnějšího světa, potřebuje vás, aby se cítilo péči a podporu. Kdykoli toto dítě hledá lásku nebo uznání mimo sebe, úmyslem je, že ho vy podpoříte, že mu vy dáte, co potřebuje. Otevřete toto dítě svou vlastní silou a láskou. A tím mám na mysli energii Země: bezpečí, osobní prostor a sílu, kterou toto dítě tolik potřebuje.

Hranice jsou pro toto dítě taktéž důležité. V této pozemské realitě je zásadní, aby se toto dítě ve vás učilo, kdy dávat a kdy přijímat, a když je žádoucí, aby se nezapojovalo a nastavilo hranice. Vnímejte, jak od vás tuto pevnost dítě potřebuje a dejte mu ji.

Možná si myslíte: „Nezná už toto dítě tyto věci?!“ Toto dítě však potřebuje dospělého, průvodce, aby mohlo nalézt svou cestu tady v pozemské realitě. Dítě je přirozeně neomezené, což úžasně funguje v realitě, která má stejnou energii jako dítě, kde je stejné smýšlení a energie jsou přirozeně dávané a přijímané. V této pozemské realitě a v aréně nějakého daného sociálního prostředí je pro vás nezbytné, abyste věděli, kde je vaše energie vítaná a může dobře proudit, stejně jako vědět, kde a kdy se stáhnout a nastavit hranice.

Je to proces naladění, které musíte pro toto dítě učinit. Toto dítě vám umožňuje prostřednictvím emocí vidět, co potřebuje, když je v jisté situaci smutné, nahněvané nebo omezené. A je na vás, abyste reagovali na tyto signály, abyste dítě chránili a podpořili ho svými činy. To je vaše práce jako dospělého. Pak se dítě cítí v bezpečí a chráněné a cítí, že ho vidíte a nasloucháte mu.

Když přijímáte světlo své duše ve svém každodenním životě, je nezbytné, abyste vedli tuto energii do Země. Dítě ve vás chce přijímat, vyzařovat a žít z této energie, může však taktéž cítit úzkost z protichůdných sil, které ve světě existují, a vy ho můžete vést. Chcete ze své duše dát něco ohromného, krásného a světelného. Přesto od vašeho vnitřního dítěte jsou tu někdy úzkosti nebo hluboké strachy, které vás drží v pozadí. Jste kanálem mezi těmito dvěma: vaší duší a dítětem.

Když se chcete spojit ze svého srdce se Zemí a následovat svou inspiraci, představte si, že držíte svou duši svojí levou rukou. Představte si ji mnohem větší, než jste vy. Stojí nalevo od vás a držíte za ruku tuto postavu duše, která je vaší esencí. Můžete ji vnímat také jako anděla nebo krásnou zářivou postavu. Vnímejte překrásné ohromné světlo této postavy, prostoupené láskou, radostí a moudrostí.

Nyní si přestavte dítě vedle vás napravo a taktéž ho chytněte za ruku. Natahujete k němu svou pravou ruku. Toto dítě je také překrásné a září, je však dětským způsobem nevinné, někdy naivní a někdy také impulzivní. Toto dítě je strážcem vaší životní síly, obsahuje vaše kořeny do Země. Toto dítě je vašim spojením se Zemí a záměrem je, aby se toto spojení, jednota odehrála uvnitř vás mezi duší a dítětem, Nebem a Zemí. Vnímejte, zda to nyní cítíte: dítě na své pravé straně a vaše duše na straně levé. Buďte kanálem mezi nimi.

Můžete si také představit, že vaše duše stojí za vámi – velká, vřelá, milující postava, zatímco dítě je soustředěné ve vašem břiše a vy necháváte energii proudit tímto směrem, zezadu dopředu. Ať už tak činíte jakkoli, uvědomujte si svou vlastní pozici veprostřed, jste doslova mediátorem. Jste vodítkem pro proud této energie. Vnímáte, kdy je čas učinit nový krok nebo směr, abyste dovolili energii duše proudit, zatímco berete do úvahy hlubší emoce dítěte ve vás, které musí tento krok provést v realitě každodenního života.

Ráda bych to ilustrovala konkrétněji. Představte si, že jste v situaci ve vašem každodenním životě s prací, která vás zpočátku přitahovala. Přesto nyní víc a víc cítíte: „To nejsem vůbec já, ve mě je něco, co touto práci není osloveno.“ Cítíte odpojení a možná špatně spíte. Vnímáte napětí ve svém těle a nejdříve se toto dilema snažíte řešit všemi způsoby, aniž byste něco změnili v jejím jádru. Možná je problémem, že se necítíte zcela uznání, nebo že se nemůžete ve své práci vyjádřit, a to je pro mnohé z vás pravda.

Když se to děje, je to, protože síla vaší duše se probouzí. Klepe na vaše dveře a přichází úzkost, protože předznamenává změnu. Dalo by se říci, že vaše vnitřní dítě reaguje tím, že se rozdělí na dva aspekty. Na jedné straně touží po větší představivosti, svobodě a prostoru k pohybu. Cítí potřebu si hrát a tvořit. Na straně druhé se bojí, že bude hubováno, neboť vybočuje z vyšlapané cesty tím, že chce něco nového, mimo společensky akceptované normy.

Dítě je přirozeně zranitelnější vnějšími vlivy a reaguje na ně silněji, proto potřebuje vaši sílu, vaši vytrvalost a vaše odhodlání je neposlouchat. Potřebuje, abyste propustili pocity úzkosti, nervozity a strachu a namísto toho se oddali síle vaší duše. Vnímejte, jak hrajete roli zprostředkovatele. Kdykoli jste otevřenější své duši – a vy to chcete, neboť to je smyslem vašeho života – pak pevně držte za ruku své vnitřní dítě s jeho potřebou být v bezpečí.

Vy můžete tomuto dítěti dát jistotu a klíčem k tomu je vědět, že jste pro toto dítě kotvou, ne svět, ale vy. Jste to vy, kdo toto dítě učí, že jste schopni nabídnout bezpečí, které potřebuje, a tak dítě nemusí hledat toto bezpečí u rodičů, v pracovním prostředí, u přátel nebo kolegů. Vy jste kotvou, základy jsou ve vás. To je vaše práce – vaše role jako prostředníka mezi Nebem a Zemí. Být rodičem svého vnitřního dítěte, být jeho průvodcem a ochráncem. Energie vaší duše pak může sestoupit hlouběji do oblasti vašeho břicha, do vašich emocí a kořenů. Toto dítě ve vás se pak může cítit v bezpečí, chráněné a podporované a schopné vystoupit s jistotou do vnějšího světa.

U mnoha lidí se stává, že jsou otevřeni světlu své duše a inspiraci, která s tím přichází: s touhami a sny. Přesto oblast jejich břicha zůstává zavřená, protože jsou zde na živu emoce strachu, které nechtějí být spatřeny z pocitu hanby nebo bezmoci. Důsledkem toho se inspirace, světlo duše, nemůže náležitě ukotvit, nemůže být zcela zakořeněné v každodenním životě, v každodenním smýšlení a jednání, které nakonec vyvádí osobu z rovnováhy. Výsledkem je propast mezi vašimi sny, přáními a touhami a každodenní realitou. Záměrem vaší duše je přemostit tuto propast, abyste mohli důvěřovat a realizovat své sny a touhy.

Vezměte dítě ve vás za ruku, učte ho obracet se dovnitř a přicházet k vám, když je plné pochybností a nejistoty. Učte ho být nezávislé na vlivech z vnějšího světa. Pak se stanete silnými, mocnými a zakotvenými a proud vaší duše může být zprostředkován Zemi.

Je to proces, který se odehrává krok za krokem a každá osoba cestuje jedinečnou cestou. Vnímejte síly Nebe a Země, které vás chtějí podpořit, abyste tento proces učinili, a vnímejte zároveň svou hlavní roli zprostředkovatele. V této roli spočívá vaše velikost: v tom, že spolupracujete se silami Nebe a Země, se svou duší a vnitřním dítětem.

Děkuji vám za pozornost. Mým nejhlubším přáním je šířit vám svoji lásku.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství