Menu

Energie bezpodmínečné lásky

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Marie.

Jsem zde, abych vás uklidnila a umožnila vám koupat se v energii milosti a jemnosti. Je tu pro vás mnoho lásky, těžko jí však přijímáte, protože ve vás k přijímání lásky existuje vzdor. Jste na sebe příliš tvrdí, protože se bojíte přijímat. Naučili jste se dělat, co můžete, abyste na sebe vyvíjeli tlak, byli k sobě kritičtí a mysleli si, že jste dobří jen tehdy, pokud jste někým, kdo tvrdě pracuje a vydělává. Činíte tak i tehdy, pokud jde o váš vnitřní život, o váš vnitřní růst, a tak si počínáte jako přísný kontrolor.

Chci vám přinést energii bezpodmínečné lásky, abyste se mohli uvolnit a být takoví, jací jste. Vše ve vás je dobré, vše ve vás smí žít a ukázat svou skutečnou tvář. Vnímejte energii lásky, která vás obklopuje jako jemné modré světlo. Uvolněte se od veškerého úsilí a povinností. Spočiňte ve světle toho, kým skutečně jste, ve svém nejhlubším „já“. Jste dobří takoví, jací jste. Jste jako anděl, jehož křídla jsou zlomená nebo částečně ochrnutá. Klopýtli jste a téměř jste spadli na zem. Když v takovém stavu setrváváte dlouhý čas, zapomenete na to, že jste andělem a že můžete létat, že jste osvobozeni od zákonů Země, zákonů hmoty, prostoru a času.

Žádám vás, abyste se nyní znovu spojili se svým andělským já. Běžte do svého srdce a buďte uvnitř velmi otevření a citliví. Běžte svou pozorností do středu svého srdce, kde žije nebeská energie, která vás spojuje přímo s vaším andělským já. Dovolte paprsku světla, naděje a lásky, aby pronikl do vašeho srdce. Tolik si to zasloužíte, tak tvrdě jste pracovali. Umožněte tomuto světlu, aby proudilo vašim srdcem, břichem, pánví a nohama. Spojte se prostřednictvím svého srdce a andělského já s nebeskými sférami, které nejsou vůbec daleko.

Tyto sféry znáte, protože jsou vašim domovem, kam patříte. Přišli jste z nich, abyste přinesli jejich světlo na Zemi, a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní. To však můžete dělat s radostí jen tehdy, když si věříte: své vlastní velikosti, své vlastní čistotě.

Představte si, že za vámi stojí anděl a zahaluje vás svým světlem. Pohlédněte na sebe, zda je ve vašem energetickém poli místo, které toto světlo zvláště potřebuje a přeneste svou pozornost k němu. Dovolte tomuto světlu, aby tam proudilo a důvěřujte, že vykonává svou práci. Na chvíli se dobře uzemněte. Vnímejte svá chodidla pevně na zemi, abyste to, co pociťujete jako světlo – tu jemnou, základní energii vašeho andělského já –, bylo ve vás dobře ukotveno. Vnímejte pevnost svého těla a Země. Země je plně schopna přijímat a vést andělskou energii, protože Země sama je také andělem.

Někdy vnímáte kontrast mezi citlivou energií ve svém srdci a drsnou realitou světa. V jistém smyslu tomu tak je, ale Země sama o sobě není drsná. Země sama je velmi jemná a přirozená, stejně jako vy. Důvěřujte jí, jejím rytmům a zákonitostem, stejně jako svému tělu a jeho emocím a směrování energií. Ciťte se zde jako doma. Vnímejte, jak nejvyšší energie ve vás mohou zcela osídlit všechny buňky vašeho těla v radostném tanci se Zemí.

Možná si říkáte: „Jsem příliš křehký/á, příliš citlivý/á“, ale to je omyl. Síla vašeho skutečného já je nesmírně silná a velká. Láska je tou největší silou, která existuje. A nakonec všechny stíny, veškerá síla a zneužívání moci padnou. Láska vše zaplaví, protože láska vždy vítězí. Proto se nebojte být v tomto světě svým skutečným já. I pro Zemi je velmi důležité, aby existovali lidé, kteří se toho odváží. Nemusíte to dělat pro druhé, dělejte to prostě pro sebe, i když to má jistě význam i pro ostatní.

Děkuji, že tu jste.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz


E-kniha Audio poselství