Menu

Vedení našich dětí

Mary skrze Pamelu
24. ledna 2008

Mí drazí přátelé,

Zdravím vás. Jsme velmi potěšeni vaší dnešní přítomností a oslavujeme vaše bytí na Zemi v této době. Předtím, než budu hovořit o dnešním tématu, děti nového věku, ráda bych upoutala pozornost na vás. Každý jednotlivý den se snažíte ztělesnit více svého světla a vnitřního bytí na Zemi. Často ve svých životech zakoušíte tíhu a někdy se zdá, jako byste byli ve svém těle či ve svých náladách a emocích, které vás dusí, uvězněni. Rádi bychom vám řekli, že vám důvěřujeme a respektujeme za vše, čím procházíte a co ve svých životech vykonáváte. Milujeme vás takové, jací jste, a přejeme si, abyste měli k sobě a ke všemu, co jste ve svém životě doposud učinili větší úctu. Když zůstáváte plní naděje a ochraňujete své sny a cíle, i když světlo kolem vás dočasně slábne a vy se musíte vypořádat s překážkami, ukazujete svoji velikost a enormní sílu. Zaséváte na Zemi semínka světla a ta přinesou ovoce. Díky vaší vnitřní práci jste vytvořili most pro čerstvě inkarnující se generaci duší, které si přejí na Zemi rozzářit své světlo. O těchto duších bychom rádi dnes hovořili.

Předtím, než o nich budeme přímo mluvit, vás žádám, abyste šli zpět v čase a pocítili, kým jste byli, když jste vstoupili do pozemské říše jako novorození. Pociťte nevinnost a krásu své energie. Pociťte upřímnost vašich záměrů a jemnost své energie. Ach, byli jste spojeni se Zemí tak dlouho! Mnohokrát jste se jako malé dítě ponořili do hlubin. Nyní pociťte, jaký byl váš záměr tentokrát. Pravděpodobně jste nesli nějakou osobní přítěž, kterou jste si přáli v tomto životě vyřešit. Možná byla ve vaší duši hluboká zranění, která jste chtěli vyléčit a překonat. Mimo to jste však byli také vedeni rozsáhlejší a univerzálnější ideou rozšířit spirituální vědomí a růst na Zemi. Věděli jste, že se narodíte do věku přeměny, do doby krize stejně tak jako příležitosti. Věděli jste, že je tu ?třeba vykonat práci?, práci na vnitřní úrovni, která by mohla otevřít a vyšlápnout nové cestičky myšlení a cítění. Cítili jste spojení s touto ohromnou globální transformací na Zemi a byli jste připraveni ponořit se znovu do hloubky, abyste pomohli vytvořit tuto starou vizi mírumilovné Země: nové vědomí jednoty mezi lidmi a obnovit harmonii mezi všemi žijícími bytostmi na planetě.

Zas a znovu jste prolamovali staré hranice myšlení a cítění. Pokaždé, když jste se cítili zadušeni v tradičních strukturách a pravidlech a uvnitř věděli, že vaše duše by nemohla kvést v prostředí či ve vztahu, kde dominuje strach, cítili jste potřebu osvobodit se. Byly to bolestivé časy, říci sbohem a cestovat po nových cestách, ano byly to obtížné a velmi těžké časy, ale vy jste museli zůstat věrni pocitu, že něco není dobře, že vám to nedává smysl nebo že vám něco chybí. Onen nepříjemný pocit vám připomněl původní záměry a cíle vaší duše. Nebyli jste schopni dobře se přizpůsobit požadavkům a způsobům společnosti, neboť se neshodovaly s tím, co chtěla vaše duše na Zemi žít. Byli jste předurčeni být ?jiní?, ne proto, že to Bůh či jakákoli jiná vnější autorita pro vás plánovala, ale proto, že jste tím, kým jste. Máte se, někde ve své historii duše, inspirovat novým vědomím, které můžeme nazvat Kristovským vědomím, uvědoměním ze srdce či láskou. Není tak důležité, jak ho nazýváte. To, na čem skutečně záleží, je, že jste jím byli dotčeni, že jste byli zasáhnuti jiskrou inspirace, která vás od té doby poháněla, abyste pokračovali v hledání, snění a v rozšiřování svého vědomí. Tato jiskra, která rozněcuje nové vědomí na Zemi, nyní zasahuje mnohé. Z toho důvodu ?děti nové éry? cítí volání k příchodu. Z toho důvodu se nyní po několik desetiletí inkarnují ve velkých počtech na Zemi. Jsou zde, aby dokončily to, co vy jste začali.

Vy, kteří patříte k předchozí generaci Pracovníků Světla, zhruba narozeni před rokem 1980, jste byli předchůdci a průkopníky. Byli jste inspirováni stejným ideálem jako ?nové děti? nyní; bylo to stejné volání duše. Avšak základy, které jste zpřístupnili zvláště v 60. a 70. letech 20. století, byly mnohem více poznamenány tradičními přesvědčeními a hluboce zakořeněnými strachy o svobodu sebevyjádření, o emoce, tvořivost a sexualitu. Když jdete 40, 50 let zpět v čase, kolektivní energetické pole Země vypadalo mnohem odlišněji než nyní. Bylo méně transparentní, hustější a zahalené, a tudíž bylo méně přístupné milujícím a jasným energiím, které nyní nachází na Zemi svou cestu. Jedna z věcí, která rozšířila tento nárůst lásky a jasnosti je vzestup rovnoprávnosti pro ženy (začínající na počátku 20. století), anebo jinak řečeno rostoucí povědomí o rovnosti a jedinečných přednostech ženské energie. Zoufale potřebné obnovení ženské energie podpořilo rostoucí vědomí a potvrzení rozsahu cítění v životě. Během 60. a 70. let minulého století se mnohé v oblasti emocí, intuice a tvořivosti otevřelo.

Mnoho práce bylo starší generací Pracovníků Světla vykonáno a stálo je to mnohé, neboť přešli vnitřním údolím sebe-pochybností a osamělosti, než mohli otevřít nový obzor pro budoucí generace. Pokud jste součástí této staré generace, vězte, že jste postavili maják světla pro ty, co přicházejí po vás.

Nyní předáváte pochodeň nové generaci. A jak ji předáváte, můžete jim poskytnout podporu a povzbuzení, zatímco oni vás mohou inspirovat svou vášní a čistotou ve svých srdcích. Jsou ?jiní? v mnohem větším rozsahu, než jste byli vy. Zatímco vy jste se mohli dočasně či částečně adaptovat na prostředí, které s vámi věrně nerezonovalo, pro tyto děti je nemožné tak učinit, dokonce ani na úrovni vnějšího chování. Jinými slovy, nemohou ho ani trošku předstírat. Jakmile jsou konfrontováni s těmito omezujícími energiemi mnoha tradičních vzdělávacích systémů či způsobů výchovy dětí, jejich emoce a jejich fyzické tělo na hluboké úrovni protestují. Pro mnoho z těchto dětí není přizpůsobení možností. Zvláště ti nejcitlivější mezi nimi budou fyzicky a emocionálně narážet na starou energii prostředí a jejich chování bude tak problematické, že prostředí bude muset zareagovat a změnit se. Potlačování či ignorování problémů už není dále možné. Děti, které nyní přicházejí, budou nutit společnost hluboce přemýšlet o svých vlastních předpokladech ohledně dětí a života obecně.

Děti, které se nyní rodí (a již se po několik dekád inkarnují na Zemi) nesou do pozemské říše větší část svého plného vědomí duše, než většina z vás. Jak vstupujete do pozemské říše, procházíte ?závojem nevědomosti?, který vás drží odděleně od dimenze, ze které nyní hovořím. Tento závoj je jako brýle, které když si jednou nasadíte, umožní vám věřit tomu, že jste odděleným Já, uzamčeným ve svém těle. Ve skutečnosti vám tento závoj nevědomosti umožňuje prožít dualitu na Zemi, a proto má svou vlastní hodnotu. V této chvíli však nadešel čas, aby se tento závoj stal transparentnějším a dovolil více komunikace z jedné strany na druhou. Je stále více lidí, kteří prošli skrze tento závoj a kteří si uvědomili, že jsou zajedno s něčím větším než jen s ?tímto tělem? a ?touto osobností?. Čím více lidí tohle činí, tím větší kanál je tvořen pro to, aby skrze něj mohla proudit milující kosmická energie do pozemské dimenze. Na této vlně kosmické energie se vezou nové děti.

Pokuste se na chvíli pocítit energii těchto dětí. Pociťte vlnu kosmické energie, na které se vezou. Nepřemýšlejte o ní, jen otevřete své srdce a dovolte, aby vámi tento pocit prošel. Vibrují na vyšší úrovni. Jejich energii můžete cítit jako hravou, lehkou jako motýl, ale zároveň je moudrá a hluboká. Velmi vědomě si vybraly, že na Zemi ztělesní větší část své duše, své božské Já. Činí tak, aby přispěly k transformaci vědomí na Zemi, a plně si uvědomují, že je může dostat do potíží. Na úrovni jejich vyššího Já, nejuvědomělejší části jich samých, tuto volbu učinily vědomě. Avšak na úrovni emocionálního Já (či ?vnitřního dítěte?) mohou být traumatizovány střetem, který zakouší s pozemskou realitou. Tak přijímají skutečné riziko toho, že zabloudí a dostanou se v pozemské říši do potíží, neboť nedokáží vypnout svou citlivost a vyšší vibrace, když jsou v méně vyvinutém prostředí. A tak budou muset najít své místo na Zemi, aby vyjádřily svoji energii svobodně a bezpečně, jinak se budou muset vypořádat s prudkými pochybnostmi a frustracemi uvnitř. Vy můžete vidět jak odvážné a milující tyto duše jsou a jaké riziko přijímají. Stejná odvaha a síla lásky byla představována vámi, když jste se inkarnovali na Zemi.

Nyní se zmíním o některých charakteristikách této nové generace dětí. Ne všechny děti jsou pochopitelně stejné a některé děti zobrazují tyto charakteristiky více než druhé. Existuje smysl, ve kterém jsou všechny děti v dnešní době ?jiné?. Vstupují skrze jiný (tenčí) závoj se záměrem vyjádřit více jejich duše ve hmotě než kdykoli dřív. Každá duše má však svůj vlastní vývoj a uvnitř nové generace dětí jsou mimořádně citliví jedinci, kteří jsou odlišní od zbytku, a kteří se často nazývají ?děti nové éry? nebo jednoduše ?nové děti?. Nyní udělám přehled několika nejdůležitějších charakteristik této specifické skupiny dětí a mějte na paměti, že tyto charakteristiky se týkají v menším měřítku všech dnešních dětí. Ve skutečnosti na Zemi vzniká díky vývoji vědomí na kolektivní úrovni ?nový člověk?. Odehrává se evoluce směrem ke společensky a spirituálně inteligentnějším lidským jedincům, kteří jsou schopni žít v harmonii s přírodou a spojit se se svými kamarády s pocitem jednoty a úcty. Tento vývoj k ?novému člověku? je nastíněn právě těmito dětmi.

Charakteristiky nových dětí

– Nové děti jsou stále více jasno-cítící, empatické a telepatické. Snadno vstřebávají nálady a emoce druhých lidí. Hranice mezi světem vnímaným pěti smysly a neviditelným světem pocitů a energií je pro ně velmi plynulá. Často vnímají vnitřní stránku věcí stejně snadno jako její vnější (fyzickou) stránku. Nenechají se oklamat vnějším chováním, které často neodráží to, co se skutečně děje uvnitř. Jejich intuitivní vnímání je bystré.

– Nové děti jsou mírotvůrci. Cítí popud svést dohromady nepřátelské strany a uklidnit konflikty. Spolu s jejich intuitivními schopnostmi to často znamená, že brzy vyspějí a jsou na svůj věk moudré. Často své rodiče chápou na hlubší úrovni, než rodiče sami či sebe navzájem. Snaží se jim pomoci nebo postavit mezi nimi most pochopení. Velmi snadno se stávají ?rodičem svých rodičů? a to jim ubírá na jejich spontánní, nespoutané, dětské části. Když se příliš silně identifikují s rolí pomocníka, mohou nést příliš velké břemeno zodpovědnosti.

– Nové děti jsou idealisté. Jsou spirituální, filozofické a nápadité. Jsou inspirovány ideály, jako je rovnost, bratrství a úcta k přírodě. V jejich auře si můžete všimnout, že vrchní dvě čakry jsou široce otevřené. Skrze tato vyšší energetická centra často přijímají hojnost inspirace, vhledu a nadšení. Avšak na druhé straně se právě díky tomuto otevření vyšších čaker mohou snadněji dostat do nepokoje, přílišné zasněnosti a nereálna. Jejich energie se ještě plně nezakotvila; ještě se musí plně spojit s tělem a pozemskou realitou.

– Nové děti jsou spíše pocitové nežli myslící. Mají potíže přizpůsobit se přednastaveným strukturám a pravidlům, které ponechávají jen malý prostor pro intuici, nepředvídatelnost a individualitu. Jsou tu vlastně proto, aby nás učily, jak se osvobodit z tradic, ve kterých bylo myšlení a analyzování přeceňováno. Všechny děti jsou do jisté míry spíše pocitové nežli myslící. Ale to, co odlišuje nové, citlivější děti od ostatních je to, že je pro ně fyzicky a emocionálně nemožné přizpůsobit se přísnému a příliš uspořádanému prostředí. Onemocní nebo projevují poruchy chování. Jsou zakotvené ve vědomí založeném na srdci do takové míry, že již nemohou zpět.

– Díky svému silně intuitivnímu uvědomění a neschopnosti přizpůsobit se, mohou být tyto děti vnímány jako tvrdohlavé, rebelantské a ?jiné?. Ve skutečnosti není jejich záměrem být rebelantské. Chtějí být jen samy sebou. Když však cítí, že pro to nemají dostatek prostoru, mohou se izolovat a dokonce ztroskotat v žití na okraji společnosti. Jelikož jsou méně řízené strachem a potřebou sebezáchovy, jsou méně vnímavé k disciplíně a autoritě. Přesto mohou intenzivně trpět a být zmatené nedostatkem pochopení, se kterým se setkají. Mohou se kvůli tomu cítit odcizené a osamělé a zajímat se o to, jaký je jejich smysl přítomnosti na této Zemi. Když i přesto všechno najdou svoji cestu v životě a začnou vyjadřovat svoji tvořivou a spirituální energii v hmotné formě, budou kvést a mnoho lidí bude dotčeno hloubkou jejich myšlenek a jejich jemným, nesoutěživým způsobem zacházením s lidmi.

Problémy, kterým nové děti čelí 

Shrnutí těchto charakteristik již ukazuje, na jaké problémy mohou nové děti narazit. Největším problémem je to, že jejich specifická energie není rozpoznána a pochopena lidmi kolem. Když jim nejsou dány prostředky či možnosti vyjádřit své pocity a chybí dostatek skutečné komunikace, může vyvstat několik ?poruch chování?.

Děti se mohou stát rebelské, vznětlivé a těžko zvladatelné. Cítí nepochopení a špatné zacházení a chtějí tomu skutečně říci ?ne?, ale nevědí jak. Nemají ještě správné vyjadřovací a komunikační schopnosti. To, co se po chvíli stane je, že ony samy již nechápou to, co se uvnitř nich děje. Když jim není jejich vnitřní svět odrážen zpět pochopením rodiče či učitele, který pojmenovává jejich pocity a naslouchá s otevřeným srdcem, mohou se uvnitř uzavřít a vyjadřovat se způsoby, které se mohou zdát nezvladatelné a iracionální. V tom okamžiku dítě vyžaduje spoustu pozornosti a hluboce naladěné uvědomění k pochopení toho, co je u tohoto dítěte v pohybu, že ztrácí spojení se svými pocity.

Může to být také případ, kdy se děti cítí nevítané či nepochopené a stáhnou se a odloučí z prostředí. Neventilují své emoce skrze agresivní nebo neovladatelné chování. Jsou uzamčeny ve svém vlastním malém světě a je těžké se k nim dostat. Často jsou tyto děti neobyčejně citlivé a silně reagují na nesouhlasné energie kolem. Protože je tak těžké si představit, jaké to je být tolik citlivý, jejich hranice jsou snadno překročeny a aby emocionálně přežily, uzavřou svá pocitová centra. Tento mechanismus přežití je obecně nazýván ?autismem?. Je paradox, že autistické děti jsou označované za ne-empatické (tj. neschopné vidět věci z pohledu druhého), protože ony jsou naopak extrémně citlivé. Dalo by se říci, že mají tolik potíží držet si své vlastní hranice, že si nemohou dovolit dosahovat druhých, šířit své vědomí takovým způsobem, aby zahrnovalo ty druhé. Cítí, že když tak učiní, mohl by se jejich svět snadno rozpadnout, a mohly by být pohlcené chaosem. Ne-empatické chování autistických dětí tedy pramení z enormní citlivosti k energiím druhých. To, že se autistické dítě snaží chránit a emocionálně se uzavře, je jeho způsob, jak se s touto nepřekonatelnou citlivostí vyrovnat. Ne-empatické či ne-sociální chování autistických dětí je mechanismus přežití a nikoli základní charakteristika duše.

Děti, které se snaží vyřešit své problémy extrovertním způsobem (rebelantstvím, rozruchem, nedostatkem koncentrace) stejně jako děti, které hledají introvertní řešení (ustupování a emocionální uzavírání) sdílí množství společných rysů.

– Cítí se nežádoucí, neuznané či skutečně neoceněné za to, kým jsou.

– Nejsou pevně zakořeněné či zakotvené ve svých fyzických tělech. To můžete doslova vnímat v jejich auře, která se často vespod plně nespojuje se Zemí. Prakticky to znamená, že postrádají emocionální základ či zakotvené bezpečí uvnitř, ze kterého by prozkoumávaly svět uvolněnou a otevřenou cestou. Mají základní ?pocit neklidu?, který jim ztěžuje ?jednoduše být? bezstarostným způsobem.

– Jako důsledek se u nich mohou projevovat fyzické symptomy a potíže a/nebo silné reakce na určitá jídla či látky.

– Jak vyrůstají a stávají se mladistvými, může být pro ně těžké nalézt své místo ve společnosti (nalezením správné formy vzdělání či práce, která jim vyhovuje)

Ráda bych řekla něco víc o způsobech, jak mohou být tyto děti a mladiství podporováni, aby se cítili více vítaní a nalezli vhodné způsoby sebevyjádření. Nejdříve bych však ráda zdůraznila, že je velmi důležité nepřemýšlet z hlediska viny, když hovoříme o příčinách problémů, které nové děti zakoušejí. Rodiče těchto dětí obvykle dělají maximum, aby je podpořili a postarali se o ně. Mnoho rodičů si je velmi vědomých neobyčejných kvalit svých dětí a intuitivně se na ně víc a víc nalaďují. Díky jejich otevřenosti a ochotě nastává ohromný proces učení. Právě tito rodiče, společně s jejich dětmi, budou dláždit cestu ve společnosti a vytyčovat směr pro nové způsoby jednání s dětmi.

Bolestná konfrontace s pozemskou realitou, kterou nové děti někdy zakoušejí, byla jejich vědomou volbou. Přišly, aby přinesly něco nového, a ve svých srdcích to vědí. To staví jejich těžkosti do zcela jiné perspektivy. Na úrovni duše přebírají zodpovědnost za to, s čím se ve svém životě setkají; přijímají nezdary a překážky. Společnost není ?proti nim?. Společnost v mnoha ohledech spí. Je to spánek starých zvyků a příchod nových dětí je budíčkem. Ano, jsou trošku jako vy, cítíte to?! Předešlá generace pracovníků světla prošla přes stejné těžkosti jako tyto děti jen s tím rozdílem, že v současné době získávají věci hybnost a dosahují zásadních změn. Nové děti jsou jak příčinou, tak důsledkem tohoto zrychlení.

Vedení nových dětí

Ve vedení nových dětí jako jejich rodič, učitel či terapeut je vždy východiskem vnitřní spojení s individuální realitou dítěte. Základem celé skutečné pomoci je ochota otevřít se dětskému způsobu prožívání života a schopnost naladit se na to, co vám sděluje verbálně i neverbálně. Nejdůležitější kvalita, jakou může vlastnit ten, kdo chce tyto děti vést je schopnost naslouchat a otevřít se něčemu novému.

To, jestli máte specifické vědomosti či schopnosti je méně významné. Ty mohou být dokonce překážkou. Teorie o dětech (nového věku) se často uchylují k obecné klasifikaci vnějšího chování. Syndromy a diagnózy jsou založeny na vnějším pozorování symptomů. To, co postrádají a co je pro úspěšné oslovení těchto dětí podstatné, je, že je učiněno vnitřní spojení k tomu, co dítě prožívá: pocity a emoce, které toto vnější chování vyvolávají.

K tomu, aby se někdo mohl dívat otevřeným a nezaujatým způsobem, je zapotřebí, aby propustil předpojaté názory a očekávání. S druhým (kýmkoli) se můžete ryze spojit jen tehdy, když nejprve propustíte vše, co si o druhém myslíte či víte. Jedině pak vytvoříte prostor pro bytí v přítomnosti skutečně citlivým a intuitivním způsobem. Tohle je taktéž krásný způsob, jak někoho vítat, protože tak umožňujete sami sobě, abyste byli dotčeni samotnou energií duše druhého.

Z tak zásadně otevřeného postoje, jakým je spíše cítění než myšlení, můžete vstoupit do komunikace s druhou osobou, která je prospěšná a obohacuje vás oba. Spolupráce s dítětem není nikdy jednosměrná. V tomto vztahu jste oba z vás někdy učiteli a někdy studenty. To je to, co charakterizuje všechny spirituálně smysluplné vztahy.

Když je vztah mezi průvodcem a dítětem definován tak jasnou a transparentní cestou, existuje mnoho možností, jak podpořit dítě v jeho vývoji. Označím některé způsoby v obecných podobách, které si nečiní nároky na to být úplné, ale spíše poukazují na jisté celkové směřování.

– Pozitivní hodnocení jejich jedinečných kvalit (které je činí ?jiné?) 

Pomozte jim vzpomenout si na to, kým jsou. Pomozte jim uvědomit si, že jejich vysoká citlivost a idealismus patří k nejkrásnějším kvalitám, jež vlastní. Nechejte je zřetelně vyslovit, v kterých ohledech se cítí být ?jiní? a podpořte je, aby si uvědomily, jak tyto kvality obohacují a přispívají světu. Nalezněte tvořivé způsoby vyjádření jejich (vysoké) citlivosti tak, aby v nich mohly prožívat radost. Spojte je dohromady a nechejte, ať si vymění své zkušenosti a sdílejí své energie.

– Intuitivní vývoj

Cvičení jejich intuitivních schopností hravou cestou, která jim pomáhá spojit se s jejich tělem a emocemi, posiluje jejich sebevědomí. Zakotvit sám sebe, znát své hranice a používat svoji intuici k nalezení toho, co je pro mě dobré, jsou schopnosti, které se tyto citlivé děti snadno učí, když jsou mladé a nevázané. Když jsou starší, mohou cítit zábrany díky své přirozené tendenci cítit, představovat si a fantazírovat. Pokud je to ten případ, je důležité pomoci jim, aby si uvědomily své emoce či omezující přesvědčení, která blokují jejich proud intuice. Pokud jsou v tomhle ohledu nějaké problémy, téměř vždy se zablokuje energetický tok v třech nižších čakrách. V těchto dětech jsou strachy, frustrace a zklamání, jejichž důsledkem se mohou cítit nejistě, depresivně či dokonce chtějí umřít.

– Respektujte jejich vyzrálost duše

Vězte, že jejich vysoká citlivost a ?být jiným? bylo jejich vědomou volbou z jejich strany a věřte jejich základní schopnosti vyřešit své problémy. Nezacházejte s nimi jako s oběťmi. Obracejte se na jejich dary a talenty jak je to jen možné a nechejte je najít své vlastní odpovědi a řešení. Povzbuzujte je, aby se spojily se svou vášní a inspirací a pomozte jim najít to, jak vyjádřit a projevit tuto inspirující energii na Zemi praktickým způsobem.

– Vytvořte místo pro sebevyjádření

Energie nových dětí či mladistvých může být tak éterická a idealistická, že se může zdát nedefinovatelná. Pro tyto děti je důležité, aby se vyjádřily ve hmotné formě. Může to být tvořivou formou jako je malování či hudba, nebo to může být skrze sporty a hry. To, na čem záleží, je, že ví, jak zakotvit svou energii a učiní ji viditelnou ostatním. Tímto způsobem šíří svoji energii na Zemi. Ve všech těchto věcech by mělo být základním bodem to, že si své vyjadřování ve hmotné formě užívají. Když jsou povzbuzovány, aby svobodně prozkoumávaly a experimentovaly, naleznou formy, které jim samotným vyhovují.

– Alternativní medicína

Jemné, holistické formy ošetření jako je čtení, léčení a alternativní medicína mohou být velmi nápomocné v řešení fyzických symptomů u těchto dětí, které jsou spojené se svou celkovou energií a duševní kondicí. Protože jsou tolik citlivé k energiím, snadno reagují na způsoby léčby, které jsou primárně zaměřeny na energetickou úroveň (duši) a pouze sekundárně na tělo. Je však také důležité nevybírat léčbu či medicínu výhradně na vnějších symptomech, ale tu, která činí vnitřní spojení s jedinečným stavem daného dítěte. Jako rodič či terapeut se můžete zeptat dítěte na vnitřní úrovni, zda je mu léčba prospěšná. A jakmile je dost staré, může si dítě vybrat samo.

– Vzdělání

Osvícené formy vzdělání berou dítě a jeho vnitřní svět jako výchozí bod. V minulosti byly vědomosti často do dětí ?vlívány? direktivním způsobem. Děti byly považovány za prázdné nádrže, které potřebují být naplněny užitečnými vědomostmi a schopnostmi. Když však dítě považujeme za vyzrálou duši s jejími vlastními zájmy a cíli, vzdělání nabírá zcela jinou formu. Výzvou není vytvořit něco z ničeho, ale probudit a propustit něco, co je v dítěti již přítomno: jeho přirozená energie duše, která se chce projevit a vyjádřit ve hmotném světě. Existuje přirozená tendence dítěte chtít se učit, zkoumat a dozvědět se o světě. Jen pokud jsou děti systematicky nucené přijímat vědomosti, které nesouvisí s jejich způsobem prožívání věcí, mohou se začít zdráhat a být neochotné něco se naučit. Uchování a práce s přirozenou dychtivostí dítěte učit se je základem nového vzdělávání. V tomto přístupu je role učitele zcela odlišná. To, co se od něj zprvu a především žádá je, aby byl přítomen s dítětem otevřeným a intuitivním způsobem. Učitel vychází z předpokladu, že musí věřit přirozeným a jedinečným schopnostem každého dítěte. Dovoluje dítěti, aby vedlo cestu, a podporuje ho tím, že mu dodává vědomosti a materiály, které potřebuje k dosažení svých cílů.

Vypořádání se s utrpením vašeho dítěte

Když jste rodičem citlivého dítěte a zpozorujete, že má útrapy, s nimiž se v životě potýká, chcete ho vroucně hájit nebo ho ochraňovat před ublížením. Nepozorovaně můžete sklouznout k nahlížení na okolní svět jako na nepřítele a na vaše dítě jako na zranitelnou oběť. Možná se bojíte a divíte se, jestli to dítě bez vás někdy zvládne. Když vidíte, jak vaše dítě trpí, může vás to vrhnout zpět do vašich vlastních nejhlubších strachů, smutků a zklamání. Přítomnost tohoto dítěte ve vašem životě má však vždy skrytou logiku. Existuje zde mnohem hlubší význam s pozitivním záměrem. Jeden způsob odhalení této logiky a jejího významu je podívat se na dítě jinýma očima. Nevidět toto dítě jako bezmocnou malou bytost, ale jako učitele ? anděla, když chcete ? který vám přišel přinést poselství. Zvu vás, abyste mě doprovázeli v následující meditaci. Pokud nemáte vlastní dítě, můžete jednoduše přizvat dítě imaginární.

Představte si, jak se procházíte krásnou zahradou. Otevřete své srdce tomuto světu míru a klidu a cestujte pohledem kolem. V zahradě je mnoho rostlin a květin. Pociťte rytmus období, cyklů času, které se samy polehoučku a pozvolna střídají.

Nyní se podíváte na svoji stranu a všimnete si dítěte, které jde vedle vás. Vezměte první dítě, které se vám vybaví. Mlčky bere vaši ruku a společně se procházíte po zahradě a vnímáte krásu přírody.

Po chvíli si všimnete místa, které vybízí k posazení, může to být malá lavička nebo otevřené místo na zemi. Oba si sednete. Nyní se na dítě podíváte pozorněji. Dívejte se na její či jeho tvář a podívejte se mu hluboce do očí. Po chvíli pozorujete odehrávající se transformaci. Tvář dítěte se pomalu mění v tvář anděla. Vidíte, jak dítě začíná jasně zářit a je éteričtější, patří do jiného světa. Možná si všimnete barev, které obklopují anděla-dítě.

Tiše se na tohoto anděla díváte a cítíte úctu k jeho zjevení. Cítíte, jak se zmenšujete, jste znovu jako dítě. Propusťte na chvíli břemena dospělosti a pociťte znovu tento pocit zázraku, který je pro dítě tak přirozený. Široce rozevřenýma očima se díváte na nádherného anděla a pak cítíte, jak vám chce ona (nebo on) něco říci. To vám nejprve zprostředkovává svýma očima. Přijímáte tuto energii a cítíte její podstatu.

Pak se anděla zeptáte: ?Proč jsi přišel na Zemi??, ?Jaký dar přinášíš?? Nechejte anděla mluvit. Nemusí hovořit slovy ? může mluvit i prostřednictvím pocitů. Tehdy to náhle víte, bez plynoucích slov a obrazů.

Jakmile jste obdrželi odpověď, dejte andělu vědět a zeptejte se: ?Jakou nejvyšší věc pro tebe mohu udělat? Jak ti mohu být nejlépe nápomocná/ý v tvém poslání, v tvém úsilí??

Nechejte anděla-dítě, ať vám odpoví slovy či pocity.

Poté se rozlučte, dokud cítíte trvající spojení, které bylo vytvořeno mezi vámi od srdce do srdce.

Často je věc, kterou od vás dítě potřebuje nejvíc věcí, která pomáhá stejně tak i vám. Charakterový rys či energie, která nejvíc dítěti pomůže je často přesně ten charakterový rys či energie, kterou si přejete na úrovni duše sami rozvinout a zvládnout. Dovolte nám dát pár příkladů.

Může to být ten případ, kdy máte introvertní dítě, které své pocity skrývá a je s ním těžké komunikovat. To, co se od vás tady žádá, je, abyste se naučili intuitivně naladit na dítě, byli trpěliví a ochotni podívat se důkladně na své vlastní pocity. To dítěti pomůže. Velmi často je rozvinutí kvalit, které pomohou dítěti to správné i pro vás a souvisí s vaším vlastním vývojem. Možná jste někdo, kdo má o spoustě věcí silná přesvědčení nebo někdo, kdo je velmi praktický a schopný, ale nikdy příliš neprozkoumal říši emocí a pocitů. Vaše dítě vás vybízí, abyste tuto rovnováhu obnovili. A tak ačkoli se vám může povrchně zdát, že dítě představuje pouze problém, uvnitř tohoto problému je hluboký smysl:výzva pro vás rozvinout jisté kvality, které jsou velmi vhodné k vaší vlastní specifické cestě vnitřního růstu.

Další možností je, že máte velmi živé dítě se silnou vůlí, které snadno překročí vaše hranice a nutí vás mluvit bez obalu a jasně ukazovat, co akceptujete a co ne. Toto dítě vás může často rozčilovat a občas se můžete cítit přemoženi jeho přítomností. To, o co vás tohle dítě žádá, je, abyste si vyjasnili své hranice, a tak sdělovali své potřeby a požadavky odhodlaným a sebevědomým způsobem. Pokud je mezi vámi spousta boje, obecně značí to, že jste se ještě nerozhodli, co budete a nebudete tolerovat. Vaše dítě vás vyzývá, abyste jasně definovali svůj vlastní prostor a určili, kde stojíte ve vztahu k němu ? a velmi často to osvětluje všechny vaše další vztahy. Chování dítěte (a vaše reakce na něj) zesiluje problém, který již existoval. Pravděpodobně jste měli problém s asertivitou ještě dřív, než se vaše dítě narodilo. Nyní vás dítě žádá, abyste si skutečně uvědomili, kdo jste, a stáli sami za sebou. To je přesně to, co potřebuje na své vlastní cestě vnitřního vývoje.

Když rozvíjíte kvality, které dítěti pomáhají, pomáháte tak i sami sobě. Vašim přidaným pochopením, láskou, nezávislostí a sebe-uvědoměním se můžete pro vaše dítě stát vzorem, majákem. V takto vzájemně inspirujícím procesu růstu a léčení se na Zemi rodí nová energie. Pochodeň světla se předává z generace na generaci a září stále jasněji.

Chválíme vás za vaše přispění, lásku a angažovanost. Přejeme si, abyste zažívali na cestě zkoumání, kterou s novými dětmi podnikáte, radost a zábavu. Doufáme, že máte pro děti, ale zvláště pro sebe, i když budete jistě činit chyby, soucit. (Pamatujte, že chyby jsou vždy nejdůležitější učební nástroj). Věříme, že vaše pochodeň bude stále hořet a bude šířit mnoho jisker k nositelům pochodní, které přijdou po vás. Ale ať děláte cokoli, ať už zažíváte radost či zoufalství, ať máte soucit či odsuzujete, ať jste otevření a důvěřiví nebo na dně a v depresi, milujeme vás a budeme vám stále nabízet naši podporu a povzbuzení. Jste vítáni. Vždy.

Otázky a odpovědi

Po channelingu je prostor pro otázky a odpovědi. Některé z nich jsou zde uvedené.

Co mohu dělat pro svoji autistickou dceru, které je 6 let?

Nejdříve bych ráda řekla, že svoji dceru nesmírně miluješ a že je tvá láska velmi zřejmá. Tímto byla řečena nejdůležitější věc. Tvá láska ji neustále zahaluje tichým objetím. To neodstraní problémy, které má a těžkosti, které ve vztahu k ní zažíváš, ale je to nezbytný předpoklad pro to, aby věci ve vašem životě fungovaly. Pociť tedy na chvíli tento cit k sobě, pociť celistvost a upřímnost své lásky: tohle je nejcennější dar, který můžeš dítěti věnovat.

Je pochopitelné, že pochybuješ a že jsi někdy i zoufalá, ale v jádru je hluboká láska, která vás dvě spojuje. Když věci nejdou tak, jak sis plánovala či jak jsi očekávala, neobviňuj ani sebe ani dítě. Existuje něco, čím si přeje projít a s čím si chce ve svém životě poradit, zvláštní důvod, proč má tento určitý problém. Je jejím záměrem být zde na Zemi tak čistým způsobem. Nese velmi čistou a zasvěcenou energii uvnitř, která se dotkne mnoha lidí. Je však vyžadováno mnoho trpělivosti na její i na tvojí straně, aby mohla tato energie sestoupit nedotčená na Zemi. Vybrala si ? je těžké vyjádřit to slovy ? přinést čistou a vyvinutou energii na Zemi a být tak částečně nechráněná. Její energie proto není sladěna s energetickou realitou Země a potřebuje tlumočníka, někoho, kdo jí pomůže učinit tento přechod do pozemské reality. Vědomě si tuhle částečnou bezbrannost a vysokou citlivost vybrala, protože tímto způsobem může vibrace, kterou nese uvnitř zůstat na vysoké úrovni.

Dalo by se to říci takto (mluvím teď obecněji). Když máte ?normální dítě?, ve smyslu, že se snadno přizpůsobuje očekáváním vnějšího světa, dítě na sebe snadno zapomene, tj. ztratí spojení se svou původní energií duše. Bude snadněji ovlivnitelné požadavky a standardy společnosti a dokonce i ti nejcitlivější a nejosvícenější rodiče tomu nemohou předejít. Děti, které mají poruchy chování jako je autismus se tak snadno neadaptují. Ale díky tomu, je jejich energie duše snadněji uchována; tak říkajíc, neustoupí. Lidé kolem tohoto dítěte se budou muset přizpůsobit. Pro rodiče, učitele či doktory je tato situace zvlášť složitá. Dítě, které ?je jiné? vybízí okolí, aby našlo způsoby komunikace a přemýšlelo o předpokladech, které se jim zdály tak jasné, aby bylo skutečně otevřené vnitřní realitě dítěte.

To, co se od tebe ve vztahu k dceři zvláště žádá, je, abys měla v toto dítě víru a naladila se na její potřeby. Děláš to velmi dobře! Máš ve svém bytí spoustu vnitřního prostoru. Věř, že si tvé dítě vybralo svou životní cestu, že si rozvrhlo ve svém životě určité milníky a že si vás vybrala jako své rodiče, tak abyste společně dokázali umožnit zářit její Světlo na Zemi. Odvádíš znamenitou práci.

Dodatečné poznámky od Pamely: po setkání jsem udělala krátké intuitivní čtení této dívky a její matky na základě fotografie. Ukázalo se, že její autismus je spojený se zkušeností z minulého života. Tohle je doslovný přepis čtení:

Vidím nad její hlavou spoustu světle modré energie ve formě zářících průhledných kamenů, které jsou spojeny do stojícího oválu nad korunní čakrou. Je zde energie vysoké vibrace; obsahuje hluboké pochopení života a lidské duše. Cítím, že žila na Zemi dříve a měla silnou spirituální či jasnozřivou zkušenost, během které k ní přišlo mnoho pochopení, jako zjevení. Důsledkem toho se chování a pohnutky lidí kolem ní pro ni staly transparentní, včetně tichých mocenských her, které se odehrávaly v její společnosti. Bylo pro ni však těžké začlenit své vědění do každodenního života. Cítím, že byla nemocná, že onemocněla jak tělesně, tak i na duševní úrovni. Nemohla vyjádřit svoji pravdu, protože její okolí tomu nerozumělo, nedokázalo to uchopit. Díky tomu byla velmi úzkostlivá; měla pocit, že ovládá vědění, které by mohlo druhým pomoci a ochránit je před utrpením, ale nebylo možné, aby o tom hovořila, protože by byla umlčena. Můj dojem je, že toto dilema během minulého života nevyřešila a selhala kvůli emocionálnímu stresu a fyzickým potížím, jež byly důsledkem neschopnosti začlenit své vyšší vědomí do své fyzické bytosti. Emocionálně se uzavřela a to mělo dopad na její krk (sebevyjádření), srdce (spojení s ostatními) a na spodní tři čakry (pocit bezpečí a cítit se chtěný).

Nyní (v přítomnosti) toto vyšší vědění (modrý ovál) visí nad její hlavou ? nádherný a čistý ? a jejím záměrem pro tento život je sloučit ho se svou fyzickou a emocionální realitou na Zemi. Silně cítím důvod, proč přišla k tobě (ke své matce). Ty také neseš ve svém aurickém poli něco z této modré energie (kvalitu vyššího uvědomění), tudíž s ní existuje přirozené spojení. Máš taktéž ve své auře blízko nižších čaker červenou barvu, což ukazuje na to, že jsi schopná postavit se za svoji pravdu, byť je to pro tebe někdy těžké. Můj pocit je, že tvoje samotná přítomnost má na tvoji dceru léčivý vliv. To je úžasné. V tomto životě se chce uzdravit, krok za krokem. Ty jsi jako její rodič součástí řešení, nikoli součástí problému.

Oba mí synové jsou velmi citliví, ale velmi odlišnými způsoby, proto spolu stále bojují a dohadují se. Je pro mě velmi těžké celé to sledovat. Přistihuji se v tom, že s nimi také bojuji a dohaduji se s nimi, ačkoli jsem člověk, který potřebuje klid a harmonii. Jak se s tím mám vypořádat?

Je pro tebe velmi důležité, aby ses postavila za svou vlastní pravdu, držela se svých vnitřních pocitů a stanovila nějaké jasné hranice ve vztahu k druhým. Tvé vědomí snadno sklouzne do dvou vyšších čaker (třetí oko a koruna), ze kterých se naladíš na emoce druhých lidí a chápeš tak jejich důvody. Ty však ztrácíš spojení se svými třemi nižšími čakrami, které ti říkají, co ty cítíš, co ty potřebuješ, co ty chceš. Ztrácíš spojení se svým vlastním vnitřním dítětem (sídlem emocí) a stáváš se tak nezakotvenou.

Sama jsi velmi citlivá a tvá citlivost obsahuje mnoho empatie a oslovování druhých. Máš touhu být spojena, být spolu s druhými, ale tak snadno prodáváš sama sebe. Je pro tebe důležité, abys vzala své vlastní emoce vzteku a vzdoru vážně a dovolila energii posunout se do tohoto místa uvnitř, aby mohla být nastolena rovnováha mezi dáváním a přijímáním.

Boj, ve kterém se se svými dětmi nalézáš, má svůj důvod. Vyzývá tě, aby sis vyjasnila své hranice a požadovala od nich respekt. Často je tohle problémem rodičů, kteří jsou velmi citliví a kteří chtějí své děti chápat a ne jim ubližovat. V roli rodiče tak často ztrácí svoji rovnováhu, neboť potlačují své vlastní emoce a ztrácí stopu svého vlastního vnitřního dítěte. Měla by ses stát ve vztahu ke svým dětem více asertivní a ?sobeckou?.

Když budeš více sebevědomá a asertivní, budeš schopná dát příklad svým dětem a ukázat jim, jaké to je být vysoce citlivou a sebevědomou osobou. Ztělesněním této energie rovnováhy je učíš víc, než mohou naučit slova.

Děti sbírají vaši energii, pocitové tóny toho, kým jste, zvláště citlivé děti. A tak si dopřej prostor pro vyjádření, a uvidíš, že tě to více zakoření a dodá skutečný klid a harmonii, kterou hledáš.

Jak si uvědomím svůj záměr a touhu pracovat s dětmi? Cítím se inspirována k práci s dětmi způsobem, který popisuješ, ale zároveň jsem blokována svými strachy ze selhání a svými pochybnostmi ?nikdo tam venku na mě nečeká?. Znovu a znovu jsem ?přerušena? svým vnějším proudem sebevyjádření kvůli své nejistotě. Jak se s tím mohu vypořádat?

Uvnitř tebe existuje autentická touha, která pramení z duše. Je důležité ochraňovat tuto touhu a jednat s ní jemným a laskavým způsobem. Kromě entusiasmu probouzí tato touha rovněž strach uvnitř. Přináší na povrch staré zranění, které pochází z tvého dětství a dál do předchozích životů, ve kterých jsi byla odmítána za určité kvality, které jsi chtěla znovu vyjádřit. Zkušenost z (prudkého) odmítnutí zanechala trauma ve tvé duši. Toto trauma vytváří vzdor a rozkolísanost, neboť jiná část tebe chce, abys znovu projevila svoji energii duše. Pochopení a přijmutí tohoto dědictví je prvním a rozhodujícím krokem k léčení. Když jsi netrpělivá a soudíš své strachy a nejistotu, popíráš v sobě bolest, která chce být rozpoznána a přinesena do vědomí.

Dopřej si čas na vyléčení zraněného vnitřního dítěte. Tvůj entusiasmus ukazuje na správný směr, ale také vytváří uvnitř tebe nepokoj tím, jak se snažíš dostat ze svých vnitřních zranění příliš rychle. Pamatuj, že proces, ve kterém se nacházíš, není nezbytně o projevení se ve vnějším světě. Je o tvém léčení. Prvním a hlavním cílem jakékoli duše, která se inkarnuje na Zemi, je seberealizace: milovat a přijmout sebe takového, jaký jsem a prožít silné osvobození, které z toho vyústí. To je základem pro všechny skutečně tvořivé, spirituální energie. Jakmile je to stanoveno, vnější proud projevení se dostaví snadno a bez námahy.

Fakt, že chcete žít a být ve světě ze srdce ukazuje, že jste připraveni na to, dostat se do jádra strachu a temnoty, která je stále s vámi. Touha vyjádřit svoji vlastní energii duše na Zemi vždy přichází v čase, kdy jste připraveni pro hlubokou úroveň sebe-léčení. Jakmile se připravíte vyjádřit svoji srdečnou inspiraci na Zemi, budete, více než kdykoli jindy, schopni propustit svoji minulost, svoje vzdělání a vztahy, které vás již více nevyživují. Spojení se s vlastní duší vytváří mnoho pohybu ve vašem životě a může se zdát jako byste činili krok zpět, předtím než vaše spirituální energie získá hmotnou formu. Objevují se ve vašem životě změny a věci mohou být na chvíli chaotické a v nepořádku. JE to přesně tak, jak to má být. Nepochybujte o sobě, když proces projevení vaší touhy duše přichází s nárazy a ranami. Právě tyto nárazy a rány vám pomáhají uvědomit si, kým skutečně jste a co máte nabídnout druhým. Procházet strachem a nejistotou, čelit jim a přijmout jejich přítomnost vás činí více milujícími a soucitnými k druhým. Když prupustíte hodnocení a skutečně přijmete to, kým právě v tomto okamžiku jste, zmoudříte. Pochopíte, že je to skutečně o vás, a ne o druhých. A v té chvíli začnou ostatní přicházet k vám. Uvidí ve vás něco, co je inspiruje. Příležitosti, jak projevit svoji inspiraci duše se budou dít lehce. Jste připraveni a poznáte to.

? Pamela Kribbe 2008
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství