Menu

Hojnost se skrývá uvnitř

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Matka Země. Jsem šťastná, že se k vám mohu dnes připojit. Jsem duch, který obývá vaši planetu, který prostupuje celou přírodu, včetně vašeho těla a vás. Uvědomte si, prosím, moji energii, energii Země ve svém vlastním těle, a vězte, že vaše tělo má svůj přirozený rytmus a moudrost. Pokud chcete znát odpovědi na své životní otázky, uvědomte si, prosím, že bez spojení se svým tělem, je nemůžete skutečně přijmout. 

Uvolněte tedy nyní své tělo. Uvědomte si své ruce, svá chodidla, způsob, jakým dýcháte, a uvědomte si, že vaše tělo uchovává spoustu emocí, i když si to neuvědomujete. Čím uvolněnější jste, tím víc mohou tyto skryté emoce vyjít na povrch, kde se mohou projevit. Vaše myšlení často drží tyto pocity skryté za zamčenými dveřmi a z mého pohledu, pohledu přírody, jste až příliš uzavřeni ve svých hlavách, což není přirozené.

Představte si, že vaše vědomí sestupuje velmi něžně jako jemný vánek dolů přes vaši čelist a hrdlo do vaší hrudi. Pozdravte své tělo a běžte svým vědomím do svého břicha a dolů do svých stehen, kolen a chodidel. Připomeňte si, že jste součástí přírody, stvoření Země a že vámi protéká proud života, který nelze kontrolovat myslí. Tento přirozený proud života, na který je vaše tělo naladěno, je v souladu s vaší duší. Duše a tělo jsou velmi dobří přátelé, je to právě mysl a hodnocení, které do tohoto vztahu často zasahují.

Pozývám vás, abyste prozkoumali téma práce a hojnosti z úrovně svého těla a duše. Představte si, že se procházíte na krásném místě v přírodě. Máte bosá chodidla a uvědomujete si Zemi pod nimi. Cítíte na své kůži sluneční paprsky a slyšíte zvuky přírody. Cítíte, že nemusíte nic dokazovat, že můžete skutečně spočinout a soustředit se na světlo slunce. Vnímejte, že Slunce má vnitřní dimenzi stejně jako Země. Vnímejte sluneční svit ve svém srdci, probouzí vás a připomíná hojnost, která je přítomna ve vašem srdci.

Vzpomeňte si, jaké to je být radostní, bezstarostní a hraví. Podobně se cítí příroda: zvířata, rostliny, květiny. Neznají těžkou energii starostí ani rozdělující energii posuzování. Jsou velmi přítomni v nyní, a právě to je důležitá součást hojnosti: být bezstarostní, radostní a nedělat si starosti. Pamatujte, že skutečná hojnost je vnitřní kvalita, ne něco mimo vás. Můžete mít všechny peníze světa a mnoho hmotných statků, ale pokud budete stále vězněm své mysli a budete si dělat mnoho starostí, nebudete si své bohatství užívat. Skutečná hojnost se skrývá uvnitř vás a vy si ji můžete dopřát hned teď.

První věcí je neomezovat se ve svých snech. Bezstarostně se sami sebe ptejte: „Co mi v životě přináší největší radost? Z čeho jsem nadšený/á jako malé dítě?“ Nechejte tuto energii radosti proudit svým tělem a vězte, že tohle je váš skutečný smysl života: nalézt tuto energii radosti. O tom je skutečná hojnost. Tuto radost můžete nalézt a mít pouze tehdy, když si věříte: „Dovoluji si tuto radost, cítit ji.“ Cítíte, jak je tato představa vzdálená vašemu běžnému myšlení? 

Je mi smutno, když vidím, kolik z vás má pocit, že nejste dost dobří a že musíte tvrdě pracovat a snažit se, abyste za něco stáli. Podívejte se na sebe a zkuste v sobě najít hlas, který vám říká: „Buď dobrý/á, tvrdě pracuj, podávej výkony.“ Vězte, že tohle není hlas přírody ani hlas vaší duše. Je to hlas vaší společnosti s jejími zvyklostmi. Proto je někdy obtížné najít práci, která s vámi skutečně rezonuje. Abyste to dokázali, je po vás žádáno, abyste se odpoutali od společnosti a mnoha jejích norem.

Společnost vám řekne: „Nemůžeš to udělat, nemůžeš být zase jako dítě, musíš dospět, nemůžeš být snílkem.“ Cítíte, jak je to smutné a jak to jde proti rytmu přírody? Proto vás žádám, abyste tento postoj změnili a přinesli do společnosti novou energii tím, že budete jiní a budete naslouchat hlasu svého srdce.

Toho můžete dosáhnout v každodenním životě tím, že se nebudete  neustále ptát: „Co ode mě společnost očekává a co ode mě chtějí druzí?“, ale tím, že své otázky otočíte a zeptáte se sami sebe: „Co chci, co mi skutečně přináší radost?“ Na první pohled si možná pomyslíte: „ To je sobecké! Jak se mohu soustředit jen na sebe a na to, co se mi líbí?!“ Když tohle říkáte, ukazuje to však na to, že nechápete podstatu toho, o co vás žádám. Pravdou je, že když nasloucháte radosti svého srdce, budete žehnat svou radostí ostatním lidem a budete jim příkladem. Možná se budou bát, když uvidí někoho, kdo se odváží osvobodit a jít svou vlastní cestou, ale nakonec je úkolem každého člověka najít hlas svého srdce. Důvěřujte tedy jazyku svého těla a svých pocitů, důvěřujte hlasu radosti.

Děkuji za vaši přítomnost

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net
Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství