Menu

Mateřství a otcovství

Marie prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem matka Marie. Všechny vás ze srdce s radostí zdravím. Jsem šťastná, že s vámi mohu sdílet tento okamžik spojený jedním srdcem.

Po dlouhou dobu chyběla na Zemi mateřská energie. Bylo tu mnoho matek, ale způsob, jakým vykonávaly své mateřství, bylo často prostoupeno strachem, obavami a dokonce i agresí. Matky minulosti byly často zraněnými matkami, které svou úlohu vykonávaly z nedostatku domova uvnitř sebe. Jednaly z úzkostlivého pocitu odmítnutí za svou vlastní skutečnou povahu.

Autentická energie mateřství je velmi lehká a něžná, mimořádně flexibilní. V původní mateřské energii existuje obětavost ne však ve smyslu naprostého obětování sebe sama. Je tu štědré dávání vlastní mateřské hojnosti z matky uvnitř ní. Matka obětavě dává, dává život ze svého lůna, chce předávat život dál a dovolit svým dětem jejich vlastní život, jejich vlastní individualitu, jejich jedinečnou energii. Nechce nový život předurčovat nebo formovat – chce jen předat to, co skrze ní proudí.

Ve svých rukou drží nemluvně, aby ho vyživovala a pečovala o něj, dokud je stále malé a křehké, její ruce však zůstávají otevřené, když je mladý život připraven jít, může svobodně odletět. To je esence mateřství, takto to původně mělo být: plodit život, ochraňovat a udržovat ho, když je mimořádně zranitelný a nahý, a pak ho zcela propustit, aby naplnil svůj vlastní smysl.

V aktu mateřství je zčásti potřeba zplodit dítě a v aktu plození dítěte je nesobeckost, která poskytuje mateřskou radost. Stává se doslova lůnem pro něco jiného, něco nového a matka zažívá radost, že tuto možnost nabízí. Když je nový život zrozen, je to první krok do vnějšího světa. Dítě přichází z jejího lůna a to poskytuje matce radost, neboť nyní může vidět, co zrodila. Nyní může komunikovat s tím, co se z ní a skrze ní zrodilo. Jak dítě roste, matka pomalu ustupuje a nechává jít, aniž by o něco přicházela. Znovu se navrací dovnitř, připravena zrodit další život.

I když používám příklad dítěte, tento proces můžete vidět v mnohem širším smyslu. Všechny formy tvořivosti, kde dáváte prostor něčemu novému a necháváte to svobodně vzkvétat, podléhají stejnému směřování.

Původní energie, láska mateřství na Zemi velmi chybí: v ženách, mužích a dětech. V minulosti se starost o děti stala téměř výhradně úkolem žen a to je nepřirozená situace. Muži se směli prosazovat jen v sociální oblasti. Museli soutěžit a vystupovat ve vnějším světě, zatímco ženy byly odsunuty do soukromých oblastí domova. Výsledkem bylo, že ženy odvozovaly svou identitu z mateřství. Měly jen velmi malou šanci vyjádřit a uskutečnit svou tvořivou, jedinečnou energii, energii, která říká: „To jsem já a takto se chci projevit.“

Žena by neměla jen dávat a sloužit. Pak se stává frustrovanou, neboť je uvnitř ní popřena mužská síla: energie, která říká „Já“ a chce se prosadit a v pozitivním způsobu se vyjádřit tvořivě, instinktivně a dokonce sexuálně. Tyto tvořivé způsoby byly v ženách potlačené a tak musely vše přesměrovat do mateřství. Tímto způsobem získalo mateřství emoční náboj a potřebu být asertivní. Stalo se to pro ně tak důležité, že tím mohli své děti dusit, stát se přehnaně ochranitelské a neschopné pustit nebo začaly být chladné a rezervované. Cítily, že jim bylo něco vzato tím, že se musely zaměřit pouze na mateřství. Mateřství se tak překroutilo a to zranilo děti a zablokovalo otce, proto každý v této hře hrál bolestivou roli.

Tento popis však není o kladení viny. Důležité je, aby se původní smysl mateřství v ženách i v mužích obnovil, aby zvláště ženy mohly znovu růst, posílily své tvořivé síly, znovu se projevily ze svých duší a postavily se sami za sebe. Mateřství má pak v jejich životech přirozené místo: není to vše, je to jen jeden aspekt bytí. Mateřství může být vyjádřené tím, že máte děti, může však být ženou vyjádřeno i jinými způsoby: prostřednictvím práce, jednání s lidmi, přáteli nebo s lidmi, kterým pomáhá. Mateřství je širší, než jen mít biologické děti.

Žádám vás, abyste nyní cítili energii toho, co je uvnitř vás, ve vašem srdci, mateřské. Pokud si přejete, můžete mě požádat, abych přišla blíž a kontaktovala vás s touto jemnou, něžnou energií. Je to univerzální proud, který není můj, přichází prostřednictvím každého. Bez této energie by Stvoření a vesmír neexistovali. Je to primární energie a je to láska. Umožněte jí proudit do vašeho srdce a vnímejte, jak to konkrétně vy cítíte a dovolte jí jít dolů do vašeho břicha a pánve. Velmi hluboce vnímejte, jak vám tato původní mateřská energie dává pocit „domova“, pocit bezpečí a jistoty, který vám umožňuje spočinout a zároveň poskytuje naprostou svobodu.

Představte si dvě natahující se ruce, ženské ruce: otevřené, měkké a jemné. Postavte se do těchto otevřených rukou. Dovolují vám kdykoli odejít a také se kdykoli vrátit. Můžete jít kamkoli chcete, tyto ruce jsou tu však stále pro vás, takže si můžete na chvíli odpočinout a vědět, že jste všichni v pořádku tak, jak jste, krásní, jedineční a milovaní. Jste ochraňováni, vždy je tu pro vás podpora – je to láska z vesmíru. Tyto mateřské ruce, které vás drží a objímají, vás mohou vidět – vidí, kdo jste. Jsou šťastné, když odcházíte sami růst rozvíjet se a jsou šťastné, když se do nich zase vracíte. Jsou to ruce, které pečují, ne ty, které nutí.

Propusťte obrazy minulosti. V životě vaší biologické matky byly jisté úzkosti a strachy, které ji vedly k tomu, aby byla nepřirozenou matkou. Odpusťte jí to, i přesto, že je tohle odpuštění něco velmi obtížného vzhledem k mnoha dopadům, které to na vás mělo. Vnímejte ochotu odpustit. Nevnímejte ji čistě jako vaši vlastní matku, ale jako mnoho matek, které za sebou mají dlouhou historii boje a krutosti ve svých ženských i mužských energiích.

Muži byli také oloupeni o jejich skutečné otcovství, které je víc, než jen fyzickou ochranou nebo přežití dítěte. Z citového hlediska je otcovství mnohem víc. Souvisí se skutečnou podporou jedinečnosti dítěte: vyzývat, povzbuzovat a být pro dítě příkladem.

Skutečné otcovství bylo mužům doslova odepřeno v téměř celé známé historii, neboť jen zřídka byli doma a jejich citový život byl tak ochuzen. Nemohli být otci, kterými byli. Otcovskou roli musely plnit ženy: jak již však bylo zmíněno, dělaly to překroucenou formou. Muži a ženy mají každý svůj vlastní přínos ke vzdělání a růstu dítěte, a tak by tomu mělo být.

Nyní se pokuste vnímat energii původního otce v sobě, vnímat jeho univerzální sílu a tvořivost. Otcovství je ochraňující, ale také vyzývající. Povzbuzuje vás, abyste prozkoumali své vlastní limity a překonali své strachy. Někdy vám otec dává pošťouchnutí, když jste v rukou matky a říká: „Udělej krok do světa, běž se podívat, co se děje venku ve světě a co je tam pro tebe k objevení.“ Otcovství a mateřství spolupracují a nejsou ve vzájemném rozporu.

Mateřská energie vás nese ve svých rukou tak dlouho, jak potřebujete. Tyto ruce vás však nemohou vyhnat z hnízda, nejsou pro to stvořené. Je to otcovská energie, která vám dává pošťouchnutí, jenž vám říká: „Jsi jedinečná osoba, běž objevit, kým jsi, dělej chyby, klopýtej. Jsem s tebou. Důvěřuji ti, povzbuzuji tě a podporuji tvé dobrodružství.“ Z otcovské energie také pochází něco pečujícího a ochraňujícího, je však odvážnější a podporuje vás vstoupit do neznámého. Vložte důvěru do této energie a přijměte ji do sebe. Vnímejte, kam chce tato otcovská energie ve vašem těle jít a zda existují jistá místa, která tento energetický proud potřebují.

Nakonec si uvědomte, že když začnete znovu rozpoznávat tyto původní energie v jejich skutečné formě, mateřství a otcovství, můžete je pak sdílet s druhými lidmi. Pak můžete představovat tento univerzální proud lásky ve světě. Když se naučíte, jak tyto energie v sobě obnovit a začnete je rozpoznávat a chápat je, začínáte pomáhat transformovat minulost. Stáváte se v tomto světě světlem, čímž může mužské a ženské znovu spolu tančit. Děti budoucnosti tak budou mít lepší možnost vyrůstat harmonicky. Budou pak více vyrovnaní a vyzrálí.

Zdravím vás s vděčností, že se toho chcete chopit a stát se příkladem pro novou budoucnost. Zdravím vás.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství