Menu

Návrat divoké ženy

Máří Magdalena prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Všichni tři jsme tu dnes přítomni: Jeshua, Marie a Máří Magdaléna. Je nám velkou ctí být tu dnes s vámi. Vnímáme vás jako své bratry a sestry. V srdci jsme jedním a pro mě, Jeshuu, je zvláště osvobozující být po boku mých přítelkyň, protože jsem často považován za jediného zástupce Kristovské energie. To však není úplná pravda. V mém životě po mém boku byly ženy, které byly pro mé poslání podstatné. V těch časech nebylo přijatelné, aby ženy konaly to, co jsem konal já, aby byly veřejnými učiteli. Moje matka i Máří Magdaléna však byly spirituálními bojovnicemi. Pomáhaly mi zasadit semínka Kristovského vědomí.

Dnes budeme mluvit o mužské a ženské energii. Mé ženské spřízněné duše a já budeme promlouvat jedním hlasem. Ve vaší historii byla ženská energie hluboce zraněná. To mělo na Zemi vážné důsledky jak pro ženy, tak pro muže. Mužskou nadvládou netrpěly jen ženy, i muži byli zraněni.

Nejdříve budeme hovořit o ženském zranění. Prosíme vás, abyste si představili ženskou osobu. Reprezentuje celkovou ženskou energii. Ženská energie byla degradována a bylo s ní zacházeno násilně. Dopad na ženy to mělo takový, že se stáhly z nižší části těla, kde sídlí jejich síla. Zvláště, když zažívaly sexuální násilí a emocionální traumata, způsobilo to, že stáhly své vědomí z nižší části těla. Bylo pro ně velmi těžké být sebevědomými a zakotvenými. Představte si ženu před svým vnitřním zrakem. Reprezentuje kolektivní ženskou energii. V tomto obraze můžete vidět, že v oblasti jejího břicha je jistá díra. Stáhla z této oblasti své vědomí a cítí se nejistě, neboť postrádá základ. Uvnitř jejího břicha můžete slyšet výkřiky trýzně a bolesti. Všechny vás nyní vyzýváme, muže i ženy, abyste k této ženě vyzařovali světlo do jejího břicha. Tímto způsobem ho dáváte i sami sobě.

Nyní by ráda mluvila Máří Magdaléna.

Já jsem Máří Magdaléna. Hluboce vás miluji. Jsem vždy s vámi. Povznesla jsem se nad ženské zranění a nyní bych se chtěla velmi jemně dotknout této bolavé oblasti, abych pomohla ženám se uzdravit. Chtěla bych vidět, jak se znovu rodí s radostí a pevností tak, aby se síla ženy mohla navrátit mírumilovnou cestou. Nepřeji si bojovat nebo zápasit. Přicházím v míru a mám k ženám zvláštní prosbu. Vy všechny jste byly v historii zraněny, avšak v tomto čase znovu získáváte svou sílu. Tohle je váš věk, tohle je váš čas. Ráda bych vám připomněla, že i muži nyní potřebují pomoc. Vám jako ženám je známé zranění ve vašem břiše, bolest a trauma ponížení. Co se však stalo mužům?

Kvůli dominantním mužským energiím a energiím moci a útlaku byli muži v minulosti nuceni uzavřít svá srdce. Museli být silní a hrubí, takový byl ideální obrázek muže. Tak se však muži odcizili od své pocitové stránky. Mnoho mužů se uvěznilo ve svých hlavách. Bylo pro ně obtížné vyjádřit své emoce a pocity. Neschopnost spojit se se svou pocitovou stránkou, se svou ženskou stránkou, je taktéž zraněním. Nemůžete žít život naplno, když nemáte ke svým pocitům přístup. Ve skutečnosti jste tak odpojeni od své duše. V mnoha mužích je pocit osamělosti a odcizení, které může být vnímáno jako díra v jejich srdcích.

Vidíte: jak muži, tak ženy, byli v minulosti zraněni. Ženské zranění je umístěno v břiše a mužské zranění je jako díra v srdci. Ráda bych vám  ženám dnes řekla, že jakmile znovu získáte svou moc, jakmile si znovu uvědomíte svou skutečnou sílu, oslovte muže. Oni potřebují vaši pomoc. Odcizili se a odloučili od domova. Nechť laskavost ve vašem srdci s nimi cítí soucit. Nová Země se může zrodit jedině tehdy, když spolu uzavřete mír. Jakmile muži a ženy navzájem pochopí svá zranění, mohou mezi sebou postavit most.

Žádám ženy, aby se ke mně připojily a posílaly světlo do díry ve svém břiše. Z tohoto světla se rozvíjí provaz a jde přímo do Země. Pociťte jako žena své spojení s Matkou Zemí. Vaše ženská energie je velmi mocná a nezbytná k životu. Vzpomeňte si na svou skutečnou sílu. Jak cítíte nárůst sebevědomí, oslovte muže a pošlete jim světlo do díry v jejich srdci.

Jste na pokraji nového času v dějinách. Je vám souzeno, abyste se jako muži a ženy spojili. Jste opět vyzýváni k tomu, zažívat radost a smích jako lidské bytosti. V mnoha z vás vidím bojovníky. Tolik jste bojovali a někteří z vás jsou velmi unavení a zklamaní. Odpověď na vaši bolest leží ve velmi jednoduchém životě. Tím mám na mysli: pocit skutečného znovu spojení se Zemí a těšení se z prostých radostí lidského bytí. Prožívat lásku mezi mužem a ženou, přátelit se s podobně smýšlejícími lidmi a žít v míru se svým okolím a přírodou je příslibem nové Země.

V mém životě na Zemi jsem ženské zranění hluboce prožívala, byla jsem drahou přítelkyní Jeshuy. Mohla jsem cítit jeho sílu a moudrost, ale stejně tak jeho bolesti a pochyby. Mezi námi dvěma bylo důvěrné pochopení. Prožívala jsem hluboký žal a smutek, když musel opustit Zemi, když byl zabit. Často, když k nám promlouval, cítila jsem jeho poselství nejen v mé hlavě, ale v celém svém těle. Nelíbilo se mi přít se o jeho myšlenkách a poselstvích, jak činili jeho mužští žáci. V tomto ohledu jsem se od nich poněkud lišila. Někdy se mi posmívali a já se cítila osamělá. Byla jsem považována za ?divokou ženu?, byla jsem nekonvenční. Nyní mám velkou radost, když vidím, že tyto divoké ženy jsou znovu ve světě vítané! Od dob Jeshuy se mnohé změnilo. Říkám vám: divoké ženy budou vůdkyněmi nového světa! Vyzývám vás, abyste všechny povstaly ve své skutečné síle. V minulosti, když byly ženy ?divoké?, ve smyslu, že byly nezávislé, nekonvenční a vášnivé, byly označovány za hysterické. Ve středověku byly nazývány čarodějnicemi. Tyto ženy ? byla jsem jednou z nich ? však byly poháněny láskou. Nyní nastává pro ženy opět čas, aby ukázaly svou skutečnou sílu, nikoli agresivním způsobem, ale cestou smíření mužských a ženských energií.

Mnohokrát děkuji, že jste tu dnes se mnou byli!

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství