Menu

Semínka Kristovského vědomí

Jeshua prostřednictvím Pamely

Tohle je nepatrně upravený přepis živého channelingu.

Drazí přátelé,

Mluví Jeshua. Zdravím vás s velkou láskou ve svém srdci. Všechny vás znám. Vidím a cítím vaše duše a dokonce některé z vás znám ze života před 2000 lety, kdy jsem žil na Zemi. Byl jsem lidskou bytostí stejně jako vy. Měl jsem přístup ke své duši, ke své energii duše. Stejně tak jsem však zápasil s lidskými pochybnostmi, strachem a hněvem. Proto k vám nyní cítím takovou blízkost. Vím, čím si procházíte. Jste andělem, jež je pravdou, ale stejně tak se musíte zabývat lidským strachem a temnotou. Ony totiž mohou zastřít váš přístup k hlasu vaší duše. V této chvíli vás všechny zdravím, pronikám skrze závoj iluzí. Jsem s vámi ze srdce a pravím vám, že nový věk právě začíná. Nový věk, ve kterém lidé budou moci lépe soustředit energii duše na Zemi.

Vy všichni hluboce toužíte po spojení se svou duší. Společnost vás bohužel nenaučila, jak tak učinit. Ve společnosti je stále spousta strachu a negativity, a proto se mnohým z vás během výchovy a dospívání zahalilo vědomí. Jako malé dítě můžete být často ve spojení s radostí a inspirací své duše. Pociťte toto malé dítě kolem sebe, je stále naživu. Pozvěte ho do svého náručí. Je součástí vaší duše. Chce se k vám navrátit. Buďte si však taktéž vědomi oblaku strachu a iluzí, který si nesete s sebou. Můžete si ho představit jako temnou šedou energii. Nebojte se na něj podívat. Je to právě vaše přítomnost a odvaha, která ho nechává odejít.

Lidé se často snaží uniknout své vnitřní temnotě. Snaží se nalézat řešení mimo sebe. Hledají sílu a poznání ve vnějším světě. Ten vám však nikdy nedá to, co hledáte. Musíte oslovit svou vnitřní prázdnotu, svůj strach. Nebojte se toho, pozorujte se, jak držíte pochodeň světla a stojíte uprostřed tohoto oblaku temnoty. Pokud stojíte uvnitř něj, můžete slyšet plačící hlasy. Tyto hlasy patří vám. Jsou vašimi součástmi, které se cítí osamělé a opuštěné. Nepohlížejte na svou vnitřní temnotu nebo bolest jako na své nepřátele. Pohlížejte na ně jako na dítě či děti, které se ztratily a mají strach. Otočte se k nim a čelte jim. Držte svou pochodeň světla. Pokud tak učiníte, budete okamžitě cítit nárůst své vlastní moci, své síly.

Tohle znamená vzít za sebe zodpovědnost. Když se chcete spojit se svojí duší a slyšet její vzkazy, musíte taktéž čelit vnitřní temnotě. Často, když lidé nechtějí čelit své vnitřní temnotě, se v jejich životě odehrají věci ? situace, které pociťují jako krize. Nehoda, nemoc, ztráta milované osoby. Ve skutečnosti vás život vyzývá, abyste pohlédli na temnotu uvnitř. Život na Zemi má vždy v úmyslu vrátit vás zpět domů ke své duši. Nemusí se tak však odehrávat prostřednictvím utrpení a krizí. Pokud máte odvahu pohlédnout na svou temnotu zpříma, nebudete muset přitahovat vnější krize k tomu, abyste tak učinili. Právě tohle znamená jít po spirituální cestě. To, že jste připraveni podívat se dovnitř, vyslyšet vedení své duše a to, že jste připraveni čelit všemu, co vám brání jí naslouchat.

Vy, co jste tu přítomni, jste na této cestě – spirituální cestě. Uznávám vás jako své bratry a sestry a obdivuji vaši odvahu. Nebuďte na sebe příliš přísní. Je to cesta vzestupů a pádů. I když může být tato cesta někdy strmá a těsná, stejně tak jsou v ní chvíle radosti a úlevy. Jak procházíte svou vnitřní temnotou, v určitém okamžiku ucítíte světlo své duše. To vás může pozvednout z tíhy, která náleží pozemské sféře. Zasloužíte si ve svých životech přijímat radost a štěstí.

Na chvíli nyní přejděte na úroveň své duše. Vzpomeňte si na to, kým skutečně jste a odkud pocházíte. Na místo jednoty, místo bezpodmínečné lásky. Pociťte přítomnost tohoto místa tady a teď. Vdechněte ho, je vaše. Tím, že ho pocítíte svým srdcem, ho přinášíte na Zemi. Tolik si cením vnitřní práce, kterou konáte. Vytváříte bránu do nové reality na Zemi. Vy všichni máte sen, vizi, jak Nová Země vypadá.

Nyní se mnou na chvíli cestujte do budoucnosti. Do Nové Země. Již tam jste. Na úrovni duše je čas pouhou iluzí. Pociťte energii Nové Země, která se právě rodí. Nyní jděte ještě o krok dál. Představte si, jak zde žijete v místě, domě. Představte si své okolí a komunitu, ve které žijete. Nechejte vaši fantazii volně proudit. Pociťte tuto energii. Na detailech tolik nezáleží. Pohlédněte na svůj dům. Jaký je to pocit být v něm? Pozorujte, jak zrcadlí vaši energii. Nyní se zeptejte svého budoucího já: co v tomto místě děláš, co rád během dne děláš? Existuje určitý druh práce či kreativity, ke které se cítíte přitahováni? Pociťte, co vám dělá největší radost. Pociťte, jak vámi snadno protéká energie radosti a inspirace. Stejně tak si uvědomte, jak se na tomto místě můžete učit prostřednictvím radosti namísto utrpení. Na tomto místě se stále učíte a rostete, děje se tak však mnohem harmoničtější a více milující cestou.

Nyní vyzvěte energii Nové Země, aby se s vámi spojila zde v přítomnosti. Přinášíte ji k sobě blíž. Věřte, že je to možné. Je možné žít radostně, žít s inspirací a v míru. Vyžaduje to ale ochotu čelit své nejhlubší temnotě. Spatřete, kam vás to vede, pozorujte krásu této vize.

Když jsem byl na Zemi, také jsem měl vizi. Vy, jak tu nyní sedíte, jste součástí budoucnosti, kterou jsem předvídal. Byl jsem zde na Zemi přinést semínka Kristovského vědomí. To vy jste těmi semínky, která začínají kvést. Děkuji vám za to, rád bych vám připomenul, že ve svém poslání jsme jedním. Každý z vás má svůj vlastní přínos. Všichni z vás jsou potřební a tolik cenění. Žádám vás proto, abyste se radovali ze své výjimečnosti. Jste skutečně nádhernými bytostmi světla. Znáte extrémy lásky a strachu a stále držíte pochodeň světla. To je důvod, proč tu jste, proč jste se znovu inkarnovali na Zemi. Představte si, že my všichni v této místnosti společně tuto pochodeň světla držíme. Pociťte, jak nás všechny osvětluje. Nechejte ji zářit na temnotu, která je zde též. A vždy pamatujte na to, že temnota chce, aby na ni svítilo světlo. Chce být součástí celku, připojit se k jednotě. To je podstata Kristovského vědomí, která neodmítá temnotu, ale objímá ji svým světlem.

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství