Menu

Jak měníte společnost

Země prostřednictvím Pamely

Drazí krásní lidé, všechny vás zdravím. Jsem hlas Země. Přijměte mě do svého středu, neboť jsem vaší matkou. Otevřete mi buňky svého těla, abych vám mohla přinést uvolnění, a učiňte tak nyní. Nechte odejít veškeré napětí, nechte odvanout mnoho myšlenek ve vaší hlavě, opakující se obavy, které mnozí máte. Nechejte vzduch proudit skrze a kolem vás.

Jste mi tak drazí. Tolik vás miluji a vítám. Důvěřovat mi, je něco, co vás neučili. Ve skutečnosti jste byli učeni, abyste mi nedůvěřovali. Jako děti jste se velmi brzy naučili spoléhat na energii a schopnosti své mysli, abyste si uspořádali svůj život tak, abyste ho zvládli.

Velká část výchovy a vzdělávání dětí se zaměřuje na to, aby jste zvládli život, stejně jako na přizpůsobení se sociálnímu systému, který je již silně ustanoven. Tento typ výchovy a vzdělání děti mate, protože v nich stále žije spontánní, intuitivní proud, který je silně propojen s jejich emocemi, které jsou často stále velmi přímé a otevřené, a to dospělé děsí. V průběhu vaší výchovy začínáte být ke svým emocím, k jejich síle, vášni, která v nich je, k jejich bezmeznosti, obezřetní.

Jsou však ve skutečnosti emoce bez omezení? Nikoli, emoce mají svou vlastní dynamiku. Když je necháte jít jejich vlastním směrem, časem najdou sami svou vlastní přirozenou rovnováhu. Když umožníte dítěti, aby pustilo páru, když je nahněvané ? například proto, že cítí, že je s ním zacházeno nespravedlivě ? dítě se časem vrátí do stavu klidu, přemítání. Někdy je nezbytné pomoci dítěti, aby tak učinilo. Co se však v minulosti často odehrávalo a co se stále dnes odehrává, je to, že je taková emoce potlačena a je zabraňováno jejímu vyjádření. Tím, že se tak činí od raného dětství, omezuje se přirozený emocionální život dětí.

Je na vás kladen velký tlak, abyste se stali kontrolujícím dospělým, který není zvyklý důvěřovat svým spontánním emocím, touhám, nadšení či vášni. Takto se odcizujete od svých nejhlubších motivací. Jsou zatlačeny do tmavého kouta, kam se neodvažujete jít. Dříve či později však to, co bylo skryto, chce na povrch. Hlas vašeho srdce, vaší duše nemůže být popírán věčně.

Zdá se, jako by se právě nyní, v tomto dni a věku, tento hlas duše probouzel souběžně v mnoha lidech naráz. Dalo by se říci, že se odehrává jistá forma revolty. Lidé chtějí žít, nejen přežívat a organizovat život, chtějí se na něm plně podílet. Existuje tu potřeba skutečně prožívat do hloubky a to dává vzniknout intenzivnímu kolísání ve vašem emocionálním životě.

Jste v procesu návratu do svého středu, do esence, která je jak nebeská, tak zemská. Uvnitř nesete nesmrtelnou duši, která je nekonečná a která nemůže být uchopena intelektuálně. Existuje toto světlo ve vás, které je věčné a není vázáno na čas ani místo, není vázáno k tomuto tělu. Přesto si tato věčná jiskra světla vybrala vstoupit do tance s tímto tělem a tančit se mnou, se Zemí a s přírodou. A proč tak učinila? Duše sestupuje do těla, aby prožila něco výjimečného, co nemůže prožívat v nebeských říších. Světlo chce nabrat formu a zakotvit se v prožívání života a tvořivosti ve hmotné formě a z toho se učit a růst.

Tím, že nabíráte formu, stáváte se viditelní ostatním a jevíte se jim jako individuální bytost. Pak jste tu vy a druzí. Mezi žijícími bytostmi existuje komunikace, interakce, potřeba pochopení a možnost potěšení. Díky tomu, že se duše manifestuje na Zemi, je možné s její pestrostí vytvořit skutečně zajímavý a vzrušující život ? dobrodružství! Smyslem setkávání Nebe a Země, spojování duše a těla, a smyslem lidstva je tvořit a prožívat kouzlo tohoto dobrodružství.
Nyní se můžete ptát, jak je možné, že se lidé na Zemi stali příkladem kontroly života, jeho manipulace takovým způsobem, že mnoho z nich i příroda trpí touto utlačující a posuzující energií. Co se stalo s tím původním kouzlem, s tím dobrodružstvím, které jste jako dítě tak jasně mohli vnímat a které dítěti náleží?

Utrpení lidstva a přírody mě zarmucuje. Existuje tu v lidech tolik dychtění, bolesti, potlačovaných emocí, avšak přesto je tu naděje. Odehrává se změna. Hovořím k vám, co tohle čtete, neboť vím, že jste poslové. Vy, kteří vnímáte, že přichází změna a tím, že se uskutečňuje v mnoha jednotlivcích, může na Zemi vzejít něco nového.

Chtěla bych vás pozvat, abyste prožili tento pocit uvnitř sebe. Sestupte do svého vlastního bytí a jděte se svým dechem do břicha. Spojte se s hravou energií dítěte uvnitř vás. Toto dítě chápe kouzlo a dobrodružství, toto dítě důvěřuje vyšším silám, toto dítě nepotřebuje ovládat a kontrolovat myslí a toto dítě je stále uvnitř vás ? živoucí ? a vy ho nemůžete zabít.

Představte si na chvíli, že toto dítě vidíte a pozdravte ho! Vnímejte, jak je toto vaše dítě se mnou propojené. Vnímejte, jak hluboko dítě ví, že chce být na Zemi a že chce být lidským mostem mezi Nebem a Zemí. Znovu objevte kouzlo a přineste ho zpět do svého života.

Co děláte ve svém každodenním životě, abyste vytvořili pocit kouzla a dobrodružství? Zeptejte se dítěte uvnitř vás, co potřebuje k tomu, aby se projevilo. Může to být něco velmi jednoduchého, a tak nad tím příliš neuvažujte, udržujte to hravé a malé. Vaše mysl si často myslí, že se musí dít velké věci, aby se vědomí lidstva na Zemi změnilo. Já vám však pravím, obraťte to zpět k jednoduchosti: ke kouzlu dítěte uvnitř vás ? to je ta odpověď. Tam leží vaše spojení s většími silami, nebeskými i pozemskými. Tam sobě dáváte něco většího, než jste vy sami. Bohužel jste se odradili věřit této možnosti a přitom může být ve vašem životě tak reálná.

Mnoho z vás bojuje s přítomností na Zemi, zvláště v sociální realitě. Ale způsob, jakým je nyní realita nastavena a uspořádána a jak je předurčena zákony a pravidly, očekáváními a požadavky, vás často omezuje a potlačuje vaši tvořivost. Tato realita je opakem kouzla a dobrodružnosti a často vás utlačuje.

Někteří z vás se od společnosti cítí tolik odcizeni, že pochybují, zda vůbec na Zemi patří a právě těmto lidem bych ráda pověděla: patříte sem Domů, na mě a ke mně. Jsem duše Země a vy mě milujete. Učiňte rozlišení mezi sociální realitou s jejími lidskými koncepty a pravidly a energií přírody v jejím divokém stavu: energií lesů, moří, ptáků, květin. To je původní energie Země a tu je váš Domov. Chápete tuto energii a ceníte si jí. Vnímám, že si mě vážíte, a já vás za to ctím.

Nebojujte se společností, neboť jakmile vstoupíte do bitvy, chcete jednat, formovat a organizovat a nutit něco ke změně. Mnohé z toho, co nyní ve společnosti převládá prostřednictvím kontroly, starých hodnocení a nátlaku, může padnout pouze díky krizi. Někdy musí něco zcela zemřít, než nastane opravdová změna. Můžete pomoci podpořit vědomí změny na Zemi ve svém vlastním každodenním životě tím, že se navrátíte do svého zdroje, dítěte uvnitř: do svého původu. Odvažte si prožívat emoce a pracovat s nimi. Odvažte si znovu snít a odvažte se být nadšení, věřit v možnosti, které život nabízí, i přesto, že vám společnost říká, že to není možné a uskutečnitelné.

Když lidé žijí ze svých srdcí a odváží si důvěřovat svým pocitům bezpodmínečně, je toho tolik možného. Neříkám tím, že máte jednat na každý impuls, který je přítomen. Znamená to, že jste vnímaví k tomu, co vás ovlivňuje a co se vás dotýká. Znamená to, že jdete do nitra a nedíváte se na dítě uvnitř pouze, když je nahněvané, úzkostlivé nebo smutné, ale taktéž, když je nadšené a vášnivé. Znamená to, že pracujete s tímto dítětem a doopravdy se odvažujete žít v souladu se svými nejhlubšími ideály a motivací. Tím, že tak činíte, nakonec měníte společnost. Nikoli prostřednictvím boje proti něčemu, ale tím, že se vracíte ke své vlastní pravdě, svému původnímu bytí.

Nakonec vás žádám, abyste sestoupili svým vědomím do chodidel a vnímali, jak se dotýkají země. Představte si, že dýcháte svými chodidly. Pokaždé, když se nadechnete, berete si energii Země do svých chodidel. Vnímejte, jak chodidla těžknou a jak vás nesou. Vnímejte, jak jste zrozeni ze mě, ze Země. Nemusíte to vše dělat sami. Existují větší síly, které vám chtějí pomáhat a podporovat vás na vaší cestě duše.

Vnímejte na okamžik tyto síly a vnímejte moji sílu vás nést. Poté vnímejte nebeské síly, které jsou zde také ve formě průvodců, andělů a vaší duše, ačkoli nevíte přesně, jak a co tu existuje. Je to o zakoušení větší síly, která je jemná a radostná, takové, která vůči vám není kritická a má pro vás pochopení a soucit pro to, jak se cítíte.

Vnímejte na chvíli tuto sílu, která přichází zezadu do vašeho srdce, hrudi a ramen. Vpusťte tuto podporu, útěchu a povzbuzení do svého života. Vnímejte, jak se vaše mysl ztišuje, když se naladíte na tyto podporující a vyživující energie. Důvěřujte signálům a znamením, které stále dostáváte od svého těla a smyslů. V životě existuje magická síla, která vás může vést. Je zaměřená na radost a sílu tvoření. Je to magická síla, která proměňuje život na Zemi.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství