Menu

Důvěřujte Zemi

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé,

Jsem hlas Země. Vnímejte moji přítomnost uvnitř vás a pod vašimi chodidly. Jsem přítomna ve vašem těle. Proudím všemi vašimi buňkami. Právě tělem jste propojeni s přírodou, se vším kolem vás, co roste, žije a dýchá. Uvědomte si v tomto okamžiku živoucí přítomnost přírody kolem sebe. Vnímejte stromy kolem této budovy, zemi, na které je budova postavena. Vnímejte rostliny, ptáky a stromy. Když je pozorujete zblízka, můžete vnímat, jak i vaše přítomnost na tato živá stvoření působí. Nejen že vy vnímáte je, oni taktéž vnímají vás. I tato budova je živá, neboť vše, z čeho byla původně postavena obsahuje energie Země. Ve všem kolem vás existuje vědomí. Hmota je oživlé vědomí. Vnímejte energii, vědomí, v této budově, její historii a to, co jí přinášíte. Často podceňujete vliv, který máte právě tím, že někde jste.

Nyní se ponořte hlouběji do svého těla. Právě tak, jak jste pozorovali svým vědomím okolí, udělejte to nyní velmi objektivně i se svým tělem: vnímejte svou hlavu, krk, hruď. Pak se ponořte hlouběji do svého břicha a pociťte mou energii ? povedu vás. Vítám vás, když tohle činíte, i já jsem živá. Mám své vlastní vědomí. Vnímejte, jak vám pomáhám tím, že vás vtahuji hlouběji do vašeho těla, jak se noříte podél své páteře ke kostrči. Vnímejte mou vyživující energii, neboť jsem vaší matkou. Vnímejte mne ve svých stehnech a kolenech, ve svých lýtkách, kotnících a chodidlech.

Dnes zůstaneme v této dolní části vašeho těla. V myslích lidí je vštěpená stará představa, že inspirace přichází seshora, že hluboké spirituální pochopení se rodí ze spojení s nebesy, s vesmírem, který je nad vámi. Dnes vás však žádám, abyste zaměřili pozornost na to, co leží pod vámi, na zem pod vašimi chodidly, na živoucí Zemi.

Mnoho z vás zažívá bolest, zklamání, hluboký smutek nebo osamělost, která se usídlila ve vašich spodních čakrách. Důsledkem toho vaše uvědomění spolu s vědomím vystoupalo ? tak říkajíc opustilo tělo ? protože bylo příliš bolestivé prožívat všechny emoce, které jste na pozemské úrovni měli. Chápu to a zároveň chápu, jak těžké je plně sestoupit do oblasti vašeho těla, které se cítí tak zranitelné. Vyžaduje to hluboké odevzdání a hlubokou víru v život.

Je velmi lidské vystavět ochranné brnění kdykoli se cítíte vážně zranění. Přesto vás takové brnění drží zpět od života. Okrádá vás o vaše nejhlubší síly. Tak nemůžete žít, protože, když tak činíte, omezuje vás to a je to jako byste byli ve vězení. Jenomže proud života a síla duše je vždy silnější než vězení, které uvnitř sebe sama vystavíte. Z vaší duše existuje vždy další tah, hnací síla k otevření a odevzdání se životu, všemu, co je.

Emocionální zranění, která jste utrpěli, jsou zraněními, která byla způsobená zde na Zemi. Mohla se odehrát v tomto nebo minulých životech. Jelikož se však udržují zde na Zemi a jsou ve vaší paměti duše, spojujete si Zemi s agresivním místem. Místem, které je drsné a hrozivé. Když se sem znovu vracíte a inkarnujete, opět slyšíte volání své duše. Je nezadržitelné a znovu a znovu klepe na vaše dveře a vy jste nepochybně schopni otevřít se tomuto volání na úrovni srdce. Když však jdete hlouběji do svého těla, často je to tak děsivé, že z této části svého těla stáhnete své vědomí. Stáváte se pak rozdělenou bytostí. Část vás říká ?ano? a chce se pohnout kupředu, když cítí záři a pozvání nové doby. Avšak části pod vašim srdcem, nižší čakry, se neodvažují zapojit, a tak zůstávají uzavřené.

Dnes bych vám chtěla nabídnout způsob, jak k této části vás samých znovu získat důvěru. Ráda bych upozornila na to, že strachy, které si nesete, pochází hlavně z lidské společnosti v minulosti, z energií, které tehdy převládaly a kterými jste se cítili odmítnutí a nežádoucí. Vzpomeňte si však na to, že máte taktéž spojení se samotnou Zemí ? se mnou ? nezávisle na všech lidských myšlenkových formách a kolektivních energiích, které Zemi obklopují. I já bych se ráda od těchto negativních energií osvobodila. I já jsem na cestě vnitřního růstu a vývoje a procházím procesem znovuzrození. Vylíhnu se do nové doby, kdy bude mezi lidmi a přírodou více harmonie. Nám oběma pomáhá, když si vzpomenete na to, kým skutečně jsem a na mou živoucí podstatu. Tím, že se spojíte se mnou, s vědomím, které vás zde tolik touží přivítat, vymažete bolavé vzpomínky z minulosti.

Zkuste to. Umožněte svým nižším čakrám, těm uvnitř vašeho břicha a nohou, aby byly naplněny silou Země. Ráda bych vám nabídla krátkou řízenou cestu, abych vám pomohla tuto energii vnímat ve větší míře. Existují všelijaké druhy přírodních říší, které vás obklopují. Jsou bohatě obydleny rozličnými stvořeními, které na Zemi žijí. Každé přináší to své jako součást jednoho celku. Nyní vás žádám, abyste pomysleli na strom. Na pevný, široký, dobře zakořeněný strom, který tu už stojí hodně dlouho. Jeho koruna dosahuje k nebesům, zatímco se jeho kořeny rozšiřují hluboko do země. Setkejte se s esencí tohoto stromu. Na chvíli svým vědomím vnímejte jeho klidnou, stabilní a zakořeněnou sílu. Sestupte do jeho kořenů. Vnímejte, jak tato bytost žije, roste a vyzařuje na Zemi svou energii. Vnímejte, co vám má tento strom poskytnout, jaký aspekt jeho energie vás nejvíc volá. Dovolte, ať vámi tato energie proudí, a přijímejte ji a vnímejte, co od vás tento strom chce přijmout, protože ve všem je výměna. Vnímá vaši přítomnost stejně jako vy vnímáte tu jeho. Strom je taktéž živoucí energie a cítí vás. Sledujte, jak vaši návštěvu prožívá.

Ráda bych vám pověděla víc o jeho prožitku. Často sami sebe na Zemi vnímáte jako velké vykrádače, jako ty, kteří znečišťují Zemi a ruší její přirozenou rovnováhu. To je do jisté míry pravda, protože mezi lidmi a přírodou v této době existuje hluboká disharmonie. Chci vám však připomenout to, že já, Země a všechny mé přírodní říše, vás vítají. Jste na Zemi vítaní. Těšíme se z vaší přítomnosti a energie a máme z ní prospěch. Přišli jste sem přinést něco nového a výjimečného: sdílet své hvězdné světlo a kosmickou moudrost. V jistém smyslu jste zde všichni návštěvníci. Jednou nohou jste součástí Země, fyzickou bytostí stejně jako zvířata a rostliny. Zároveň však přicházíte na Zemi přinést něco jiného, zcela nový způsob bytí. Jste svobodní, máte svobodnou vůli. Můžete se vyvíjet, můžete vnášet na Zemi vnášet světlo, něco, co dává novou hybnou sílu do všeho živého. Vnímejte, že strom se z vaší přítomnosti těší a je rozradostnělý. Přivádí něco do pohybu, což je jednoduše proud lásky. To, čím ve skutečnosti jste, strom ovlivňuje nejhlouběji. Můžete to vnímat v běžných zvyklostech vašeho okolí, v zahradě, ve svých zvířecích miláčcích. Když na sebe vzájemně úzce působíte, pak vám dávají něco nazpět.

Žádám vás, abyste si nyní vybrali zvíře, které k vám chce přijít, aby vám něco ujasnilo. Dovolte mu, aby se objevilo ve vaší představivosti. Zvíře vám chce pomoct, abyste se na Zemi cítili dobře a bezpečně. Abyste byli dobře spojeni se zemí pod vámi a byli tak připraveni projevit se s důvěrou a jistotou. Zvíře zná tuto jistotu, toto útočiště. Je se Zemí zajedno a nemá žádné pochybnosti o svém právu existovat. Jednoduše existuje, žije, dýchá a roste.

Vstupte svým vědomí do tohoto zvířete. Dovolte si jednoduše se s ním spojit. Na chvíli v tomto zvířeti vnímejte nedostatek myšlenkových procesů. Není zamořeno nadměrným přemýšlením tak jako lidé. Vnímejte jak příroda proudí bez námahy skrze toto zvíře. Vnímejte, jak blízko vás přivádí k Zemi. Vnímejte tuto čistotu, užitečnost tohoto zvířete. Pozorujte, jak zvíře váš příchod vítá a jak se vaše energie spojuje s jeho energií. Pociťte, že je vaše energie vítaná, že se dotýká něčeho ve zvířeti, co mu dělá dobře a co ho posiluje. Mezi vámi dvěma existuje interakce.

Zvíře vás žádá, abyste se seznámili s energiemi přírody a tak se začali na Zemi cítit doma. Abyste věděli, že je tu pro vás místo. Když to pojmenujeme důrazněji, přírodní říše na vás čekají. Chceme se inspirovat energií, kterou přinášíte. Výměnou za to vás chceme přijmout, abyste se stali součástí celku. Jste tu vítaní.

Jsem vděčná za vaši odvahu a vytrvalost. Posouváme se na Zemi k nové éře. V nové éře je pro lidské bytosti a přírodu zásadní, aby spolu znovu spolupracovali z vnitřního spojení. Vše je vědomé a chce spolu navzájem spolupracovat. Tak by to mělo být. Každé přírodní stvoření cítí, že je součástí celku. Mé nejhlubší přání je, abyste i vy věděli, že jste zde na Zemi součástí tohoto celku. Abyste Zemi prožívali jako svůj Domov, nejen tím, že jste bytostí kosmického původu, ale i tím, že ji prožíváte s žijícími stvořeními kolem sebe. Oslavujte život se vším, co tu je. To je důležitý úkol, který dnes před lidstvem je. To přivede Zemi k naplnění a vás všechny učiní inspirujícími a radostnými bytostmi.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství