Menu

Plán vaší duše

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, krásní bratři a sestry,

Všechny vás zdravím. Já jsem Marie a představuji ženský aspekt Kristovské energie. Stála jsem ve světle této energie, ale prožila jsem taktéž temnou stránku toho, jaké to je být člověkem na Zemi. Přicházím sem s nejhlouběji možným respektem pro vás všechny, neboť krok, který jste učinili z nebeské atmosféry lásky a božskosti do této pozemské sféry, kde je aktivního tolik strachu a negativity, je nekonečně odvážný. Chci, abyste dokázali vidět a prožít svou vlastní odvahu, vidět to mýma očima. Vidím vaše světlo, světlo vašich duší. Nyní se spojuji s vašimi srdci, s tím, kdo jste. Vnímejte mě, jsme si rovnocenní.

Vzpomeňte si na jednoduchost, podporu a radost z žití toho, co vás těší. Když jste byli na této straně, z které nyní hovořím, cítili jste se lehčeji a svobodněji. Nebyli jste svázáni lidským tělem, omezeními, která ukládá a kolektivními myšlenkami a pocity, které žijí v lidské společnosti. Dalo by se říci, že jste byli více sami sebou. Vnímejte, jaké to bylo.

Představte si, že jste v krásné zahradě s hojností rozličných rostlin a květin. Vnímejte je jako symbol nebeské atmosféry, ze které jste přišli. Vnímejte zde vibraci života: otevřenost, jemnost, úctu pro vzájemný život. Vnímejte v této velké zahradě harmonii a jak hluboce jste s ní spojeni. Buďte v ní a poznejte ji, nejen rostliny a zvířata, které kolem vidíte, ale taktéž pocity, atmosféru. Na chvíli tu buďte a vnímejte, jak se cítí vaše tělo. Máte tělo, ale může vypadat jinak. Vnímejte, jak lehké je, jak snadno se pohybujete a jak snadno se spojujete se životem kolem sebe. Cítíte vědomí květin, stromů a nebe. Vnímáte mír tohoto místa a umožňujete, aby vás tento mír prostoupil. Buďte v této zahradě zcela přítomní. Vaše chodidla se spojují s půdou a tento kontakt uzemňuje energii lehkosti a míru do tady a teď. Jak se nyní vracíme k pozemské realitě, držte se mostu s tímto jiným světem.

V hloubkách vaší duše jste mostem. Jste tu na Zemi, abyste ztělesnili sílu, vřelost, mír a lásku této nebeské zahrady. Jste na této Zemi andělem světla. Jsou to velká slova, ale já je opravdu myslím vážně – jen pokud jim věříte. Často jste zoufalí, zpochybňujete svoji sílu a světlo, které uvnitř vás žije. Síla vaší duše je nezměrná, máte však tendenci zaměřovat se na to, co je špatně, co nejde dobře. Stanovujete si pro sebe vysoká měřítka, ale tím se zbytečně zmenšujete. Učiňte se velkými, vzpomeňte si na svoji nekonečnou zářivou podstatu.

Když vstupujete na Zemi a inkarnujete se, sestupujete, dalo by se říci, po žebříku, a jak postupujete dolů, ztrácíte něco z paměti toho, kým jste. Jakmile začnete sestupovat, jste obklopeni světlem a mírem Nebes a milujícími průvodci, kteří vás podporují – vnímejte to.

Vy však na Zemi nezačínáte jen nový život, existuje tu také období, které mu předchází. Nejdříve pouštíte starý život, který jste právě žili, a přicházíte Domů do atmosféry a nastavení, které vám vyhovuje. Tam pomalu propouštíte život, který jste na Zemi žili, a emoce, které jste v životě prožívali. Je to období odpočinku a příchodu Domů.

Když jste měli v předchozím životě hrozivé a těžké prožitky, vyžaduje to nějaký čas, abyste se zotavili a vzpomněli na to, kým jste. Je tu doslova potřeba pro čas zotavení a je vám k dispozici pomoc na druhé straně, aby jste tak mohli učinit. Když postupně přicházíte k sobě a nejhlubší rány jsou zahojeny, pak jste schopni podívat se zpět na svůj pozemský život a vnímat vše v širší perspektivě.

Nejhlubší úleva, kterou na druhé straně, na straně ze které hovořím, prožíváte, je hluboká jemnost, se kterou budete obklopeni a budete povzbuzováni, abyste na sebe pohlédli jako rodič na své dítě. Pak se díváte s pochopením a vřelostí na věci, které jste považovali během svého života za chyby. Vnímáte hloubku své bolesti, svůj strach, utrpení a rozprostíráte kolem sebe svá andělská křídla. Tato jemnost vám pomáhá propustit a uzdravit nejhlubší traumata. Přesto to není konec příběhu, neboť posléze cítíte – ačkoli to může trvat dekády nebo dokonce staletí – než se tak stane, že chcete jít zpět. Země vás volá.

Uvnitř vás je rostoucí touha zakusit inkarnaci znovu, za těchto okolností a s jejich vlastními omezeními, ale také s možnostmi. Existují záležitosti, které nemůžete prožít nebo transformovat v posmrtném životě. To je možné jen na Zemi, kde máte tělo, kde jste člověkem a máte emoce. Intenzivní růst na úrovni vědomí umožňují právě tyto okolnosti a výzvy.

Přála bych si, abyste si uvědomili, jak dalekou cestu jste již prošli. Všichni z vás, co zde sedíte, jste započali tento život s batohem plným prastaré moudrosti a zkušeností. Jste zde, abyste zahojili staré rány, jste tu však také proto, abyste přinesli světlo Nebes a šířili ho mezi lidmi jako semínko, aby mohla vibrace atmosféry Země stoupat a stala se mírumilovnější a jemnější tak, jako je tomu v nebeské zahradě. Máte tu tedy uskutečnit dvojité poslání a já používám slovo „poslání“ v uvolněném smyslu, nikoli jako svatou povinnost či zodpovědnost, která je od vás vyžadována, avšak jako jemnou touhu ve vaší duši, lásku ve vašem srdci k návratu na Zemi, neboť vy Zemi milujete.

Vidíte krásu Země odrážející se v Nebeských zahradách. Příroda Země vás dojímá, protože jste její součástí. Chcete jí pomáhat, podporovat a chcete se uzdravit a prožívat, jaké to je být na Zemi jako celistvá lidská bytost. Tohle poskytuje vaší duši hluboké naplnění. Být na této Zemi muž nebo žena, být dítětem a vyrůstat, vstupovat do přátelství s jinými lidmi a někdy také do konfliktu, být prostoupen svou duší jako celistvá lidská bytost, abyste mohli plně zprostředkovat svou duši Zemi, to je váš nejvyšší smysl. Tohle nemůže být provedené na druhé straně, je to zde, kde leží váš cíl, a já vás prosím, abyste si to pamatovali.

Pozorujte sami sebe, jak se symbolicky nacházíte na žebříku či schodišti, než se skutečně inkarnujete. Vnímejte energie nebeské atmosféry, vlastníte moudrost, podporu a povzbuzení od milujících průvodců kolem vás. Pozorují vás, mají k vám úctu a váží si vás za vaši volbu, tolik vás povzbuzují.

Běžte, vstupte na tento žebřík, váš sestup začíná. Děláte první krok a pak další a cítíte, že musíte pustit ruce svých průvodců, neboť nedosáhnou dál. Jak tak činíte, vnímejte, jak světlo vaší duše víc září. Vnímejte obraz pochodně či svíčky a soustřeďte se na něj a na šťastné vzpomínky, atmosféru harmonie a míru, kterým je váš Domov, a sestupte ještě dál. Pokud se cítíte stísněni těžkostí pozemské atmosféry, která k vám přichází, nebo cítíte pochybnosti nebo úzkost, ještě jednou se soustřeďte na pochodeň světla – vztyčte ji. Vezměte tuto symbolickou pochodeň ze svého srdce do své pravé ruky a osvětlete svou cestu na Zemi.

Žádám vás, abyste si nejen vzpomněli na to, jaké to je sestupovat do pozemské říše, ale z této současné chvíle, kdy jsme se pokojně shromáždili, se také vraťte a přineste světlo tam, kde jste se těžko inkarnovali, kde jste měli pochybnosti o své schopnosti být na Zemi skutečně přítomni s plností svého světla a vědomí.

Důvěřujte si, obklopte se laskavostí a přivítejte se na Zemi. Možná dokážete vnímat, jak vaše vědomí pomalu vklouzlo do toho malého tělíčka, které stále spočívá v matčině lůně. Obklopte toto embryo, kterým jste byli jemným světlem v barvách, které potřebuje. Můžete si představit, jak tomuto dítěti zpíváte, a protože jste andělem světla, najdete slova a zvuky, které toto dítě ujistí. Takto si sami vytváříte kanál z Nebe na Zemi.

Vnímejte zranitelnost tohoto dítěte, kterým jste byli, jeho tělo je stále křehké a slabé. A přesto už existuje ohromná odvaha a síla, která je v dítěti shromážděna. Chvalte toto dítě, chvalte ho a chvalte sílu, odvahu a světlo, které v něm žijí. Představte si, že provázíte toto dítě jako Anděl světla a doprovázíte ho na jeho cestě na Zemi. Nyní jste svým vyšším já a váš nejdůležitější úkol je milovat a ujistit ho, říci mu, že ať dělá cokoli, je nádherné a odvážné, a že jeho Domov je v nebeské atmosféře nekonečné jemnosti a krásy. Buďte na jeho straně a dívejte se, jak roste.

Pohlédněte na sebe očima svého vyššího já. Dívejte se, jak těžké to pro dítě na Zemi někdy bylo. Zažívalo nedostatek pochopení, a to nejen pro něco konkrétního, ale obecně. Hustota a neúprosná povaha energií na Zemi jsou pro duši ránou. Hypersenzitivita, kterou jste si v průběhu života prakticky každý z vás vyvinul, a mnoho výletů, které vaše duše učinila skrze vesmír způsobuje, že dítě vnímá mnohé, co s ní nemůže zpočátku souviset. Mějte pro toto dítě, které tohle vše prožilo, aniž by bylo schopné pochopit, soucit.

Vnímejte, jak silní jste museli být, že jste se odvážili pro tento skok do hlubin, a skutečnost, že se toužíte nyní spojit s tím, kým skutečně jste, se svou duší, svým vyšším já, žít toto spojení, zatímco jste v lidském těle. Nezapomněli jste na svůj záměr, vzpomínky leží skryté hluboko uvnitř vás, ačkoli jste byli učeni činit se malými, zpochybňovat se, dívat se zvlášť na ty věci, které nejsou tak dobré, jak se očekávalo. Já vám však pravím, otočte tuto perspektivu a uvidíte se z velikosti, kterou jste. Učiňte se velkolepými a nesmírnými, roztáhněte andělská křídla a pohleďte na sebe s uznáním.

Když na Zemi začíná nový život, když se rodí nová osobnost, duše se na tuto událost dívá jako na zrození dítěte. A tudíž i jako dospělí, jste v očích své duše stále dětmi, dětmi, které statečně kráčí na své dobrodružné cestě. Jako duše toto dítě milujete, chcete ho podporovat, a jako duše vidíte za toto dítě a za temný oblak, ve kterém je zahaleno.

Zvu vás, abyste se spojili s perspektivou vaší duše. Vnímejte, jak se vám vaše duše snaží pomoci tím, že září světlo na tento temný oblak ve všem životě. Vezměte něco, co vnímáte emocionálně těžké, vracející se problém nebo možná něco nového s čím bojujete. Žádám vás, abyste nehledali příliš odpověď nebo řešení, ale abyste cítili tuto energii, kterou ze své duše posíláte sami sobě. Buďte touto duší, buďte tímto Andělem světla, kterým jste právě byli. Nechejte své světlo zářit na tento temný oblak a vnímejte, jaký pocit to vyvolá. Co duše k této lidské bytosti tam dole, která za tento oblak nevidí, cítí? Co s vámi vaše duše cítí? Dovolte, aby do vás tento pocit pronikl.

Vaše duše by ráda, abyste věděli, že si vás váží, že je s vámi hluboce spojena a že ať uděláte cokoli, stojí při vás, objímá vás a miluje. To je to, co vám chce vaše duše říct ze všeho nejdřív. Když jste této perspektivě otevření, začínáte prožívat jinak. Neděláte nic špatně, neděláte chyby, jen se snažíte žít svůj život a vaše duše vám tuto svobodu nabízí.

Není to o tom, že od své duše uslyšíte: „Měl/a bych udělat to nebo ono, měl/a bych vybrat A nebo B, udělal/a jsem to dobře nebo špatně?“ To není to, co vám chce vaše duše říct. Duše si přeje, abyste si byli vědomi své skutečné krásy, síly a moudrosti ve svém životě. Duše vám chce poskytnout hluboký pocit úlevy a radosti. Je dobré být tím, kým jste, jste úžasní, rostete a učíte se a v tom je něco odvážného.

Na Zemi jste vstoupili do tance s životem. To je něco, co vyvolává naši největší úctu a respekt. Poklekáme před vás – tak to je – a nechceme nic lepšího, než to, že řeknete „amen“ své vlastní velikosti a odpovědi pak přijdou.

Proto, abyste tuto velikost, sílu a moudrost uvnitř cítili nemusíte dělat nic víc, neboť už „tam“ jste. Pevnost, kterou prožíváte, když tak činíte, způsobuje, že lépe přijímáte odpovědi na to, co ve svém životě chcete, nebo co vám v něm schází, co třeba postrádáte, ze své velikosti pak naleznete odpovědi. Nemusíte se natahovat mimo sebe nebo hledat vyšší já, které existuje daleko v Nebi nebo průvodce, kteří jsou někde „venku“. Vše je to tady, jste tu s veškerou svou moudrostí a sílou.

Blízko vás jsou vaši průvodci i vaše duše. Neopustíme vás. Na Zemi je to však vaše cesta a je na vás, abyste otočili klíčem. To je něco, co za vás nemůžeme udělat. Je to cesta, jak si na sebe vzpomenout: uvědomit si, kdo jste v atmosféře, která neodráží toto já tak přímo jak v oněch nádherných, bohatých zahradách, jež odrážely vaši krásu a sílu duše. Tady je zapotřebí prožívat tuto zahradu uvnitř sebe.

Ve Stvoření je jen radost, a když otočíte klíčem, otevřete dveře a řeknete sami sobě „ano“. Život na Zemi bude bohatší na možnosti a příležitosti. To je váš cíl, to je váš vlastní plán duše: být duší tady, vzpomenout si na ni a žít ji. Můžete začít tím, že vyhledáte svou nejtemnější emoci a budete s ní zacházet jako se statečným dítětem, které potřebuje vaši podporu a povzbuzení. A tak si uvědomte svá křídla a toto dítě obejměte, vezměte ho do Nebeské atmosféry Domova, kde je vše v pořádku a harmonické.

Nakonec vás všechny žádám, abyste v sobě ještě jednou vyvolali živý obraz této zahrady na toto místo. Přineste na Zemi pocit Nebes a vnímejte radost a útěchu, že tu jste. Vaše mysl a vaše tělo se cítí lehčí a svobodnější, nemáte žádné starosti. Tuto atmosféru vyvoláváme společně, přinášíme světlo Zemi a prosvětlujeme ji. Všem vám děkuji za to, jakými jste prostředníky, a za světlo, které přinášíte. Mám k vám nejhlubší úctu za to, kým jste. Děkuji vám.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství