Menu

Odvažte se být jiní!

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua, váš bratr a rovnocenný. Žil jsem mezi lidmi jako člověk. I když tu nejsem fyzicky, jsem s vámi, jsem ve vašich srdcích a přicházím jejich prostřednictvím. Jste se mnou spojeni jako nositelé Kristovské energie.

Kristovská energie je spojením, na úrovni mimo čas a prostor je jedním. Nejsem jednotlivcem, kterým jsem na Zemi byl jako Ježíš či Jeshua. Jsem ve vás a to, čím jste vy, hovoří skrze mě. Hovořím z úrovně jednoty, která leží za pozemským časem a prostorem, za tím fyzickým a hmotným. Proto na mě nepohlížejte jako na učitele, gurua nebo průvodce. Jsem jedním z vás – ve skutečnosti jsem s vámi jedno.

Když jsem zde a prostřednictvím někoho hovořím, zároveň jsem i uvnitř vás. Cítím, co v této chvíli potřebujete, abyste se hlouběji inkarnovali, vyjádřili své světlo, plamen své duše, své jedinečné božství a zde na Zemi ho ukotvili. Je to jediná věc, která vám dá pocit naplnění.

Vy všichni jste již ve svém vývoji vědomí došli tak daleko, že vám už nezáleží na světských obrazech úspěchu, vítězství, moci či prestiže. Tyto obrazy však na vás stále mají vliv, i když ne tolik na jejich skutečné dosažení: na úspěch nebo moc, abyste se mohli stát známými a slavnými. Někdy však toužíte zapojit se, náležet a cítit spojení s lidmi kolem vás.

Tyto představy o úspěchu a výkonu ve vaší společnosti vás však hluboce během vašeho dětství a dospívání ovlivňují. To je ve vašem životě čas, kdy jste velmi citliví na sounáležitost nebo pocit, že jste jiní. Patřit do nějaké skupiny je pro lidi tak důležité, zvláště pro děti, neboť lidé jsou od přírody společenští tvorové. Součástí lidského bytí je, že se chcete spojit s druhými nebo alespoň s druhým.

Když jste však spojeni se světem a lidmi kolem vás, dokonce i s jednou osobou, dostáváte pak vstupy, které ve skutečnosti neodpovídají podnětům z vaší duše – vašemu přirozenému stavu – pak jste zmatení. Často se to stává, když jste mladí: dostáváte dezinformace, které neodpovídají vašemu bytí a to vás mate. Chcete být součástí komunity a být milováni: nejdříve svými rodiči a později přáteli a vrstevníky. Chcete prožívat sociální úspěch, ale kvůli zmatku, který ve vás nastává, jste do jisté míry odděleni od sebe samých.

Nemůžete žít nepřetržitě mimo sebe a bez ohledu na své vnitřní já, protože to nakonec povede k vnitřnímu rozkolu a k žití falešného života a pak se začnou věci zhoršovat. Tento vnitřní rozkol je vyjádřen prostřednictvím pocitů: nespokojenost, nejistota, strach, pochyby o sobě samém, nedostatek tvořivosti. Nakonec budete bez života nebo dokonce v depresi. Tento rozkol se může projevovat i na fyzické úrovni, neboť vaše emoce mají přímý vliv na vaše tělo. Tato rozpolcenost, která ve vás vyvstává, když dospíváte, je prožívána téměř každým a je velmi bolestivá, protože vašim skutečným smyslem, proč tu být, je věnovat pozornost své duši, svému jedinečnému světlu. Nejste tu, abyste se přizpůsobili, ale abyste tvořili nový svět, jste tedy téměř předurčeni k tomu, abyste se lišili od ostatních a nesrovnávali se s vnějšími očekáváními.

Chtěl bych vás požádat, abyste vnímali, jak se právě teď cítíte být jiní. Běžte zpět v čase a uvědomte si, jak jste to jako malé dítě prožívali: „Něco není v pořádku – nedokážu zapadnout – opravdu nedokážu zapadnout do existujících standardů či představ toho, co je správné, vzrušující a užitečné.“ Vnímejte jako dítě své váhání. Vnímejte, zda uvnitř vás něco vybublává z minulosti; časy, kdy jste se dívali na svět a lidi kolem sebe a mysleli si: „Něco tu není správně; cítím se jinak. Zdá se, že ostatní lidé vědí, co se děje a co se stane, ale já to tak neprožívám.“ Pokuste se do tohoto pocitu vnést tolik jasnosti, kolik můžete, to, že se nedokážete spojit se světem kolem; s pocitem, že jste jiní, leč nevíte jak a proč.

Velmi dobře si nicméně uvědomujete: „Myslím a cítím se jinak.“ Vnímejte originalitu v tomto vědění. Dlouho jste se pokoušeli tuto svou část odsunout, protože jste se chtěli tak moc spojit s druhými lidmi, abyste byli milováni. Mějte soucit s touto svou částí, která se touží spojit, být viděna a sdílet své světlo s druhými. Mějte pro ni soucit, ale také z ní vystupte. Vnímejte, jak jste potlačili, ignorovali a popřeli, kým skutečně jste, tím, že jste se tolik snažili přizpůsobit.

Abych Vám pomohl jasněji vnímat tuto potlačenou část, která je tak originální, žádám vás, abyste si představili následující. Nacházíte se na velké, prázdné planině v přírodě, otevřené a širé – nad sebou vidíte široké nebe. Vnímáte pozemské elementy, ať jste kdekoli: na poušti, na pláži, na travnatém poli. Nejsou tam žádní lidé, žádné stopy lidské společnosti. Jste tam ve volné divočině a cítíte se tam doma. Cítíte, že jste součástí této Země a přírody. Dotkněte se země svýma rukama a vnímejte její pevnost. Vnímejte vítr a rostliny kolem sebe.

Nyní vidíte, jak se objevuje nějaké zvíře, možná je jich i víc. Tam venku je zvíře, které k vám patří a chce k vám přijít. Nyní přišlo k vám a stojí nebo leží u vás, nebojí se vás. Toto zvíře se cítí jako doma s vaší původní, přirozenou energií, protože je v přírodě doma. Vnímejte, zda toto zvíře vidíte nebo cítíte a pohlédněte mu do očí. Vnímejte jeho krásu, tak čistou a nezkaženou. Nezajímají ho obrazy úspěchu, přizpůsobení se o tom, jak by to mělo být, nebo o tom, jak se musíte snažit. Toto zvíře je velmi svobodné a nezávislé. Nemá žádný smysl pro sociální tlak, sociální rámce či klece, do kterých se zavíráte. Vnímejte, zda toto zvíře dokážete pojmenovat, dát mu jméno, které se vám líbí.

Toto zvíře představuje vaše původní já, část, která nezapadá. Vnímejte její divokost a hrdost, neboť zvíře má přirozenou hrdost a důstojnost. Netrpí všemi těmi lidskými koncepty, a tak ze sebe nedělá blázna, aby se do nich snažilo zapadnout. Vezměte si každodenní situaci ve svém životě: situaci doma, v práci nebo s lidmi, kde se často cítíte nepříjemně, protože se cítíte pod tlakem, cítíte se malí nebo nuceni přizpůsobit se. Představte si, že se v takové situaci nacházíte jako toto zvíře, že se dostáváte do kůže tohoto zvíře a díváte se na tuto situaci jeho očima. Nebojte se toho, co uvidíte. Zvíře je ve svém vnímání velmi pronikavé a nereaguje na iluze – nevšímá si toho. Chcete-li tento svět změnit – což je součástí poslání vaší duše – potřebujete toto zvíře.

Odvažte se být jiní! Odvažte se znovu poznat své původní já a dobře se o sebe postarejte. Pokoušet se přizpůsobit a příliš vstřebávat obrazy světa je v rozporu s dobrou péči o sebe sama. Starat se o sebe znamená stanovit a střežit svůj vlastní prostor zcela přirozeně a s jistotou. Znamená to také opustit, pakliže vás něco nevyživuje či neinspiruje, znamená to říci „ne“, když někdo narušuje váš prostor, chránit se samozřejmým a přirozeným způsobem. Může to pro vás být i náročné, protože jste plní představ o tom, jaké by věci měly být. Odhození těchto představ od vás vyžaduje, abyste vynaložili úsilí tam, kde je to pro zvíře velmi přirozené a bez jakékoli námahy.

V zásadě je to velmi jednoduché. Problémem však je, že pro vás je to těžké, protože se bojíte kritiky nebo si myslíte, že je to dokonce nebezpečné. To však nyní neplatí a zejména v této době, neboť existuje velká potřeba po lidech, kteří nezapadají, kteří jsou jiní a originální a kteří mají ze své originality co říct. Tato příležitost je v jistém smyslu pro tuto dobu jedinečná. Existovaly časy, kdy bylo téměř nemožné mluvit nahlas a být jinými, a na Zemi existují místa, kde to může být stále obtížné. Bylo však dosaženo zásadní změny, probíhá obrat. Proto lze stále více vidět a slyšet hlasy originality a přirozenosti – touhy lidských duší. U lidstva existuje touha po originalitě, zvláště u mladší generace.

Je důležité, aby se dospělí ujali vedení a ujistili se, že je jejich hlas slyšet, aby prolomili staré struktury. Vedení dospělých je nezbytné, protože mnoho dětí je nyní těmto obrazům, strukturám a úsudkům minulosti zaprodáváno. Jsou příliš citliví na to, aby se přizpůsobili, i kdyby jen trošku. Potřebujeme tedy vůdce, spirituálně vyzrálé lidi, kteří chápou důležitost prolomení těchto chorobných obrazů a norem, kteří se odváží ukázat svou originalitu především pro sebe, ale také připravit cestu pro nové generace, které přináší něco nové. Je velmi důležité tuto cestu připravit, protože nové může růst pouze v úrodném prostředí.

Žádám vás proto, abyste se brali vážně a velmi vědomě, abyste vnímali, jak jste jiní. Přijměte od mě to, že to neporuší spojení s druhými lidmi. V tomto dni a věku je zvláště možné být sami sebou, jak se to nazývá. Myslím tím být svým původním já, ze kterého svrhnete věci, které byly považovány za nedotknutelné. V tomto čase to je nejen možné, ale zoufale potřebné, protože na Zemi právě vstupuje nová vlna a může být zrozena pouze prostřednictvím jednotlivců. Nikdy se tak nestane prostřednictvím organizací, politických institucí a hierarchických struktur. Něco takového může být zrozeno jen zdola nahoru, tedy prostřednictvím velkého počtu jednotlivců.

Vaše individuální cesta je pro vás samozřejmě důležitá, prostřednictvím jí však současně přenášíte jiskru do kolektivního vědomí. A všechny tyto jiskry jednotlivců pak společně přináší něco nového: vlnu nové energie. Přijměte do sebe zvíře, které jste právě viděli – je tvořivým klíčem. Můžete použít svou představivost a dláždit cestu pro svou vlastní energii duše.

Mockrát děkuji za vaši pozornost. Jsem s vámi – nejste sami. Tady a teď na Zemi existuje pole energie, která vás pozvedává. Je již tak silné, že se s ním můžete bez váhání spojit a můžete se na něj naladit pro své každodenní volby.

Moc vám děkuji za to, kým jste.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství