Menu

Prastará hora

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, jsem Marie Magdaléna.

Jsem ve vašem středu, nedaleko od vás, velmi, velmi blízko, blíž, než mohou dvě těla být – jsem ve vašem srdci. Cítím vaši bolest a spirituální zoufalství, které to způsobuje. Je ve vás zranění pocházející z hloubky vašeho nitra, protože v tomto čase velmi mnoho propouštíte a integrujete. Bolest pochází z takové hloubky, že vás občas položí na ramena a způsobí, že ztrácíte odvahu.

Vnímáte hloubku své bolesti, nebojte se však. Cítíte ve své hloubce strach, který tu existuje z minulosti, ačkoli ho někdy cítíte jen částečně. Je to strach skutečně žít ze svého zdroje, z toho, kým na úrovni duše jste. Je to strach z odmítnutí. Strach, že nejste schopni být v této realitě sami sebou.

Vnímejte taktéž ve své bytosti touhu po lásce, touhu po jednotě a spojení. Touhu po sounáležitosti, po návratu domů. Vnímejte hloubku této touhy. I když to bolí, i když budete prožívat osamělost a oddělenost, hloubka vaší touhy a hloubka vaší bolesti říká něco o velikosti vaší duše. Vaše duše nespočine, dokud neodkryjete vše, co je neautentické a nepropustíte to. Ve svém bytí jste nevinní, právě proto tím budete muset projít a propustit všechny druhy iluzí, které tento svět považuje za pravdivé.

Hledáte lásku. Na své životní pouti hledáte lásku ve vztazích počínaje svými rodiči, později vrstevníky a s partnerem či milovaným/milovanou. Najdete tam však mnoho nástrah. Nalézáte v druhých, stejně jako v sobě naprostou bezmoc, bolest a prázdnotu, která se ve vztazích může vyskytnout.

Na poli práce a tvořivosti prožíváte jako čistá duše touhu vyjádřit se ze svého srdce, dát sebe a dělat to plně a tato touha pochází ze samotné povahy vaší duše. Duše je jako zářivá hvězda: chce zářit. Ze zdroje síly, kterou je, z nekonečně tvořivého jádra, chce duše tvořit, prožívat, zářit a sdílet sebe samu.

V tomto vylévání a dávání sebe sama duše podstupuje bolest, temnotu a negativitu a v takových časech jsou paprsky duše potlačené. Světlo duše může být někdy docela stáhnuté kvůli vzdoru, zastrašení a bolesti. Přesto to není špatné. Duše tak integruje své světlo, své vědomí uvnitř sebe a to vede k procesu přeměny, druhu alchymie. Odtud se duše projevuje s obnovenou energií a vylévá se do světa.

Vy všichni jste vtaženi do tohoto alchymického procesu, ve kterém transformujete prožitky, které nasbíráte v tomto životě i životech předešlých. Je to intenzivní proces, který vyžaduje odevzdání a především důvěru v sebe sama. Nenechte se odradit obrazy, očekáváními a ideály okolního světa. Mnoho z těchto ideálů a energií je stále založeno na strachu, instinktu přežití a na představách ohledně vztahů a tvořivosti, které nejsou uzemněné. Vězte, že je nyní doba ohromné změny, která vyžaduje naprostou koncentraci vašeho bytí, vašeho vědomí. Vyžaduje naprosté zaměření na to, kým ve svých hloubkách jste.

Nyní vás žádám, abyste obrátili svoji pozornost, své vědomí ke svému tělu. Dovolte svému dechu, aby klesl do vašeho břicha. Vnímejte břicho zevnitř, pociťte střed míru a klidu, který je zde umístěn. Je to neemocionální jádro, to, které je velmi uzemněné a spojuje se zde na Zemi se vším lidským. Prostupuje vaše lidství vědomím.

Nyní prožívejte svou duši v břiše. Vnímejte mocné vědomí, které ve vás žije, tu část, která byla zde na Zemi mnohokrát. Tato část je pevná jako skála, která prošla všemi sezónními faktory: deštěm, bouří, chladem a sálajícím sluncem. Vnímejte jádro síly v této skále, která je přítomná v hloubkách vašeho břicha. Je to váš základ a nese energii Země stejně jako energii vaší duše, energii Slunce a Vesmíru – zde se všechny scházejí. Dovolte energii této skály proudit svými stehny, koleny až dolů k vašim chodidlům. Ciťte se uzemnění, silní jako prastará hora.

Když jste prastarou horou, váš smysl o čase je velmi jiný. Lidský život je velmi krátký, tak krátký jako jediný dech. Představte si, že jste touto horou. Cítíte široce otevřené nebe nad vámi a přijímáte život kolem sebe: ptáky, zvířata, trávy, stromy a život vyzařující energii květin. Cítíte, jak si ceníte života na Zemi. Vnímáte, že uvnitř vašeho srdce je láska k Zemi a láska pro vše, co tu žije. Potopíte se až do úpatí této hory a cítíte, jak staří jste. Cítíte, jak nesmírně mnoho přišlo a odešlo a vy stále stojíte silní. Nasbírali jste nespočet zkušeností a vnímáte hlubokou úroveň bytí, která se uvnitř vás nachází.

Na chvíli se spojte se Zemí jako celkem. Vnímejte její sílu a její milující, vyživující vědomí. Zatímco jste touto horou, vaše vědomí přetéká Zemí a do ní. Mezi vámi a ní neexistují skutečné hranice. Uvolňujete se a víte, že jste součástí celku, i když vaše lidská mysl nedokáže obsáhnout „jak“ a „co“. Jste intenzivně spojeni se vším.

Nyní si představte, že z tohoto hlubokého, uzemněného vědomí potkáváte sami sebe jako lidskou bytost. Stále jste touto horou, touto skálou, touto nosnou silou. Vidíte se takoví, jací nyní jste, přicházíte jako lidská bytost. Tento člověk sedí na vás na skále, na hoře. Nyní vnímejte svoji energii jako člověka. Ciťte, jak zaměstnaná a rychlá vaše energie je ve srovnání s energií této hory. Jak se jako člověk cítíte, když se setkáváte s tímto tichým vědomím Země? Vnímáte uvnitř sebe strach či pochybnosti? Možná vztek nebo smutek? Vyzařujte z této hory vřelost směrem k sobě a dovolte ji být ukotvením, základnou. To je to, co potřebujete, abyste se na Zemi cítili doma: vědět, že jste spojeni s celkem a že vás tento celek podporuje.

Představte si, že jste jako člověk natažení, ležíte na zádech na pevné skále a cítíte se podporováni. Uvědomujete si, že se opravdu není třeba čehokoli obávat. Pro lidskou mysl to zní velmi šíleně, je to však skutečně tak, že ve vás a kolem vás jsou větší síly, které nedokážete svou myslí kontrolovat. Vězte, že tyto síly jsou prospěšné. I když vás přivádí do oblastí prožitků, které jsou velmi intenzivní a někdy bolestivé, přesto jsou síly Země, Slunce a Kosmu, které se uvnitř vás spojují, ze své podstaty dobré, prospěšné a zaměřené na růst.

Nyní lidský svět zcela propusťte, všechny ty sociální ideály a standardy a vnímejte se zpět v přírodě. Ciťte, že jste součástí proudu života, který je v přírodě přítomný. Dovolte energii odtékat z vaší hlavy a spojte se s Matkou Zemí ze svého břicha. Představte si, že Matka Země je nyní přítomna ve vašem břiše. Nyní se vám zviditelňuje jako žena jako ženská forma. Jen ji pohlédněte do tváře, do jejich očí a požádejte jí, aby vám předala zprávu, krátkou a mocnou. Přijměte to, co vám chce sdělit ve slovech, obraze či pocitu a nechte to na sebe působit.

Jste tu na Zemi, abyste realizovali své Já, svou duši. Nic co děláte, není špatné – každá zkušenost je součástí vaší cesty. Ponořte se hlouběji do sebe a nebojte se. Přijdete domů objevíte v sobě nové, ještě hlubší síly. Život je dobrý. Nyní je na Zemi čas přeměny. Čím více v sebe věříte a čím více cítíte síly Země, Země a Vesmíru, tím větší radost budete ve svém životě zažívat. To však neznamená, že problémy a zkušenosti, i ty nepříjemné, přestanou přicházet. Avšak prostřednictvím vnitřního míru, víry v sebe sama vše získává radostnou záři a to je to, co potřebujete. To je to, co Země a lidstvo potřebuje: více laskavosti, více propouštění. Život vás chce vykoupit, chce k vám natáhnout ruku. Vezměte ji.

Děkuji vám za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství