Menu

Jste poslové

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua.

Kdysi jsem byl na Zemi zrozením Kristovské energie. Byl jsem začátkem, tento začátek je však třeba dokončit a to se odehrává právě v této době, ve které žijete. Nyní tato vlna Kristovské energie, kterou jsem na jejím počátku byl, nabírá na síle. Má schopnost nést celé vědomí na Zemi, včetně vědomí planety Země.

Ve vědomí lidstva i samotné Země se nyní odehrávají tlaky, které ukazují na potřebu vnitřní změny. Na vnější úrovni můžete vidět, že se mnoho věcí nedaří nebo zůstávají zaseknuté. Je to vidět zejména na politickém vývoji: na mocenských bojích mezi zeměmi, skupinami lidí a kulturami. Tato změna však také ovlivňuje osud samotné Země a vztah lidstva k živé přírodě.

Určité otázky a dilemata se dostávají v dnešní době do popředí a vy jste v této době přišli, abyste pomohli se této stále intenzivnější změně zrodit tím nejlaskavějším možným způsobem. V tuto chvíli je změna v srdcích všech lidí tak intenzivní a hmatatelná, že vede ke krizi a často k myšlení založenému na extrémních názorech a protichůdných postojích v globálním měřítku.

Základem této transformace je vyvážené vědomí. Je potřeba lidí, kteří jsou prozíraví a chápou hlas lásky. Láska zahrnuje extrémy lidského vidění se všemi jeho různými druhy chování a formami vyjádření. Láska vás přivádí zpět ke zdroji. Nakonec je tento zdroj nesen v každém z vás jako nezničitelná božská jiskra, živoucí světlo, které je tvořivé. Tímto světlem jste vy! Vaše světlo je jedinečné a individuální, má svou vlastní zář, vlastní hloubku, vlastní povahu.

To, co je na Zemi nejvíce potřeba, jsou lidé, kteří znovu začnou naslouchat své vlastní božské přirozenosti, tomu, kým skutečně jsou; kteří nejsou určováni všemi naučenými společenskými vlivy, strachy a omezeními. Jste poslové. Někde v paměti vaší duše se nachází vzpomínka, díky níž víte, že tu právě nyní máte být. Víte, že ve vás dřímá touha jít s touto vlnou změn a podporovat ji.

Žádám vás, abyste se na chvíli vzdálili od svých každodenních starostí, od každodenních témat, kterými se obvykle zabývá vaše mysl – od věcí, které vám dělají starosti – a pocítili nyní své prostornější já. Nejste jen tělem a nejste jen osobností formovanou minulostí, naučenými představami a podmíněnými reflexy. Jste nekonečně víc než jen to! Na Zemi i ve vesmíru jste vedli mnoho životů. Jste skutečně mnohem větší, než si obvykle myslíte nebo dokonce dokážete obsáhnout.

Abyste si tento pocit, toto uvědomění svého božského jádra, více uvědomili, žádám vás, abyste nyní přenesli pozornost ke své páteři a zcela vědomě ji procítili. Vzpřímeně se posaďte a vnímejte světlo, které vámi proudí dolů: energii, která začíná u vaší koruny a proudí dolů vaší páteří, vaší hlavou, krkem, horní částí zad – sledujte tento tok. Možná ucítíte mravenčení. Veďte tento proud svou pozorností dolů ke svému srdci a přivítejte ho. Připomeňte si, kdo jste tím, že se spojíte s jiskřivým světlem v tomto proudu.

Nechejte pak toto světlo proudit dolů vaší páteří, vašim žaludkem a břichem až ke kostrči. Uvidíte tam jasnou energii, která se jeví jako krystal. Tento krystal je velmi čistý, podobný otevřenému a nezaujatému vědomí: vše zahrnující a bez posuzování. Vnímejte, jak příjemné je být v tomto poli vědomí, kde se můžete uvolnit, protože se již nemusíte svých strachů bát. Můžete je vidět, pohlédnout na ně a přesto zůstat klidní. Dovolte tomuto poli křišťálové průzračnosti, aby se kolem vás rozrůstalo, až zahalí celé vaše tělo.

Prostřednictvím tohoto křišťálově čistého vědomí jste spojeni s ohromnými a hlubokými silami vesmíru. Nejste sami. To je vždy pouhá iluze. Jakmile se cítíte odděleni a osamoceni, ve skutečnosti jste ztratili spojení sami se sebou – můžete to však napravit tím, že se spojíte s rozšířenější perspektivou.

Chcete-li toto spojení zakusit hmatatelným způsobem, požádejte, zda se vám zjeví nějaký průvodce, který je s vámi spojen; průvodce, který vám pomáhá, který vytváří most mezi vámi a touto širší realitou, které jste součástí. Můžete tohoto průvodce vnímat a možná vidíte nějakou barvu, symbol, tvar či tvář. Dovolte tomuto průvodci, nechť nastolí spojení mezi vámi a tímto vaším větším já, vaší duší: vaší nekonečnou částí.

Zeptejte se tohoto průvodce, co nyní potřebujete, abyste si více důvěřovali; co potřebujete, abyste následovali cestu své duše. Odpověď může přijít formou pocitu, něčeho co vám bude dáno nebo jako zpráva ve slovech – na tom nezáleží. Pociťte, že tu jsou nápomocné síly, které vám vždy chtějí napovědět, kam se vydat nebo kde je cesta, která umožňuje vašemu světlu nejvíce zářit.

Často se stává, že jste vnitřně přitahování určitým směrem něčím, co vás přitahuje, co vám vyhovuje a dává inspirující pocit, a to je to místo, kam chce vaše duše jít, abyste se mohli manifestovat a vyjádřit. Nalezení tohoto „něčeho“ ve vás zpočátku vyvolává pocity radosti a nadšení, jako byste byli dítě, které sní a něčím se naplňuje, a to „něco“ je hlas vaší duše. Přináší život a obrodu, oživení a inspiraci.

Zároveň jste však ze společnosti, ve které žijete, nasbírali mnoho různých druhů přesvědčení. Tato přesvědčení vám často říkají negativní věci jako, že se něco nemůže stát, protože jsou tu všechny druhy omezení a námitek; že to, co chcete, je naivní a nerealistické a není to možné.

Nabádám vás k tomu, abyste pohlédli na svůj největší strach v této oblasti. Každý v sobě nesete určitý sen, inspiraci, něco, díky čemuž vaše srdce bije rychleji, zatímco to zároveň vyvolává strach. Mohu vám říct, proč tomu tak je: protože jste jiní. Vaše sny, vaše inspirace často nezapadají do převládajícího vědomí společnosti a vašeho prostředí. Jste odlišní, neboť jste poslové. Jste těmi, kteří přišli přinést něco nového a tato nová věc je na Zemi nesmírně vítaná a potřebná.

Na každodenní úrovni a z pohledu starých převládajících struktur ve společnosti však to, co je nové, není vítáno. A vaše zkušenost, že tomu tak je, vám znepříjemňuje projevování této nové formy energie. Kromě své inspirace máte – téměř každý z vás – velký strach z toho, abyste skutečně projevili sílu této vnitřní touhy, kterou cítíte.

Nyní se velmi jednoduše podívejte na své tělo nebo na energetické pole kolem svého těla. Podívejte se či vnímejte místo, které je sevřené, které je temnější, kde je váš strach: strach vymanit se ze starého a vstoupit do nového. Vaše tělo si uchovává to, co cítíte, a proto může být úžasným nástrojem pro sebepoznání. Podívejte se tedy z čistého křišťálového vědomí uvnitř sebe na to, co vás zastavuje a nechejte to vyjít na povrch.

Přivolejte tento strach; pozvěte ho, aby se ukázal. „Co mě děsí nejvíce a brání mi v tom, abych skutečně následoval/a svou duši?“ Učiňte tento strach hmatatelným tím, že ho pojmenujete: „Mám strach z…“ Pojmenujte si ho. Je to strach z odmítnutí, nedostatku, zranitelnosti, osamělosti, nepochopení? Snažte se ho dát do slov. Uvědomte si, že ve schopnosti postavit se svým strachům a pojmenovat je, je obrovská síla. Tím, že tak činíte, vytváříte prostor, který je větší než tento strach, a povznášíte se nad něj. Čím přímější a upřímnější jste, když se na své strachy díváte, tím jednodušší je se od nich osvobodit. Pracujte se svým strachem, se svou nejtemnější částí uvnitř sebe. Pak vzniká vnitřní alchymie, transformace, která vám pomáhá a také vás otevírá pro přijetí pomoci.

Jste průkopníci nového a to není jednoduchý úkol, protože máte lidské já, které je podmíněné minulostí. Máte strachy a zranitelnost a je velmi důležité, abyste je nepopírali. Vaše duše však chce do této pozemské atmosféry vložit něco nového a připravit cestu pro nové vědomí na Zemi. Uvědomte si, že jste součástí tohoto nového vědomí. Je důležité pochopit, kdo jste, uvědomit si světlo, které uvnitř sebe nesete.

Zdravím vás z našeho hlubokého spojení. Jsem s vámi jedno. Velice vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství