Menu

Být pracovníkem světla

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás ze srdce zdravím. Velmi hluboce mě těší spojit se s každým z vás v tady a teď. Vnímejte, jak se čas a prostor ztrácí, když se setkáváme od duše k duši v dimenzi za hmotou, za definicí času a prostoru. Setkáváme se na vnitřní úrovni a já vás zvu, abyste tu byli se mnou.

Jste nekonečně vzácní, každý jeden z vás: způsob, jakým jste tady a teď s jedinečnými kvalitami, které máte, s tělem, které obýváte, osobností, která vám patří. Uvnitř tohoto „vašeho-já“ je obsaženo i něco jiného, něco, co to celé přesahuje: je to vaše duše. Vnímejte svou duši, která se účastní i jiných realit, jejíž vědomí sahá daleko za to pozemské, a přesto chce tu na Zemi prostřednictvím vás být. Vnímejte na chvíli svoji duši jako pole kolem sebe a uvědomte si ho.

Mezi pozemským a nebeským je mnoho druhů vrstev – úrovní hmoty – některé velmi zředěné a éterické a jiné velmi viditelné a hmatatelné. Vnímejte své tělo zevnitř. Vaše tělo je vystavěné z hmotných elementů Země, vnímejte tedy, jak pevné a reálné je, vnímejte jeho bezprostřední fyzickou přítomnost.

Je důležité prožívat své tělo jako útočiště, jako něco, v čem může vaše duše žít a kde je v bezpečí. Přijímejte své tělo radostně bez posuzovaní podle zdraví či nemoci, krásy či sebehodnocení. Přijímejte ho čistě jako přístav skrze který proudí a je ukotvena energie vaší duše. Vnímejte tělo jako součást své duše, nejen jako věc, která je od vás oddělená, avšak věc, která je vaší duší prozářená a zrychlená. Když své tělo prožíváte vědomě, cítíte se lehčí a zdá se vám, že jste tekutější. Nejste jen svým tělem, je však vaší součástí.

Přijímáním z postoje laskavosti a obdivu toho, co vaše tělo přináší, a oceněním všeho, co pro vás dělá prostřednictvím smyslů a energií, pozvedáte své tělo z toho pouze hmotného do éteričtější úrovně. A tělo se díky tomu stává šťastné! Hmota chce být prozářena vědomím, láskou. Představte si, že si uvědomujete všechny buňky svého těla a s vřelostí je zdravíte.

Pak si uvědomte, kdo to dělá, kdo je ten, kdo zdraví tělo a přijímá ho s vřelostí a oceněním. Vnímejte toto vědomí – je to vaše duše. Uvědomte si, že vaše duše je mnohem větší než vaše tělo. Vidíte barvu či cítíte nějakou energii, když tak činíte? Přesměrujte pozornost od svého těla – přičemž ho stále udržujte v obětí lásky – a staňte se svou duší. Vnímejte tyto další dimenze, kterými jste, ty, které vibrují na jiné úrovni existence, než je ta fyzická. Možná vidíte sami sebe jako sféru světla či anděla. Dovolte, aby se zjevila taková forma, která vám vyhovuje, taková, která představuje vaši duši, to ohromné pole plné zkušeností z mnoha životů, moudrosti, kterou uvnitř sebe nesete, hloubky svého vnímání. Přivolejte ji a nechejte, ať se před vámi objeví postava vaší duše a těšte se z toho.

Vzpomeňte si na to, kdo jste, vzpomeňte si na svou vznešenost. Poznejte tu postavu, nechejte ji energeticky vstoupit do tady a teď a dovolte této energii proudit do svého srdce. Srdce je energeticky bránou mezi duší a tělem, a když dovolíte energii své duše vstoupit do vaší aury či energetického pole, všimněte si, že se více rozšiřujete a zaujímáte větší prostor. Dovolte, ať se tak děje, a neobávejte se, že tím omezujete někoho jiného. Naopak, když je vaše energetické pole – vaše tělo a bytí – naplněno světlem vaší duše, stáváte se pro druhé potěšením a inspirací. Nejedná se o soutěživou energii, ale spíše takovou, která chce inspirovat a probouzet, energii, kterou těší, když tak činí i druzí.

Když se vaše duše spojí s vašim tělem a ta velmi jemná, éterická úroveň se spojí s tou pozemskou, pociťte, jak se toto spojení může promítnout prakticky. Vězte, že je velmi důležité ve svém každodenním životě udržovat spojení s touto realitou, vibrací, touto vyšší částí sebe sama a dovolit této energii doslova sestoupit a splynout s vašim tělem a fyzickou, pozemskou úrovní.

Dalším krokem je umožnit inspiraci, tomuto spojení s vašim vyšším já, proudit do vašich skutků a prakticky ven do světa. Ale pro mnoho z vás, když se o to pokusíte, dochází k následujícímu. Části vás se chtějí s vaší duší spojit. Ty části, jež jsou vysoce rozvinuté a chtějí jít s vibrací nebeských sfér, avšak jiné části vás se zaleknou, když dojde na to, vložit tuto energii na Zemi a mezi lidi. Ve světě kolem vidíte, že pro tuto ohromující a jedinečnou energii duše existuje přijetí jen zřídka.

Podívejte se na Zemi na pole práce, vzdělání a medicíny a uvidíte, že koncepty, které zde stále panují, se týkají plánovaných struktur a teorií, které jsou založené na tom mentálním a racionálním. Jedinou věcí, která často přichází do úvahy je materiální úroveň, bezútěšná a pustá představa o tom, co znamená být člověkem. Vše je o tom, jak je život nebezpečný, o přežití, boji a rozdělování zdrojů jako jsou peníze, moc a bohatství. Nemoci jsou považované za nebezpečné, a proto je třeba je potlačit, a dokonce samotný život je proud, který musí být zkrocen – na této úrovni, je tu tedy boj. Silné emoce a pocity, hluboké inspirace a vize jsou často odmítány jako zvláštní, podivné či hysterické.

Ve vaší společnosti zdola nahoru existuje ohromná potřeba po inspiraci od jedinečných jedinců, kteří žijí z vnitřního ohně a kteří se již nepřizpůsobují zaběhlému pořádku, neboť tento pořádek již nezapadá do jejich potřeb. Stále více jedinců se cítí doslova udušeno stávajícím rámcem – už ho nemohou snést. Vidíte to zvláště v generacích dětí, které se nyní na Zemi objevují. Nemohou již tolerovat tuto dusící existenci, ani na fyzické úrovni. Nelze je dát do svěrací kazajky, ve které starší generace dokázali fungovat.

Tímto způsobem dochází na Zemi ke změně, kde je stále více nezbytné integrovat energii duše do života. Už není luxusem prohlubovat tuto energii prostřednictvím meditace a vést spirituální život. Nikoli, je to poslání a povolání každé lidské bytosti, aby se spojila se svou duší a začala žít z vnitřní pravdy, protože jiná možnost již není životaschopná. Na individuální úrovni jsou lidé vyhořelí nebo frustrovaní, odpojení či deprimovaní a na obecné, společenské, úrovni jsou důsledkem hluboké problémy při zacházení s přírodou a zdroji Matky Země. Na všech frontách je nyní zřejmé, že je nezbytné začít žít jinak – ze zdroje, který nemůže být definován čistě pouze materiálnem.

Hmota a materiálno mají důležitou hodnotu: je to forma, kterou se chce vyjádřit duše. Pokud se však život zaměří pouze na tyto formy – vnější formy – pak se vyčerpají a život se stává bojem, ve kterém nikdo neprožívá cit či smysl. Proto vítání duše do vašeho života nemůže být výjimečným činem, měl by se stát činem běžným: každodenní, běžnou součástí vzdělání a života. Pak se duše stává zdrojem nekonečné tvořivosti a hojnosti, po níž nyní stále více lidí na všech úrovních touží.

Stáváte se pracovníkem světla, když cítíte touhu jednat a žít ze své duše, ze svého srdce a z toho, co vás skutečně inspiruje. Stáváte se pracovníkem světla, když žijete z toho, co vás pozvedá nad banalitu boje a přežívání, nad strach a předstírání být někým, kým nejste. Můžete to nazývat bytím pracovníka světla či jakýmkoli jiným jménem, které upřednostňujete, to, na čem záleží, je, že jako lidská bytost cítíte tak silné volání odpovědět na hlas své duše, že tak již nemůžete nečinit – víte, že už se nemůžete víc přizpůsobovat starému způsobu bytí. Znamená to, že přecházíte k vědomí srdce, že činíte rozhodný krok vpřed, kde se již nemůžete vrátit zpět.

Toto bytí poháněné vědomím srdce je v životě doprovázeno vzestupy i pády, neboť existují časy, kdy čelíte hlubokým strachům z propouštění starého. Staré dokáže být velmi zneklidňující, přesto zde stále může být obrovský strach z nového, nedefinovaného, z toho, co je nejisté. Inspirace, myšlenky a nápady, které dostáváte z esence své duše, se někdy zdají být rozdrcené pod starými způsoby nazírání a uvažování, které v mnoha částech společnosti stále převládají.

Jak dáte formu hlasu své duše a zůstanete mu v každodenním životě věrní? Tím, že vnímáte sílu své duše, že cítíte, jak doslova proudí skrze vás. Pociťte jak Země a život na Zemi touží po inspiraci. V momentě, kdy se rozhodnete pro tuto vnitřní cestu navazování spojení se svou duší, jste skutečně věrní sami sobě a odvažujete se být jiní v prostředí, kde hlasu duše ještě není nasloucháno. Když cítíte, že jste slyšeli svůj hlas duše, neznamená to, že jste lepší než ostatní. Jednoduše víte, že jste na cestě, která je pro vás nejhlubším povoláním, na cestě, ze které nemůžete sejít.

Vyzývám vás, abyste cítili sílu své duše a viděli slabost života založeném na strachu, boji a skrývání se. Pokud se skrýváte před září, silou a tvořivostí své duše, budete nešťastní. Nemůžete se však již vrátit ke starému, protože už nezapadáte, můžete se tedy jen pohnout vpřed. Pamatujte na tento hlas, znovu a znovu se odvažujte zářit své světlo. Činíte tak těmi nejjednoduššími způsoby: tím, co říkáte, tím, kým jste, tím, co vyzařujete.

Vše má vibraci. Tělo, ve kterém dochází k pravidelnému kontaktu s duší, s původem, který tělo oživuje a oduševňuje, má jinou vibraci, než tělo, které trápí strach či negativní pocity. Pokud vám je dobře a vážíte si toho, kým jste – svého zdroje, své jedinečnosti – vyzařujete k ostatním, i když jim nic neříkáte. To, kým jste a co přenášíte svýma očima a energetickým polem, bude viděno stejně, ať jste kdekoli. Ve skutečnosti nemůžete být nikdy neviditelní, vaše energie je tu, nemůže být zrušena.

Čím více se odvážíte dotknout svého pozemského bytí svou duší, tím větší to bude mít vnější dopad a vy budete žít svůj život jinak. Nelpíte pak už na věcech, které vás nevyživují či nesouhlasí s vámi. Stáváte se silnější v tom, co chcete, i v tom, co nechcete. Vaše duše se stává viditelnější pro vnější svět, a díky tomu vaše světlo září silněji. Vždy si buďte vědomi toho, že vaše světlo vyzývá druhé, aby věřili v sebe samé a také začali vyzařovat svou jedinečnost. Světlo vaší duše není soutěživé ani bojovné.

Nakonec pohlédněte na situaci ve svém každodenním životě, ve které cítíte, že zadržujete své vnitřní světlo, ve které se držíte zpátky a nedovolujete si být vidět. Co by se stalo, kdybyste dovolili svému světlu zářit? Kdybyste byli v dané situaci zcela uvolnění a nezadržovali své světlo? Kdybyste se neomezovali a dovolili si být spontánnější? Co byste řekli či udělali? Uvědomte si, že když dovolíte energii své duše vstoupit do svého lidství, budete vyjadřovat své pocity jasným, upřímným jazykem a to není vždy to, co se nazývá „politicky korektní“.

Někdy to můžete cítit velmi spontánně: „Ne, necítím to tak. Ne, nechci to udělat.“ Vyjádřit tyto pocity ve vztazích s druhými a být velmi jasní, kde jsou vaše hranice, je také důležité. Energie duše funguje ze své skutečné přirozenosti tak, jako dítě uvnitř vás, které má jasné pocity o tom, co chce nebo nechce. Když dovolíte, aby se tato vyšší vibrace, tato vzácná energie projevila, stáváte se velmi lidskými, používáte jazyk svých emocí, svého vnitřního dítěte.

Důvěřujete této energii? Tato energie pochází zevnitř, je skutečná! Pak se stanete spontánní v tom nejčistším smyslu slova, neboť nasloucháte svým pocitům a vyjadřujete je. Když tak činíte, poskytujete i druhým prostor, ve kterém můžou vyjádřit své pocity, zatímco zůstáváte věrní sami sobě. Neakceptujete napasování se do nějaké formy, která vám nevyhovuje.

Je nejhlubší touhou duše být tady a teď prostřednictvím svého těla a být vyjádřená a viditelná skrze vše, co je pozemské. Vaše duše chce přijmout pozemský život, udělat z něj něco příjemného a nového a šířit na Zemi jiskry vědomí. Může to být zdrojem radosti, a i přesto, že procházíte strachy, které vám překáží, vždy běžte vpřed – odvažte se tak učinit. Jít zpět ve skutečnosti nemůžete. Když prožíváte ve svém každodenním životě sílu své duše, doslova cítíte, že jste neseni vpřed. Světlo se chce samo vyjádřit a ví jak, pakliže se odvážíte říct „ano“.

Děkuji vám za vaši přítomnost a za toto společné bytí, které cítím hluboko ve svém srdci.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství