Menu

Nebojte se samoty

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Všechny vás v lásce a přátelství zdravím. Jsme si rovnocenní.

Jste součástí skupiny duší, které jsou na Zemi, aby pomohly se změnou vědomí, která se týká celého světa. Jedná se o zásadní změnu perspektivy ve způsobech nazírání, cítění a jednání. Tato změna je nezbytná, protože život na Zemi se mění. Vědomí chce stále růst, a to nejen mezi lidmi, ale i v přírodě: ve zvířecí a rostlinné říši, na celé Zemi. Existuje tu touha po inovaci, po novém zrození.  

Vyslyšeli jste volání Země a volání lidstva. Chcete být součástí této transformace vědomí, jste průkopníky a vůdci – někdy proti svým vlastním přáním. Ve svém srdci něco nosíte: rodící se vědomí, které vás činí vhodnými pro tuto roli průkopníků, inovátorů. Vnímejte to ve svém srdci.

Spojte se se svým srdcem. Vnímejte rozpínání a ticho ve svém srdci a vězte, že na něco čekáte – na obnovení. Chcete pomoci nové realitě na Zemi, k čemuž jste povoláni. Jste povzbuzování zevnitř, protože to po vás vyžaduje vaše duše.

Je ve vás láska k životu na Zemi. V jistém smyslu jste rodičem, matkou a otcem pro život na Zemi, pro zdejší vědomí. Chcete mu pomoci stejně jako své jedinečnosti, aby vzkvétalo: chcete realizovat svou pravou přirozenost. Vnímejte ve svém srdci výživu, milující energii, která je vyjádřením toho, kým jste. Vnímejte teplo a lásku, kterou chcete na Zemi sdílet se všemi bytostmi. Jako duše jste dospěli. Mnoho jste toho zažili a prožili, a to ve všech druzích životů na Zemi i jinde.

Tohle je čas integrace, kdy se stáváte celistvými, kdy znovu přinášíte zpět všechny ztracené části sebe sama a obklopujete je světlem tak, aby se květina, kterou jste, se mohla otevřít a kvést a aby se mohla šířit její záře, světlo a sladká vůně. Vnímejte tuto květinu ve svém srdci. Vnímejte, zda je tu něco, co ji symbolizuje: barva, tvar. Vnímejte nebo pociťte tuto květinu ve svém srdci a zeptejte se nyní, jak se může zakořenit v Zemi a zvláště ve vaší každodenní realitě. Představte si tuto květinu v její nejzářivější formě, čistou a neposkvrněnou, zušlechtěnou tolika zkušenostmi. Pociťte, jak drahocenný je tento dar, který máte na Zemi sdílet. Zeptejte se pak: „Je v mém každodenním životě pro tuto květinu prostor v tom, co dělám, v prostředí, kde jsem?“

Vezměte si situaci, ve které se často nacházíte, ať už je to práce, vztah, ve kterém pochybujete, nebo cítíte, že něco chybí nebo dobře neproudí. Představte si, že jste uprostřed této situace a pak vnímejte, jak tato situace ovlivňuje květinu ve vašem srdci, jak reaguje. Květina je živoucí bytí – určitá situace ji buď živí, nebo dusí. Pohlédněte na to, co můžete udělat proto, abyste se v tomto prostředí cítili dobře nebo s těmito lidmi či v práci. Co tato květina potřebuje, aby byla sama sebou, aby byla inspirována a byla schopna zářit?

Někdy tato květina ve vašem srdci potřebuje více ochrany. Někdy ze svého okolí vstřebáváte příliš mnoho, z lidí kolem vás: energie, které vás mohou vyčerpávat, protože s vámi příliš neladí. Pokud příliš mnoho vstřebáváte nebo dáváte – a přebíráte příliš mnoho energie od ostatních, je to jakási forma dávání – vaše květina uvadá a vyčerpává se. Abyste zůstali vitální, je třeba omezit to, co přichází, a chránit se.

Podívejte se na to, co v této situaci potřebujete a jaký druh hranic by vám nejlépe posloužil – potom si to poskytněte – energeticky. Představte si, že tuto květinu ve svém srdci obklopíte, ať už barvou či silou, která květinu zcela chrání. Je možné, že vidíte i něco zcela jiného – například symbol jako je rytíř či meč nebo nějaký druh jasných mezí. Dovolte si pro otevřené srdce nastavit pevné hranice.

Pro mnohé z vás je to problém, ožehavá otázka. Vaše srdce je otevřené a mělo by tak zůstat, neboť to je to, kým nyní jste na své cestě evoluce jako duše. Vaše srdce je vědomě otevřené a dobře vyvinuté – to je to, kým jste. Zároveň se pohybujete ve světě, v energetickém prostředí, kde je vědomí srdce v mnoha situacích stále skryté a ne zcela probuzené. Je tu mnoho strachu, nepřátelství a nepochopení, jinými slovy negativity a proti té je třeba se chránit.

Jak to uděláte? Tím, že si budete vědomi toho, jak na vás působí energie zvenčí, nebudete dávat to, co je pro vás nemožné, a tam, kde to není dobře přijímáno. Tudíž budete velmi dobře rozeznávat, kde je vaše energie ceněna, kde proudí a kde nikoli. Tam, kde neproudí, kde je odpor, tam se od vás odráží. To může být i bolestivé, protože někdy jste druhému velmi oddáni, zvláště těm, kteří jsou vám blízcí. Když tato osoba nedokáže vaši energii přijmout, protože není její srdce otevřené tak jako to vaše, znamená to, že mezi vámi existuje odstup. Pakliže víte, jak se chránit, dochází k určitému pocitu odstupu a ten může být prožíván jako bolestný Pokud to však neděláte a dáváte ze sebe příliš, škodíte si a připravujete květinu ve svém srdci o její záři a energii. Uvědomte si tedy, že láska ve vašem srdci musí být disciplinovaná, striktní a měla by se o sebe dobře starat.

Často se bojíte samoty a osamělosti. Právě proto, že jste velmi rozvinutí a často nedokážete vibrovat s energiemi kolem vás, máte od druhých odstup nebo se ve světě necítíte doma. To je součást vaší cesty. Jste jiní – přinášíte něco nového. Nebojte se osamělosti. Pokud chcete zůstat tím, kým jste, a dopřát si skutečně dostatečnou ochranu, musíte se spojovat jen tam, kde cítíte, že jste přijímáni, kde si vás váží. Když si dovolíte tuto striktní disciplínu, která je vlastně formou stoupnutí si za sebe, a naučíte se tuto důslednost přijmout, budete přitahovat spojení se světem, které vás bude vyživovat a inspirovat.

Pokud si zcela vědomě vyberete, co je pro vás dobré, co je pro vás skutečně inspirující, na začátku se může zdát, že vše, co vám bylo dřív drahé, se hroutí, vy však otevíráte cestu k něčemu novému: k většímu prostoru pro sebe sama, pro svoji opravdovou seberealizaci. Naučte se přijímat, nejste tu jen proto, abyste dávali. Pouze dáváním i přijímáním se rozvine květ ve vašem srdci.

Rozvinuté vědomí srdce zapouští kořeny v každodenní pozemské realitě. Dobře o sebe pečovat znamená respektovat energii svého srdce – respektovat lásku, která se chce na Zemi zrodit. Vědomí srdce uvnitř vás není oddělené od vědomí srdce v ostatních lidech: vědomí srdce není samozřejmě oddělené. Čím více budete vědět, že vědomí uvnitř vás je chráněno a čím více se budete v tomto světě pohybovat vědomě a svobodně, tím silnější bude vaše spojení s celkovým vědomím na Zemi.

Mezi vámi a podobně smýšlejícími lidmi na Zemi existuje spojení, které ne vždy můžete vidět či cítit, přesto však existuje – i s přáteli a průvodci na naší straně. Čím více se odvážíte být skutečně sami sebou a projevit se na Zemi, tím více se toto vnitřní pouto, toto vnitřní spojení s rodinou vaší duše – s těmito spřízněnými dušemi – posiluje a sílí.

Na závěr vás žádám, abyste své srdce otevřeli spřízněným energiím na Zemi a na druhé straně, na naší straně. Vnímejte, že jste podporováni. Nejste sami, i když se to tak někdy může zdát. Existuje tu ohromné množství lásky a laskavosti, humoru a podpory. Přijměte ji, přijměte tuto energii. Nechejte se vyživovat a inspirovat. Dovolte si získat to, co potřebujete. Jste drahocenní, a abyste dali formu nové energii na Zemi, musíte se starat sami o sebe, abyste se mohli stát kanálem, kterým máte být. Tímto způsobem jste propojeni.

Všechny vás zdravím s úctou a respektem.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství