Menu

Co je skutečná spiritualita?

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem bratr Jeshua. Jsem tak šťastný, že tu mohu být s vámi. Když hovořím prostřednictvím channelingu, jsem o něco blíže Zemi, lidstvu, a raduji se z toho, že jsem vám nablízku.

Vidím vaše zářivá srdce a rád bych vám ukázal velikost a krásu toho, kým jste. Rád bych vám připomenul, že tato velikost není něčím, co je daleko před vámi nebo daleko od vás. Není to něco, čeho musíte dosáhnout pomocí velké disciplíny, je to to, kým přirozeně jste. Je pro mě smutné vidět, jak jste se odcizili tomu, abyste jednoduše byli sami sebou. Zvykli jste si sami sebe neustále posuzovat a kritizovat. A zvláště, když jste na duchovní cestě, máte ve své mysli jisté představy o tom, čím byste se měli stát. 

Spirituální život je však ve skutečnosti velmi jednoduchý. Spočívá v důvěrnosti a upřímnosti k sobě sama. Spiritualita začíná přijetím toho, kým jste. Pokud máte negativní myšlenky, těžké emoce, budiž. Myslíte si, že abyste mohli žít ze srdce, musíte se nad tyto temné věci povznést, ale spirituální růst neprobíhá cestou stoupání. Skutečně spirituální lidé jsou často velmi skromní lidé. Nemají o sobě vysoké mínění v tom smyslu, že by měli pocit, že překonali svou temnotu, cítí se s ní však v míru, neodmítají ji. A právě tehdy se děje kouzlo: když se dokážete podívat na svou vlastní bolest beze strachu a soucitným pohledem. 

Když se podíváte za své negativní chování nebo návyky, uvidíte uvnitř sebe vystrašené dítě. Ano, čelit tomuto dítěti vyžaduje sílu a otevřené srdce. Podstatou Kristovy energie je však rozpoznat za veškerým negativním a destruktivním chováním tvář nevinného dítěte. A pro vás všechny je výzvou, abyste nejprve spatřili svou vlastní nevinnost.

Když se kritizujete a snažíte sami sebe tlačit určitým směrem, myslíte si, že to, co děláte, je správné. Vycházíte z předpokladu, že to, co právě děláte, je špatně a že s vámi dokonce není něco v pořádku. Když to však děláte, nevycházíte z lásky, nechováte se k sobě laskavě, a tak si se sebou stále hrajete na schovávanou. Chcete směřovat ke světlu, ale temnota se dostane dovnitř takříkajíc „zadními vrátky“. Abyste skutečně získali svobodu, musíte být vyrovnaní se všemi částmi sebe sama. 

Nyní bych vás rád pozval, abyste se spojili se svým vnitřním dítětem. Představte si, že je uvnitř vás dítě, které se tam už dlouho skrývá. Možná se toto dítě neobjeví hned a budete ho muset zavolat, pozvat ho. Buďte mu však otevření a dovolte mu, aby vám ukázalo tu nejtemnější část, kterou v sobě stále nosíte. Možná toto dítě pláče nebo křičí, ale na tom nezáleží. Buďte jeho průvodcem, jeho rodičem a vnímejte, zda se s ním můžete cítit v míru, zda ho můžete utěšit.

Vlastnosti, které považujete za temné, mají vždy nějaký důvod, a proto vezměte toto dítě za ruce a pohlédněte mu do očí. Když to uděláte, všimnete si, že vám může dát něco cenného. Má pro vás dar, něco, co je pro vás právě teď důležité. Přijměte tento dar a poděkujete mu za něj. Vaší vnitřní prací je nahlédnout do nejtemnějších koutů své bytosti a pozvat toto dítě, aby vyšlo ven. To je to, co znamená projít přeměnou od vědomí ega k vědomí založenému na srdci.            

Srdce nebojuje s egem, srdce je všeobjímající. Srdce proniká do všech koutů vaší bytosti, a to je pravý význam Kristovské energie. To, co činíte sami sobě, to, jak se sebou zacházíte, má dopad na svět kolem vás. Soucit a pochopení, které chováte k sobě, změní vaši vibraci, vaši energii, a to je skutečný význam toho, že jste pracovníkem světla. Jedná se mnohem více o energetický přenos než o předávání informací.

V této době se hodně věcí mění, hodně energie se přesouvá a je to vidět i na globální úrovni. Když dochází k tomuto přechodu k srdci, ze skrytých koutů se vynoří spousta temnoty. Je v tom jistý paradox, jako by se zdálo, že se nejdřív stmívá, než se rozjasní. Klíčovou součástí tohoto procesu je však to, že je temnotě dovoleno vystoupit na povrch.

Je důležité, abyste všichni, co pozorujete, co se ve světě děje, zůstávali soustředění a klidní, nesoudili vnější temnotu, kterou vnímáte, a drželi se moudrosti a pochopení, které jste získali prostřednictvím svého vlastního vnitřního procesu. Když se pustíte do posuzování temnoty, kterou vnímáte ve světě, máte pak tendenci vnímat svět jako bitevní pole mezi světlem a temnotou. Skutečná síla pracovníka světla, průkopníka vědomí, je však rozpoznat i v temnotě, kterou kolem sebe vnímáte, nevinnou tvář dítěte. 

Neznamená to však, že zkrátka dovolíte všemu, aby se dělo a stalo. Ve svém vlastním životě se musíte rozhodovat o tom, co děláte nebo neděláte, co máte rádi a co ne, a můžete tak činit z hlubokého vnitřního pocitu, aniž byste soudili. Můžete činit velmi jasná rozhodnutí ze srdce bez toho, aniž byste ze své hlavy vynášeli jakékoli soudy. A pokud se vám podaří nesklouznout do posuzování, udržíte si energii soucitu a budete ji vyzařovat ven do světa.

Musíte si uvědomit, že vše, co je temné, a vše, co se skrývá v temném koutě, touží po světle a není ve tmě šťastné. Mějte to na paměti, když se rozhlížíte po světě. A to neznamená, že musíte zachraňovat svět, jen zkrátka udržujte své vlastní světlo, svou moudrost a své nesouzení pevné. Takto vysíláte Zemi novou energii, a to, co konkrétně uděláte ve svém každodenním životě, abyste tuto novou energii vyjádřili, je u každého člověka jiné. 

Na závěr bych vás rád vyzval, abyste se hlouběji spojili s tím, co je vašim jedinečným způsobem vyjadřování. Jednoduše si představte, že ve své pravé ruce nesete pochodeň světla, a vnímejte energii plamene toho světla. Vnímejte, jak na jedné straně plane a je vášnivý, a na druhé straně je klidný a tichý. Toto světlo vychází z pocitu radosti, a ne z touhy bojovat nebo vést bitvu. Vychází z hloubi vašeho nitra a vy si nyní představte, že jste naplněni světlem této pochodně. Je to světlo vaší duše, vašeho původu, a vzpomeňte si, jak je zářivé, jak je plné radosti a jak je hravé a nápadité. Nechte ho tedy proudit všemi buňkami svého těla – užívejte si ho! Žít ze srdce má být radostné. 

Jak se spojujete s tímto světlem, zeptejte se sami sebe, zda existuje něco, co byste chtěli ve svém životě dělat nebo už děláte to, co je v souladu s tímto světlem, a zda je v pořádku s tím začít ve svém každodenním životě. Zjistěte, co vám přináší největší radost, a nepřijímejte nic menšího. V minulosti vás hlasy strachu držely při zemi, příliš vás usměrňovaly. Důvěřujte hlasu radosti, pocitu radosti, a kdykoli se budete ptát: „Co bych měl/a ve svém životě dělat, jak něco změnit?“, pak se věnujte tomu, co vám přináší největší radost. A můžete začít něčím jednoduchým, ale čím víc se s tímto proudem budete potkávat, tím větší bude. A právě tak změníte tento svět k lepšímu.

Děkuji, že jste takoví, jací jste.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství