Menu

Past Mysli

Matka Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem hlas Země. Jsem země pod vašimi chodidly, která vás podporuje, a vědomí, které oživuje minerály, rostliny, zvířata a lidi. Jsem přítomna ve všech životních formách. Vyživuji vás a proudím skrze vás. Vnímejte, jak má energie proudí vaším tělem, vašimi žilami, nohami až do břicha. Spočiňte v mé energii a nechte se mnou nést. Propusťte veškeré napětí, které jako lidská bytost prožíváte, jež do značné míry pochází z vaší hlavy a myšlenek.

Všimněte si, že všechna živá stvoření na Zemi mají vědomí a jsou schopna vnímat. Dokonce i ty nejhustější energetické formy, jako je kámen, mají vědomí a toto vědomí vždy obsahuje vnímání: vnímání toho, co je či není příjemné. Toto základní vědomí je přítomno ve všech životních formách. Žádná z těchto forem, s výjimkou člověka, však nemá myšlenky: myslící vědomí. Schopnost myslet je to, co vás od ostatních forem života odlišuje. 

Na okamžik si uvědomte sílu, která je skrytá v mysli, a její schopnosti myslet. Myšlení může být směřováno různými cestami. Může být zaměřeno na vnější věci, například na snahu něčeho dosáhnout, nebo může být zaměřeno na vnitřní cíle. Naproti tomu se rostlinná a živočišná říše nechává ovlivňovat stálým rytmem, který tvoří součást jejich základní podstaty. Z tohoto rytmu a prostřednictvím své přirozenosti žijí svůj život.

Pro lidi je to ale jiné. Člověk může změnit svůj osud a vytvářet nové cesty. Prostřednictvím myšlení může tvořit a dosahovat dál. Schopnost myslet má však také potencionální úskalí. Prostřednictvím mysli si člověk může myslet, že je živou bytostí oddělenou od zbytku přírody. Když to však činí, dává mysli příliš mnoho moci. Lidstvo vstoupilo do této pasti tím, že myšlení přikládá příliš velkou váhu a důležitost, a to na úkor vyživující schopnosti přírody a propojení člověka se zbytkem života na Zemi.

Ačkoli má myšlení velkou sílu, kterou lze využít pozitivně, stalo se dominantním. Chce život řídit, kontrolovat a manipulovat a nebere v úvahu přirozený rytmus a proud života. Pociťte na chvíli tuto propast sami v sobě. I vy máte vrozenou přirozenost stejně jako zvířata a rostliny. Tato přirozenost nepramení jen z vašeho pozemského těla – ať už je mužské nebo ženské – tato přirozenost, jíž jste vy sami, je též oživována vaší duší. Tato přirozenost je ve vás, přirozený rytmus, který vám náleží a který přísluší každé duši. 

Já Země, vaši duši vřele vítám. Potřebuji vaše světlo – jste mi velmi drazí. Ráda bych s vámi spolupracovala jako s duší, jako s vesmírnou bytostí. Společně můžeme tvořit novou realitu. Když se mě dotkne vaše vesmírné světlo, je přijato ve hmotě. Vaše světlo má moc tvořit silněji než jakákoli jiná živá bytost na Zemi, a díky naší spolupráci mohou na Zemi vznikat nové cesty vědomí. 

Silou duše, jež je vaší podstatou, vyzařujete na mě, Zemi, jiskřičky světla. Naplňujete mě svým světlem, a to je záměr, to je účel. Avšak mysl se svou schopností myslet se stala příliš mocnou silou, která dokáže narušit tuto spolupráci a vyzařování vaší duše směrem ke mně. Vnímejte na chvíli tento přirozený tok uvnitř sebe.

Vaše podstata duše propojené se Zemí se projevuje prostřednictvím vašich nejhlubších pocitů. Každý z vás tyto nejhlubší pocity zná a dokáže vnímat šepot své duše. Jemnou cestou vám dávají vědět, co vás přitahuje, k čemu cítíte: „Tohle ke mně patří, tohle mi vyhovuje, tohle je pro mě dobré.“ Někdy můžete slyšet jemný hlas, který říká: „Ne, tohle pro mě není, tohle se ke mně nehodí, tohle ke mně nepatří.“ Toto jemné našeptávání vaší vnitřní přirozenosti, vaší duše, je často přerušováno vaším myšlením, jehož energie je mnohem ostřejší, protože silou, která pohání většinu myšlení na Zemi, je strach.

Když chcete kontrolovat a směrovat život prostřednictvím mysli, musíte neustále upravovat a měnit přirozený tok života, abyste ho přizpůsobili své vůli. Takto bojujete proti životu a přirozenosti, a to se děje u mnoha z vás. Sedíte ve své hlavě a odtud se snažíte řídit život. Nakonec vás však tento přístup k životu frustruje, protože nefunguje.

Důležité je, abyste sestoupili do svého nitra, a proto tak nyní učiňte spolu se mnou. Vnímejte, jak se s vámi ze země pod vašimi chodidly spojuje energie Země a proudí skrze vás, přes lýtka, kolena, stehna až do oblasti pánve. Jste na Zemi vítaní. Vnímejte mé přivítání, radost, kterou mám, že vás přijímám a poskytuji vám, co potřebujete. Nechejte své vědomí odejít z hlavy. Tiše jím vstupte do oblasti svého srdce a vnímejte tam jemnou a otevřenou energii. To jste vy: Vesmírná bytost seslaná na Zemi.

Díky přirozené spolupráci se mnou, se Zemí, naplňujete poslání své duše. Vnímejte klidný proud svého srdce a nyní pozorujte rozdíl mezi tímto proudem a proudem energie, která se snaží vše vymyslet. Myšlení je až příliš často hektické, napjaté a chaotické. Pozorujte tuto mentální aktivitu velmi objektivním a neutrálním způsobem. Možná ji vnímáte jako proud energie, který se pohybuje kolem vaší hlavy a skrz ni. Vnímejte tuto energii, její vibrační frekvenci. Vnímejte, jak je hrubší a méně kultivovaná než jemná energie vašeho srdce.

Nyní se spojte ze svého srdce s celým svým tělem. Dovolte jemnosti, kterou prožíváte ve svém srdci, aby vás zcela zahalila jako světelná pokrývka: přátelské, vstřícné světlo. Vnímejte, jak mně, Zemi, toto světlo svědčí – jak mi prospívá – a prociťte, jak jste Zemí přijati. Představte si, jak obklopeni tímto světlem pronikáte do mého jádra, do jádra planety Země. Doslova sestupujete hluboko do Země až na energetickou úroveň mého jádra a necítíte se nikterak neklidní, ale svobodní, neboť jak mě poznáváte, naše energie plynou společně.

Pronikněte ještě hlouběji do jádra mého energetického pole, do mého samotného jádra a vnímejte, kdo jsem. Pokud vám to pomůže, požádejte svou představivost o obraz, který mě zosobňuje. Například ve formě zvířete či rostliny – řekněme květiny nebo stromu – něco ze Země, z přírody – něco, co vám umožňuje spojit se se mnou prostřednictvím vaší představivosti. Pomocí tohoto obrazu se vám odhalí mé bytí, má duše. Chci s vámi sdílet, spojit se s vámi, tak dovolte, aby to, co vidíte, k vám promlouvalo, aby vám předalo poselství. Nemusí to být prostřednictvím slov, může jít o energetický přenos.

Vnímejte, jak jste vítaní. Potřebujeme vás tu a mluvím jménem mnoha živých bytostí nelidské podstaty: zvířat, rostlin, hornin a lesů. Světlo vaší duše je zde vítáno více než kdykoli předtím, je tu pro něj místo, více než kdykoli dřív. Toto světlo se nyní může spojit s pozemskou realitou a způsobit, aby se věci změnily, aby se daly do pohybu. Nastal nový čas, bylo dosaženo bodu zlomu.

Stále je mnohé, co potřebuje změnu, stále mezi lidmi existuje mnoho bolesti. Jsou tu však také ti, kteří jsou ve svých srdcích otevřeni světlu, jímž sami jsou, a kteří vnímají mou bytost jako spřízněnou duši. Chci k vám promluvit, zvláště k těm, pro které je těžké na Zemi být a inkarnovat se do těla. Vyzývám vás k dotazování a sdílení.

Potřebujeme vás. Já jako Země disponuji velkými silami. Všem živý tvorům, jež mají pozemské tělo, je poskytnuta sebeuzdravující síla a tato síla je i ve vás. Na chvíli tuto pozitivní sílu vnímejte ve svém vlastním těle. Poskytla jsem vám síly, jimiž se můžete sami uvádět do rovnováhy a uzdravovat se, a vy na oplátku přinášíte něco mně, Zemi, a pro vše, co na mně žije: světlo, jež je nové a neotřelé.

Potřebujete mě a já potřebuji vás, a tato potřeba nemá vyplnit nějaký nedostatek, ale má poskytnout radostný tanec spolupráce. Žádám vás o tohle: důvěřujte svému srdci. Vězte, že ve spojení se mnou, se Zemí, je ukrytý zdroj moudrosti, který nesídlí ve vaší hlavě, ale hluboko uvnitř vašeho těla. Spolehněte se na rytmus a přirozenost svého těla. Dovolte svému světlu proudit do kolektivního vědomí na Zemi.

Ze srdce vám děkuji a doufám, že se mi svěříte ještě víc, neboť jsem v tomto soužití vašim partnerem a jsem vám vždy nablízku. Moc vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství