Menu

Uvíznutí

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua.

Jsem mezi vámi, abych se s vámi spojil a sdílel naše energie. Energie, kterou přináším se mísí s vaší energií, s vaším světlem a moudrostí, které jste nashromáždili za všechny životy, které jste na Zemi žili. Společně takto vytváříme kanál pro objevování znalostí, jež jsou přizpůsobeny současnosti.

Předáváme poselství společně. Vnímejte, jak se podílíte na tomto poselství a jak nejste pouze posluchači, studenty, kteří hledají odpovědi, ale zároveň učiteli, kteří vědí a vnímají odpovědi uvnitř, učiteli, kteří chtějí přenechat toto vědění ostatním, jež hledají. Vy všichni hrajete obě role. Jste hledači, někým, kdo neustále roste a je zaměstnán obnovováním a rozšiřováním sebe sama. Zatímco se tento proces odehrává, přenášíte i vy svoji energii na ostatní, kteří nemusí být ve svém procesu změny tak daleko a kteří mají prospěch z vašich objevů a vnitřních úspěchů, jež se na ně přenáší přirozenou cestou. Umění být spirituálním učitelem není o tom, jestli máte schopnost uvést své znalosti do výmluvné, perfektně vyjádřené formy, ale zda dokážete přenášet tuto esenci přirozeným a autentickým způsobem, který nese vibrace chuti k životu a svobody s pocitem důvěry a jistoty.

Jsou časy, kdy tuto vibraci cítíte velmi jasně a to jste pak spojeni se svým nejhlubším jádrem. Vaše učení není něco, co děláte nebo dáváte vnějšímu světu, ale něco, čím jste. Je to vaše přirozená vibrace, která spontánně vyzařuje k druhým. Pokud jste se někdy zajímali o to: „Jaký je přesný smysl spirituální práce, kterou jsem přišel/a na Zemi dělat?“, pak běžte k tomuto jádru uvnitř sebe, kde leží jednoduchost: pravda vašeho jedinečného já. Když se zde spojíte a přicházíte z tohoto jádra, pak příliš nezáleží na tom, v jaké formě dovolíte své energii proudit do světa. Vše, co cítíte dobře, co vám činí radost a inspiruje vás, vám náleží a za to, že to světu dáte, budete časem odměněni, dostanete nazpět. Nepřebírejte svoji jistotu z materiálních forem či prostředků, ale z vašeho vnitřního jádra, kde panuje mír, přirozenost a jednoduchost.

Chci, abyste věděli, že když vám tohle říkám, je to taktéž On uvnitř vás, kdo hovoří. Chci v tomto poselství (channelingu) vyjádřit váš hlas, spojený a smíchaný s mou jedinečnou vibrací. Společně vytváříme pole a to je záměrem. Nejsem učitel, který je nad vámi a má všechny odpovědi. Je právem, že každá duše vyjadřuje svou vlastní moudrost jedinečným způsobem, který se mísí do jednoho ohromného zářivého pole se všemi druhy různých odstínů a fazet. Buďte hrdí na to, kým jste, a nikdy se nesnažte napodobovat druhé. Najděte, kdo jste, a pak jste ve své největší kráse a čistotě. Odpověď na všechny vaše otázky leží v tomto jádru hluboko uvnitř vás: tam proudí vše snadno a vy můžete zvolat: „Ach ano, je to vskutku tak jednoduché! To je to, kdo jsem – nekonečná a svobodná bytost. Strach a nedostatek není skutečný, nemohou se mě ve skutečnosti dotknout.“

Pochopitelně, že v životě každé lidské bytosti jsou chvíle, kdy ztratíte spojení se svým středem, kdy vše potemní, je zasmušilé a kdy se vás zmocní strach a zoufalství – říkáte tomu negativní energie. Pak ztrácíte spojení se svým vlastním jádrem. Vše, co se zdálo být na první pohled jednoduché, je nyní složité a komplikované, něco, o čem musíte velmi usilovně a hluboce přemýšlet. Chodíte kolem v kruzích a uvízli jste jako jehla na gramofonu, která se zasekne, zatímco se deska stále točí a nic se ve skutečnosti nemění. Takové situace způsobují energetické vyčerpání a zoufalou sklíčenost a mohou vést až k depresi.

Pokud jste zaseknutí, pak se udějí dvě věci: buď se osvobodíte nebo se ještě více lapíte, dokud nedojdete do bodu, kdy jste už tak uvězněni, že se musí něco stát. Život nikdy nezůstává energeticky stejný – nemůže stagnovat – pak tedy přitáhnete událost nebo nastane vnitřní erupce, která vás nutí ke změně směru. Nový směr bude vždy intenzivnější než starý směr, ale nabízí vám změnu pro neotřelé cesty a nové možnosti. Z vesmírné perspektivy nemůžete ve skutečnosti uvíznout, život stále proudí skrze vás, můžete však mít pocit, že jste lapeni. To, co to ve skutečnosti znamená, je , že toužíte po něčem, s čím již máte emocionální spojení, ale co se vám nedostalo na dohled a na dosah – zůstává to za horizontem. Pak máte pocit, že jste lapeni a vyvstává frustrace a zklamání, které, jak se zdá, potvrzují vaše uvíznutí.

Jak si z takové situace uděláte východisko? První věcí, kterou je třeba udělat, je spustit hodnocení, že se něco pokazilo. Pravděpodobně si myslíte: „Měl/a jsem tam už být, mým cílem bylo už toho nebo onoho dosáhnout – a já jsem selhal/a.“ Pokud se na sebe podíváte objektivněji a z trošku větší vzdálenosti, místo toho byste řekli: „Zjevně je tu něco, co je pro mě velmi znepokojivé a těžké se s tím vypořádat, a proto nejsem ještě na místě, kde chci být.“ Pokud se můžete podívat na pocity takového uvíznutí, je to více o pozvání prozkoumat ještě více sebe sama a prohledat to, co chce být spatřeno. To, co naleznete, jsou rozporuplné emoce: jedna část vás touží po novém, co vás naplní a přinese větší kreativitu a inspiraci, zatímco druhá část se drží staré formy strachu z propuštění a vzdání se bezpečí.

Jak se s tímto strachem vypořádáte? Pokud se pokoušíte učinit velký krok k obnově, ideálně byste měli pustit svoji starou identitu a stát se novou osobou, což je to, proč člověk v duchovní literatuře čte o novém zrození nebo druhém zrození. Můžete se však spolehnout na fakt, že svou starou identitu nepustíte tak snadno! Tato identita byla velmi pečlivě vytvořena a spočívá ve velmi složité kombinaci mechanismů a vzorců přežití, v chování, které jste použili k tomu, abyste se vyhnuli obtížným emocím a utekli od nich. Začali jste tak činit už jako děti a pro dítě je to taktéž často jeho jediná strategie pro přežití, neboť jeho emoce, které zažívá, mohou být příliš silné, než aby byly pochopené duchem dítěte. Děti, zvláště ty citlivé, mohou mít taktéž tendenci prožívat problémy svých rodičů a těžké energie jako své vlastní – problémy, které musí vyřešit, což vůbec není úkolem dítěte. Tímto způsobem vznikají hluboké vzorce chování už v raném dětství, aby utekli od bolesti, strachu a traumatu a nalezly cestu, jak z nich uniknout a přežít. Je důležité to v sobě pochopit.

Až dosud jsem hovořil jen o identitě, která byla formována ve vašem dětství v tomto životě. Vy však nesete také vlivy z jiných životů, vleklé energie, které nyní v tomto životě chtějí být spatřeny a uvolněny. Proto se zároveň toužíte dostat do nové reality, přiblížit se své vlastní duši, naplnit se a mít hluboké vztahy s druhými, pokuste se také dívat na tuto svoji část, která má potíže s uvolňováním starého s maximální jemností a soucitem. Vnímejte svůj vlastní odpor, strach a nedůvěru, kterou můžete vidět očima dítěte, které toho má „na talíři“ příliš, které je malé a nemůže to zvládnout. Do jisté míry jste vy všichni byli emocionálně traumatizováni, i kdyby jen dospíváním na Zemi s mnoha strachy a představami světa o nedostatku a negativních přesvědčeních, které vás obklopují – nemůže to být jinak, než tak, že ztratíte část sebe.

Chci vám říct, že není realistické činit „spirituální bitvu“ s nespravedlnostmi kolem sebe nebo se snažit kolem sebe změnit svět či se pokoušet nutit nový svět k bytí. Skutečný bojovník, který bojuje za světlo ztělesňuje jak mužské, tak ženské, kvality a prozkoumává dítě uvnitř, vnímá jeho boj a s největší jemností toto dítě objímá, slituje se nad ním a ulehčuje mu to. Tady vidíte, jak důležité je používat jak mužskou, tak ženskou, sílu, abyste sami sebe uzdravili. Ženská síla ujišťuje tu část vás, která je nejúzkostlivější a nejpodezíravější a nechce ani tu na Zemi být. Ženská část natahuje svoji ruku, je jemná a vyživující jako matka: bezpodmínečná, přívětivá a vytváří otevřenost. Pokuste se to zažívat tím, že dovolíte ženské energii ve vás proudit zvláště do těch vzorců, které vám dávají tolik odporu a potíží.

Měli byste také využít svou mužskou energii, která symbolizuje jisté silné stránky. Někdy je důležité učinit „těžká“ rozhodnutí, nastavit hranice, říci sbohem situacím nebo lidem, kteří zůstávají ve starých vzorcích. Znakem spirituálního bytí není mít neochvějný soucit a pochopení pro negativní vzorce v sobě či v druhých lidech. Mužská energie říká někdy velmi jasně: „Ne, pryč s tím!“ Přivádí vás na novou cestu, kde můžete jasněji stát sami za sebe a odvážit se ukázat, kdo skutečně jste. To je aspektem mužské energie, která je nezbytná pro osvobození se. Pochopitelně, že z ženské stránky můžete prožívat jak k sobě, tak k druhým, velmi hluboké pochopení toho, co se odehrává, což může zahrnovat i negativitu, násilí a dokonce destruktivitu. Ale vaše mužské já vám pomáhá uvědomit si, že jste tu v tomto životě pro sebe a že musíte učinit rozhodnutí, které slouží vašemu světlu a duši. To může znamenat dělat jasné a definitivní volby a dokonce se i distancovat od toho, co pro vás není zásadní a už vám nevyhovuje.

Představte si, že vidíte tuto mužskou energii v sobě ve formě meče, který držíte ve své pravé ruce. Ve své levé ruce držíte nádherný pohár či kalich, který symbolizuje přijímající a léčivou ženskou energii. Oba jsou to instrumenty, které můžete použít k podpoře sebe sama. Někdy je nezbytné v situacích, kde se vzorce opakují a kde není přítomný obnovující proud, ovládat meč, mluvit jasně a nebýt unášeni vzorci, s kterými se necítíte již více příjemně.

Jindy, když se musíte vypořádat s hlubokými emocemi strachu nebo smutku, je nezbytné být k sobě velmi podporující a vyživující, být otevření a přijímající ke svým emocím. Můžete vidět kalich před sebou jako by byl vyroben ze skla léčivé barvy, do které mohou být umístěny a uvítány emoce, se kterými bojujete nejvíc. A když nevíte, co si v určité situaci počít, co si počít s jistými emocemi, pak se sami sebe intuitivně zeptejte: „Co je tu třeba – meč? Potřebuji učinit rozhodné kroky, nastavit hranice, izolovat se? Nebo je nutné obrátit se dovnitř a přijmout své nejhlubší emoce, které vychází na povrch? Potřebuji obojí?“ Mužský meč a ženský kalich jsou dva nástroje, které máte k dispozici.

Nakonec vás žádám, abyste uvnitř tohoto kruhu cítili mezi sebou spojení. Zaměřte svůj vnitřní zrak na učitele, kterého již ztělesňujete spíše než na problémy a boje, které s druhými sdílíte. Vnímejte ohromnou sílu, kterou máte, tuto jedinečnou sílu vnitřního jádra, kterou máte k dispozici a která je ve vás již tak znatelná. Vnímejte, jak v tomto kruhu společně vytváříte kanál a přijímáme nyní energii, která z nás všech proudí. Vnímejte jaká radost a naděje je v této energii přítomná. A pakliže uvíznete, neoslepněte tím, že se budete dívat na to, co nefunguje, ale buďte si taktéž vědomi toho všeho, co funguje, co do vašeho života proudí, co již máte a s čím se můžete dělit s ostatními – je toho už tak mnoho!

Děkuji vám všem, že je mi umožněno sedět tu uprostřed vás a mísit svou energii s tou vaší. Ano!

Jeshua

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství