Menu

Komunikace s tělem

Matka Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, drahé děti Země. Jsem hlas Země, vítám vás.

Přála bych si, abyste mě vnímali jako svou matku, neboť vás jako matka jemně, a přitom mocně a pevně provázím a podporuji. Vnímejte zemi pod svými chodidly, která jsou smyslovými orgány, jež cítí energii Země. Vnímejte vibraci Země na tomto místě a dovolte jí, aby do vás pronikla čistým a ryzím způsobem. Vnímejte element vzduchu a vody z moře, které je tak blízko, živel země ze skal pod vašima nohama a ohně ze slunce nad hlavou. Vnímejte velké síly přírody, které vás obklopují, a spočívejte v nich. Jste zde na Zemi vítaní – patříte sem. Někdy na to zapomínáte, ale vaše tělo ví, že sem patří. Pohybuje se v rytmu a cyklech své pozemské přirozenosti.  

Když dokážete vnímat duši jako zdroj světla, které sestupuje na Zemi a který se zde učí užívat si pozemských věcí a mít z nich potěšení, pochopíte, že tělo je průvodcem duše. Tělo duši přijímá a duše tělu vdechuje vědomí, a přestože je toto vědomí božské, není vševědoucí. Představu vševědoucího Boha vám vštípily náboženské tradice, Bůh je však zcela něco jiného: je Zdrojem zářivé, život milující energie. Tato božská energie proudí ze Zdroje jako voda z fontány, a přestože je tato energie prostoupena nekonečnou silou, vždy nachází nové cesty, po kterých se může vydat. Nezná vše předem, ale jak proudí, objevuje stále nová dobrodružství. 

Jste kapkou v nekonečném, zářivém proudu světla, kapkou, která nyní obývá pozemské tělo. A přestože je tato kapka naplněna světlem a moudrostí, je pro duši vždy novým dobrodružstvím, když znovu obývá tělo, když se znovu inkarnuje a objevuje nové věci, aby obohatila sama sebe. Pohlédněte na sebe a sledujte, jak vaše duše, jak tato kapka světla z věčného Zdroje, splývá s vašim tělem. Vnímejte, v jaké části vašeho těla je toto světlo nejjasnější, kde je tělo nejživější, nejvíce uvolněné a kde to nejvíc plyne – kde plyne s rytmem přírody, této planety. Vnímejte ve svém těle místa, kde vše dobře plyne. Právě tam vaše duše a tělo společně tančí v harmonii.

Sledujte, jak je šťastná je vaše duše za to, že tu je – chce vstoupit do tohoto dobrodružství. Není to trest, povinnost nebo „měl/a bych“ – vaše duše tu chce být. Vaše tělo je pro sny vaší duše společníkem. Vaše duše je za toto tělo vděčná, ačkoli z vaší lidské perspektivy, může být tato zkušenost někdy velmi obtížná. Proto pojďme najít ve vašem těle místa, kde světlo vaší duše neproudí tak lehce, kde může docházet k oddělení světla vaší duše od těla. Sestupte svým plným vědomím do těchto míst ve svém těle, kde prožíváte napětí či úzkost. Sestupte tam se zvídavou myslí a pohlédněte na tato místa velmi otevřeně a upřímně. 

Mnozí z vás touží porozumět jazyku svého těla, pochopit, jaká poselství pro vás tělo má, ale jste zvyklí tak činit pomocí myšlení. Právě prostřednictvím myšlení chcete vše kontrolovat a analyzovat, tělo však takto nefunguje. Obývá jinou úroveň, stejnou jako má příroda kolem: stromy, rostliny, kameny, zvířata, které nepřemýšlejí stejně jako lidé. Ve všem je nepochybně živoucí, cítící a vnímající vědomí, avšak přemýšlející část tam není, proto se příroda snáze odevzdává životu.

Jako lidé však máte možnost volby, protože i uvnitř vás je prostor pro spontánnost a hru, která je součástí lidského bytí. U mnoha lidí je však tento prostor zahlcen příliš zaměstnanou myslí. Tím pádem své tělo skutečně obýváte až ve chvíli, kdy vám zaklepe na dveře jako bolest, neduh nebo nemoc. Chce vám něco říci, nemůžete to však pochopit myslí. Proto vás povzbuzuji, abyste sestoupili do míst ve svém těle, kde to dobře neproudí a nalezli jiný způsob, jak komunikovat se svým tělem. Už to samotné přinese léčení, neboť propustíte myšlenky ve své hlavě a skrze tělo se propojíte se mnou, se Zemí. Žiji ve vašem těle – mám svou vlastní moudrost a řídím se zákony a rytmy, které jste zapomněli. 

Sestupte do mne a dovolte mi, Zemi, abych ve vás přebývala. Sestupte do mě a nechejte, aby se v místě, kde je zablokovaná energie, objevilo zvíře a pozorujte, co ve vás vyvstává. Jak toto zvíře vypadá a co vám říká? Hovoří velmi jednoduchou řečí, není to řeč slov a myšlenek. Žádá vaši pozornost a je tu, aby nastolilo harmonii ve vašem energetickém poli, ve vaší auře. Je to léčivé zvíře, které může vykonat svou práci pouze tehdy, pokud mu důvěřujete a dovolíte mu obnovit vaši rovnováhu. Toto zvíře ztělesňuje moudrost přírody, přijměte ho a vstřebejte energii, kterou toto zvíře nabízí. Čiňte tak beze slov a buďte skutečně otevřeni energii tohoto zvířete. Naplňte celé tělo a auru jeho energií. 

Vnímejte, jak vás toto zvíře uzemňuje a spojuje se mnou, s vaší matkou a se všemi přírodními živly. Staňte se na chvíli tímto zvířetem a splyňte s ním. Vnímejte, co je potřeba ke zklidnění bolesti nebo neduhu, který prožíváte a k jeho vyřešení. Zvíře v sobě nese instinktivní sílu, která mu umožňuje poznat, co potřebujete. Vaše myšlenky vám mohou v tomto poznání bránit, neboť jsou plné soudů, příkazů a zákazů. Vy jste však duše, která se spojila s pozemským tělem, které obsahuje elementy rostlin, zvířat a minerálů. Jsou ve vás zastoupeny všechny úrovně přírody, a tak pociťte svou jednotu se Zemí.

Žádám vás, abyste se spojili s jedním ze čtyř elementů: se zemí, vodou, vzduchem nebo ohněm. Jsou zde zastoupeny všechny živly, přesto existuje jeden, který v současné době potřebujete nejvíc. Je to síla ohně s jeho nadšením a vášní nebo hladká, plynoucí povaha vody? Je to síla a uzemnění země nebo nesmírnost a prostornost nebe, elementu vzduchu? Představte si nyní tyto živly jako postavy, z nichž jedna k vám spontánně přichází a něco vám dává – spojte se s tímto elementem. Přijměte jeho léčivou sílu s úctou a úžasem, aby vám mohla ukázat, co je pro vás v tuto chvíli důležité.

Nakonec vás žádám, abyste si byli vědomi mnoha průvodců, které na Zemi máte: vašeho těla, které k vám promlouvá svým vlastním jazykem, a vědomí zvířat, rostlin, minerálů a živlů kolem vás. Všichni jsou vašimi rovnocennými průvodci, velmi hmatatelní a blízko. Jste tu velmi vítaní a pokud tento pocit přijetí dočasně ztratíte, plně sestupte do celého svého těla. Vaše tělo ví, že jste zde doma, že nejste sami a že jste vždy obklopeni zdroji a silami, které vás podporují.

Jsem Matka Země a já sama jsem směsicí nebeských energií a fyzických sil – jsem duchaplná bytost. Když vidím, jak se vy, taktéž duchaplné bytosti spojujete se silami Země, vyzařujete zde své světlo a těšíte se z toho, jsem nesmírně šťastná. Obklopovat vás průvodci, které vám poskytuji, je mou radostí a vášní. A mou energii přijměte. Jste moje děti a nic neučiní matku šťastnější než vidět své děti růst a vzkvétat. 

Mnohokrát děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství