Menu

Čas na oslavu

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem mezi vámi, jsem Jeshua. Jsem s vámi rád. Vnímejte moji přítomnost v této místnosti. Jsme si rovní, jsem váš přítel a bratr.

Rád bych vám pověděl, že tohle je čas na oslavu. Vím, že mnozí z vás máte stále obavy a strachy ohledně voleb, které jste museli ve svém životě učinit. Kristovské vědomí se však v srdcích vás všech probouzí jako plamen. Je stále velmi jemný a nestabilní, ale je tam, probouzí se. Když jsme všichni spolu tak jako nyní, když se navzájem poznáváme ze srdce, z duše, umožňuje nám to uvnitř nás zažehnout oheň.

Prosím, vnímejte mě ve svém srdci. Byl jsem právě tak člověkem, jako jste vy, a tak na mě nepohlížejte jako na vyvýšeného mistra, který je nad vámi. Chci s vámi sdílet vaši radost a smích stejně jako vaši bolest a osamělost. Chci s vámi být po celou dobu. Pociťte objetí naděje. Zde můžete být Doma, nyní se můžete uvolnit. Vedli jste si velmi dobře, byli jste velmi odvážní.

Jdete ve svém životě na Zemi obtížnou cestou a já vám o této cestě něco povím. Patříte k rodině duší, které budu nazývat pracovníky světla, žili jste na Zemi mnoho životů. Vaše duše se vyvíjela skrze mnoho staletí, v jistém bodě však nastala ve vašem srdci a duši hluboká změna. Je těžké shrnout tuto cestu pár slovy, ale pokusím se o to následujícím způsobem.

Když začínáte jako individuální duše svoji cestu, začínáte prozkoumávat vesmír a prožívat život nejen na Zemi, ale zároveň i na několika místech ve vesmíru, který je nekonečný. Zároveň se však cítíte odděleni od Domova, od původní Jednoty, které jste byli součástí, a proto, když se narodíte jako individuální duše, přináší to sebou i bolest zrození.

V počátečních fázích své cesty jako duše se snažíte tuto bolest oddělení vyléčit tím, že se díváte mimo sebe. Vaše ego se snaží získat moc, aby se cítilo dobře a Doma, aby shromáždilo moc a vládlo nad ostatními, aby mělo pocit kontroly, který vám poskytuje dočasný klid. Jak však postupujete dál a vyvíjíte se, zjišťujete, že neexistují žádné vnější způsoby, jak tuto bolest z odloučení zmírnit. Když si to hluboce a skutečně uvědomíte, začínáte svou duchovní cestu.

I když ještě neznáte odpovědi, uvědomujete si, že odpovědi jsou ve vás a nikoli venku, a tehdy se stáváte pracovníkem světla. Začínáte pouštět ego a otevírat se vědomí srdce, i přesto, že ještě dlouho zůstáváte uvíznutí tak nějak uprostřed. Chcete vědomí založené na egu propustit, avšak nedokážete ještě plně důvěřovat vědomí založenému na srdci.

Mnozí pracovníci světla na Zemi se rodí s upřímnou a hlubokou touhou dosáhnout v tomto životě vědomí založeného na srdci. Společnost, jaká v současnosti na Zemi panuje, však ještě skok do vědomí založeného na srdci neučinila.

Když jako dítě vyrůstáte, jste bombardováni informacemi o tom, jaký by měl „dobrý život“ být. Jste učeni, abyste zapadli do společnosti a dosáhli ideálů, které vám společnost nabízí. Společnost vám během výchovy vtiskla mnoho obrazů a představ o tom, jaké to je být dobrým a úspěšným člověkem. Jako pracovník světla však do těchto ideálů a požadavků nezapadáte; nerezonují s vaší duší. Cítíte se odlišní a jako byste se nedokázali přizpůsobit tomu, co vám společnost říká.

Když se v lidech kolem sebe nepoznáváte, začínáte se cítit osaměle a dokonce zoufale. Začínáte se zpochybňovat a negativně hodnotit to, kým jste, a to vám škodí. Tragické a paradoxní je, že se na Zemi máte cítit jiní, že máte nezapadnout. Dokážete cítit, že naplňujete poslání své duše tím, že jste jiní a že přinášíte na Zemi nové vědomí?

Na Zemi se nyní v globálním měřítku odehrává to, že dominantní vědomí založené na egu ničí přírodu a Zemi. Vědomí založené na egu je řízeno potřebou kontroly, a tudíž nedokáže být v harmonii s přírodou a druhými bytostmi. Ego vždy touží po kontrole, je jako velká díra, která musí být neustále zaplňována, a tak dychtí po lásce, uznání a úspěchu zvenku.

Nejsem tu, abych tento druh vědomí soudil, neboť je součástí evoluce duše, přicházím vám však říci, že nyní jste za tím. Nemusíte již poslouchat pravidla a normy společnosti, která je stále založená na vědomí ega. Pravím vám, mějte sebedůvěru a opravdově oceňte sami sebe. Chci, byste povstali a byli na sebe hrdí. Jste učitelé, přinášíte světu světlo.

Vnímejte mé volání. Žádám vás, abyste nedělali nic menšího než to, abyste byli sami sebou – abyste byli jiní. Sdílejte své pohledy, své původní nápady, svou intuici se světem. Nebojte se odmítnutí a nehledejte uznání mimo sebe. Vnímejte svou vnitřní sílu a buďte si ji vědomi. To je to, co svět nyní potřebuje.

Existuje tu paradox. Když vás žádám o to, abyste na sebe byli pyšní, nemyslím tím egoistický způsob pýchy. Žádám vás, abyste se otevřeli skutečné síle a záři svého srdce. Největší past, která nyní pro pracovníky světla na Zemi existuje, je nedostatek sebevědomí. Často  se cítí osamoceni a opuštěni společností a jejich vnitřní dítě potřebuje lásku a ochranu. Proto tak často zdůrazňuji, jak je důležité  obejmout své vnitřní dítě, protože se jedná o tu nejzranitelnější část a má tendenci hledat vnější řešení. Obejměte tedy své vnitřní dítě a buďte si vědomi jeho krásy a vibrací lásky a soucitu, které nosíte ve svých srdcích.

Jak tu nyní sedíme, vnímejte na okamžik vibraci, která je v této místnosti přítomná – vibraci svých duší. Vnímejte světlo a moudrost shromážděné za mnoho životů. Toto světlo, které je nyní přítomné, je vaše, není moje. Jsem tu, abych vám ho připomněl. A jsem tu také proto, abych vám připomněl, že je v pořádku být jiný – máte být jiní – jste poslové z jiné dimenze.

Máte se posunout za egoistické vědomí. Samozřejmě, že se stále musíte potýkat uvnitř sebe se strachem a pochybnosti, máte však ve svém srdci pochopení a soucit, abyste na sebe pohlíželi očima přijetí. Buďte k sobě laskaví a milí, neboť jste tak zvyklí se soudit a trestat.

Rád bych skončil malým cvičením. Představte si, jak ve své pravé ruce pozvedáte pochodeň světla a už ji více neskrýváte. Představte si sami sebe ve svém každodenním prostředí, jak tuto pochodeň viditelně držíte před sebou. Nyní pohlédněte na to, zda chce něco ve vašem životě změnu, co by se změnilo, kdybyste takto drželi své světlo. Je to něco ve vašem vztahu nebo třeba v práci? Dovolte, nechť vás tato pochodeň světla, která je vaše, vede.

Nikdy se za toto světlo nestyďte a vnímejte ho takové, jaké skutečně je. Je to vaše světlo, co vám říká? Vnímejte jeho čistotu. Je to věčné světlo – je to světlo vaší duše. Vaše duše se chce vrátit Domů; chce propustit oddělenost. Po mnoha a mnoha cestách vesmírem se chce vrátit do středu Jednoty. Chce prožívat radost a inspiraci, která této Jednotě náleží.

Začal jsem toto poselství tím, že jsem řekl, že je nyní čas pro oslavu. Tím důvodem je, že je nyní na Zemi tolik lidí, tolik pracovníků světla, kteří mají tuto stejnou touhu po Jednotě, po Domově, že se věci začínají měnit. Smyslem vašeho života je přinést Domov dolů na Zemi. Když dosáhnete stavu Jednoty, když ve svém životě na Zemi odevzdáte vědomí srdce, pak jste dosáhli svého cíle. Když jste schopni udržovat toto vědomí v prostředí, které je stále v přechodu z ega do srdce, pak jste učiteli, kterými máte být, buďte tedy učiteli, kterými jste.

Hluboce vás miluji a jsem stále s vámi jako bratr a přítel.

Děkuji vám.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství