Menu

Kříž života – Připomínka domova

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přicházím k vám z druhého břehu, z říše světla a lásky, která přesahuje vaši představivost. Přesto jsem také velmi blízko. Hovořím k vám z vašeho vlastního srdce a vy jste mnou dojati, neboť říše, kde přebývám, a láska a světlo, které ji náleží, je taktéž vaše. Jste součástí této říše. Zrodili jste se z ní a zase se do ní vrátíte, neboť je vašim Domovem. Vnímejte její přítomnost mezi vámi tady a teď. To je to, co vám dnes přicházím nabídnout, připomínku Domova.

Jste tu, abyste přinesli energii Domova a uvedli ji mezi lidi na Zemi. Jste tu, abyste zavrtali své kořeny hluboko do Země, abyste se tu cítili dobře a bezpečně, a z tohoto místa propojení byli majákem světla pro všechny, kteří se cítí bez-Domova a hledají lásku a světlo.

Na Zemi je nyní čas extrémů. V kolektivním energetickém poli kolem planety je nyní mnoho temnoty, negativity a strachu, které udržují lidi v napětí, a vy to můžete cítit. Vnímejte tuto negativitu velmi objektivně a bez posuzování či jejího následování. Lidé jsou nuceni k výběru zoufalství, deprese, úzkosti nebo světla, naděje a lásky. Jednoduše prociťte na jedné straně mocnou vlnu pocitů krize a přemožení obavami, které s tím přichází, a na straně druhé vnímejte potenciál pro světlo a možnost probuzení vědomí, které umožní lidem, kteří to potřebují, aby se stali velmi silnými, povstali a mluvili způsobem, který je v souladu s jejich životem a pravdou.

Je tu i něco dalšího, co může vyvstat z krize, něco co můžete znát ze svého vlastního života. Ve chvílích krize se mohou objevit nápadně pronikavé linie energie, které jdou přímo do srdce, do jádra toho, kým jste. Mohli byste povědět, že energie proudící vámi jsou jako kříž. Proudí vámi horizontální energetická linie, která vás spojuje se světem kolem vás, s lidmi a fyzickým prostředím a zároveň je tu vertikální linie energie, která vás spojuje s Nebem nad vámi a Zemí pod vámi.

V této vertikální linii či ose jste v jistém smyslu sami, je to však jen v pozemském smyslu. Tam, ve vertikální ose, je to, co je pro vás nejdůležitější ? váš vztah k vašemu vyššímu já: k vaší duši, k vašemu kosmickému já a vztah se zemí pod vašimi chodidly: se Zemí, s Gaiou. Vnímejte tuto vertikální osu a to, jak vámi toto spojení proudí z vrcholku vaší hlavy až dolů k vašim palcům, kde se Nebe a Země spojují.

V tomto čase krize jsou lidé vraceni zpět k této vertikální linii. Když tu nenajdou nic důvěrně známého a zjistí, že neví, jak toto spojení učinit, je po tomto spojení vytvořená hluboká vnitřní touha. I když vnější jistoty padnou, tato vnitřní vertikální linie se stane jedinou věcí, která lidem nabízí bezpečné ukotvení.

Jste mezi těmi, kteří tuto potřebu znají již dlouho. Prošli jste mnoha životy, soustředili se na udržení svého zaměření na tuto vnitřní vertikální osu, která vás spojuje s Nebem a se Zemí. Mnozí z vás jste se během spirituálních životů, které jste všichni na Zemi vedli, dobrovolně zřekli světa, abyste toto spojení kultivovali.

V této době jsou lidé jako vy potřeba, lidé, kteří se dokáží spojit se svým božským jádrem a se srdcem Gaie, a z těchto spojení nalézt bezpečné ukotvení, z kterého žít, milovat a být šťastní. Když všechny vnější jistoty zmizí, stále tu pro vás zůstává tato spojovací linie. Proto vás v této chvíli žádám, abyste se na tuto linii soustředili. Soustřeďte se na korunní čakru na vrcholku vaší hlavy a vnímejte spojení se mnou. Jsem představitelem říše lásky, kterou nazýváte Domovem a kterou znáte, protože je taktéž vaší vlastní říší. Není to o mě, ale o tom, že prostřednictvím mé energie, můžete tuto přítomnost vnímat. To je důvod, proč je na mě vaše srdce upřené a jste mnou dojati, protože ve vás vyvolávám vaši nejhlubší božskou podstatu.

Vnímejte znovu-spojení se mnou a se sluncem, kterým jste: zářící hvězdou na nebi osvobozenou od času a prostoru ? nesvázanou. Dovolte věčnosti, aby vstoupila v této chvíli do vás a vnímejte svou absolutní svobodu. Nejste vázáni k formě, k tělu, a přesto jste se svobodně rozhodli zažívat tuto pozemskou inkarnaci. Napijte se této energie. Vnímejte svá křídla jako anděla světla a svobodně je roztáhněte. Nechť jsou vidět v celé své kráse, se zlatým leskem, který získala skrze mnoho, mnoho životních zkoušek, objevů a prožitků. Nyní vycházejí ke světlu Kristovské energie, ve své podstatě zlátnou: je to zlatá barva soucitu, spojení a vnímání jednoty mezi všemi extrémy. Vnímejte vřelost a sílu svých zlatých křídel.

Vnímejte, že jste přijali tato křídla a že si je zasloužíte. Vnímejte, že se můžete odevzdat a spočinout v procesu, který je ve vašem životě a na Zemi přítomný. Propusťte strach, kterým je strach z vaší vlastní velikosti, a dovolte svému světlu, aby bylo viděno. Představte si, že záříte, že šíříte přenádherné světlo a lidé jsou jím dojati. Vnímejte slzy emocí, které v nich vyvoláváte! Cítí se s vámi Doma, neboť vyjadřujete energii Domova.

Vaše velikost spojuje, nerozděluje. Vaše velikost zvyšuje lásku a nezanedbává druhé. To je starý způsob smýšlení, že si musíte odpírat, aby druzí mohli přijímat. Je to chyba. Spirituální práce je přesně opačná ? podobné přitahuje podobné. Neobávejte se, že některé osoby nebudou přijímat svůj spravedlivý podíl lásky. Podobné přitahuje podobné, a proto láska přitahuje lásku. Tam uvnitř sebe, kde víte, že existuje láska, vpusťte ?zlato? Kristovské energie. Tato láska, toto ?zlato? se bude zvyšovat samo od sebe a přitahovat druhé, kteří ucítí pohnutí lásky uvnitř sebe samých. Jako magnet budete přitahovat lidi, kteří se od vás chtějí učit, protože máte s druhými tolik co sdílet ? jste učiteli.

Byl jsem učitelem mnohým. To, co ve mě viděli, byla láska, soucit a odpuštění, které nedokázali dát sami sobě. Dal jsem jim ho, neboť jsem viděl světlo v jejich očích, zdroj, ze kterého my všichni pocházíme. To je to, co nyní musíte druhým dát. Spatřete světlo v jejich očích, jejich spojení se zdrojem všeho živého. To je základem bytí pracovníka světla.

Žádám vás, abyste se nyní spojili s druhou silou, která vás vyživuje a pomáhá vám na vertikální ose: síla, která je Gaia, síla tohoto anděla, kterého nazýváte Země. Vnímejte ji pod svými chodidly. Propusťte veškerou představu o této planetě jako o kusu hmoty, na které vše roste. Vnímejte duchaplné jádro a podstatu Gaie, její zářivou sílu, její nezničitelné světlo a schopnost obnovy a znovuzrození. Země se nyní rodí nanovo. Prochází novou fází svého vývoje a vy ji doprovázíte. Vnímejte to na okamžik! Vnímejte ve svých myšlenkách, jak na Zemi začíná jaro, nová zeleň, která pučí. Představte si, že vy sami jste takovým listem, čerstvým pupenem na větvi. Pociťte síly, které jsou přítomné, nutkání k vnějšímu rozvinutí. Prostřednictvím Slunce, jste přitahováni odhalit více ze své krásy.

Vnímejte Zemi jako anděla a obejměte ji. Jste si rovni. Spočiňte jemně svou hlavou na ramenou tohoto anděla a zeptejte se ho, co můžete učinit, abyste svou energii ještě více ukotvili, učinili hlubší spojení se Zemí, a tak se tu mohli cítit šťastní, uvolnění a v bezpečí. Země vám s tím chce pomoci: potřebuje kosmickou energii Domova, kterou jste sem přišli sdílet. Země potřebuje inspiraci, kterou přinášíte. Proto chce učinit vše, co je v jejích silách, aby vám dala kořeny. Chce vás přijmout. Vnímejte, jak se vám jako zářivá květina, otevírá. Jste jako včely, které ji opylovávají a tím šíří semínko dál. Dovolte Zemi, aby vás vyživovala, a přivede vás Domů stejně tak, jako to dělá moje energie.

Život na Zemi se týká rovnováhy. Rovnováhy mezi mnoha energiemi, které tu jsou přítomné. Mluvím o rovnováze mezi Nebem a Zemí uvnitř vás a v širším smyslu také o rovnováze mezi vertikální a horizontální osou: obrácení dovnitř k vertikálnímu spojení uvnitř svého jádra, a taktéž obrácení ven k horizontálnímu spojení se světem a dovolit si být viděn/a.

Rád bych pověděl něco o rovnováze mezi vnitřním a vnějším. V tomto kontextu bych rád hovořil o mužské a ženské energii uvnitř vás samých. Vy, kdo jste na osobní cestě, jste zde, abyste zasadili své světlo na Zemi. Touha pomáhat druhým lidem na jejich cestě vždy vyžaduje, abyste udržovali vnitřní rovnováhu, postoj, který říká: ?Kde vnitřně stojím? Co je můj další krok? Co bych měl/a přijmout, abych byl/a nyní viditelnější, abych vstoupil/a do své síly, zatímco se spojuji se světem??

Ohledně bytí ve světě ve vás existuje nejednoznačnost. Na jednu stranu máte ze světa strach, neboť je ohromující a zdá se nehostinný a nepřipravený na energii, kterou nesete. Přesto na straně druhé ve vás existuje tvořivost, která se chce projevit. Cítíte touhu být spatřeni, jinak se cítíte vnitřně neklidní a neuspokojení. Často se pohybujete uvnitř tohoto pole protichůdných energií: máte potřebu pohnout se ven, ale jste odrazeni strachem ? a když to všechno příliš držíte, začnete být nespokojení a frustrovaní. Řešení leží v nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií uvnitř sebe.

Velmi široce řečeno, ženská energie se týká vašeho vnitřního světa, vaší pocitové stránky. Jste ?snímači?, lidé, kteří mnoho cítí a často přijímají inspiraci, přesto nevíte, jak tomu dát pozemskou formu. Právě mužská energie ve vás vám může pomoci být mostem k vnějšímu světu. V mnohých z vás je ženská energie příliš málo podporovaná mužskou energií. Vy všichni jste velmi citliví na vnější vlivy. Můžete být přemoženi energiemi lidí, které doprovázíte na jejich cestě k uzdravení. Proto je velmi důležité nastavit hranice kolem své vlastní energie a být k sobě laskaví.

Na druhé straně to může být také ten případ, že se mužská energie vymkne z rovnováhy s ženskou energií a vy dostanete pocit, že musíte vyhovět očekáváním mimo sebe. Když se tak stane, můžete se sami sebe zeptat, jak se vidíte: ?Žádá ode mě svět, abych dal/a formu svému světlu takovým způsobem, který je přijatelný, racionální a jasný??

Když se mužská energie uvnitř vás oddělí z rovnováhy s ženskou energií, může vás tlačit do formy zaneprázdněnosti, nadměrného přemýšlení a obav, která vám na vaší cestě nepomáhá. V takových chvílích je důležité umožnit, aby ve vás vyvstal pocit klidu a pokoje a rozhodnul, co je to, co máte dát světu. Jaké je vaše spojení se světem, jaké vztahy vás činí šťastnými a dávají vám radost. Pak je to vaše cesta.

Mužská energie je tu, aby dala formu vašemu směřování bez potřeby rozptýlení vnějšími požadavky nebo škatulkami, které stanovuje společnost. Pochopte, že mužská a ženská energie jsou zde, aby podporovaly jedna druhou, pakliže jim tak dovolíte činit.

Nakonec vás žádám, abyste se podívali dovnitř sebe a vnímali, v jakém vztahu je uvnitř vás mužská a ženská energie. Představte si, že se vám před vašim zrakem objevuje muž a žena, kteří se drží za ruce. Sledujte, co jeden v druhém odhalují. Když se navzájem dívají do očí, vnímají přátelství, nebo jsou na různých cestách a nejsou spojení? Kdo v této chvíli nese větší břemeno? Kdo z nich se cítí být zatížen? Vnímejte, zda je tam v tomto ohledu nějaký rozdíl. Je to mužská energie ve vás, která chce dělat víc, nebo je to energie ženská?

Jste zde na Zemi, abyste učinili vnitřní spojení Nebe-Země, abyste silně vnímali vertikální osu a projevili ji. Mužská energie, která vytváří horizontální spojení, most k vnějšímu světu, je zde, aby vám sloužila ? použijte ji! Oceňte, že jste jiní a neskrývejte se před touto jinakostí. Nechejte mužskou sílu v sobě vytvořit prostor, abyste byli sami sebou!

Vnímejte mou energii, a pociťte nyní tento mužský aspekt: energii jasnosti a pronikavosti. Pronikavého sebe-uvědomění, které se nekrčí za negativitou nebo hodnocením zvenčí. V této chvíli jako pracovníci světla tuto energii potřebujete, abyste nedali na předsudky a strachy druhých a v klidu si vytvořili vlastní cestu.

Miluji vás ? jsme jedním. Ve zdroji Kristovské energie je jednota, ne Já versus Ty. Ještě jednou pociťte tuto jednotu ve svém srdci a to, jak vy, kteří tu sedíte, jste propojeni. Zdravím vás a nabízím vám svou lásku a povzbuzení.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství