Menu

E-knihy:

Nová e-kniha: ZAKÁZANÁ ŽENA HOVOŘÍ

Tato kniha obsahuje dialog a poselství od Marie Magdalény channelovanou Pamelou Kribbe. Pojednává o mužské a ženské energii, vztazích, sexualitě a léčení.

Marie Magdaléna: „V této knize bych ráda ukázala ženám, jak mohou uzdravit svá vnitřní zranění a přinést k životu zakázanou ženu, kterou uvnitř sebe přechovávají. Chci jim ukázat, jak v sobě mohou smířit mužskou a ženskou energii, aby jim vzrostla sebedůvěra a zlepšily se jejich vztahy. Kromě toho bych ráda objasnila, že tento proces sebeléčení u žen má často jiný průběh než u mužů. Muži se musí vypořádat s jiným druhem zranění. Budu se také věnovat „zakázanému muži“ a tomu, co potřebuje, aby se stal úplným. Můj nejvyšší cíl je nabídnout jasné informace ženám i mužům, kteří se soustředí na vnitřní transformaci, vědomí založené na srdci a radostné spojení s druhými. Jsou totiž předzvěstí nové éry. “

ZKUŠENOSTI ZE ČTENÍ KNIHY:

„S mužem jsme četli knihu mnohokrát a nemohli jsme ani jeden říct, že se nás týkala jen některá konkrétní pasáž věnující se té či oné energii, i když si hlava mohla myslet, že v nás momentálně převládá mužská nebo ženská energie, že nám chybí nebo je zraněná, léčení potřebovaly obě. Proto doporučujeme rovnou zahodit jakékoli představy a koncepty a číst vše s otevřenou myslí a srdcem, ať jsi muž nebo žena. Dovolte si nechat na sebe působit vše – nezaujatě a bez předchozích nasbíraných „pravd“.

Dovolte energiím uvnitř vás tančit ve vzájemném splynutí a váš svět bude nádherným místem…“ Překladatelka: Denisa, www.jeshua.cz, web knihy: Zakázaná žena hovoří

DOJMY Z KNIHY:

„Kniha Zakázána žena hovoří je POKLAD nejen pro ženy. Četla jsem ji několikrát, pokaždé se odhalila nová vrstva a určitě budou další. Jazyková úprava přišla na řadu až po energetickém vyladění, tato kniha totiž mluví i bez čtení. Mezi slovy vyvěrá pramen hluboké moudrosti. Odhaluje jednoduše, bez patosu a zbytečných oklik a zápletek příběhů ryzí pravdu o podstatě bytí, života na Zemi. Její slova jsou jedno-duchá a směřují přímo k jádru. A energie proudící za slovy je čistou láskou, něhou, přitom nekompromisně upřímná a svěže přímá. Je mi velkou ctí a radostí, že jsem mohla být u toho a přispět k českému vydání. Kniha se mnou pracovala a dosycovala mou potřebu jasnosti pravdy. Pomohla mi pojmenovat hluboce skryté pocity v nitru a doplnit do celistveho obrazu poznání to, co chybělo. Jasnost. Děkuji velmi za důvěru a přeji každému, ať kapku po kapce saje a pije živou vodu přímo z pramene.“ Korektorka překladu: Stanislava Sóham

Pro ty z vás, kteří se chtějí o knize dozvědět víc, můžete navštívit facebookové stránky či instragramový profil, kde byla v průběhu překladu vložena spousta ukázek.

E-kniha je k dispozici ve formátu PDF či EPUB za 333 Kč nebo 14 Eur

Pokud máte touhu podpořit tento počin i vyšší částkou, budeme velmi rádi. Pokud v tuto chvíli můžete darovat částku menší, napište a domluvíme se. Věříme, že se vše uvede do rovnováhy. 

Postup objednání:

Částku 333 Kč prosím pošlete na český bankovní účet číslo 1704431014/3030.

Pro platbu v Eurech můžete zvolit eurový účet: IBAN: CZ33 3030 0000 0017 0443 1022, BIC: AIRACZPP.

Sami si zvolte variabilní symbol. Po provedení transakce mi prosím pošlete e-mail na denisa@jeshua.cz s následujícími informacemi:

– vaše jméno,
– o jaký formát máte zájem PDF nebo EPUB
– číslo vašeho účtu,
– variabilní symbol, který jste zvolili

Po připsání částky na účet vám obratem zašlu odkaz ke stažení e-knihy.

Moc prosíme, aby se e-kniha nekopírovala. Největším poděkováním a uctěním naší práce je odkázat případné zájemce přímo na stránky k zakoupení. Ze srdce děkujeme.

Koupí e-knihy podpoříte přímo autorku Pamelu Kribbe i mě samotnou. 

Poděkování

Z celého srdce děkuji Stanislavě Sóham za energii a lásku vloženou do korektury a Marii Smolej za grafiku a vytvoření e-knihy. Nesmírně pomohly k tomu, aby se tato úžasná kniha mohla ve finální podobě dostat až k Vám, čtenářům. Bez nich by to vše nebylo možné.

S láskou,

Denisa

„ZAKÁZANÁ ŽENA HOVOŘÍ

Copyright © Pamela Kribbe, 2018 – www.jeshua.net

Podle anglického originálu The Forbidden Female Speaks. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, mechanicky, záznamem nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu autora.

Překlad a jazyková korektura Denisa Vaňková a Stanislava Sóham

Grafická úprava a sazba Marie Smolej

Fotografie na obálce Dmitriy Ganin

e-kniha, 1. vydání, 2023

Vydavatel Denisa, www.jeshua.cz“

E-kniha POSELSTVÍ OD JESHUY ve formátu PDF

Jeshuova poselství si můžete také zakoupit v podobě e-knihy. Tato kniha obsahuje všechna poselství, která jsou přeložená na těchto stránkách spolu s články, Kumránskými svitky a Aramejským otčenášem. Je zkrátka věrnou a kompletní podobou stránek.

Kniha je Vám k dispozici v PDF formátu za 333 Kč nebo 14 Eur

Postup objednání

Částku 333 Kč prosím pošlete na český bankovní účet číslo 1704431014/3030.

Pro platbu v Eurech můžete zvolit eurový účet: IBAN: CZ33 3030 0000 0017 0443 1022, BIC: AIRACZPP.

Sami si zvolte variabilní symbol. Po provedení transakce mi prosím pošlete e-mail na denisa@jeshua.cz s následujícími informacemi:

– vaše jméno,
– číslo vašeho účtu,
– variabilní symbol, který jste zvolili.

Po připsání částky na účet vám obratem zašlu odkaz ke stažení e-knihy.

Poděkování

Z celého srdce děkuji Jiřímu za energii vloženou do kontroly překladů a zpracování poselství do podoby e-knihy v PDF.

Věřím, že se Vám poselství touto ucelenou formou budou líbit a usnadní Vám jejich čtení.

S láskou,

Denisa

E-kniha Audio poselství