Menu

Dary

Na těchto stránkách nabízím Jeshuovy materiály zdarma všem lidem, kteří o ně mají zájem. Vše konám s láskou a k pomoci všem lidem, kteří jsou na své duchovní cestě. Překlady jsou na těchto stránkách poskytovány zcela zdarma. Po vzoru původních stránek Pamely a Gerrita je však třeba přistoupit na malé zpoplatnění nadstandardních materiálů v podobě e-knihy a audio poselství, na kterých pracuji s několika dalšími spřízněnými dušemi.

K dispozici je celá e-kniha ke stažení v PDF formátu a stejně tak i profesionálně nahraná a s láskou namluvená audio poselství ve formátu MP3, abyste je mohli kdykoli a kdekoli poslouchat a nechali se unášet hloubkou, která je v nich obsažena. Ukázku z těchto namluvených poselství najdete ke stažení zde a v hlavním menu pod názvem Audio-poselství.

Jsem velice ráda, že se ke mně tyto hodné duše připojily a pomáhají mi s dalšími materiály, díky kterým Vám můžeme zprostředkovat poselství ve formě, která se dotýká přímo Vašich srdcí. Velice si vážím jejich času a energie, které spolu se mnou tráví nad jejich přípravou a tvorbou. Věřím, že je oceníte a budou Vás hladit po duši, kdykoli si je budete číst nebo je budete poslouchat.

Pokud budete chtít tyto stránky podpořit a ocenit úsilí do nich vložené, učiňte tak prosím formou finančního příspěvku níže uvedeným způsobem.

Věřím, že se vložená láska a úsilí do těchto materiálů vyplatí a na Zemi bude přibývat šťastných duší, které našly samy sebe a budou moci žít v bezpodmínečné lásce, hojnosti, harmonii a svobodě.

To Vám z celého srdce přeji.

S láskou,

Denisa

Zaslání finančního příspěvku je možné bankovním převodem:

Číslo účtu: 1704431014/3030

Eurový účet pro platbu v Eurech:

IBAN: CZ33 3030 0000 0017 0443 1022

BIC/SWIFT: AIRACZPP

Variabilní symbol: 333

E-kniha Audio poselství