Menu

Vědomí Země

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

srdečně vás zdravím. Jsem vaše matka, Země a oslavuji vaši přítomnost zde se mnou.

Všechny vás objímám. Vnímejte mou přítomnost jako vědomí, které prostupuje vším, co na Zemi žije. Toto vědomí je ve vás a ve všem, co je kolem vás: v minerálech, rostlinách, zvířatech. Jsem ve všem, co žije. Vše, co nabralo hmotnou formu je oživováno a živeno vědomím zevnitř, a já v tomto vědomí žiji a podporuji ho.

Jsem tou stálou, ukotvenou přítomností, která je základem všech věcí a která umožňuje vědomí duše v každém minerálu, rostlině, zvířeti a člověku, aby se vyvíjelo. Jsem matka, která dává život každé formě vědomí. Nakonec je vše, každá hmotná částečka či forma, udržována při životě právě vědomím. Ve své podstatě jsem i já takovým vědomím. To, co lze vnímat je hmota, hmotná forma, je to však vědomí, které je základem hmoty a podstatou všech forem.

Ráda bych vám pověděla něco víc o tomto vědomí, kterým jsem. Jsem ženským vědomím. Jsem tekutá a proudící a neznám žádná omezení. A protože jsem duší, která stojí za veškerým životem na Zemi, existuje proud jednoty, který protéká vším – a já jsem jím. Protikladem této jednoty je každá jedinečná individuální duše. A jelikož vy jste jedinečnou individualitou, existuje mezi námi tanec, tak jako mezi všemi jedinci a jediným proudem, kterým jsem. Tento tanec však funguje a je tvořivý a produktivní pouze tehdy, když jsou si individuální duše vědomi svého spojení se mnou. Je to jako s velkou řekou: můžete v ní spočinout a plynout s ní, pokud jste její součástí, pokud dokážete tento proud cítit a důvěřovat mu.

Většina lidí ve vaší společnosti je s proudem života, kterým jsem, v nesouladu. Nedůvěřují tomuto proudu: brání se mu, snaží se z něj vymanit, přidržovat se břehů řeky, protože cítí, že je tento proud rozbouřený a nekontrolovatelný. Tento proud je ve skutečnosti proudem vaší pozemské přirozenosti: vašich pocitů, instinktů, vášně, a lidé nebyli naučeni své přirozenosti důvěřovat. V lidech existuje ohromná nedůvěra ke své pozemské přirozenosti stejně jako podezíravost vůči plynoucímu životnímu proudu Země obecně.

Výsledkem této nedůvěry je, že základní vrstva, kterou jsem a kterou bych se pro lidstvo mohla stát, není objevena či dostatečně prozkoumána. Jako bych čekala, až s vámi budu moci vstoupit do tance, ale lidé se ode mě obecně odvrátili tím, že se snaží vytvořit si svůj život nezávisle na mně. Především chtějí být pány života používáním mentální energie své hlavy, místo toho, aby se pohybovali spolu s tímto proudem života, který je přirozený, snadný a plynulý – pakliže mu neodporujete.

Jelikož se lidé kolektivně ve větším měřítku obrací k živoucímu toku, který prostupuje vším, zády, věci se na Zemi nevyvíjí dobře. Mezi lidmi a přírodou vznikla propast, která způsobila zničení velké části přírody v rostlinné i živočišné říši. Kromě toho dochází k devastaci vnitřního světa samotných lidí: pokud již nemohou nalézt vlastní spojení se silou Země, upadají do depresí a jsou nespokojení.

Proč vám to tedy říkám? Protože vy, co jste zde, jste si vědomi důležitosti vztahu se Zemí a chápete také, že disponuji vědomím, že nejsem jen mrtvou hmotu. Jen tehdy, když se se mnou lidé spojí a jejich vlastní energie začne proudit zevnitř – jejich tvořivost, jejich sebe-vědomí, jejich odevzdanost životu – mohu pak splnit svůj úkol. Pouze tehdy vás mohu vyživovat a podporovat, aby se tanec mezi lidstvem a Zemí mohl konečně uskutečnit a nabýt podoby: tvořivý tanec, z něhož těží vše živé, včetně mě.

Jste v podstatě kanály, které pomáhají utvářet novou energii, novou jednotu mezi lidmi a Zemí, nové vědomí. Chci, abyste si byli vědomi svých vlastních kvalit, které se vztahují k tomuto procesu. Někdy však o sobě příliš pochybujete a to částečně tento kanál blokuje, i když jste ve skutečnosti v tomto procesu již poměrně pokročilí. Nemusíte však být dokonalí. Nemusíte mít vyřešeny všechny problémy, abyste se se mnou spojili a přispěli něčím k většímu obrazu na univerzální úrovni a nejen ne úrovni jednotlivce.

Žádám vás, abyste se nyní vědomě spojili s mým srdcem. Představte si, že pod vašimi chodidly máte kořeny, které prostupují hluboko do mého jádra, do mého srdce. Vnímejte, jak jste mnou podporováni a povzbuzuji vás, abyste se tomuto životu odevzdali a důvěřovali mi. Život v lidském světě, ve společnosti se všemi jejími pravidly a standardy a s mnoha strachy, které vám byly jako dítěti vtisknuty ve vás vzbudil strach a vytvořil jakousi propast mezi vaší hlavou a životem samotným. Je pro vás obtížné odevzdat se svému srdci, svým pocitům, své intuici. Je to však možné, a jakmile se vědomě se mnou spojíte, mohu vám pak pomoci, můžete pak cítit, jak má energie proudí vašima nohama z kořenů pod vašimi chodily.

Představte si, jak plujete na zádech na velké široké řece, necháváte se unášet a cítíte se klidně. Je to bezpečné, i když nevíte, kam plujete. Představte si to velmi reálným způsobem. Jste unášeni na této velké řece, díváte se na oblohu a cítíte a slyšíte zvuky přírody kolem vás. Vnímejte, jak vás nesu a jednoduše nechejte myšlenky ve své hlavě odejít.

Sestupte do svého břicha. Ve vašich útrobách žije instinktivní smysl pro to, co je pravda. Právě ze svého břicha můžete něco okamžitě vědět či cítit ještě dříve, než se nad tím zamyslíte. Tohle je ta úroveň, kterou hledáte a ta vás činí svobodnými: cítit bez přemýšlení. Tiše se spojte s tímto místem ve svém břiše. Dýchejte do něj a vnímejte, jak se kanál, kterým jste, otevírá.

S čistotou, klidem a tichem vnímejte, jaký je váš přínos na Zemi, co můžete lidstvu a přírodě dát. Vnímejte energii svých jedinečných darů, důvěřujte této energii a důvěřujte pocitu, který ji doprovází. Přišli jste sem, abyste přinesli proud, který spojuje vaši jedinečnou duši a s duší Země, se mnou, a právě v tomto klidném spojovacím bodě se naše osudy setkávají a my spolupracujeme. Já přijímám vaši oduševnělost a inspiraci a vy na oplátku dostáváte moji podporu, výživu a mé ukotvení v síle a bezpečí. Tím chci pro vás být.

Děkuji vám mnohokrát za vaši přítomnost tady a teď.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství