Menu

Vysoká citlivost

Drazí přátelé, 

já jsem Marie – znali jste mě jako Matku Marii. Přináším vám radost a lehkost.

Ráda bych se dotkla vašich srdcí a řekla vám, že vše je dobré. I když můžete ve svém životě zažívat těžkosti, dokonce trpět, ráda bych vám pověděla, že jste v pořádku. Vnímejte, prosím, jak k vám ode mě přichází toto ujištění.

Chtěla bych vám připomenout, kým ve věčnosti jste. Vzpomeňte si na to dítě, se kterým jste se právě setkali v meditaci a vnímejte jeho nevinnost. Toto dítě má stále pocit sounáležitosti, je součástí většího celku. Nyní si představte, že je toto dítě objímáno a přijímáno v poli barev a energií – velmi milujících a jemných energií. Dopřejte je dítěti uvnitř vás.

Jak vidíte tyto barvy, a možná někteří z vás slyší jistou hudbu, vězte prosím, že jste to vy. Tohle je energie, která vám náleží, která vám patří, a tak ji dovolte, aby na vás působila, aby vás uzdravila. 

Abyste na Zemi emocionálně přežili, postavili jste kolem sebe zdi, neboť jste potřebovali vytvořit štít proti vnějšímu světu. Tyto zdi, tyto štíty, vám však nyní ubližují, protože vám brání skutečně žít, skutečně zažívat život a radost. Tyto zdi a štíty jsou vytvořené ze strachu. Lidem, kteří ve svých srdcích nesou vysokou a ušlechtilou energii se stává, že se snaží tímto vystavěním zdí chránit.

Proč tak činí? Proto, že vnější svět prožívají jako agresivní a nehostinný, cítí potřebu stáhnout se z něj. V jejich aurickém poli můžete pozorovat, že jejich energie stoupá vzhůru a stahuje se do vyšších energetických center. Jejich energie se soustředí do oblasti srdce, třetího oka a korunní čakry. Od pasu dolů však v jejich energetickém poli panuje relativní prázdnota. Jedná se o nedostatek ukotvení, chybí jim spojení se Zemí.

Existuje v nich také nedostatečné spojení s vlastními emocemi. Vysoce citliví lidé jsou často zahrnuti pocity druhých. Cítí nálady a energie druhých do takové míry, že s nimi splynou a přestanou rozeznávat rozdíl mezi druhou osobou a sebou, a to pak způsobuje fyzické poruchy. Jejich energie se takto vyčerpává a ztrácejí spojení se svou vlastní vášní, takříkajíc se svou vlastní vůlí. Téměř se překlápí, neboť jejich horní polovina energetického pole je plnější než ta spodní.

V srdcích citlivých lidí existuje zmatení. Prázdnota, která je v nižší části jejich aury se taktéž týká sebepochybností a nejistoty v tom, kým jsou. Vysoce citliví lidé se často ve světě necítí doma a hledají přijetí a potvrzení tím, že pomáhají druhým.

Když takto činí, jedna jejich část je učitelem, kterým ve skutečnosti jsou, ale druhá je ztraceným vnitřním dítětem, které nezná ve světě svou cestu. Učitel uvnitř vás ví, že je zde, aby ve světě představil nové vibrace. Tento učitel uvnitř ví, jak se odpoutat a neočekávat od druhých příliš, ale ztracené vnitřní dítě potřebuje výsledky a potvrzení druhých. Takto vstupujete s vnějším světem do velmi bolestivého tance.

Tohle se odehrává i ve vašich vztazích. Dokážete se s druhým hluboce spojit, ale často díky tomuto spojování ztrácíte sami sebe. Proto je životně důležité, aby se vysoce citliví lidé přijali jako samostatné bytosti.

Dítě nemá splývat s jinými lidmi, a zvláště ne s dospělými. Dítě by mělo být ve svém dětství spíše na straně příjemce. Je na tomto světě nové a mělo by mu být umožněno, aby plně objevilo samo sebe, pochopilo, že má své hranice a mělo by mu být umožněno zkoumat realitu. Ve vysoce citlivých dětech se však tento základní pocit, který dítěti patří, že je středem světa, středem vesmíru, často ztrácí. Od počátku se cítí rozpolcené.

Jste na Zemi, abyste se naučili vyrovnávat s rozdílnými vibracemi mezi vámi a světem kolem. Pravím vám, že jste učiteli budoucnosti a nyní se učíte, jak jedním takovým být. Jak nabíráte emocionální břemena ze svého prostředí a částečně se v nich ztrácíte, hluboce se seznamujete s tím, jaké je to být člověkem. Touto fází však máte projít. Máte uzdravit spodní polovinu svého energetického pole, uzdravit své vlastní vnitřní dítě a pak se může začít rozvíjet vaše poslání být učitelem.

Znovu vás žádám, abyste pohlédli na své vnitřní dítě a vzali si konkrétní situaci z vašeho každodenního života, kde cítíte, že se vaše energie vyčerpává, kde ztrácíte příliš mnoho energie nebo kde cítíte, že vaše energie není skutečně oceněna a přijata. Nyní pohlédněte na to, co se děje na energetické úrovni. Doufá vaše dítě v nějaký druh uznání ze svého prostředí či od lidí kolem? Umenšuje se, aby toto uznání dostalo?

Představte si, že vy, učitel ve vás, objímá toto dítě, aby se cítilo chráněné. Řekněte mu: „Mám pro tebe to, co potřebuješ. Přijď ke mně pro lásku a uznání. Já jsem tvůj rodič, tvůj průvodce.“ A vnímejte, jak se toto dítě ve vaší náruči uvolňuje. Pro toto dítě bylo ohromným bojem emocionálně přežívat tím, že se snažilo získat uznání zvnějšku. To způsobuje, že se někdy cítíte unavení a vyčerpaní. Vnímejte, jak je tato učitelská energie uvnitř vás již silná. Jste moudří a zkušení.

Jakmile jste plně přijali své vnitřní dítě a ono ví, že k vám patří, znovu pohlédněte na onu situaci ve svém každodenním životě. Jak by tuto situaci zvládl učitel uvnitř vás? Co by udělal? Možná byste potřebovali jasněji vyjádřit, co chcete a co cítíte, nebo z této situace úplně odejít. Podstatu této situace však můžete vidět pouze tehdy, když na ni pohlédnete z pozice vnitřního učitele.

Nakonec bych ráda řekla, že vysoká citlivost je darem. Umožňuje vám hlouběji chápat lidi a také vám umožňuje velmi sofistikovaným způsobem oceňovat krásu. Aby však tento dar vzkvétal, potřebujete svoji energii přijmout za svou. Představte si tedy nyní, že ve vašem srdci existují tyto krásné a jemné energie a zároveň máte kolem sebe pevné hranice. Víte také, že máte uvnitř zraněné dítě a jste si toho vědomi, když vstupujete do vztahů, a o své vnitřní dítě se staráte.

Když tak činíte, potřeba stavět zdi či vytvářet štíty je menší a menší. Nemusíte se tolik chránit před nehostinnými energiemi – vaše sebeuvědomění se stává vaší ochranou. Jste si hlouběji vědomi toho, kdo jste, svého světla a velikosti, stejně jako svých zraněných částí. Díky tomuto sebeuvědomění již nepohlcujete tak nekriticky tolik energií. Již nepřebíráte tolik zodpovědnosti a více si hrajete. 

Začala jsem hovořit o tom, že vám přináším energii radosti a lehkosti – myslím to vážně. Chci, abyste nyní vnímali, že tato energie radost a lehkost je tu pro vás. Život na Zemi si máte užívat.

Někteří z vás, co jsou na duchovní cestě, berete své poslání takříkajíc příliš vážně, ale nezapomínejte si taktéž užívat života. Máte přijímat tolik, kolik dáváte. Máte znovu získat svou dětskou nevinnost a oslavovat život bez neustálých obav o budoucnost.

Znovu se s tímto dítětem spojte, nyní však s tou částí, která si hraje a je bezstarostná. Zeptejte se tohoto dítěte, jestli existuje nějaká věc, kterou pro něj můžete denně udělat, aby bylo šťastnější. Jste jeho rodičem, tudíž ho máte uzdravit, utěšit, ale smíte ho také trošku rozmazlovat. Nechat ho, aby se bavilo a radovalo, protože je krásné a nevinné. 

Děkuji vám všem, že jste tu dnes byli a propojili své nádherné energie.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství