Menu

Vztahy a spojení duší

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, drazí muži a ženy, hovoří k vám Marie Magdaléna. Jsem stejná jako vy, přítelkyně, která není nad vámi, ale která je s vámi důvěrně spojena prostřednictvím vašeho tlukotu srdce, který překračuje věky. Tohle přesně spojení duší dělá: překračuje staletí a mnoho životů, kterými jste zde na Zemi prošli. Duše je z jiné dimenze, než pozemská osobnost, se kterou se ve svém každodenním životě vypořádáváte.

Je pro vás přirozené být ukotveni ve své pozemské osobnosti, která je utvářena mnoha vnějšími vlivy. Například vaše genetická predispozice s její současnou formou je v zásadě něco, co jste zdědili od svých rodičů, když vaše duše přišla na Zemi. Ve vašem raném dětství vás taktéž pomohli utvářet vaši rodiče svou energií, svými pohledy a zázemím. Jejich reakce na vás, jejich emocionální otevřenost a stupeň jejich přítomnosti nebo naopak nedostatek utvářeli to, kým nyní jste. Později vás stále ovlivňovaly i další vlivy: vaše rodina, vaše domovina, společnost, ve které jste vyrůstali, vzdělání, vaši vrstevníci. Z pozemské atmosféry jste přijali za své mnoho vnějších vlivů, které přemohly to, čím přirozeně jste.

Když jste se narodili na Zemi, začali jste něco zcela nového. I když vaše duše putovala na Zemi mnoha životy a získala mnoho zkušeností, každé narození je přesto krokem do neznáma, nová větev na stromu vaší duše. To, co je nové a neznámé je to, co dítě činí tak jedinečným, dokážete to cítit už z novorozeněte. Rodiče a ti, kteří novorozeňátko pozorují, jsou naplněni hlubokým údivem, úctou a respektem, jaký ohromný zázrak se odehrává, když se ve světě objeví nové dítě: jedinečné, čistý štít. Ano a taktéž lidská bytost s celou historií duše a zároveň s naprosto novou otevřeností ke zkušenostem – a to je něco, pro co se duše jako nebeský rodič dítěte již rozhodla.

Obdivujte odvahu každého nově narozeného dítěte a dítěte, kterým jste kdysi byli, dítěte, které učinilo skok do tohoto světa. Věděli jste, že jdete do neznámého a že se ponoříte do vnějších vlivů, které zajisté nebyly všechny blahodárné, ale učinili jste tak. Ve světě, ve kterém jste jako dítě žili a ve kterém žijete nyní, je stále mnoho strachu a bolesti z minulosti. Lidé nesou emocionální traumata: rodiče, rodinní příslušníci, přátelé – všichni se s tím potýkají. Struktura vaší společnosti, ačkoli se mění, ještě stále není otevřena lásce, hlasu srdce, hlasu duše. Mezi lidmi je tu stále mnoho bezmoci, úzkosti a nedorozumění a to vše vás ovlivňovalo, i když jste vyrůstali.

Jste tu, abyste přinášeli Zemi a lidstvu něco nového, něco, co je jedinečné a je pro vaši duši dokonce nové. I když má vaše duše bohatou moudrost nashromážděnou z minulých životů, nyní můžete s tím, co je z vaší duše k dispozici, zažívat a dávat něco jedinečného a nového Zemi, která naoplátku obohacuje vaši duši obohacuje. Neboť, kdyby vaše duše už vše věděla a chápala, proč byste začínali nový život? Ceňte si vaší vlastní odvahy a vězte, že své duši přidáváte něco nového.

Tento proces dávání něčeho světu, činit jedinečný přínos však není bez bolesti. Abyste se dostali do spojení se zkušenostmi své duše, uvědomili jste si, kdo skutečně jste, a abyste ze sebe dali opět něco nového, je zapotřebí shodit nejdříve vše, co nejste. Nechat odejít to, co jste ze svého prostředí vstřebali bez pochybností. Citlivé lidé – a mnoho z vás jimi jste – jste vstřebali takových vlivů tak moc, že často nedokážete rozeznat, co je vaše a co pochází z vnějšího světa: od rodičů a druhých. Jedná se tedy velký závazek, hluboké hledání, když se snažíte navázat spojení se svou duší a chcete z tohoto zdroje žít.

Nyní se obrátím k tématu vztahů. Každý z vás touží po spojení, po porozumění, po vřelosti. Chcete být druhým viděni za to kým jste, ačkoli na nejhlubší úrovni toužíte po spojení duší. Víte, že když se duše spojí s druhou, ožijete. Vyzařujete zevnitř, jste vzrušení, inspirovaní v moha oblastech svého života. Spojení duše k duši uvnitř vás něco probouzí, je to jako když přicházíte k sobě domů. To je to, co je probouzeno a pobouzeno, když se spojujete s druhým.

Přesto tento problém s lidskými vztahy leží v tom, že ne každý je také plně spojen se svou vlastní duší a tento nedostatek vytváří prázdno uvnitř: nostalgii, toužení, touhu po spojení. Z tohoto prázdna, začínáte druhého vnímat téměř jako super člověka, který vás přichází vysvobodit, je tu přece konečně někdo, kdo vám rozumí. Druhý je vnímán jako božský, prvotní matka nebo prvotní otec, kterého jste ve svém dětství nikdy neměli, bůh nebo bohyně, která zůstala mimo dosah vašich modliteb a meditací.

Láska – romantická láska, sexuální láska, láska mezi partnery – která se vám jeví jako ideální a která osvobodí tyto touhy vaší duše. Tato ideální láska má dobrý základ, neboť objevovat svou duši za pozemskými závoji iluzí a strachu je přesně to, proč tu jste. Pokud však nejste uvnitř sebe doma a chcete zaplnit prázdnotu uvnitř sebe něčím vnějším, pak se může začít v intimním vztahu odvíjet negativní spirála a to může vést k ohromné bolesti. A to je něco, co mezi milostnými partnery vidíte pravidelně. Upínají se jeden na druhého jako dvě tonoucí osoby, obě zlomené a utrápené vnitřní prázdnotou, kterou zpočátku doufali, že druhá osoba zaplní. Tato druhá osoba však taktéž zápasí se svou vlastní vnitřní prázdnotou. Proto zidealizovaná láska může vést k nedorozumění, zklamání a bolestivému chování. Je tedy zásadní, abyste zůstali se svou vlastní duší spojení.

Vztah ve formě setkání, srdečného spojení od duše k duši, které se může přihodit ve všech oblastech života, vám může pomoci. Velká láska, milostná láska, se vás může dotknout tak intenzivně, že vás může přivést do spojení se svou vlastní duší, což znamená, že se můžete znovu a znovu cítit jiskřiví, plní života a svěží jako novorozené dítě. Jste pak zcela v ohni! To se odehrává v podstatě proto, že si pamatuje své nejhlubší já, svoji duši a že důvodem, proč jste se narodili bylo, abyste tuto radost vyjádřili.

Nyní bych ráda řekla něco o této roli, o spojení mezi romantickou láskou a sexuální přitažlivostí. Láska a sexualita k sobě patří. Původním záměrem sexuální přitažlivosti mezi dvěma partnery je, že si navzájem otevírají duši. Jistě si vzpomínáte na to, jaké to je zamilovat se a prožívat, jak se ve vás vše otevírá. Druhý se vás dotýká tak hluboko, že propouštíte všechny druhy jistot a předsudků. Byli jste zcela otevřeni pro zázrak bytí, tvář, myšlenky a pocity druhého. Jako by byly vaše vlastní myšlenky vypnuty.

Romantická láska je iniciace, brána, která se otevírá a vy tak získáváte přístup k druhému, který se na vás dívá bez hodnocení v zářivém úžasu. Brána se však točí oběma směry. Romantická láska vám taktéž otevírá oči ke svým vlastním možnostem, které byly skryty nebo zastřeny prachem konvence a denní lopotou. Láska, zamilovanost odehrávající se mezi dvěma dušemi, otevírá doširoka dveře a v tom smyslu je to iniciace, která vám pomáhá prožít na hluboké úrovni svou vlastní duši.

Dalo by se říci, že každé mimořádné setkání dvou lidí má element romantické lásky. Můžete ji vidět dokonce i s otcem nebo matkou, kteří mají miminko. To, co cítí je něco jako romantická láska: jsou fascinováni nemluvnětem, zázrakem, bezprostředností a osvobozením od podmínek. A to je něco podobného jako proud romantické lásky a to i na úrovni vaší práce, když děláte něco tvořivého, inspirujícího, něco, co vás naplňuje. Je to proud extáze, pozvednutí, které ve vás vše probouzí a to je dobré – to je síla vaší duše.

Když tento proud cítíte v přítomnosti druhého – například milovaného, partnera, dítěte – věci se mohou pokazit, když se k druhé osobě příliš upnete, když si myslíte, že bez ní nemůžete žít, tak jste na ní závislí, abyste měli onen pocit, který obnovuje spojení s vaší duší. V této závislosti leží nebezpečí, neboť pokud jste závislí na druhém, nakonec ho budete chtít vlastnit. Můžete mít i takový strach ze ztráty této osoby, že stavíte zeď a vzdalujete se. Úzkost z odloučení a strach ze vztahů jsou obranou před závislostí na někom jiném.

A tak vidíte, že ta láska, která vás jednou přivedla do extáze, vás může taktéž přivést k naprostému zoufalství, pokud vám tato osoba není zcela k dispozici nebo když vaše láska není oplácena tak, jak jste doufali. Nebo – a to se také děje – romantická láska se vyvíjí, ale vy se přitom navzájem setkáváte se svými temnými částmi, s charakteristikami, které vyvolávají rozsudky strachu a hněvu. Romantická láska je bránou, skrze kterou vstupujete do vztahu, když však tato láska více vystřízliví, může vás také vést k temným a nevědomým aspektům. Když ve vztahu vyplují na povrch, věci se tak mohou stát konfrontační a hodí oba partnery zpět do vnitřní prázdnoty, kterou mohou zaplnit jen oni sami. Láska a romantická láska jsou připomínkami, které vás probouzí, otevírají k větším možnostem. Nakonec vás však nutí podívat se do nejhlubší temnoty uvnitř sebe a prozkoumat, co stále zůstává skryto.

Není to jen záležitost závislosti, ale taktéž touha po moci, která chce druhou osobu vlastnit a mít naprostou jistotu druhého. Protože ve všech formách závislosti je taktéž potřeba moci, potřeba kontroly, neschopnost pustit a taktéž hluboká bolest, která za tím leží: strach ze samoty, strach z odloučení nejen od druhých, ale od celistvosti života, od Boha. Je to v podstatě nejhlubší strach, který ve vás leží: být v zavržení, být mimo Celek, být mrtví. Přístup je život: hluboce pociťované spojení, které pramení věčně, zdroj tvořivosti a radosti. Smrt definuji jako absenci živoucího spojení, což je také nepřítomnost duše a to je to, co vás děsí nejvíc. Romantická láska vytváří velmi intenzivní touhu, ale má taktéž potenciál pro vytváření intenzivního pocitu ztracenosti.

Všechny vás vyzívám, abyste zavolali svoji duši, přestavili si, že vaše nejhlubší jádro je ve vás živé, i když vaše pozemské vědomí nemusí být vždy schopné do něj vstoupit nebo ho přímo vnímat. Dítě, kterým jste kdysi byli, které přišlo na tento svět, svěží a nové se svými vlastními dary a jedinečným přínosem, stále žije ve všech buňkách vašeho těla. Zavolejte ho! Řekněte své vlastní jméno a vnitřně vnímejte svoji původní podobu za tím. To je to, co skutečně hledáte: živoucí spojení se svým vlastním božským jádrem. Když se spojíte s tímto vnitřním jádrem, s tímto zdrojem radosti a štěstí, život bude hojnější. Není třeba si dokazovat příliš a máte menší potřebu závislosti na druhých lidech. Pak si stačíte sami.

Milujete se ne proto, že jste dosáhli všechny druhy věcí a jste úspěšní, ale proto, že se vidíte očima úžasu, tak jako někdo, kdo se zamiluje. Zajímáte se o sebe, jste zapojení, zvědaví. Víte, že Bůh žije uvnitř vás! Zapojíte-li svět do tohoto základního pocitu, vztahy s ostatními vás mohou obohacovat, inspirovat a můžete být šťastní bez závislosti na nich. Cítíte se spojení se svou vlastní podstatou, se svým jádrem a spočíváte uvnitř sebe. Nakonec je to cíl všech duší, které vstupují do tohoto života, ať už žijí krátce nebo dlouho. Jste široce otevřeni svým vlastním schopnostem a inspiraci a přebíráte je plně v sobě. To znamená, že nejste závislí na druhém, který ve vás tyto pocity vyvolá, ale že prožíváte tyto pocity jako svůj vlastní odkaz – jsou vámi. Skutečná romantická láska je vždy láskou pro sebe sama, pro vnitřní dítě – původní dítě – které stojí v přímém spojení s vaší duší.

Když toužíte znovu vnímat toto vnitřní dítě a spojit se se sebou s úžasem, soucitem a důvěrou, že život je dobrý, pak zůstaňte životu otevření. Život vás bude stále probouzet a třást s vámi situacemi a setkáními s druhými lidmi a událostmi. Nemusí být vždy zábavné, ale takové události fungují jako brána: něco se otevírá. Důvěřujte, že tyto události jsou cenné, zůstaňte otevřeni zázrakům života. Abyste přijali zázrak, někdy musíte projít hlubokými temnými údolími, jež jsou nepochybně tím případem. Bolest a utrpení v lidech může být ohromné, ale to, co vám může pomoci je, že povzbuzujete vědomí své duše. To dává bolesti uzemnění a obklopuje ji laskavostí.

Vaše duše v sobě nese moudrost, která sahá daleko za pozemský horizont. Důvěřujte tomu! Můžete vytvářet a vyživovat spojení se svou duší v tichu a klidu. A nesuďte se: jste nádherné lidské bytosti, dokonalí takoví, jací jste. Podívejte se na sebe na chvíli našima očima. Vnímejte energii, která je seskupená kolem vás, ve které je přítomno mnoho průvodců a nápomocných energií, které vás milují a pečují o vás. Jste nám tak drahocenní, tak vzácní. Každá lidská bytost je jako perla, jedinečná a nenahraditelná. Důvěřujte, že jste takovou perlou. Buďte na sebe jemní.

Všechny vás s láskou zdravím. Děkuji za vaši přítomnost.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková

www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství