Menu

Had ve vašem břiše

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, jsem hlas Země.

Vnímejte mě v tomto prostoru, ve zvucích, které slyšíte, v atmosféře kolem vás. Jste součástí Země, součástí mne. Tuto skutečnost si však neuvědomujete, protože mnozí z vás žijí ve své hlavě a ztratili kontakt s tou nejživější části v sobě: se svou silou, vášní, se svými pocity. Pro většinu lidí je nad těmito elementárními silami závoj, přestože právě ony vás spojují se mnou, se Zemí a se životem.

Tyto elementární síly sídlí ve vašem břiše. Tam se nachází nespoutané emoce: divoké vlny na rozbouřeném moři. Zároveň se ve vašem břiše nachází možnost hlubokého ticha, ve kterém cítíte spojení s veškerým životem na Zemi a jehož jste součástí. Vězte, že ve středu vašeho břicha se nacházejí dva extrémy: vrcholy i propasti vašeho emocionálního života a zároveň kotva, základ vaší existence: propojenost s veškerým životem, kterou prožíváte v tichu a otevřenosti.

Žádám vás, abyste sestoupili do svého těla, do svého břicha. Nejdříve se pevně postavte chodidly na zem. Spojte se se mnou skrz podlahu, vnímejte moji energii. Vše na mně a ve mně je živé: půda, kameny, tráva, rostliny, stromy, zvířata. Vše je živé a má v té či oné míře vědomí.

Celé vaše tělo je součástí tohoto živoucího celku. Jako lidská bytost zde máte domov, přesto se často cítíte bez kořenů a vůbec ne jako doma. Přemýšlíte, co tu děláte, jaká je vaše role a úkol. Podívejte se však na svět kolem sebe, který tuhle starost nemá. Prostě je, žije, těší se a cítí naplnění.

Nyní se zaměřte na své břicho a s lehkostí dýchejte do jeho středu. Spojte se s přirozenou, spontánní silou, která se neptá, proč jste naživu a proč máte právo existovat. Staňte se součástí mé přirozenosti tím, že propustíte všechny své starosti a trápení a vrátíte se ke mně domů. Jsem vaše matka, mohu se o vás postarat, pokud se sladíte s mými rytmy. 

A jaké to jsou rytmy? Sestupte ještě hlouběji do svého břicha. Představte si, že se vaše vědomí zcela uhnízdilo ve vaší pánevní dutině a odpočívá od veškerých myšlenek. Vaše vědomí se v pánevní dutině cítí příjemně.  Zde objevuje, že jste se mnou spojeni prostřednictvím svých nižších čaker, které vás ukotvují se Zemí, a vy pouštíte pocit oddělenosti, protože cítíte moji podporu. 

Představte si, že máte v břiše stočeného hada. Had je zvíře, které v některých může vyvolat odpor, je to však přírodní stvoření Země. Má mnoho síly a je symbolem velké energie, která je láskyplná a mocná a dokáže odbourat mnohá tabu nebo zákazy. Nebudu však nyní hovořit o významu hada jako symbolu. Žádám vás, abyste si jen představili hada, který je stočený ve vašem břiše. 

Mějte k síle tohoto zvířete úctu. Vnímejte sílu svalů v celém těle hada. Vnímejte, jaké to je být hadem, který se v přírodě pohybuje po zemi pod korunami lesů, a jak je pak celé vaše tělo spojeno s půdou, prachem a kameny. Had žije velmi blízko Země. Had je inteligentní a přijímá sílu Země zcela do svého těla, zatímco nasává sluneční světlo a integruje vesmírné energie seshora.

Nyní si představte, jak se tento mocný had, plný zemské energie a sluneční moudrosti, rozvíjí ve vašem břiše a postupně stoupá vzhůru po páteři přes úroveň žaludku a hrudi. Ciťte se s jeho silou v pohodlí: vytvořte si hada tak velkého nebo malého, jak je vám příjemné. Pokud se při tom cítíte v napětí, dejte hadovi střídmější velikost. Tento had odráží prapůvodní sílu uvnitř vás.

Pokud necháte tuto sílu velmi tiše stoupat páteří, aniž byste ji nutili, uvidíte, co se ve vás odehraje. Pokud cítíte blokaci na nějaké úrovni svého těla: svého žaludku, hrudi, krku, zeptejte se tohoto hada: „Co chceš, abych si uvědomil/a? Co bys mi dnes rád pověděl? Je ve mně něco, co zadržuji a co nechci vidět?“ Důvěřujte tomuto hadovi: je kanálem pro vaši původní energii.

Představte si, že hlava tohoto hada, když je plně nahoře, je umístěna ve vaší hlavě. Vnímejte osvobozující vliv této situace. Had vyhání přebytečné myšlenky, nepotřebné analýzy a starosti. Had si je jistý sám sebou a nemá potřebu si něco dokazovat. Had má přirozenou sílu, a proto je symbolem pro léčitelství: kaduceus lékařů. 

Na závěr bych ráda pověděla něco obecně. Lidstvo na Zemi prochází procesem změny a vy se cítíte být voláni – jste voláni – abyste k této změně nějakým způsobem přispěli: abyste usnadnili zrod nového vědomí. Protože to může být bolestivý proces a protože mnoho lidí žije ve svých hlavách a ztratili spojení se svým ukotvením, může tento proces změny způsobovat to, že ztratí rovnováhu.

Tento proces změny se však nedá zastavit. Ti, kdo jsou spojeni se svým prazákladem a mají bazální důvěru, že jsou na Zemi vítáni, mohou v tomto procesu zrodu plnit důležitou a vedoucí roli. Důvěřujte, že ačkoli jste sem přišli kvůli sobě, jste tu také proto, abyste byli „porodní bábou“, která pomáhá druhým při jejich novém zrození. Tato role vás v hloubi duše obšťastňuje a přináší vám radost. Už to víc nezadržujte!

Potřebuji vás. Můžete překlenout propast mezi mnou, přírodou a lidmi. Tento most je potřebný a znamená obnovení rovnováhy. Není to role ani úkol, který byste měli vnímat jako těžké břemeno na svých bedrech – může to být lehké a snadné. Pokud si věříte a milujete to, co děláte, automaticky naleznete cestu a přispějete širšímu celku. Důvěřujte své přirozenosti, svým instinktům a přivolejte hada v sobě, když si přejete mít více jasno.

Mockrát vám děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství