Menu

Ustrašené myšlenky

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, já jsem Jeshua, jsem šťastný, že jsem s vámi.

Stavíte novou cestu pro Zemi, která je vnitřní cestou, cestou vědomí. Po stezkách a stopách, které vytváříte ve své mysli, budou následovat ostatní, neboť je snazší jít po vyšlapaných cestách. Jste těmi, kteří dobývají neprozkoumané území a vytvářejí nové cesty a stopy pro ostatní, jež následují. To je vaše práce, vaše takzvané poslání, něco, co jste přijali na úrovni duše, než jste na Zemi započali tento život.

Tímto se stáváte skutečně šťastnými a nespokojíte se s ničím menším. Teprve, když máte pocit, že máte novou cestu pod nohama a že vytváříte to, co vaše duše chtěla, se cítíte skutečně naplněni zevnitř a hluboce spojeni se Zemí. Pro vás neexistuje žádná snadná existence, žádná střední cesta a konformita. Zvolili jste si být odlišní, což je něco, co bude zmíněno i dnes. Být jinými způsobilo, že jste zažili bolest z odmítnutí druhými. Pamatujte však také na radosti a triumfy z prožití průlomů ve svém vědomí a zkušeností lásky, která převyšuje strach. Jsou to chvíle hluboké radosti duše, když si z duše vzpomenete na to, kdo jste, zatímco žijete na Zemi mezi myšlenkovými formami, které jsou často krmeny strachem. Tyto momenty triumfů jsou chvílemi, kdy se vaše duše dotýká Země a kdy naplňujete svůj osud.

Co se odehrává v těchto momentech, kdy jste napněni esencí své duše a posláním zde na Zemi, ke kterému jste předurčeni? Co se ve skutečnosti odehrává v těchto chvílích, kdy se spojuje vaše duše s vaší lidskostí? Neexistuje tu strach, je tu otevřenost. Hlas strachu je nahrazen hlubokou důvěrou a vědomím, co je pro vás dobré. A tím, jak si přejte zažít tento pocit za všech okolností, protože trpíte, když žijete ve strachu! Strach je pociťován škodlivě, nepohodlně a vaše tělo a duše je vyživována ustrašenými myšlenkami a pocity. Je to jako jed, který se k vám připlíží, nebo jakýsi druh tekutého písku, do kterého jste ponořeni. A jakmile jste jednou na půl cesty, je pro vás ještě těžší dostat se z jeho sevření.

Musíte si uvědomit, že energie strachu a způsobu myšlení, který je jejím výsledkem, prodlévá na Zemi po staletí. Prostoupila lidské společnosti jako oblak nebo jako mlha kolem lidí, a proto je pro ně obtížné osvobodit se z této ustrašené energie. Lidé hledali komunitu a bezpečí tak, že byli spolu, ale aniž by věděli, že tak učinili, vzájemně se živili svými vzorci strachu. Od jednotlivce to vyžaduje odvážné rozhodnutí odpojit se a osvobodit se z této závislosti a říct tomuto kolektivnímu vzorci ,který byl předáván z generace na generaci, „ne“. I nyní vás může přepadnout mlha strachu, tento jed myšlenek naplněných strachem. Všichni jste ve svém životě učinili pozitivní volby, kdy jste následovali hlas svého srdce, hlas své duše. Cesta vpřed však na této cestě není zřejmá a jasná, neboť je tu vždy hlas minulosti, hlas strachu, který vás může někdy přemoci. Strach se vás snaží přesvědčit, že jste nezodpovědní, že to, co byste rádi dělali, nepůjde, že nemůžete být jiní a že za to budete potrestáni. Toto potrestání často přichází od rodičů, učitelů, zaměstnavatelů a druhých ve vašem životě a v dřívějších dobách byly tyto tresty vskutku brutální. Podívejte se na to, jak byly v minulosti odpůrci pronásledováni jako kacíři nebo pohané. Nesete tuto minulost naplněnou strachem sebou.

Jak se tohoto vlivu, tohoto mraku, této mlhy myšlení založené na strachu zbavíte? Nejdříve se musíte naučit poznat, kdy ze strachu přemýšlíte a jednáte. Jedině pak ho můžete pustit a jedině pak je tu vytvořena určitá vzdálenost či prostor mezi vámi a touto úzkostí. Nyní jste vskutku velmi zvyklí na to být ve strachu. Od vašeho narození jste zdědili ideály ze svého sociální prostředí, které je obtěžkáno strachem a nedůvěrou, a tak si na počátku neuvědomujete, že jste uvnitř tohoto mraku či mlhy – je to vaše běžná realita. Když se tyto chvíle rozvzpomenutí a probuzení objeví, můžete také prožít počáteční reakci ze strachu. Vnímáte, že jdete proti všemu, čemu jste se naučili věřit, když následujete hlas své duše a lišíte se od normy.

Podívejme se nyní na to, co lze udělat s tím, jak se rozhodujete mezi strachem a láskou, strachem a duší. Na chvíli si představte tuto mlhu, která je naplněna hlasy strachu, obav, zastrašování a všech druhů negativních přesvědčení ohledně sebe a toho, co je v životě možné. Dovolte, ať se to děje spontánně a podívejte se na to, kde byste ještě mohli být do této mlhy zapojeni. Jednoduše se podívejte na své tělo, abyste viděli, zda existují místa, kde se tato mlha stále projevuje. Je to místo, kde na sebe kladete nálepky, které nejsou v souladu s vaší duší, představy, o kterých si myslíte, že je dobré jim věřit.

Uvědomte si, že tento strach může někdy nosit masku a jevit se jako velmi moudrý, ctnostný a zodpovědný, zatímco je to ve skutečnosti stále založené na strachu. Takto jste byli učeni všelijakým věcem pod rouškou „ctnosti“ – musíte se ovládat, musíte milovat druhé, musíte plnit své povinnosti, musíte být poslušní. Také se nesmíte příliš odchylovat od normálu, nesmíte se lišit ani jednat divoce, protože činit tak je sobecké, podivné – a rozhodně ne hezké! Ve společnosti existuje tabu ohledně odlišnosti a toto tabu si osvojují lidé, kteří neustále žijí s emocemi úzkosti a jejichž myšlení ovlivňuje strach.

Můžete si také představit mlhu strachu jako skutečnou živou entitu: energii, která začala vést svou vlastní existenci. Představte si, že se taková entita zjeví a že ji vidíte před sebou jako temnou a ponurou mlhu, mlhu, která chce stále žít a odmítá se rozpustit. Když tedy někdo vstane a řekne: „Nevěřím už této ne-realitě, nad touto mlhou existuje modré nebe a je tu jiný způsob myšlení“, v té chvíli tato osoba zažívá od mlhy temnou reakci. Světlo, které je z takové osoby vyzařováno, vyvolává v této entitě jakousi temnou reakci, zintenzivnění mlhy. Taková osoba se okamžitě cítí osamocena, jako outsider. Druzí se schovávají, drží se mlhy a nechtějí o tom nic slyšet, neboť opustit mlhu je ta nejstrašlivější věc, kterou mohou udělat. To je to, co vám mlha namlouvá. V jistém smyslu je mlha druhem hypnózy, která drží lidi pod svým kouzlem a osvobodit se od takového kouzla vyžaduje odvahu. Přeji si, abyste se každý den chválili za svou statečnost, když se odvážíte osvobodit se! Když tak činíte, děje se toho mnoho.

Znovu se podívejte dovnitř a kolem sebe, kde jsou místa této mlhy. Můžou se sami projevovat v jistých částech vaší aury nebo těla. Zeptejte se těchto částí, co vás tam trápí nebo jaké je poselství této mlhy a nechejte strach hovořit. Co vám tento hlas strachu říká? Dejte mlze formu, skicu a uvědomte si, jak zvláštní tento fenomén je! Mlha ve skutečnosti nic není, můžete skrze ni prostrčit ruku, není hmotná, přesto má na vás takový vliv: na vaše vědomí a vnímání světa. Nyní dovolte slunci, aby jemně zářilo na místa, kde mlha stále drží vaší energii. Teplé, jemné sluneční světlo se rozprostírá kolem vašeho energetického pole a způsobuje, že se mlha pomalu rozplývá. Představte Slunce, jak visí nad vaší hlavou: intenzivní, hřejivé, zářivé Slunce, které odráží světlo vaší duše. Dovolte Sluneční Světlu, aby na vás dopadalo: na vaši hlavu, ramena, auru a na celou vaši bytost. Pokud jsou tu stále místa, která ještě nějak vzdorují, je to v pořádku, nechte to tak. Pokud jste si toho vědomi, je to v pořádku.

Existuje stále více lidí, kteří se chtějí osvobodit z tohoto starého pole vědomí strachu a útisku. V kolektivním vědomí na Zemi se odehrává změna. Přesto každý z vás prochází tímto procesem svým vlastním způsobem. Je to tak vždy: toto osvobozování se ze starého pole strachu, mlhy minulosti je osobní cestou, na které cestujete sami. Ve vašem životě jsou chvíle, kdy stanete tváří v tvář tísnivé energii strachu a negativním úsudkům ohledně sebe sama, ohledně svých sil a schopností. Výzva této konfrontace s úzkostí v sobě je ta, že čelíte jeden na jednoho, vy a temnota, jež se stala vaší součástí.

Je osvobozující a radostné, když se ve svém životě setkáváte s podobně smýšlejícími lidmi, těmi, kteří jdou po stejné cestě jako vy a v budoucnosti budou mezi vámi – pionýry vědomí – možné formy spolupráce. Uvědomte si však, že tato konfrontace, kterou ve svém životě máte se strachem – se starým a s mlhou – je něco, čemu musíte čelit sami. Je to jen vaší vlastní „solární silou“ – kontaktem s vaší vlastní duší a skokem do nového, který se odvážíte učinit, jenž způsobí, že uvnitř vás nastane nový svět, nová úroveň vědomí. Když to všichni tito jednotlivci udělají pro sebe, vyvstává nové pole vědomí, které je stále více osvobozeno od strachu, stále víc naplněno radostí, možnostmi a vzájemným respektem. Výsledkem je, že je na Zemi vytvářeno stále více Slunečního Světla. Nehledejte ho od druhých, cestujete skrze svou vlastní soutěsku, temný tunel směrem ke svému vlastnímu osvobození.

Rád bych vám dal tak trošku pomocnou ruku. Jak uvnitř sebe rozpoznáte hlas strachu a jak rozlišíte, co je strach a co hlas duše a lásky? Hlas strachu je hlasitý, přerývavý a roztěkaný, často také pracuje skrze myšlení, cestou mysli. Strach můžete ve svém těle vnímat jako napětí, nedostatek uvolnění a odevzdání. Vaše svaly jsou v napětí, váš dech není hluboký a klidný a ve vaší hlavě se objevuje mnoho panických myšlenek, které jsou přestrojené za chytré a zodpovědné: „neměl/a bych to takto dělat, protože se pak může stát nějaká nehoda“, „pozor, protože to nebo tamto může dopadnout špatně“, „buď opatrný/á, drž se zpátky, ovládej se“. Všechny tyto názory jsou dané pod roušku ctnosti, je to však hlas strachu. Strach vás paralyzuje, a když jste lapeni ve strachu, jste neustále bombardováni něčím, co se zdá, že přichází zevnitř. Impulsy strachu působí na vaše tělo a začínají vládnout vašemu myšlení.

Myšlení je cenný nástroj, když je však ovládáno strachem, vytváří jakýsi druh elektrického tahu, který začíná ve vaší hlavě a pak postupuje dolů vašim celým tělem, vyvádí vás z rovnováhy a přináší napětí a neklid, ustavičný pocit nervozity, který pak začínáte shledávat jako normální. V mnoha lidech je neustálý stres. Lidé hledají uvolnění tohoto stresu v alkoholu, drogách, poblouznění nebo jsou workoholici. Chcete se dostat pryč od těchto neklidných a strnulých pocitů a hledáte uvolnění nebo rozptýlení ve vnějších věcech. Hledáte něco, co vám dá pocit uvolnění nebo mír, i přesto, že je to iluze a pouze dočasné. Tolik pod tímto proudem strachu trpíte.

Můžete sami zpozorovat, když se dostanete do tohoto bodu, kdy život žijete skrze strach. Vaše tělo vyznačuje strach elektrickým prouděním ve vaší hlavě, které neustále střílí prudké myšlenky a touhu převzít kontrolu nad životem pomocí myšlenek, starostí a zastrašování. V okamžiku, kdy si uvědomíte, že se to děje, se můžete probudit. Pamatujte si, že i když jste uvnitř mlhy, chce se udržet. V opačném případě, než si to uvědomíte, můžete strávit dny a dny uvnitř tohoto proudu strachu a ani nevědět, že jste lapeni v úzkosti. Okamžik, kdy si to uvědomíte, je velmi důležitým okamžikem. Je to o tom, jak jít proti tomuto proudu strachu, nevěřit mu a nedovolit mu, aby vás zhypnotizoval. Je to o tom, abyste zůstali zaměřeni na Světlo Slunce uvnitř sebe – na to tiché, stále vědoucí, co náleží vaší duši.

Uvědomte si, že energie vaší duše, vašeho srdce, je vnímána zcela jinak než energie strachu. Jak jsem již řekl, strach můžete poznat jeho specifickým hlukem a nepokojem. Láska, hlas vaší duše přichází skrze ticho, je klidný, nikoli horlivý. Můžete vnímat, jak tento hlas vyvěrá z hloubky vaší podstaty, z tichého místa ve vašem břiše: hluboce pociťované vědění, které k vám přichází osvobozené od tlaku z tichého místa ve vašem břiše, jemný šepot, který není nikdy panický, žádostivý nebo obtěžující. Je spíš jako pozvánka, abyste vnímali a viděli věci jinak a měli důvěru je pustit. Můžete vnímat hlas své duše před sebou jako obraz: například jako motýla, který poletuje vašim tělem, vašim energetickým polem, aurou, se svým zbarvením a jemnými křídly. Můžete ho také vidět jako vílu nebo jen jako velmi jemné barvy. Můžete ho také slyšet jako andělský zpěv nebo ho jen vnímat jako pocit důvěry, víry a optimismu, i přesto, že hlas strachu nebo hlasy lidí kolem vás vám říkají něco zcela jiného. A pravidlem je: následujte svůj pocit míru, kde cítíte nejvíce míru.

Někdy si myslíte, že je jednodušší držet se strachu a ega a dělání, které vám může dát dočasný pocit jistoty. Ve skutečnosti jste však stále křečovití a přidušení. Skutečný klid a mír vytváří spoustu otevřenosti kolem vás. Jednoduše důvěřujete a zůstáváte v Přítomnosti i přesto, že víte, že nemáte žádné jistoty a nemůžete nic předpokládat. Neběžíte kupředu budoucnosti, žijete svůj život krok za krokem. Žádám vás, abyste si na chvíli udrželi tento pocit. Ani nepřemýšlejte nad tím, co budete dělat v budoucnu, buďte naprosto přítomni v Teď. Vnímejte energii své duše a vnímejte, že jste dobří, krásní, stateční takoví, jací jste. Pozvěte svoji duši, aby k vám přišla, a vězte, že vaše duše nikdy nesoudí vás ani to, co jste udělali. Pro duši je vždy vše přijatelné. Vždy vám chce pomoci a povzbudit vás.

Děkuji vám a velmi rád budu odpovídat na vaše otázky.

Jeshua

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství